Geri

08/10/19

LDU təmsilçisi Xəzəryanı ölkələrin Dövlət Universitetləri Assosiasiyasının XXII Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib.


İran İslam Respublikasının Rəşt şəhərində yerləşən Gilan Universitetində Xəzəryanı ölkələrin Dövlət Universitetləri Assosiasiyasının XXII Baş Assambleyasının iclası keçirilib.

Assambleyanın iclasında Azərbaycan Respublikasından 3 (BDU, LDU və AzTU), Rusiya Federasiyasından 8 , Qazaxıstan Respublikasından 3 , İran İslam Respublikasından 19 universitetdən nümayəndələr iştirak ediblər.Bu mötəbər elmi tədbirdə Lənkəran Dövlət Universitetini rektorun müşaviri, texnika üzrə elmlər doktoru, “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasının professoru Mikayıl Məhərrəmov təmsil edib.

Assambleya iclasında nümayəndələr Assosiasiyanın qarşısında duran vəzifələr- elm və təhsil əlaqələrinin dərinləşdirilməsi və intensivləşdirilməsi, Xəzəryanı ölkə xalqlarının dil və mədəniyyətinin öyrənilməsi yolu ilə həmin xalqların yaxınlaşması, ümumi təhsil məkanının yaradılması yolunda inkişaf, birgə məqalələrin nəşri, birgə elmi layihələrin işlənməsi və elmi kollektivlərin yaradılması və s. kimi məsələlər ətrafında müzakirələr aparıblar.

Assosiasiya üzvləri tərəfindən Xəzər regionunun sosial, iqtisadi, ekoloyi,

xüsusilə Xəzərin biomüxtəlifliyi problemlərinə həsr olunmuş elmi tədqiqatların əhəmiyyəti,elmi-texnoloji nailiyyətlər sərgisi, telekörpülər, veloyürüş və s. kimi yeni fəalyyət

növlərinin axtarışının zəruriliyi,elm ictimaiyyəti və cəmiyyəti Xəzərin problemləri barədə məlumatlandırmağın əhəmiyyəti qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Assambleyanın işi zamanı Rusiya Federasiyasının , Qazaxıstanın,eləcə də İran İslam Respublikası universitetlərinin və elmi təşkilatlarının nümayəndələri Lənkəran Dövlət Universiteti ilə həm Assosiasiya çərçivəsində, həm də ikitərəfli əlaqələrə böyük maraq göstəriblər və onların bir neçəsi ilə əməkdaşlığa dair ilkin razılaşma əldə olunub.

LDU təmsilçisi Xəzəryanı ölkələrin Dövlət Universitetləri Assosiasiyasının XXII Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib.


Mənbə:
Paylaş: