Lankaran State University

 

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

 

Elmi katib

 

Faydalı keçidlər

 

 

Dr. Elvin ƏLİYEV, Ph.D 

            

               Email: elmi_katib@lsu.edu.az  

              Ünvan: Vaqo/Astara, Azərbaycan

Doğum tarixi: 01.01.1989

Ailə vəziyyəti: Evli

 

 

 Təhsİl:

    Doktorantura:

Atatürk Universiteti, Tibb Fakültəsi, Tibbi Biokimya . Ərzurum / Türkiyə 2015 

Magistratura: 

Atatürk Universiteti, Tibb Fakültəsi, Tibbi Biokimya. Ərzurum / Türkiyə   2012

Bakalavr :

Kafkas Universiteti, Biologiya Bölümü. Qars / Türkiyə 2010

Orta Məktəb :

Astara Rayon, Pensər Kənd 2 Saylı Orta Məktəbi. Astara / Azərbaycan 2006

 İş Təcrübəsİ :

               1- Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Öz Yaşam” Tibb Mərkəzi - Qars / Türkiyə 2009

2- Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Qars Dövlət Xəstəxanası. Qars / Türkiyə  2010

3- Türkiyə Respublikası Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsi Təhsil ve Araşdırma Xəstəxanası    

 Ərzurum / Türkiyə   2010-2015

4- Türkiyə Respublikası Atatürk Universiteti  Tibb Fakültəsində tibb tələbələrinə Tibbi Biokimya ixtisası üzrə  dərslərinin tədrisi və laboratoriya praktikası. Ərzurum / Türkiyə   2010-2015

5- Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi Genetika və Biokimya Şöbəsi 2015 ( 3 aylıq təcrübə müddəti )

6- Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi  “Sağlam Ailə”  Tibb Mərkəzinin Kliniki Laboratoriyası

2015-2016

7- Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Böyük elmi işçisi və İnsan Genetikası Grupunun Rəhbəri vəzifəsi  2016

8- Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elmi Katibi vəzifəsi 2016-

Elmi əsərlərİ :

A.  Beynəlxalq indeksli və impact faktorlu jurnallarda çap olunmuş məqalələr:  

A1.  Elif Oral, Serpil Canpolat, Serap Yildirim, Mustafa Gulec, Elvin Aliyev, Nazan Aydin,   Cognitive functions and serum levels of brain-derived neurotrophic factor in patients with major depressive disorder  , Brain Research Bulletin Journal - Elsevier; 88(5):454-9.2012. USA-Amerika

A2. Yıldırım, S., A. Yıldırım, S. Dane, E. Aliyev, R.Yigitoglu,  Dose-Dependent Protective Effect of  L-Carnitine on Oxidative Stress in Liver from Rats with  Hyperthyroid  ,The Eurasian Journal of  Medicine; 45: 1-6. 2013.

A3. Elvin Aliyev, Abdulkadir Yıldırım, Serap Yıldırım,  Engin Şebin,  Hipertiroidili Ratların Akciğer Dokusundaki Biyokimyasal Parametreler Üzerine Egzersizin Etkisinin Araştırılması . Türk  Klinik Biyokimya Dergisi. 12(1): 9-14. 2014.

A4. Elif Oral, Tulay Sati Kirkan, Abdulkadir Yildirim, Zerrin Kotan, Zeliha Cansever, Halil Ozcan, Elvin Aliyev, Mustafa Gulec.  Serum brain-derived neurotrophic factor differences between the luteal and follicular phases in premenstrual dysphoric disorder  General Hospital Psychiatry - Journal - Elsevier ; 2015. USA-Amerika

A5. Hilal Urcar, Serap Yildirim, Abdulkadir Yildirim, Elvin Aliyev. The Effects of Exercise on Kidney Oxidant and Antioxidant Systems in Rats with Experimental Hyperthyroidism. Acta Physiologica.215:80-80;Sep.2015. Almanya-Berlin

A6. Sibel Inik, Serap Yildirim, Songul Doganay, Elvin Aliyev, Yusuf Dogru, Abdulkadir Yildirim.The Effect of Bilberry on Nitric Oxide and Malondialdehyde Levels in Lung Tissue of Nicotine Applied Rats. Acta Physiologica.215:35-35;Sep 2015. Almanya-Berlin

A7. Akar Karakoç, Arzu Sahin, Elif Simsek Polat, Elvin Aliyev, Abdulkadir Yildirim, Nuri Bakan, Eda Dokumacioglu.Serum Apelin and ADMA Levels in Type 2 Diabetics with and without Vascular Complications. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Elsevier Volume 10, Issue 2, Pages S106-S109

B.  Beynəlxalq elmi konfranslardakı çıxışlar:

B1. Akar Karakoç, Arzu Şahin, Elif Şimşek Polat, Elvin Aliyev, Abdulkadir Yıldırım, Nuri Bakan,  Serum ADMA and apelin levels in type 2 diabetics with and without vascular complications , 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative  Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels,  P-58, İsparta ,Turkey , 2012.

B2. Serap Yıldırım, Abdulkadir Yıldırım, Elvin Aliyev, Songül Doğanay,  Şenol Dane,  Yorucu Egzersiz Yapan Hipertiroidili Ratlarda Karnitinin Koruyucu Etkisi  , TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P- 130, Trabzon, Türkiye, 2012.

B3. Abdulkadir Yıldırım, Serap Yıldırım, Elvin Aliyev, Songül Doğanay, Sedat Akar,  Hipertiroidili Ratlarda Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Karnitinin Etkilerinin Araştırılması  , TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P- 135, Trabzon, Türkiye, 2012.

B4.  Elvin Aliyev, Abdulkadir Yıldırım, Serap Yıldırım,  Engin Şebin,  Hipertiroidili Ratların Akciğer Dokusundaki Biyokimyasal Parametreler Üzerine Egzersizin Etkisinin Araştırılması , TKBD 13. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P-97, İzmir, Türkiye, 2013.

B5. Akar Karakoç, Arzu Şahin, Elif Şimşek Polat, Elvin Aliyev, Abdulkadir Yıldırım, Nuri Bakan, " Komplikasyonlu ve Komplikasyonsuz Tip 2 Diyabetiklerde Serum ADMA ve Apelin Düzeyleri "Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre , PS-098, Antalya, Türkiye, 2013.

B6. Akar Karakoç, Abdulkadir Yıldırım, Elvin Aliyev, Serap Yıldırım, "Effect Of Exercise On Biochemical Parameters In The Heart Tissue Of Hyperthyroid Rats "IFCC-WorldLab 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Labboratory Medicine , İstanbul, Turkey, 2014.

 

               B7. Şentürk E, Aliyev E, Yıldırım S, Yıldırım A, Can S,   Deneysel Hipertiroidi ve Egzersizin Karaciğer Oksidan ve Antioksidan Sistemleri Üzerine Etkileri   , TFBD 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P-069, Erciyes, Türkiye, 2014.

 

MÜTƏXƏSSİS SAHƏSİ :

 

Hüceyrə Biokimyası

Xərçəng Biokimyası

Dərman Biokimyası

Hormon Biokimyası

Molekulyar Genetika

 

               işLədiyi layihələr :

 

Lahiyə 1- Alveoler Kanser Hücre Dizilerinde Apopitoz Mekanizmaları Üzerine Bortezomibin Etkilerinin Araştırılması’’ , Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2013/1,  Proje Araştırmacısı, 2013.

 Lahiyə 2- Akciğer Kanseri Hücre Dizilerinde Anjiyogenez ve Apopitoz Mekanizmaları Üzerine Antosiyanidin Bileşiklerinin Etkilerinin Araştırılması’’, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2013/230, Proje  Araştırmacısı, 2013.

              

MAGİSTRATURA MÜDAFİƏ İŞİ :

 Hipertiroidili Ratların Akciğer Dokusundaki Biyokimyasal Parametreler Üzerine Egzersizin Etkisinin Araştırılması.

             

DOKTORANTURA MÜDAFİƏ İŞİ :

Alveoler Kanser Hücre Dizilerinde Apopitoz Mekanizmaları Üzerine Bortezomibin Etkilerinin Araştırılması.

 

Sİmfozİum & SemİnarLar:
Yale University Scholl of Medicine. Dr.Ather ALI . Entegre Tıp Sempozyumu.Erzurum/Türkiye. 2014

Hücrenin Programlı Ölümü: Apoptozis, Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsi Səhiyyə Elmləri İnstitutu, Ərzurum/Türkiyə.2014

Tiroid Hormonları Ve Oksidatif Stres, Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsi Səhiyyə Elmləri İnstitutu, Ərzurum/Türkiyə.2012

Frajıle X Sendromo Ve Protein Sentezi, Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsi Səhiyyə Elmləri İnstitutu, Ərzurum/Türkiyə.2011

 

Dİllər:  

             Azərbaycan    

             Türk                                

                         İnglis             

             Rus                

 

Komputer:

MS Word

MS Excel

Linux

MS Outlook

MS Windows 9x/XP/Vista/7/8

MS Powerpoint

      EndNote

      SPSS                                                                   

 

SERTİFİKATLAR :

Yale University Scholl of Medicine. Dr.Ather ALI . Entegre Tıp Sempozyumu.2014. Erzurum/Türkiye.

Beckman Coulter Tibbi Cihaz Sertifikatı.

AU 5800

ACCESS 2                                                                 

LH 700 (Kan sayım cihazı)

 

Teknik Kimya ve Medikal Sertifikatı.

Bio-Rad marka GelDoc XR

DCode System

Mini-Sub Cell GT

T100TM Thermal Cycler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 03 40,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator