Lankaran State University
  Az En Ru

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİDEO ÇARX - 2017

 

HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDU-da professor Nihan Əliyevin rəhbərliyi ilə "Riyaziyyatın müasir problemləri" mövzusunda seminarlar təşkil edilir.

 

AKTUAL ELANLAR

 

RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI

 

22-23 dekabr 2017-ci il tarixdə Lənkəran Dövlət Universitetində "Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir...

Daha ətraflı =>

 

 

 

 

 

FƏNN SİLLABUSLARI

 

Payız semestri üzrə

 

Yaz semestri üzrə

Universitetdə aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar 2016-cı ildən yeni adla fəaliyyət göstərən “Humanitar fənlər” kafedrası 1992-ci ildə əsası qoyulan “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Kafedraya 1997-ci ilədək ped.e.d., professor Rəfiqə Mustafayeva, 1997-2006-cı illərdə ped.e.d., professor Əjdər Ağayev rəhbərlik etmişlər. Kafedranın təşəkkülü və inkişafında, elmi potensialının formalaşmasında onların xidmətləri əvəzsizdir.

2006-cı ildən kafedraya pedaqoji elmlər namizədi, dosent Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu rəhbərlik edir.

Kafedra 2011-ci ildə “Fiziki tərbiyə və mülki müdafiə” kafedrası ilə birləşdirilərək 2014-cü ilədək “Pedaqogika-psixologiya və fiziki tərbiyə” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 2014-cü ildə yenidən “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası adlanan kafedra 2016-cı ildən “Humanitar fənlər” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərir.

2016/2017-ci tədris ilində “Humanitar fənlər” kafedrasında 13 əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosent, 5 nəfəri fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 1 nəfəri baş müəllim, 6 nəfəri isəmüəllimdir. Kafedranın əməkdaşları pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edirlər.

Kafedrada “Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması“, “Gənclərdə idrak proseslərinin inkişafı“ və “Etnomədəni əlaqələrin inkişaf xüsusiyyətləri“ problemləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə əməkdaşlar tərəfindən 14 monoqrafiya, 8 dərslik, 21 dərs vəsaiti, 11 metodik vəsait, çoxlu sayda proqram, elmi məqalə və tezislər çap olunmuşdur. Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə bütün proqramlar təhsilin məzmununa uyğun müasir dövrün tələbləri səviyyəsində yeniləşdirilmişdir. Cari ildən başlayaraq kafedra tərəfindən tədris olunan bütün fənlərin tədris proqramının kafedranın əməkdaşları tərəfindən tərtib olunması işinə başlanmışdır.

 

Kafedranın əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri

- Pedaqogika

- Psixologiya

- Mədəniyyətşünaslıq

 Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı

 - 050121- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (bakalavr)

- 050311- Aktyor sənəti (bakalavr)

- 060119- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq (Magistratura)

 

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

 

Bakalavr  səviyyəsi  üzrə:

Pedaqogika

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Psixologiya

Yaş və pedaqoji psixologiya

Pedaqoji ustalığın əsasları

Uşaq psixologiyası

Sosial pedaqogika

Psixologiyanın əsasları

Pedaqoji psixologiya

Psixologiyanın əsasları

İnkişaf və yaş psixologiyası

S/f.  Psixologiya tarixi

S/f. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

S/f. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

S/f.  Multikulturalizmə giriş

S/f.  Mədəniyyətşünaslıq

S/f. Politologiya

Aktyor sənətinin əsasları

Aktyor sənəti (əməli təlim)

 

Magistratura  səviyyəsi  üzrə:

Ali məktəb pedaqogikası 

Psixologiya

Tərbiyə işinin metodikası

AMTMOF (Məktəbşünaslığın pedaqoji əsasları)

İbtidai təhsil pedaqogikasının müasir problemləri

İbtidaitəhsil pedaqogikasının tarixi və metodologiyası

Pedaqogikanın müasir problemləri

Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası

Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmənin  fəlsəfəsi

Qiymətləndirmə və monitorinq

Ümumtəhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmləri

S/f. Azərbaycan multikulturalizmi

S/f. Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinqin pedaqoji əsasları

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

 

Kafedra müdiri haqqında

Pedaqoji elmlər namizədi, dosent Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu 1958-ci ildə anadan olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnistitutunun (Bədən Tərbiyə və İdmanAkademiyası) Pedaqoji fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1991–1996-cı illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 1996-cı ildə “Yuxarı sinif şagirdlərində vətəndaşlıq ləyaqəti tərbiyəsi üzrə işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək “Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə, 2006-cı ildə dosent elmi adına  layiq görülmüşdür.

Müxtəlif illərdə Füzuli rayonunda kənd orta məktəbində sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə təşkilatçı müavin, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifələrində, M.Ə.Sabir adına Bakl Pedaqoji Texnikumunda pedaqogika müəllimi işləmişdir. 1997-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında Pedaqogika üzrə baş müəllim və kafedra müdirinin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərmiş, 2006-cı ildən həmin kafedranın müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən “Humanitar fənlər” kafedrasına rəhbərlik edir.

Müxtəlif illərdə Universitetin Elmi Şurasının üzvü, Elmi-metodik şurasının katibi, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Hazırda Universitetin Elmi Şurasının və Elmi-metodik Şurasının üzvüdur.

Kafedrada“Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması” problemi üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. 2 kitab, 5 metodik vəsait, 10 proqram, 40-a qədər elmi məqalənin müəllifi, 1 kitabın tərtibçisidir.

LDU-da, həmçinin digər ali məktəblərdə keçirilən Respublika və Beynəlxalq miqyaslı konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

2000-2014-cü illərdə müxtəlif proqramlar dairəsində keçirilən təlim kursları və treninqlərdə fəal iştirakına görə Sertifikatlarla təltif olunmuşdur.

Elektron ünvanı: qi.afiq1958@gmail.com

       

Kafedrada çalışan professor-müəllim heyəti haqqında

 

Adı, soyadı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və vəzifəsi

Elektron ünvanları

Abduləzizov Mehman Mövsüm oğlu

Ped.e.n., dos.ə.

bakineft@mail.ru

Mahmudov  Kamal  Fətulla oğlu

Tarix.ü.f.d., baş  müəllim

kamal-1965@mail.ru

Məmmədov  Zaur İbrahimxəlil oğlu

Tarix.ü.f.d., baş müəllim

mammadovzaur@mail.ru

Bayramov  Müşviq  Cabir  oğlu

Tarix.ü.f.d., baş müəllim

mushfiq76@mail.ru

Cəfərov  Sahil  Nizam  oğlu

Ped.ü.f.d., baş müəllim

ceferovs998@gmail.com

Cəfərova Nahidə  İbrahim  qızı

Baş müəllim

nahide.ceferova@gmail.com

Mehrəliyev Şahin Bəylər oğlu

Müəllim

shahin_75@ mail.ru

Təhməzova Təranə Muxtar qızı

Müəllim

təhməzova2017@gmail.com

Musayev Vüqar Səfiyar oğlu

Müəllim

 

Manafova Könül Akif qızı

Müəllim

konulmanafova@mail.ru

Heydərov Tofiq Ələddin oğlu

Müəllim

qala-teatr@mail.ru

Quliyev Qabil Əzizulla oğlu

Müəllim

qala-teatr@mail.ru

 

Pedaqoji elmlər namizədi, dos.ə. Abduləzizov Mehman Mövsüm oğlu - 1956-cı ildə şəhərində anadan olmuşdur.1973-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakultəsinə daxil olmuşdur. İnstitutu bitirdikdən sonra Volqoqrad şəhərinə, “Avrora” zavoduna işləməyə göndərilmiş, iki il orada işlədikdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutuna işə qəbul olunmuşdur.

1981-ci ildən Bakı baza Energetika texnikumunda mühəndis, baş mühəndis, laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

1981-1983-cü illərdəAzərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun nəzdindəki xarici dillər kursunun ərəb dili şöbəsində təhsil almış, 1983-cü ildə həmin şöbəni əla qiymətlərlə bitirmişdir.

1987-1990-cı illərdə Liviya Ərəb Cəməhiriyyəsinə ezam olunmuş və orada ərəb dili tərcüməçisi vəzifəsində çalışmışdır.

1990-cı ildən Bakı Baza Energetika texnikumunda “Elektrik maşınları” laboratoriyasına müdir təyin olunmuş,1991-1993-cü illərdə ştat üzrə müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1993-cü ildən Bakı Baza Energetika texnikumunda  direktor işləmişdir.  1997-ci ildə Bakı Neft və Bakı Baza Energetika texnikumları birləşdirilərək, Bakı Neft–Energetika Kollecinin yaradılması ilə əlaqədar, həmin kollecə direktor təyin olunmuşdur.

2007-ci ildən pedaqoji elmlər namizədidir, 9 dərs vəsaiti və metodik vəsaitlərin müəllifidir, 30-dək elmi məqaləsi respublikamızın və xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur. Hazırda “Orta ixtisas təhsili məktəblərində təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

E-ünvanı:  bakineft@mail.ru

 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Mahmudov Kamal Fətulla oğlu 1965-ci ildə anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin “Tarixçi və tarix müəllimi” ixtisasını bitirmişdir.

2014-cü ildə “XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda sosial-iqtisadi proseslər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix və fəlsəfə” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifəsində  fəaliyyət göstərmişdir. 1999-2006-cı illərdə Lənkəran Dövlət Universitetindədekan müavini vəzifəsində çalışmışdır.2016-cı ildən “Humanitar fənlər” kafedrasında fəaliyyətini davam etdirir. Eyni zamanda  2016-cı ildən Humanitar fakültənin dekan müavinidir.

25 elmi məqalə vətezisin müəllifidir.

E-ünvanı:   kamal-1965@mail.ru

 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Məmmədov Zaur İbrahimxəlil oğlu 1982-ci ildə anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Lənkəran Dövlət  Universitetinin  “Tarix və ictimaiyyət” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini, 2008 ci ildə “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2008-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Vətən Tarixi” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olmuş, 2012-ci ildə doktorantura təhsilini başa vurmuşdur.

2015-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.Hazırda Humanitar fənlər kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiridir.

1 tədris proqramı, 20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Onlardan bir neçəsi, Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada, Orta Asiyada nəşr edilmişdir.

            E-ünvanı:   mammadovzaur@mail.ru

 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Bayramov Müşviq Cabir oğlu 1976-cı ildəanadan olmuşdur. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsini, 2006-cı ildə isə “Arxeologiya və etnoqrafiya” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2015-ci ildə “Azərbaycanın orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri (IX-XIII əsrin əvvəlləri)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2008-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində baş laborant, tyutor, tədris hissəsinin inspektoru, rektor köməkçisi, elmi katib vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda “Humanitar fənlər” kafedrasında fəaliyyətini davam etdirir.  1 tədris proqramı,  25 elmi məqalə və tezisin  müəllifidir.

E-ünvanı:    mushfiq76@mail.ru

 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Cəfərov Sahil Nizam oğlu 1977-ci ildə anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsini, 2001-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə magistratura səviyyəsini bitirmişdir.

2003-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.Hazırda “Humanitar fənlər” kafedrasında fəaliyyətini davam etdirir.

2012-ci ildə “Kiçik yaşlı məktəblilərlə aparılan sosial pedaqoji işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.Müxtəlif illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində Təlim-tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, Tədrisin təşkili və əlavə təhsil bölməsinin rəhbəri vəzifələrində çalışıb.

”Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması” problemi üzrəelmi-tədqiqat işi aparır. 1tədris proqramı, 30-a qədər elmi məqalə və tezisin  müəllifidir.

            E-ünvanı:   ceferovs998@gmail.com

 

Baş müəllim Cəfərova Nahidə İbrahim qızı 1974-cü ildə anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Sosial elmlər və psixologiya” fakültəsinin “Psixologiya” ixtisasını bitirmişdir.

1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında Psixologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Hazırda “Humanitar fənlər” kafedrasında fəaliyyətini davam etdirir.

2015-ci ildən Təhsil Problemləri İnstitutunun (indiki Təhsil İnstitutunun)dissertantıdır. “Gənclərdə idrak proseslərinin inkişafı” problemi üzrəelmi-tədqiqat işi aparır. 1 metodik vəsait, 20-yə qədər elmi məqalənin müəllifidir.

E-ünvanı:    nahide.ceferova@gmail.com

 

Mehrəliyev Şahin Bəylər oğlu 1975-ci ildə Astara rayonundaanadan olmuşdur.1992-ci ildə Türkiyənin Marmara universitetinin biologiya müəllimliyi fakultəsinə daxil olmuş,1994-cü ildə Bakı şəhərində N.Tusi adına ADPU-nin biologiya fakultəsində  təhsilini davam etdirmiş, 1998-ci ildə həmin universitetin bakalavr səviyyəsini, 2000-ci ildə “Ümumi psixologiya” ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir.

2001-ci ildə Binəqədi rayonunun 126 saylı orta məktəbində praktik psixoloq kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2004-cü ildə Bakı Pedoqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun mühazirəçilər qrupunda psixologiya kursu üzrə məşğələlər aparmışdır. 2004-cü ildə Bakı şəhəri üzrə müxtəlifməktəb və uşaq bağçalarında praktik psixologiya ilə bağlı seminarlar keçirmişdir.

2005-2017-ci illərdə Astara rayon Vaqo kənd tam orta məktəbində praktik psixoloq, eyni zamanda  2016-cı ildən etibarən Loqos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Lənkəran filialında böyüklər üzrə baş psixoloq vəzifəsində işləmişdir.

2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim kimi  fəaliyyət göstərir. 3 monoqrafik kitabın, 3 məqalənin müəllifidir.

1993-2015-ci illərdə Ankara və Bakı şəhərlərində  müxtəlif proqramlar dairəsində keçirilən təlim kursları və treninqlərdəfəal iştirakına görə Sertifikatlarla təltif olunmuşdur.

E-ünvanı:    shahin_75@ mail.ru

Təhməzova Təranə Muxtar qızı 1969-cu ildə anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin „Pedaqogika və psixologiya“ ixtisasını bitirmişdir. 1995-2009-cu illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin „Pedaqogika və psixologiya“  kafedrasında laborant, baş laborant və müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2009-2013-cü illərdə Lənkəran rayon Cil kənd tam orta məktəbində psixoloq, 2013-2017-ci illərdə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində müəllim vəzifəsində işləmişdir.

2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim kimi  fəaliyyətini davam etdirir. 10-dək məqalə və tezisin müəllifidir.

E-ünvanı:   təhməzova2017@gmail.com

Manafova Könül Akif qızı 1978-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsini bitirmişdir. 1999-2001-ci illərdəhəmin ixtisas üzrə Lənkəran Dövlət Universitetində təhsilini davam etdirərək magistr ixtisas dərəcəsi almışdır. 

1999-2015-ci illərdə Lənkəran şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbində psixoloq vəzifəsində işləmişdir.

2015-ci ildən etibarən Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışır.

E-ünvanı:    konulmanafova@mail.ru

Heydərov Tofiq Ələddin oğlu 1957-ci ildə  anadan olmuşdur. 1977-ci ildə N.K.Krupskaya adına  Kitabxanaçılıq Texnikumunun  mədəni-maarif  fakultəsini, 1979-cu idə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunumədəni-maarif  işçisi, özfəaliyyət  teatr rəhbəri ixtisası üzrə bitirmişdir.

1978-ci ildə H.Ərəblinski adına Lənkəran rayon Mədəniyyət Evində metodist, 1979-1983-cü illərdə həmin Mədəniyyət  Evinin direktoru vəzifəsində işləmişdir. 1984-cü ildən etibarən N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Tesatrında aktyor, Ləınkəran Ekskursiya və Səyahətlər Bürosunda metodist vəzifəsində işləmişdir. 2014-cu ildən Lənkəran Dövlət Dram teatrının direktorudur.

1989-cu ildə “Turist” Kooperativini təsis etmiş, 1990-cı ilədək həmin  Kooperativ və rəhbərlik etmişdir. “Xanbulan Turizm  İstirahət  Mərkəzi” MMC-nin direktorudur.

E-ünvanı:    qala-teatr@mail.ru

Quliyev Qabil Əzizulla oğlu 1949 cu ildə  anadan olmuşdur. 1972-ci ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Dram-kino aktryorluğu” fakultəsini bitirmişdir. 1969-72-ci illərdə M.Əzizbəyov adına Akademik Dövlət Dram teatrında çalışmışdır. 1973-cü ildən Lənkəran Dövlət Dram Teatrında aktyor vəzifəsində çalışır.

1979-cu ildə respublikanın əməkdar artisti, 2000-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına, 2009-cu ildə isə “Şərəf nişanı” mükafatına layiq görülmüşdur.

E-ünvanı:    qala-teatr@mail.ru

 

Ünvan:       Az 4200, Lənkəran şəhəri, Hənifə Abdullayev küçəsi-22, 2 saylı tədris korpusu

Telefon:     (+994) 025 254 35 69.

 

Kafedra haqqında məlumatları

dos. Afiq Əliyev təqdim etmişdir.

 

 

 

 

 

Baş səhifə =>

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 25 88,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator