Lankaran State University
  Az En Ru

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

 

24.02.2017:

LDU-da professor Nihan Əliyevin rəhbərliyi ilə "Riyaziyyatın müasir problemləri" mövzusunda seminar keçirildi.

 

 

Lənkəran Dövlət Universitetinin Elektron Təhsil Şəbəkəsi

 

Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlığında elmi-metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin, beynəlxalq əlaqələrinin planlaşdırılması, təşkili və idarə olunması ilə bağlı işləri həyata keçirən struktur bölməsidir və səlahiyyət bölgüsünə görə bilavasitə Universitetin Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektoruna tabedir.

Universitetin fəaliyyəti dövründə şöbə “Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi” kimi fəaliyyət göstərmiş, Universitet Elmi Şurasının 08 iyun 2016-cı il tarixli (protokol № 9) qərarına əsasən “Elm və beynəlxalq əlaqələr” şöbəsi kimi yenidən təşkil olunmuşdur.

Şöbənin fəaliyyətinin əsas məqsədi Universitetdə elmi-metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin və beynəlxalq əlaqələrin təşkili, elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, magistr hazırlığı üçün tədris planları və proqramlarının yaradılması və təkmilləşdirilməsi, onların tədrisində kredit sisteminin tətbiqi, tədris prosesinin metodiki təminatı ilə əlaqədar işləri həyata keçirməkdədir.

Şöbənin əsas vəzifələri:

 

-       Elmi konfransların təşkili;

-       Elmi nailiyyətlərin xalq təsərrüfatına tətbiqi üzrə tədbirlərin işlənməsi;

-       Tələbə elmi cəmiyyətlərinə rəhbərlik;

-       Elmi-tədqiqat bölməsinə və elmi-tədqiqat laboratoriyalarına rəhbərlik;

-       Magistraturaya və doktoranturaya qəbul planının layihəsi üçün təkliflər hazırlayır və rəhbərliyə təqdim edir;

-       Doktoranturaya (dissertanturaya) sənəd qəbulu elan edir və müzxakirə üçün müvafiq kafedralara göndərir, müzakirə nəticələrini doktorantların (dissertantların) sənədləri ilə birlikdə elmi şuraya təqdim edir;

-       Doktorant və dissertantların mövzularını təsdiq etdirir və onların plan üzrə işləməsinə nəzarət edir;

-       Doktorantların təhsilini təşkil edir, onların təyinatı ilə bağlı məsələnin həllində iştirak edir;

-       Universitetdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin vaxtında və keyfiyytlə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

-    Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri barədə hesabatların vaxtında və düzgün təqdim  olunmasını təmin edir;

-      Universitetdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin informasiya təminatını həyata keçirir;

-     Universitetdə mövcud olan elmi-tədqiqat laboratoriyalarının və müvəqqəti elmi-tədqiqat kollektivlərinin modernizasiyası və yenilərinin yaradılmasında iştirak edir;

-       Tələbə elmi cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin təşkilində iştirak edir;

-       Mövcud qaydalara uyğun olaraq dərsliklərə, dərs vəsaitlərinə, fənn proqramları və digər tədris-metodiki (elmi-metodiki) vəsaitlərə qrif verilməsini təşkil edir və onların nəşri üçün təkliflər hazırlayır;

-       Beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə Universitet nümayəndələrinin iştirakını əlaqələndirir və təmin edir;

-       Xarici tələbələrin tədris-tərbiyə və metodiki işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir, həmin işlər üçün rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır;

-       Xarici ölkələrdə təhsilin quruluşunu, bəzi ölkələrdə tədris-tərbiyə işlərinin məzmun v xüsusiyyətlətini öyrənir;

-       Universitetin professor-müəllim heyəti, doktorant və dissertantları, həmçinin digər mütəxəssisləri üçün elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin müasir qiymətləndirmə vasitələri sahəsində ixtisasartırma proqramlarının hazırlanmnası və həyata keçirilməsini təmin edir;

-       Magistr dissertasiyalarının müdafiəsi barədə müvafiq komissiyaların tərtib etdikləri protokolları qəbul edir, arxivdə saxlanmasını təmin edir;

-       Şöbə öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün mövcud qanunvericiliyin tələblətinə və Universitet rəhbərliyinin əmr, sərəncam və göstərişlərinə əsasən digər vəzifələri də yerinə yetirir.

Şöbənin strukturuna “Elm bölməsi”, “Beynəlxalq əlaqələr bölməsi”, “Magistratura və doktorantura üzrə mütəxəssis”, “Muzey işləri üzrə mütəxəssis” daxildir.

 

Elm və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin Əməkdaşları

Aygün Malik qızı Məmmədzadə

EBƏŞ-nin Elm bölməsinin aparıcı mütəxəssisi Aygün Malik qızı Məmmədzadə 1984-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1990-2001-ci illərdə Lənkəran şəhər 10 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2001-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat-İnformatika” ixtisasına qəbul olmuş, 2005-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildə Universitetinin “Diferensial tənliklər” ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2009-cu ildə magistraturanı fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2006-cı ildən Lənkəran şəhər 10 №-li tam orta məktəbdə Riyaziyyat və İnformatika fənlərini tədris edir.

10.02.2017-ci il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetində Elm və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsində Elmi işlər üzrə aparıcı mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir.

e mail:     science@lsu.edu.az;       mammadzada.aygun@mail.ru

 

Nurlanə Əlirza qızı İsmayılzadə

EBƏŞ-nin Magistratura və doktorantura üzər mütəxəssisi Nurlanə Əlirza qızı İsmayılzadə 1992-ci il 10 avqust tarixində Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə Lənkəran şəhər 10 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsinin “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisasına qəbul olmuş və  2013-cü ildə oranı bitirmişdir. 2015-ci ildə ildə Qafqaz Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya” ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuş, 2015-ci ildə oranı  bitirərək magistr dərəcəsi almışdır. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Vətən tarixi”-5503.02 ixtisasında fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertanturaya qəbul olmuşdur. İndiyədək 4 məqalə və tezisi nəşr olunub.

03.11.2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universtitenin Elm və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin Magistratura və doktorantura işləri üzrə mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərir.

e mail:    conference@lsu.edu.az;          nurlanaismayilzada@gmail.com

 

Mehman Sərraf oğlu Heydərov

EBƏŞ-nin Beynəlxalq əlaqələr üzrə aparıcı mütəxəssisisi Mehman Sərraf oğlu Heydərov 10 yanvar 1987-ci ildə Lənkəran rayonunun Boladi kəndində anadan olmuşdur. 1993-2004-cü illərdə Lənkəran rayon Boladı kənd 1 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2004-cü ildə Qafqaz universitetinin Hüquq fakultəsinin Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına qəbul olmuş və 2009-cu ildə  oranın məzunu olmuşdur.

2012-ci ilin sentyabr ayından 2016-cı ilin mart ayına qədər Azərbaycan Respublikası DSMF-nin Lənkəran şəhər şöbəsində Fərdi uçotun təşkili sektorunda aparıcı məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.

09 iyun 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə aparıcı mütəxəssis vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

e mail:     int-rel@lsu.edu.az;           mehmanheyderov@mail.ru

 

Aynurə Şahlar qızı Səfərbəyli

Səfərbəyli Aynurə Şahlar qızı 14 may 1993-cü ildə Lənkəran rayon Kərgəlan kəndındə anadan olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə Kərgəlan kənd orta məktəbində orta təhsil almışdır. 2011-ci ildə Lənkəran Dövlət Universıtetının Humanitar ve Pedoqojı Elmlər fakültəsinin Tərcümə ixtisasına qəbul olmuş, 2015-ci ildə unıversitetin məzunu olmuşdur. Hal hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm ve Beynelxalq əlaqələr şöbəsinin Beynəlxalq əlaqələr bölməsinin mütəxəsisidir.

e mail:    office@lsu.edu.az;          safarbeyli93@gmail.com

Leyla Qadir qızı Məcidova

EBƏŞ-nin Muzey işləri üzrə mütəxəssisi Məcidova Leyla Qadir qızı 08.08.1976-cı ildə Lənkəran rayonun Səpnəkaran kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1982-1993-cu illərdə orta təhsil almışdır. 1995-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix” ixtisasına (qiyabı) qəbul olunmuş, 02.10.1995-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitenin “Ümumi dilçilik və Xarici dillər” kafedrasında, 26.12.1997-ci il tarixindən ”Tarix“ kafedrasında  laborant vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildə Universiteti bitirmiş, elə həmin ildə “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisası üzrə magistratura pilləsinə daxil olmuş və 2002-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-ci ildə Tarix kafedrasında müəllim kimi çalışmış, 2006-ci ildə LDU-nun tarix kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2010-cu ildən 2016-cı ilədək Universitetin Elmi kitabxanasında çalışmış, 2016-cı il avqust ayından EBƏŞ-nin Muzey işləri üzrə mütəxəssisi vəzifəsində çalışır. 2016-ci ildə may ayının 18-də AMEA-nın Tarix İnistutunda “Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti” mövzusunda dissertatsiya işini  uğurla  müdafiə  etmişdir. 23 məqalə və tezisi çapdan çıxmış, bununla yanaşı LDU-nun “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

            e mail:      kameliya-76@mail.ru

 

Billurə Mehman qızı Kərimova

EBƏŞ-nin kargüzarı Kərimova Billurə Mehman qızı 10 yanvar 1986 cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1992-cı ildən 2000-ci ilədək Lənkəran şəhər 9 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2000 ci ildə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinə daxil olmuşam. 2004 ci ildə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecini bitirib, İngilis dili müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. 2004-cü ildən 2007-ci illədək Sütəmurdov kənd orta məktəbində müəllimə işləmişdir. 2016-cı il 06 oktyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinə kargüzar işinə qəbul olmuş, hal-hazırda həmin vəzifədə işləyir.

e mail:    billure1986@mail.ru

 

Digər xəbərlər>>>

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 03 40,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator