Lankaran State University

 

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

HEYDƏR ƏLİYEV MUZEYİ

VƏ İDARƏÇİLİK MƏKTƏBİ

 

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

İqtisadiyyat və menecment kafedrası

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

Elektron Təhsil Şəbəkəsi

 

KİV LDU haqqında

             “İqtisadiyyat və menecment” kafedrası Lənkəran Dövlət Unversiteti üzrə 24 avqust 2016-cı il tarixli 1/83 saylı əmrə əsasən “İqtisadi təhlil və idarəetmə” kafedrasının bazası əsasında yaradılmışdır. İqtisadiyyat və menecment kafedrası “Biznesin idarə edilməsi” və “İqtisadiyyat” ixtisasları üzrə bakalavr və ”Menecment” ixtisası üzrə magistr təhsil səviyyələrinə görə ixtisaslaşmışdır. Kafedranın müəllimləri “İqtisadiyyat və idarəetmə” istiqaməti üzrə Regionların sosial-iqtisadi və ekoloji inkişafı modelinin təhlili və idarə edilməsi” mövzusunda elmi iş aparırlar. 2016/2017-ci tədris ilində “İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında 18 əməkdaş çalışır. Onlardan 4 nəfəri dosent, 7 nəfəri elmlər namizədi, 2 nəfər baş müəllim, 5 nəfəri isə müəllimdir. Kafedrada müntəzəm olaraq elmi seminarlar, açıq dərslər təşkil olunur. Kafedranın geniş beynəlxalq əlaqələri vardır. Kafedraya iqtisadiyyat elmləri namizədi, dosent Paşayev Tofiq Novruz oğlu rəhbərlik edir.

             “İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında tədris olunan əsas fənlər

1.      İqtisadiyyata giriş

2.      İnsan resuslarının idarə edilməsi

3.      Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

4.      Ekonometrika

5.      Statistika

6.      Makroiqtisadiyyat

7.      Menecment

8.      S/f (Gömrük işinin təşkili)

9.      S/f (Sənaye istehsalının əsasları)

10.  Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

11.  Dünya iqtisadiyyatı

12.  Marketinq

13.  Azərbaycan iqtisadiyyatı

14.  S/f (İnvestisiya fəaliyyəti və investisiya siyasəti)

15.  Vergi inzibatçılığı

16.  Sığorta işi

17.  Firmanın iqtisadiyyatı

18.  İqtisadi fikir tarixi

19.  Lahiyyə menecmenti

20.  Biznesin idarəedilməsi

21.  Korporativ idarəetmə

22.  İqtisadi hüquq

23.  Biznesin əsasları

24.  S/f (İqtisadiyyat və idarə etmənin təşkili)

25.  S/f (Kommersiya menecmenti)

26.  Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

27.  Biznesin təşkili və idarə edilməsi

28.  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

29.  Biznesin təhlükəsizliyi

30.  Biznes-plan

31.  İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları

32.  Aqrar sferananın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

33.  S/f (Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi)

34.  İqtisadiyyat

35.  İşgüzar yazışmalar

36.  Qida məhsullarının iqtisadiyyatı

37.  Sahibkarlıq və sahibkar fəliyyəti

38.  İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment

İqtisadiyyat elmləri namizədi, dosent Paşayev Tofiq Novruz oğlu 1953-cü ildə Lənkəran rayonunun Avrora qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun İnşaat fakultəsinin “Sənaye və mülki tikinti” ixtisasına daxil olmuş, 1975-ci ildə oranı bitirərək “İnşaatçı mühəndis” ixtisasına yiyələnmişdir. 2003-cü ildə İqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsini, 2010-cu ildə isə dosent elmi adını almışdır. Xarici ölkələrdə keçirilən elmi –praktik konfransların iştirakçısıdır. 12 elmi məqalənin, 15 tezisin, 2 fənn proqramının və 1 metodik vəsaitin müəllifidir. Hal-hazırda “İqtisadiyyat və idarəetmə” istiqaməti üzrə Regional iqtisadiyyatda iş qüvvəsi bazarının formalaşması və əhali miqrasiyasının ona təsiri” mövzusunda elmi tədqiqat işini davam etdrir.

 “İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında çalışan professor-müəllim heyəti haqqında

 

 

Adı,soyadı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və vəzifəsi

Elektron ünvanları

      1.

Paşayev Tofiq Novruz oğlu

iqt.e.n.,dosent

tofiq53@mail.ru

      2.

Abdullayev Kamil Xaliq oğlu

iqt.e.n., dosent

kamil.abdullayev.1965@mail.ru

      3.

Həsənov İsmayıl Cəfər oğlu

iqt.e.n., dosent

i_hasanov_65@mail.ru

     4.

Hacılı Ələddin Atdıxan oğlu

iqt.e.n., dosent

aladdin_hacili@mail.ru

     5.

Abdulov Sarxan Yunus  oğlu

fiz.riy.e.n., baş müəllim

Abdulov.Sarxan@mail.ru

     6.

Bədəlov Cavid Əliyar oğlu

i.e.n., baş müəllim

badalov51@mail.ru

     7.

Əliyev Ramiz Atəş oğlu

fiz.riy.e.n., baş müəllim

ramizaliyev3@rambler.ru

     8.

Hüseynov Həzər Ağahüseyn oğlu

a.e.ü.f.d, baş müəllim.

hazarhüseynov@mail.ru

     9.

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

i.ü.f.d., baş müəllim

ramil.quli@gmail.com

      10.

Vəliyev Anar Cümşüd oğlu.

i.ü.f.d., baş müəllim

anarvaliyev@mail.ru

11.

Zamanov Fizuli Mirzəmməd oğlu

İ.ü.f.d., baş müəllim

fizuliz@list.ru

12.

Dadaşov Elmar Rahib oğlu

 baş müəllim

elmar-dadashov@mail.ru

13.

Muradov Namik Ibrahim oğlu

baş müəllim

namikmuradov@gmail com

14.

Əsgərov Orxan Kamal oğlu

müəllim

Orxan.asgerov2016@mail.ru

15.

Hüseynli Nuran Miraqil oğlu

müəllim

nurangaga@yahoo.com

16.

Rzazadə Rəşad İdrət oğlu

müəllim

rashad.rzazada@mail.ru

17.

Rəcəbov Fəxrəddin Musa oğlu

müəllim

recebovfaxraddin@gmail.com

18.

Səlimov Hikmət Firdovsi  oğlu

müəllim

hikmat.salimov@bk.ru

 

Ünvan:       Az 4200, Lənkəran şəhəri, Füzuli küçəsi-170a; 1 saylı tədris korpusu;

Telefon:     (+994) 025 255 31 91;

E-mail:       tofiq53@mail.ru

 

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 03 40,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

 © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator