Lankaran State University
  Az En Ru

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİDEO ÇARX - 2017

 

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDU-da professor Nihan Əliyevin rəhbərliyi ilə "Riyaziyyatın müasir problemləri" mövzusunda seminarlar təşkil edilir.

 

AKTUAL ELANLAR

 

RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI

 

22-23 dekabr 2017-ci il tarixdə Lənkəran Dövlət Universitetində "Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir...

Daha ətraflı =>

 

 

 

 

 

Fakültənin qısa yaranma və inkişaf tarixi:
1992-ci ildən fəaliyyət göstərir, əvvəl “Texnologiya kənd təsərrüfatı və İqtisadiyyat”, sonra “İqtisadiyyat“, daha sonra “İqtisadiyyat və texnologiya” hal-hazırda “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir.
1) “Texnologiya kənd təsərrüfatı və İqtisadiyyat” fakültəsinin adı ixtisaslara uyğun olaraq dəyişdirilərək 2005/2006-cı ilədək “İqtisadiyyat “ fakültəsi olmuşdur.
2) 2006/2007-ci ildən fakültənin adı yenidən dəyişdirilərək “İqtisadiyyat və texnologiya”
olmuşdur. Bunun səbəbi isə “İqtisadiyyat” fakültəsinin bakalavr və magistr pilləsində olan bütün iztisas və ixtisaslaşmalar bazalarında “İqtisadiyyat və texnologiya” fakültəsi yaradılmışdır. Fakültədə fəaliyyət göstərən “İnformasiya texnologiyaları” kafedrasının fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq bu kafedra fakültədə heç bir ixtisas və ixtisaslaşma aparmamışdır. Bundan başqa “İqtisadiyyat “ fakültəsində texnologiyaya dair bakalavr pilləsində üş ixtisas vardır. Odur ki, texnologiya istiqaməti ixtisas və ixtisaslaşmaların bir fakültəyə cəmləşməsinə və universitetdə texnologiya istiqaməti kimi təmsil olunmasına zərurət yaranmışdır. “Təbiyyat” fakültəsinin bakalavr pilləsində olan “Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı”, “Hüsablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri ” ixtisasları həmçinin magistr pilləsində olan “İnformatika” ixtisaslaşması və “İqtisadiyyat” fakültəsinin bakalavr və magistr pilləsində olan bütün ixtisas və ixtisaslaşmalar bazalarında “İqtisadiyyat və texnologiya” fakültəsi yaradılmışdır.
Dekanlar:
1. (1993-2006) Dekan: k/t.e.n.Mirzağa Mirzəyev, müavinlər Natiq.Mirzəyev, N. Qasımov, Ə.Bədəlov
2. (2006/2008) Dekan: dos.Z.Daşdəmirov, müavin N. Qasımov
3. (2008/2009) Dekan: dos.Ə.Nuriyev, müavin b/m N.Ələsgərov
4. (2009/2012) 12 yanvar 2009-cu ildə dos.Ə.M.Bədəlov tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, 20 avqust 2009-cu il tarixindən isə fakültənin dekan müavini seçilmişdir.
5. (2012/2016) –2012-ci il 01 oktyabr tarixindən dekan vəzifəsi dos.R.F.Əliyevə tapşırılmışdır.
6. 2016-cı il sentyabrın 15- dən dekan vəzifəsinin icrası b/m S.C.Tağızadəyə tapşırılmışdır.
7. 2017-ci il fevral ayından iyul ayına qədər dekan vəzifəsinin icrası dos.M.Məhərrəmova tapşırılmışdır.
8. 2017-ci ilin iyul ayından dos. Reyhan Əsgərova seçki yolu ilə dekan vəzifəsinə seçilmişdir.

Fakültədə aşağıda adları göstərilən kafedralaq fəaliyyət göstərir:
1) “İqtisadiyyat və aqrotexnologiya” kafedrası 1997-ci ildə yaranmışdır, 2016-cı ildən adı dəyişdirilərək “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrası adlandırılmışdır.
2) İqtisadi təhlil və idarəetmə” kafedrası 2005-ci ildə yaranmışdır. 2016-cı ildən adı dəyişdirilərək “İqtisadiyyat və menecment”, 2017 – ci ildən 2 yerə ayrılaraq “İqtisadiyyat və marketinq”, “Biznes və idarəetmə” kafedrası kimi fəaliyyət göstərirlər.

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə mütəxəssis hazırlığı istiqamətləri aşağıdakılardır:
 

bakalavr istiqaməti üzrə:
1) 050404-İqtisadiyyat
2) 050402-Mühasibat uçotu və audit
3) 050409-Biznesin idarə edilməsi
4) 050403-Maliyyə
5) 050810-Turizm və otelçilik
 

Magistratura üzrə:
1) Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit
2) Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
3) Maliyyə menecment
4) Turizm və sosial mədəni servis xidməti
 

Əyani şöbə üzrə tələbə sayı
1. I tədris ili üzrə - 207 tələbə bakalavr, 12 magistr
2. II tədris ili üzrə - 221 tələbə, 1 magistr
3. III tədris ili üzrə - 193 tələbə
4. IV tədris ili üzrə - 166 tələbə
Cəmi – 800 tələbə

Qiyabi şöbə üzrə tələbə sayı
1. I tədris ili üzrə - 31 tələbə
2. II tədris ili üzrə - 40 tələbə bakalavr
3. III tədris ili üzrə - 48 tələbə
4. IV tədris ili üzrə - 34 tələbə
Cəmi – 153 tələbə

Fakültəyə i.e.n., dosent  Reyhan Vaqif qızı Əsgərova  rəhbərlik edir.

Reyhan Əsgərova 1972-ci il 29 fevralda Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə Bakı şəhəri H.Cavid adına 132 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun (hazırda universitet) “Maliyyə” ixtisasını bitirmişdir. 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin iqtisadi informatika laboratoriyasına laborant vəzifəsinə təyin edilmişdir. Elmi-tədqiqat və tədris işlərinə, yüksək biliyə malik olması nəzərə alınaraq böyük laborant, sonra isə həmin laboratoriyada kiçik elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2001-ci ildə “Bank işi və pul tədavülü” (hazırda “Maliyyə və maliyyə institutları”) kafedrasına dissertant təsdiq edilmişdir. 2002-ci 2016-cı illər arzində həmin kafedrada müəllim, daha sonra dosent vəzifəsində çalışmışdır. Universitetdə çalışdığı illər ərzində universitet üzrə qadınlar şurasının sədr müavini, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti üzrə ilk təşkilat komitəsinin sədri vəzifələrində çalışmışdır. 2007-ci il 4 iyun tarixli (protokol №20) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi, 2012-ci ildə (protokol № 16-k) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə “Bank işi” kafedrası üzrə dosent elmi dərəcəsi verilmişdir. 2013-cü il fevral ayının 25-dən 11.07.2016-cı ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Maliyyə və Mühasibat” fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. 16.12.2015-ci ildə YAP Səbail rayon ADIU ərazi ilk təşkilatının İdarə heyətinin üzvü seçilmişdir.
Reyhan Vaqif qızı Əsgərova Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının hazırladığı – bakalavr piilləsi üçün “Pul və banklar” tədris proqramının, magistr pilləsi üşün “Pul-kredit tənzimlənməsi” tədris proqramının və kafedranın hazırladığı “Bank işi” adlı dərsliyinin birgə müəlliflərindəndir. O, həmçinin magistr pilləsi üçün “Pul-kredit tənzimlənməsinin nəzəri və praktiki aspektləri” adlı dərs vəsaitinin, 3 dərslik və onlarla elmi məqalə və tezislərin müəllifidir. Ailəlidir, 2 övladı, 2 nəvəsi var.
 

2017/2018-ci tədris ilində “İqtisadiyyat və idarəetmə”

fakültəsində çalışan professor-müəllim heyətinin

siyahısı

 

Sıra

Kafedranın adı

                                                     Müəllimin

Soyadı

Adı

Ata adı

Elmi adı

Elmi dərəcəsi

Ştat

1.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Mirzəyev

Natiq

Sərhad

Kafedra müdiri dosent

İ.ü.f.d.

1,0

2.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Bədəlov

Əlixan

Mehman

dosent

İ.e.n.

1,0

3.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Bayramov

Murad

Barat

müəllim

-

1,0

4.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Hüseynli

Nuran

Miraqil

müəllim

-

1,0

5.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Əsgərova

Reyhan

Vaqif

dosent

İ.e.n.

0,5

6.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Tağızadə

Səriyyə

Cəfər

b/müəllim

-

0,5

7.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Qasımov

Namik

Cəbi

müəllim

-

0,5

8.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Əskərov

Rüfət

Şadulla

müəllim

-

0.5

9.       

Maliyyə, mühasibat və audit

Mustafayev

Vaqif

Rəis

müəllim

-

0,5

10.   

Maliyyə, mühasibat və audit

Əsgərov

Orxan

Kamal

müəllim

-

0,5

11.   

Maliyyə, mühasibat və audit

İsayev

Vasif

İsmayıl

müəllim

-

s/h

12.   

Biznes və idarəetmə

Əsgərov

Hikmət

Mirağa

İqt.e.n

dosent

0,5

13.   

Biznes və idarəetmə

Zamanov

Fizuli 

Mirzəmməd

i.ü.f.d.

-

1,0

14.   

Biznes və idarəetmə

Rzayev

Vüsal

Rza

-

-

1.0

15.   

Biznes və idarəetmə

Əsgərli

Rəşad

Əlihüseyn

-

-

0,5

16.   

Biznes və idarəetmə

Rəcəbov

Fəxrəddin

Musa

-

-

1.0

17.   

Biznes və idarəetmə

Axundov

Firdovsi

Allahverdi

-

-

s/h

18.   

İqtisadiyyat və marketinq

Əliyeva

Gülbəniz

Tofiq

dosent

Iqt.e.n.

0,5

19.   

İqtisadiyyat və marketinq

Paşayev

Tofiq

Novruz

dosent

Iqt.e.n.

1,0

20.   

İqtisadiyyat və marketinq

Abdullayev

Kamil

Xaliq

dosent

İqt.e.n.

1,0

21.   

İqtisadiyyat və marketinq

Həsənov

İsmayıl

Cəfər

dosent

İqt.e.n.

0,5

22.   

İqtisadiyyat və marketinq

Muradov

Namiq

İbrahim

B/Müəllim

       -

0,5

23.   

İqtisadiyyat və marketinq

Əsgərova

Hicran

Camal

B/Müəllim

       -

1,0

24.   

İqtisadiyyat və marketinq

Səlimov

Hikmət

Firdovsi

Müəllim

       -

1,0

25.   

İqtisadiyyat və marketinq

Rzazadə

Rəşad

İdrət

Müəllim

       -

s/h

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültənin yerləşdiyi ünvan: Az4200, Lənkəran şəhəri, Fizuli küçəsi - 170a ;
Telefon: (+994) 025 255 31 91

 

Fakültə haqqında məlumatları təqdim etdi:

dekan dos. Reyhan Əsgərova


 

Baş səhifə =>

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 25 88,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator