Lankaran State University

 

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

HEYDƏR ƏLİYEV MUZEYİ

VƏ İDARƏÇİLİK MƏKTƏBİ

 

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

Coğrafiya və ekologiya kafedrası

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

Elektron Təhsil Şəbəkəsi

 

KİV LDU haqqında

Lənkəran Dövlət Universitetinin “Coğrafiya və ekologiya” kafedrası 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir.

 2011-ci ildə “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasında iki istiqamət (Coğrafiya və ekologiya), iki problem (Coğrafi problemlərin həllində modelləşdirmə və Lənkəran regionunda ekoloji tarazlığın qorunması) və iki mövzu (Lənkəran-Astara bölgəsinin sosial-iqtisadi və coğrafi xüsusiyyətləri; Lənkəran regionunda ekoloji monitorinqin təşkili) üzrə elmi tədqiqat işi aparılır.

 Lənkəran-Astara bölgəsinin sosial-iqtisadi və coğrafi xüsusiyyətləri mövzusu üzrə üç elmi-tədqiqat işi, Lənkəran regionunda ekoloji monitorinqin təşkili mövzusu üzrə isə iki elmi-tədqiqat işi aparılır.

Kafedrada- “Tarix-coğrafiya müəllimliyi” ixtisası üzrə kadr hazırlanır. Kafedra təşkil olunduqdan bu günə kimi 800-ə qədər təhsilin bakalavr pilləsi üzrə kadr hazırlanmışdır, universitetdə eyni zamanda “Coğrafiya” istiqaməti üzrə “Fiziki coğrafiya”, “İqtisadi və sosial coğrafiya”, “Biocoğrafiya”, “Təbiətdən istifadə və təbiəti mühafizə” ixtisasları üzrə magistr kadrları da hazırlanmışdır. Hal-hazırda magistratura pilləsi üzrə “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, ”İqtisadi və sosial coğrafiya” və “Turizm və sosial mədəni servis xidməti” ixtisasları üzrə kadrlar hazırlanır.

2016/2017-ci tədris ilində “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasında 8 əməkdaş çalışır. Onlardan 2 nəfəri elmlər namizədi dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru baş müəllim, 1nəfər  elmlər namizədi müəllim, 1 nəfər baş müəllim, 3 nəfəri isə müəllimdir. Kafedrada coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr hər il ardıcıl olaraq Respublikada keçirilən fənn olimpiadasının və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin qalibi olmuşlar. Kafedraya coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Sənan Qərib oğlu Əzizov rəhbərlik edir.

 

“Coğrafiya və ekologiya” kafedrasında tədris olunan əsas fənlər:

 1.Dünya təsərrüfatı və əhali coğrafiyası

2. Regionların iqtisadi və sosial coğrafiyası

3. S/f. (Ümumtəhsil kurikulum islahatının əsasları)

4. S/f. (Zaqafqaziya landşaftının dinamikası)

5. Coğrafiyanın tədrisi metodikası

6. Meteorologiya, iqlimşünaslıq və hidrologiya

7. Dünya təsərrüfatı və əhali coğrafiyası

8. S/f.(Xəzər dənizinin coğrafiyası)

9. Meteorologiya, iqlimşünaslıq

10. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

11. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası

12. Biocoğrafiya

13. Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə

14. Geologiya

15. Ümumi yerşünaslıq

16. Geomorfologiya

17. Geodeziya, topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya

18. Azərbaycanın fiziki coğrafiyasının müasir problemləri

19. Azərbaycanın fiziki coğrafiyasının tarixi və metodologiyası

20. Tətbiqi fiziki coğrafiya

21. S/f. (1. Azərbaycanın əhali coğrafiyası 2. Dünyanın qlobal problemləri)

22. S/f (1. Əhali coğrafiyası və sosial ekologiya 2. Əhali və ətraf mühit

23. Təkamül fiziki coğrafiyası

24. Meteorologiya və iqlimşünaslığın müasir problemləri

25. S/f. (1. Xüsusi mühafizə olunan təbiyyət əraziləri 2. Tədqiqat üsulları)

26. İqtisadi və sosial coğrafiyanın tarixi və metodologiyası

27. İqtisadi və sosial coğrafiyanın müasir problemləri

28. Siyasi-iqtisadi coğrafiya və geopolitika

29. S/f. (1.Aqroekologiya 2. Tədqiqat üsulları)

30. AMTMOF (Əhalinin məskunlaşması)

31. S/f.( Torpaq ekologiyası , Aqroekologiya)

32. AMTMOF (Tətbiqi ekologiya)

33. Fiziki coğrafiya xəritələşmə və informatika

34. Fiziki coğrafiyanın ekoloji aspektləri

35. Böyük ixtisas təcrübəsi

36. Turizmdə yerləşmə sənayesinin strukturu

37. Turizmdə menecmentin üsulları və idarəçilik qərarlları

38. S/f. (Turizm və sosial mədəni servis xidməti sahəsində reklam, Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili)

39. Mehmanxana və restoranların personallarının menecmenti

40. Regional turizmin inkişafı və idarə olunması

41. Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafi problemləri

42. Sosial coğrafi xəritələşmə

43. Təbiətdən istifadə və təbiəti mühafizənin iqtisadi qiymətləndirilməsi

44. Qlobal problemlər və onların həlli yolunda coğrafiya elminin rolu

45. S/f. (Xidmət sahələrinin coğrafiyası, Sənayenin coğrafiyası)

46. Turizmin, turizm sənayesinin müasir problemləri

46. Turizmin, turizm sənayesinin tarixi və metodologiyası

47. AMTMOF. (Ekskursiya fəaliyyətinin əsasları, Mehmanxanalarda xidmətin texnologiyası)

48. Turizmin əsasları

49. Turizmin menecmenti

50. Turizm və ətraf mühitin mühafizəsi

 

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Əzizov Sənan Qərib oğlu 1958-ci ildə anadan olmuşdur. 1983-cü ildə ildə V.İ.Lenin adına (indiki ADPU) Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu bitirmişdir.

2009-cu ildə “Lənkəran iqtisadi rayonu əhalisinin məskunlaşmasının idarə edilməsi vəoptimallaşdırılması yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Hal-hazırda isə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edir.

30–dan çox elmi məqalənin, monoqrafiya, metodiki vəsait və fənn proqramlarının müəllifidir. Elmi məqalələri və tezisləri Universitetin, Respublika və Beynəlxalq konfransların elmi əsərlər məcmüələrində çap olunmuşdur.

 “Coğrafiya və ekologiya”  kafedrasında çalışan professor-müəllim heyəti haqqında

Adı,soyadı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və vəzifəsi

Elektron ünvanları

      1.

Əliyev Rəşad Fəxrəddin oğlu

coğ.e.n., dosent

Reshad -1974@mail.ru

      2.

Əliyev Raqif Əliağa oğlu

biol.e.n., dosent

raqif.77@bk.ru

 3.

Əzizov Sənan Qərib oğlu

coğ.ü.f.d.,baş müəllim

senan.ezizov.1958@mail.ru

 4.

Ağayev Ziyafət Bilal oğlu

coğ.e.n. müəllim

kreativagayev@gmail.com

     5.

Bayramov Telman Bəhmən oğlu

baş müəllim

bayramov.47@mail.ru

     6.

Əmənov Qalıb Alışirin oğlu

müəllim

75winner@mail.ru

     7.

Əliyev Kazım Aydın oğlu

müəllim

kazim.aliyev-66@mail.ru

     8.

Məmmədova Gülnarə Şahab qızı

müəllim

mammedova_gulnare@mail.ru

Ünvan:       Az 4200, Lənkəran şəhəri, Hənifə Abdullayev küçəsi-18, 2 saylı tədris korpusu; 

Telefon:     (+994) 025 254 35 69.

E-mail:       senan.ezizov.1958@mail.ru

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 03 40,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

 © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator