Lankaran State University
  Az En Ru

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİDEO ÇARX - 2017

 

 

 

 

 

Elmi katib

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

 

 

 

LDU-da professor Nihan Əliyevin rəhbərliyi ilə "Riyaziyyatın müasir problemləri" mövzusunda seminarlar təşkil edilir.

 

AKTUAL ELANLAR

 

DİQQƏT!

 

23.02.2018-ci il tarixində saat 15:00-da LDU-nun 2 saylı tədris korpusunda (auditoriya № 207) “Riyaziyyat və informatika” kafedrasının genişlənmiş iclasında “Diferensial tənliklər” (1211.01) ixtisası üzrə dissertant Vahab Mehti oğlu Həbibovun “Qeyri-lokal sərhəd şərtli parabolik tənliklər üçün optimal idarəetmə məsələləri” mövzusunda riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanın ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.
 

ELMİ HİSSƏ
 

 

 

 

 

 

Elmi katib fəlsəfə doktoru, dosent Elvin Əliyev.

 

 Biol.ü.f.d. dosent Elvin Ərkan oğlu Əliyev 01 yanvar 1989 - cu il tarixində Astara rayonun Vaqo kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2006 – cı ildə Astara rayonu Z.Əhmədzadə adına 2 saylı Pensər kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Türkiyə Respublikasının Kars Kafkas  Dövlət Üniversitetinə daxil olmuş və 2010 - cu ildə Univesitetin Biologiya bölümündən fərqlənmə ilə məzun olmuşdur. Həmin il Türkiyə Respublikası Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsinə daxil olmuş və 2012 - ci ildə Tibbi biokimya ixtisası   üzrə “Tiroid xəstəliyi” mövzusunda magistratura işini müdafiə etmişdir. 2012 - ci ildə Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsinin doktoranturasına daxil olmuş və  2015 - ci ildə Tibbi biokimya ixtisası   üzrə “İnsan  bədxassəli xərçəng xəstəliyi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Fəlsəfə Doktoru (Ph.D) alimlik elmi dərəcəsi almışdır. Uzun müddət Türkiyə Respublikasının Universitet və xəstəxanalarında ixtisası üzrə fəaliyyət göstərmiş, Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsi Tibbi Biokimya kafedrasında teorik və pratik dərslər tədris etmişdir. O, daha sonra Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlam Ailə” Tibb mərkəzində, Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Genetika İnistitutunda İnsan genetikası bölməsinin rəhbəri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elmi Katibi vəzifəsində çalışmışdır.
Elvin Əliyev dünyanın aparıcı impakt faktorlu jurnallarında bir sıra elmi-metodik işlər dərc etmiş və əsərlərinə, Amerika, İtalya, İspanya, İngiltərə, Almanya, Fransa kimi ölkələrin impakt factorlu jurnallarından 60-dan çox istinad verilmişdir. Hal hazırda Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elm şöbəsinin müdiri və həmçinin “Kimya və biologiya” kafedrasının dosentidir.
Ailəlidir, 1 övladı var.

 

Nəşrin adı

İşin növü

Nəşr olunduğu jurnal, yer və il

1.

Cognitive functions and serum levels of  brain-derived neurotrophic factor in patients with major depressive disorder

Məqalə

Brain Research Bulletin Journal Elsevier.  88(5):454-9.

The United States of

America (USA) - 2012

2.

Serum ADMA and apelin levels in type 2 diabetics with and without vascular complications

 

Tezis

4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative  Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels,  P-58, İsparta ,

Turkey - 2012

3.

Dose-Dependent Protective Effect of  L-Carnitine on Oxidative Stress in Liver from Rats with  Hyperthyroid

 

Məqalə

The Eurasian Journal of  Medicine; 45: 1-6,

Turkey - 2013

4.

Hipertiroidili Ratların Akciğer Dokusundaki Biyokimyasal Parametreler Üzerine Egzersizin Etkisinin Araştırılması

 

Tezis

TKBD 13. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P-97, İzmir,

Türkiye - 2013

5.

Komplikasyonlu ve Komplikasyonsuz Tip 2 Diyabetiklerde Serum ADMA ve Apelin Düzeyleri

 

Tezis

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre , PS-098, Antalya,

Türkiye - 2013

6.

Hipertiroidili Ratların Akciğer Dokusundaki Biyokimyasal Parametreler Üzerine Egzersizin Etkisinin Araştırılması

 

Məqalə

Türk  Klinik Biyokimya Dergisi. 12(1): 9-14.

Turkiye – 2014 

7.

Yorucu Egzersiz Yapan Hipertiroidili Ratlarda Karnitinin Koruyucu Etkisi

 

Tezis

TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P- 130, Trabzon,  Türkiye - 2014

8.

Effect Of Exercise On Biochemical Parameters In The Heart Tissue Of Hyperthyroid Rats

 

Tezis

IFCC-WorldLab 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Labboratory Medicine , İstanbul, Turkey - 2014

9.

Hipertiroidili Ratlarda Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Karnitinin Etkilerinin Araştırılması

 

Tezis

TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P- 135, Trabzon, Türkiye – 2014

10.

Deneysel Hipertiroidi ve Egzersizin Karaciğer Oksidan ve Antioksidan Sistemleri Üzerine Etkileri 

 

Tezis

TFBD 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P-069, Erciyes, Türkiye - 2014

11.

The Effect of Bilberry on Nitric Oxide and Malondialdehyde Levels in Lung Tissue of Nicotine Applied Rats

 

Məqalə

Acta Physiologica.215:35-35;Sep

England - 2015

12.

Serum brain-derived neurotrophic factor differences between the luteal and follicular phases in premenstrual dysphoric disorder 

 

Məqalə

General Hospital Psychiatry. Elsevier.  May–June. 37(3):266-72.

The United States of

America (USA) – 2015

13

The Effects of Exercise on Kidney Oxidant and Antioxidant Systems in Rats with Experimental Hyperthyroidism

 

Məqalə

Acta Physiologica. 215:80-80; Sep  

England – 2015

 

14

Serum Apelin and ADMA Levels in Type 2 Diabetics with and without Vascular Complications

 

Məqalə

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Elsevier.

April–June; 10(2 Suppl 1):106-9

Amsterdam The

Netherlands - 2016

15

Hücrenin proqramlanmış ölümü: Apoptosisin biokimyası  ve  genetiği

 

Məqalə

Azərbaycan  Respublikası Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər jurnalı  Təbiyyat elmlər seriyası. Lenkeran.

Azərbaycan - 2016

16

Xərçəng hüceyrəsində onko və suppressor genlərin əhəmiyyəti

 

Tezis

Azərbaycan Respublikası Lənkəran Dövlət Universiteti “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. 23 - 24 dekabr. Lenkeran. Azərbaycan – 2016

17

Kanserde genetik ve tümör süpresör (baskılayıcı) genler

 

 

Məqalə

Azərbaycan  Respublikası Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər jurnalı  Təbiyyat elmlər seriyası. Lenkeran. Azərbaycan – 2017

18

Kanserde temel genetic kavramlar

 

Tezis

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişafı problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. 5-6 may 2017-cı il. Lenkeran.Azərbaycan – 2017

19

Biologiyadan şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi (Magistr hazırlığı üçün)

 

Fənn Proqramı

Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət Universiteti

Elmi Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli 02 saylı qəqarı ilə təsdiq edilmişdir. Əmr N 4/95 2 noyabr 2017.

Azərbaycan - 2017

20

Kanser tedavisinde Manyetik Nanopartiküllerin önemi

 

 

Məqalə

Azərbaycan  Respublikası Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər jurnalı  Təbiyyat elmlər seriyası. Lenkeran. Azərbaycan - 2017

21

Xərçəng Biologiyasında Bəzi Önəmli Aspektlər

 

 

Tezis

Azərbaycan  Respublikası Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər jurnalı  Təbiyyat elmlər seriyası. Lenkeran. Azərbaycan - 2017

22

Propolisin antioksidan ve antiinflamatuvar etkisi

 

Məqalə

Arıcılık Araştırma Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2017, Sayfa: 56-62.

Türkiyə -2017

23

Biokimya və molekulyar biologiya

 

Fənn Proqramı

Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05.01.2018-ci il tarixli F-14 saylı əmrilə nəşr huququ (qrif) verilmişdir. Azərbaycan - 2018

24

Biokimya və molekulyar biologiyadan praktikum

 

Dərs Vəsaiti

Azərbaycan  Respublikası Lənkəran Dövlət Universitetinin 29.12.2017 4 saylı Elmi metodiki şurasında təstiq edilmişdir. Lenkeran.

Azərbaycan - 2018

 

Digər xəbərlər =>

2018/2019-cu tədris ili üzrə LDU-nun bakalavriat səviyyəsinə QƏBUL PLANI =>

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 25 88,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator