Lankaran State University
  Az En Ru

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİDEO ÇARX - 2017

 

XARİCİ DİLLƏR KAFEDRASI

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDU-da professor Nihan Əliyevin rəhbərliyi ilə "Riyaziyyatın müasir problemləri" mövzusunda seminarlar təşkil edilir.

 

 

 

AKTUAL ELANLAR

 

16 noyabr 2017-ci il tarixdə LDU-nun Xarici dillər kafedrasının baş müəllimi Rafael Kəlbi oğlu Heydərovun “İngilis dilində bəzi frazeoloji birləşmələr və onların Azərbaycan dilində ekvivalentləri” adlı elmi seminarı keçirildi...

Daha ətraflı =>

 

 

 

 

 

 

FƏNN SİLLABUSLARI

 

Payız semestri üzrə

 

Yaz semestri üzrə

 

“Xarici dillər” kafedrası  Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük kafedralarından biridir. Kafedra 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. “Xarici dillər” kafedrasının işinin əsas məqsədi tələbələrə güclü dil, ünsiyyət vərdişləri öyrətmək, onları Britaniya və Amerikan ədəbiyyatı barədə məlumatlandırmaq, dilçilik, tərcümə də daxil olmaqla müvafiq sahələrdə möhkəm düşüncə yaratmaqdır. Kafedrada müxtəlif  illərdə ingilis dili və ədəbiyyatı, fransız dili və ədəbiyyatı, alman dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə kadrlar hazırlanmış, bu və digər ixtisaslarda ingilis, fransız, alman, rus, ərəb və fars dilləri tədris olunmuşdur.

Hazırda kafedrada -  1 elmlər doktoru, 2 elmlər namizədi-dosent,  5 baş müəllim, 10 müəllim çalışır. Kafedrada İngilis dili müəllimliyi və Tərcümə (İngilis dili) ixtisasları üzrə kadrlar hazırlanır  və aşağıda göstərilən 2 istiqamət üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır:

1. Ədəbi əlaqələr və tərcümə məsələləri

2. Dilçiliyin müqayisəli tipologiyası

Kafedra əməkdaşlarından dos. Kamran Kazımov, b/m. Asudə Abdullayeva, b/m Aynur Bunyadova, b/m Haşım Əkbərov, b/m Rəfail Heydərov, b/m Hüseynəli Qasımov, və b. Universitetin müxtəlif grant layihələrində  ABŞ, Böyük Britaniya, İtaliya, Polşa, Türkiyə, Avstriya, Rusiya, Fransa, Ruminiya kimi böyük dövlətlərdə keçirilən treninqlərdə, beynəlxalq elmi konfranslarda, həmçinin  JFDP,  TEA, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS və digər beynəlxalq layihələr çərçivəsində keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak etmişlər.

Əməkdaşlar tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Respublikanın və xarici ölkələrin elmi jurnallarında çap olunmuşdur.

Kafedra Azərbaycan Dillər Universitetinin, Bakı Slavyan Universitetinin, Bakı Dövlət Univetsitetinin və bir sıra xarici ölkələrin  ali məktəblərinin müvafiq kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.

 Kafedra üzrə ixtisaslaşmalar

 

Bakalavr pilləsi üzrə:

 

       1. 050103-İngilis dili müəllimliyi

       2. 050203-Tərcümə (İngilis dili)

 

Magistratura üzrə

 

        1. 060201- Dilşünaslıq (İngilis dili)

        2. 060103- Xarici  dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

Kafedra üzrə tədris olunan əsas dərslərin siyahısı - Bakalavr pilləsi üzrə:

 

       1. S/f (Təhsildə innovasiya)

       2. Kompüter tərcümə proqramları

       3. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi

       4. Sənədləşmə və terminologiya

       5. İngilis dili tədrisinin metodikası

       6. Ölkəşünaslıq və mədənarası ünsiyyət

       7. Oxuyub anlama və yazı

       8. Şifahi tərcümə

       9. S/f (Bədii tərcümə)

       10.Eşidib anlama və nitq

       11.S/fmumtəhsil kurikulumunun əsasları

       12.S/f.Beynəlxalq qurumlar

       13.Yazılı tərcümə

       14.Xarici dilin fonetikası

       15.Xarici dildə oxu və nitq

       16.S/f.Tibbi mətnlərin tərcüməsi

       17.İşgüzar xarici dil

       18.Xarici dil (Rus)

       19.Xaricidil (fransız)

       20.S/f.Hüquq və inzibati sənədlərin tərcüməsi

       21.İngilis dilinin leksikologiyası 

       22.S/f.Sintaktik təhlil, Semantik təhlil) 

       23.İngilis dilinin üslubiyyatı

       24.Ardıcıltərcüməvəqeydgötürmətexnikası

       25.S/f.Mətbuat mətnlərinin tərcüməsi

       26.S/f.İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi

       27.S/f.Elmi mətnlərin tərcüməsi

       28.S/f.İqtisadi mətnlərin tərcüməsi

       29.S/f.Leksiktəhlil

       30.S/f.(Ev oxusu)

       31.Dünya ədəbiyyatı

       32.Xarici dil (ingilis)

       33.Xarici dil (rus)

       34.İngilis dilinin leksikologiya

       35.Ölkəşünaslıq

       36.Şifahi anlama və şifahi ifadə

       37.Peşəkar tərcümənin əsasları

       38.İngilis dilinin üslubiyyatı

       39.İngilis ədəbiyyatı

 

Magistr pilləsi üzrə:

 

       40.Xarici dillərdə hazırlığın müasir problemləri

       41.Fəal interaktiv dil təliminin xüsusiyyətləri

 48.Filologiyanın müasirproblemləri

 49.Xarici dillərdə hazırlığın tarixi və  metodologiyası

 50.XDT-nın linqo və didaktik problemləri

 51.Fonologiya

 52.Müqayisəli tipologiya

 53.S/f.İngilis dilinin ümumi problemləri

 

 

Kazımov Kamran Şahverən oğlu -

filologiya elmləri namizədi, dosent. Kafedra müdiri.

 

1961-ci il mart ayının 8-də Lənkəran rayonun Yuxarı Nüvədi kəndində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki BSU) fərqlənmə diplomu ilə bitirib.   “N.S.Tixonov və Şərq” adlı doktorluq dissertasiyası işini bitirmişdir. Xarici ölkə ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. 3 monoqrafiya, 8 proqram, 6 metodik vəsait, 60-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Onun elmi əsərləri Respublikanın və Rusiya, Polşa, Amerika, Çexiya, Gürcüstan kimi xarici ölkələrin elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. O,  Polşanın Poznan şəhərində, Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində, Rusiyanin Kursk Dövlət Texniki Universitetində, Astrxan Dövlət Universitetində, Volqoqrad Dövlət Universitetində, Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetində keçirilən. beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş, Polşanın Lodz, Böyük Britaniyanın Esseks Universitetlərində, Rumıniyanın İasse şəhərində Aleksandru İoan Kuze Universitetində treninqlərdə iştirak etmiş, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti tərkibində Türkiyə Cümhuriyyətinin təhsil sisteminin öyrənilməsi sahəsində Ankaranın TODAİE İnstitutunda keçirilən seminarda Lənkəran Dövlət Universitetini təmsil etmişsertifikata layiq görülmüşdür.

Elektron ünvanı: kkamran@mail.ru

 

Kafedra əməkdaşları haqqında məlumat:

 

Abdullayeva  Asudə Nəriman qızı, baş müəllim. 1955-ci il dekabr ayının 6-da Lənkəran rayonu Veravul kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 1997-ci ildən Lənkəran Dövlət Unverstetində işləyir. 2001 –ci ildən baş müəllimdir. 20-yə yaxın sertifikat və fəxri fərmanlara layiq gorülmüşdür.   2002-ci  və 2008- ci illərdə ABŞ-nın Kanzas ştatının Kanzas Universitetində və Ohayo ştatının Youngstaun Dövlət Universitetində mübadilə proqramında iştirak etmişdir. 2011-2012 –ci illərdə  TEMPUS layihəsi çərçivəsində İngiltərə, Almaniya və  İtalyanın bir sıra universitet və tərcümə məktəblərndə təcrübə keçmişdir.02/2015-ci il tarxində  ESFİDİP layihəsi çərçivəsində Yunanstnda, Makedoniya Universtetində (Saloniki) təlimlərdə,  05\2015-06/2015-ci il tarixində İANUS Proqramının qalibi kimi Rumıniyanın Aleksandru İoan Kuza universitetində təcrübə mübadiləsndə iştirak etmşdir.”İngilis dilində bəzi sabit sabit söz birləşmələri və onların Azərbaycan dilindəki ekvivalentləri”,  „İngilis dilini öyrənərkən qarşıya çıxan bəzi dəyişiliklər”, „The Importance of Plays and Games in Teaching Foreign Languages”,  və s. kimi 10  elmi məqalənin və bir metodik vəsaitin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: asuda.lsu@gmail.com

 

Əkbərov Haşım Lələxan oğlu, baş müəllim. 1966-cı il avqust ayının 26-da Lənkəran rayonu Cil kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 1995-ci ildən kafedrada çalışır. Tədris etdiyi fənlər: Nitq praktikası, İngilis dilinin qrammatikası, İngilis dilinin tədrisi metodikası. “Dilçilikdə sintaqm anlayışı. Sintaqm sintaksis, semantik və fonetik vahid kimi”, “Sintaqm  haqqında Azərbaycan dilçilərinin fikirləri”, “Müasir cəmiyyətdə xarici dilin rolu”,  “The Role of a Foreign Language in Modern Society”, “ Some Difficulties of the Possessive Adjectives and Their Explanation Ways” kimi elmi məqalələrin müəllifidir.  H.Akbarov JFDP,TEA TEMPUS və  EASMUS MUNDUS layihələri çərçivəsində Böyük Britaniya, İtaliya , Almaniya universitetlərində,  o cümlədən, ölkəmizdə keçirilən treninq və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir. Rumıniyanın İasse şəhərində Aleksandru İoan Kuza Universitetində (2014-2016) doktorantura təhsilini başa vurmuşdur.

 

Elektron ünvanı: hashim.akbar@mail.ru

 

Heydərov Rafael Kəlbi oğlu, baş müəllim. 1954-ci il may ayının 12-də Lənkəran rayonu Boladi kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir.  2001-ci ildən kafedrada çalışır. İngilis dilinin tələffüz və nitq vərdişləri, Nitq praktikası, İngilis dilinin fonetikası, fənlərindən dərs deyir.   “İngilis dilində bəzi atalar sözləri və  onların Azərbaycan dilində tərcüməsi”, “ İngilis dilində bəzi frazeoloji birləşmələr və onların Azərbaycan dilində tərcümə yolları” və s. məqalələrin müəllifidir. R.Heydərov TEMPUS layihəsi çərçivəsində Böyük Britaniya, İtaliya və Almaniya   universitetlərində, o cümlədən, ölkəmizdə keçirilən treninqlərdə və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

 

Elektron ünvanı: heyderovrafael@gmail.ru

 

Bünyadova Aynur Siyavuş qızı, baş müəllim. 1975-ci il avqust ayının 13-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetini bitirib. 1998-ci ildən kafedrada çalışır. “İngilis dilinin praktik fonetikası”, ”Nitq prartikası” dərslərinin tədris edir. ”İngilis toponimlərinin stilistik xüsusiyyətləri”,  “Nitq zamanı səs dəyişməsinin bəzi aspektləri” və s. əsərlərin müəllifidir. O, TEMPUS və ESFIDIP layihələri çərçivəsində Böyük Britaniya, İtaliya, Almaniya, Fransa, Avstriya   Universitetlərində,  o cümlədən, ölkəmizdə keçirilən treninq və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

 

Elektron ünvanı: aynour13@mail.ru

 

Əliyeva Sevər Eynəli qızı, müəllim. 1978-ci il noyabr ayının 14-də Lənkəran rayonunun Darquba kəndində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı  ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2008- ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin  Roman-German Filologiyası fakultəsinin  Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı ixtisasi üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 2004\2014-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində Magistratura şöbəsində və Kurikulum və Keyfiyyətə Nəzarət Departamentində inspektor vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən  Lənkəran Dövlət Universitetində İngilis dili müəllimi vəzifəsində çalışır. S/f.Tibbi mətnlərin tərcüməsi, Xarici dil (ingilis dili)  fənlərini tədris edir.

 

Elektron ünvanı: sevarnurullayeva@mail.ru

 

Mehdiyeva Aysel Sehran qızı, müəllim. 1986-cı il oktyabr ayının 30-da Lənkəran rayonunun Moğonojba kəndində anadan olmuşdur.  2007-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasını fərqlənmə diplomu, 2009-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Dilşünaslıq istiqaməti üzrə “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Bir neçə elmi məqalənin müəllifidir. 2009-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Elmi konfransda “İngilis və Azərbaycan dillərində söz sırasının bəzi xüsusiyyətləri” adlı məqaləylə çıxış etmişdir. İki il Lənkəran Dövlət Pedaqoji Kollecində işləmişdir. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim kimi çalışır. İngilis dili, İngilis dilinin tədrisi metodikası, Xarici dildə oxu və nitq fənlərini tədris edir.

 

Elektron ünvanı: mysel@gmail.com

 

 Məmmədova Günel Elmir qızı, müəllim. 1991-ci il avqustun ayının 14-də Şuşada anadan olmuşdur. 2012-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin“İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir.  2013-cü ildə magistratura təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “İbtidai tədrisisin metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə davam etdirmişdir.2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. Xarici dil (ingilis dili) fənnin tədris edir.

 

Elektron ünvanı: gunel2017m@gmail.com

 

 Ağayeva Zülfiyyə Xanoğlan qızı, müəllim. 1964-cü il fevral ayının 8-də Lerik rayonunda anadan olub. 1986-cı ildə M.F.Axundov ad. APRDƏ İnstitutunu (indiki BSU) bitirib. 1994-cü ildən kafedrada işləyir. Rus dili fənnini tədris edir. «Rus dili dərslərində problemli təlimin bəzi məsələləri haqqında» elmi işinin müəllifidir. Onun “Системные различия на уровне вокализма и акцент тюрк язычных” , “Специфика преодоления акцента как  неправильного устойчивого навыка, Позиционность по твердости и мягкости в русской речи тюрк язычных” kimi məqalələri vardır. O, bir çox elmi konfrans, təlim və simpoziumlarda fəal iştirak edir.

 

Elektron ünvanı: zulfiyye.agayeva1964@mail.ru

 

Rzayeva Aynur Mirəli qızı, müəllim. 1990-cı il may ayının 29-da Lənkəran şəhərində anadan olub. 2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin magistr pilləsində “Dilşünaslıq” üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2013-cü ildən İsmayıllı rayonu Cülyan kənd orta məktəbində İngilis dili müəllimi kimi çalışmışdır. 2013-cü ildə AZETA təşkilatının aparıcılığı ilə Xəzər Universitetində 3 gün müddətində 10-cu Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdir. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışır. Yazılı və şifahi nitq praktikası, Elmi mətnlərin tərcüməsi fənlərini tədris edir. 3 elmi məqalənin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: mrs.rzayeva@list.ru

 

Fərəməzov Azər Surətulla oğlu. 1966-cı il mart ayının 22-də Astara rayonunun Təngərüd kəndində anadan olub. 1991-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU)   İngilis dili və alman dili müəllimi ixtisasını alıb.1991-ci ildən 2003-cü ilədək Astara rayonunun bir sıra orta məktəblərində İngilis dili fənnin tədris etmişdir. 2003-cü ildə Lənkəran rayonunun Şürük kəndində Amerikanın “Project Harmony” təşkilatında məktəbdə əlaqələndirmə proqramında Layihə koordinatoru vəzifəsində çalışmışdır. 2004-2016-cı illərdə Astara pedaqoji Kollecində İngilis dili müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 2007-ci il 27-29 sentyabrda Amerikanın “USAİD” təşkilatının “Liderlik, nüfuz və təşkilati quruculuğa giriş” mövzusunda təlimdə iştirak etmiş, daha yüksək bal toplayıb kursu uğurla başa çatdırmışdır. 2013-cü il 3-6 aprel tarixlərində Kiyevdə Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdir. “Qeyri-ixtisas tələbələrinə  ingilis dilinin öyrədilməsində müsbət motivasiyaları formalaşdırmaq” adlı elmi məqaləsi 2015-ci ildə Kiyev Milli Akademiyasında çap olunub. 2014-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında Xarici dil (ingilis dili) fənnini tədris edir.

 

Elektron ünvanı: faramazovazer@mail.ru

 

Muradxanlı Bəxtiyar Malik oğlu, baş müəllim. 1949-cu il may ayının 25-də Lerik rayonunun Aşağı Gədik kəndində anadan olub. 1977-ci ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnistitutunu  (indiki BSU) bitirmişdir.  1977/1987-ci ilə qədər Biləsuvar rayon Novaqrajdonoka kənd orta məktəbində işləmişdir.  1987/2007-ci illərə qədər Müəllimlərin Təkmilləşdirmə İnistituntunun Lənkəran filialında işləmişdir. 1993-cü ildən hal-hazırki vaxta qədər Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. Xarici dil (rus dili) fənnini tədris edir. 2 dərs vəsaiti, 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: canbaba09@mail.ru

 

Əliyev İlqar Tahir oğlu, müəllim. 1981-ci il may ayının 7-də Lənkəran şəhərində anadan olub. 2003-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 2003-2005-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistr pilləsində “Dilşünaslıq” üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2007-cü ildən Lənkəran şəhəri  Q.Zeynalov adına Darquba  kənd orta məktəbində İngilis dili müəllimi kimi çalışmışdır. 2014-cı ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışır. Xarici dil (ingilis dili) fənnini tədris edir. 3 elmi məqalənin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: ilqar-500@mail.ru

 

Kazımova Məlahət Şahverən qızı, müəllim. 1958-ci il dekabr ayının 3-də Lənkəran şəhərində anadan olub. 1981-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 1995-ci ildən LDU-nun “Xarici dillər” kafedrasında çalışır. Xarici dili(ingilis dili) fənnini tədris edir. 8 müxtəlif elmi-metodiki məqalələrin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: kazımovamelahet@gmail.ru

 

Tahirov İlham Mikayıl oğlu, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor. 1963-cü il iyun ayının 8-də Masallı rayonunun Miyənkü kəndində anadan olub.1981-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 1990-1993-cü illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnistitutunun əyani aspiranturasını bitirmişdir. 1986-cı ildə-Yardımlı rayonu Hamarkənd orta məktəbində, 1990-cı ildə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnistitutunun aspirantı, 1993-cü ildə Nəsimi dına Dilçilik İnistitutu Ümumi dilçilik və dil əlaqələri şöbəsində, 1994-cü ildə AMEA-nın elmi katibi, 1996-cı ildə AMEA-nın katibi, 2013-cü ildə AMEA, Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsinin müdiri, 2014-cü ildə AMEA-nın baş elmi işçisi vəzifəsində çalışır. Müqayisəli tipologiya, İngilis dilinin tədrisi metodikası  fənlərini tədris edir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışır.

70-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: ilham_tahir@rambler.ru

 

İsmayılova Afaq İmaş qızı, filologiya üzrə elmlər namizədi, dosent. 1965-ci ildə Füzuli rayonunda anadan olub. 1989-cu ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir.1990-1993-cü illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnistitutunun əyani aspiranturasını bitirmişdir. 1993-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 2015-ci ildən ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışır. İngilis dilinin tədrisi metodikası,  Fəal interaktiv təlim, Filologiyanın  tarixi və inkişafı  fənlərini tədris edir. 20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

 

Elektron ünvanı: afaq.ismayilova@outlook.com

 

Sadıxova Almas Vəkil qızı, müəllim. 1960-cı il dekabr ayının 25-də Lənkəran şəhərində andan olub. 1979-cu ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnistitutunu  (indiki BSU) bitirmişdir. 1978-ci ildə Lənkəran Stomatoloji poliklinikasında, 1979-cu ildə M.F.Axundov adına rus dili və ədəbiyyatı İnistutunda, 1984-cü ildə Lənkəran 1 saylı tam orta məktəbində, 2007-ci ildən Lənkəran Humanitar Kollecində çalışır. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışmaya başlamışdır. Xarici dil (rus dili) fənnini tədris edir.

 

Elektron ünvanı: Sadıxovaalma@zbox.az

 

Qasımov Hüseynəli Əjdər oğlu, baş müəllim. 1947-ci il mart ayının 11-də Lənkəran rayonu Bala Şürük kəndində anadan olub. 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir. 2000-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. Fransız dili fənnini tədris edir. “Müasir fransız dilində sinonimlərin məna çalarlıqları” və s. elmi məqalələrin müəllifidir.

 

 Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri, Həsən Abdullayev küçəsi-19

Əlaqə telefonu:  (+994) 025 254 28 11 (111)

 

Kafedra haqqında məlumatlar

dos. Kamran Kazımov tərəfindən təqdim olunmuşdur.

 

Baş səhifə =>

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 25 88,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator