E-mail: office@lsu.edu.az | Telefon: (+994) 025 255 17 97 | Ünvan : xəritə  |                                                                  

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  03.12.2018-ci il, saat 16:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   I Kollokvumların yekunu, II Kollokvumların gedişatı və Payız semestri imtahanlarına hazırlıqın vəziyyəti   Tədris təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  2   Daxili intizam qaydaları haqqında   Sosial məsələlər üzrə prorektor dos. Kamran Kazımov
  3   Universitet Elmi və Tədris-Metodik Şurasında baxılan işlərin müzakirəsi   Elm şöbəsinin müdiri dos. Elvin Əliyev
  4   12.10.2018-ci il tarixində Azərbaycan Müəllimi qəzetində verilmiş elanla əlaqədar müvafiq kafedralara elmi adlar üzrə seçkilərinin keçirilməsi   Elmi Şuranın katibi t.ü.f.d. Zaur Məmmədov
  5   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  28.09.2018-ci il, saat 16:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   Universitetin strukturu haqqında   Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən prof. Yədulla Ağazadə
  2   Professor-müəllim heyətinin əmək haqlarının diferensial artırılmasının qaydaları haqqında   Tədris təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov dos. Kamran Kazımov
  3   Baku-2018 Beynəlxalq Təhsil sərgisinə hazırlığın vəziyyəti   Sosial məsələlər üzrə prorektor dos. Kamran Kazımov dos. Elvin Əliyev
  4   Cari məsələlər   

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  01.06.2018-ci il, saat 16:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   IV tədris ili tələbələrinin İstehsalat və pedoqoji təcrübələrinin yekunu və Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti   TTTT-üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  2   Yeni elmi-tədqiqat laboratoriyalarının formalaşması haqqında təkliflər   Tədqiqat işləri və innovaiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən prof. Yədulla Ağazadə
  3   Daxili İntizam qaydaları haqqında   Sosial məsələlər üzrə prorektor dos. Kamran Kazımov
  4   Elmi-metodik şurada baxılan tədris metodiki işlərin müzakirəsi   Elm şöbəsin müdiri Dos. Elvin Əliyev
  5   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  27.04.2018-ci il, saat 17:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   Yaz imtahan sessiyasına və DAK-a hazırlığın vəziyyəti   Tədris təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  2   Daxili İntizam qaydaları haqqında   Sosial məsələlər üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. Kamran Kazımov
  3   “Açıq Qapı günü və Məzun yarmarkası” tədbirinə hazırlığın vəziyyəti   TTTT- üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  4   “Azərbaycan Müəllimi” qəzetində verilmiş 08.03.2018-il tarixli elana əsasən LDU-üzrə müvafiq kafedralara professor və dosent vəzifələrinə seçkilərin keçirilməsi   Elmi Şuranın katibi t.ü.f.d. Zaur Məmmədov
  5   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  09.04.2018-ci il, saat 17:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   I Kollekviumların, İstehsalat və Pedoqoji təcrübələrin gedişatı haqqında   Tədris təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  2   2017/2018-ci il üçün qəbul olunan doktorant və dissertantların elmi rəhbərləri və dissertasiya mövzularının təsdiq olunması   Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən prof. Yədulla Ağazadə
  3   Daxili intizam qaydaları haqqında   Sosial məsələlər üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. Kamran Kazımov
  4   Universitetin bəzi struktur bölmələrində dəyişikliklərin aparılması haqqında   TTTT üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  5   7-8 may 2018-ci ildə “Müasir inkişaf mərhələsində elm, təhsil və istehsalatın vəhdəti” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfransına hazırlığın vəziyyəti   Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən prof. Yədulla Ağazadə
  6   Universitet Elmi-Metod Şurasında təsdiq olunmuş işlərin müzakirəsi   Elm şöbəsinin müdiri dos. Elvin Əliyev
  7   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  06.02.2018-ci il,saat 16:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   Payız imtahan sessiyasının nəticələri   Tədris təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  2   2017/2018-ci il üçün nəzərdə tutulan doktorantura qəbul və dissertanturaya təhkimolma haqqında   Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən prof. Yədulla Ağazadə
  3   Təsərrüfat məsələləri haqqında   Təsərrüfat və iqtisadi məsələlər üzrə prorektor vəzifəsini icra edən Azər Əliyev
  4   Universitetdə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar haqqında hesabat   Universitet HİK-nin sədri fil.ü.f.d. Elman Mirzəyev
  5   İntizam qaydaları və iş rejimi barədə   TTTT üzrə prorektor vəzifəsini icra edən dos. İdrak Əsgərov
  6   Azərbaycan müəllimi qəzetinin 15 dekabr tarixli buraxılışında LDU üzrə verilmiş elanla əlaqədar vakant yerlərə seçkilərin keçirilməsi   Elmi şuranın katibi tar.ü.f.d. Zaur Məmmədov
  7   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  26.12.2017-ci il, saat 17:00

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   Daxili intizam qaydaları   Prof. Natiq İbrahimov Rektor - Elmi Şuranın Sədri
  2   Kollekviumların yekunu və payız imtаhаn sеssiyаsının vəziyyəti haqqında   Dos. İdrak Əsgərov Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  3   “Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən Elmi konfransın yekun hesabatı   Prof. Yədulla Ağazadə Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  4   Universitetin bir qrup əməkdaşlarının sənədlərinin Ali Attestasiya Komissiyasına göndərilməsi haqqında   Tar.ü.f.d. Zaur Məmmədov EBƏŞ-in müdiri
  5   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti

                                                                                       Elmi şura

       İnzibati Bina                                                                                                                  01.12.2017-ci il,saat 16:30

         gündəlikdə duran məsələlər   məruzəçi
  1   Dos.Raqif Əliyevə Fəxri fərman və mükafat verilməsi haqqında   Allahşükür Quliyev İnsan resursları və kargüzarlıq şöbəsinin müdiri
  2   İntizam qaydalarının pozulması haqqında   Dos. Kamran Kazımov Etika və intizam komissiyasının sədri
  3   1-ci kollekviumların nəticələri haqqında   Dos. İdrak Əsgərov Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  4   Elmi-tədqiqat işlərinin 2017-ci il üçün yekun hesabatı   Prof. Yədulla Ağazadə Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  5   2-ci semestrdən etibarən dərslərin I-V-günlərə keçirilməsi haqqında   Dos. İdrak Əsgərov Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  6   Universitetdə qışa hazırlığın vəziyyəti   Azər Əliyev Təsərrüfat işləri və iqtisadi məsələlər üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  7   Universitet Elmi-metodik şurasında baxılan işlərin müzakirəsi.   Biol.ü.f.d. Elvin Əliyev LDU-nun Elmi Katibi
  8   Cari məsələlər

                                                                      Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə

                                                                                               Əmr

                                                                                             № 2/65

       Lənkəran şəhəri                                                                                                                  27 oktyabr 2017-ci il

                                                                 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin

                                                       27.10.2017-ci il tarixli 357 saylı əmrinin icrası haqqında

Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 27.10.2017-ci il tarixli 357 saylı əmri olmuşdur. Həmin əmrin icrasını təmin etmək məqsədilə

                                                                                         əmr edirəm:

1. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin.

a)Tutduqları vəzifəyə görə Elmi Şuranın tərkibinə daxil olanlar:

  1.1   İbrahimov Natiq Səhrab oğlu   - professor, rektor vəzifəsini icra edən, sədr
  1.2   Əsgərov İdrak Mirzəbaba oğlu   - dosent, tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor vəzifəsini icra edən, sədr müavini
  1.3   Ağazadə Yədulla Bəbir oğlu   -professor, tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  1.4   Musayev Vüqar Safyar oğlu   -ümumi işlər üzrə prorektor
  1.5   Əliyev Azər Aydın oğlu   - təsərrüfat işləri və iqtisadi məsələlər üzrə prorektor vəzifəsini icra edən
  1.6   Əliyev Elvin Ərkan oğlu   - biol.ü.f.d., Universitetin elmi katibi
  1.7   Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu   - dosent, Təbiyyat fakültəsinin dekanı
  1.8   Şahbazov Balayar Xanqulu oğlu   - dosent, Aqrar və mühəndislik fakültəsinin dekanı
  1.9   Əsgərova Reyhan Vaqif qızı   - dosent, İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı
  1.10   Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş oğlu   -İnformasiya kommunikasiya və kitabxana mərkəzinin direktoru
  1.11   Rzazadə Rəşad İdrət oğlu   -Maliyyə və mühasibat şöbəsinin müdiri
  1.12   Məmmədov Zaur İbrahimxəlil oğlu   -Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, Elmi Şuranın katibi
  1.13   Quliyev Allahşükür Əzizağa oğlu   -İnsan resursları və kargüzarlıq şöbəsinin müdiri
  1.14   Mirzəyev Elman Savad oğlu   -Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri
  1.15   Paşayev Rəşad Vüqar oğlu   -Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri
  1.16   Səmədzadə Elnur Şükür oğlu   -Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri

b) Səsvermə yolu ilə seçilənlər:

  1.17   Paşayev Nahid Cəlil oğlu   -dosent, Riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri
  1.18   Ağayev Ziyafət Bilal oğlu   -dosent, Coğrafiya və ekologiya kafedrasının müdiri
  1.19   Baxşiyev Əliağa Arif oğlu   -dosent, Tarix və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri
  1.20   Kazımov Kamran Şahverən oğlu   -dosent, Xarici dillər kafedrasının müdiri
  1.21   Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu   -dosent, Humanitar fənlər kafedrasının müdiri
  1.22   Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu   -dosent, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası kafedrasının müdiri
  1.23   Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı   -dosent, İqtisadiyyat və marketinq kafedrasının müdiri
  1.24   Mirzəyev Natiq Sərhad oğlu   -dosent, Maliyyə, mühasibat və audit kafedrasının müdiri
  1.25   Əsgərov Hikmət Mirağa oğlu   -dosent, Biznes və idarəetmə kafedrasının müdiri
  1.26   Məhərrəmov Mikayıl Əkbər oğlu   -dosent, rektorun müşaviri, Texnologiya və texniki fənlər kafedrasının dosenti
  1.27   Nuriyev Əsəd Nuru oğlu   -dosent, Texnologiya və texniki fənlər kafedrasının müdiri

2. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 (üç) il müəyyən edilsin.

3. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 27.10.2017-ci il tarixli 357 saylı əmri.

       Rektor vəzifəsini icra edən:                                                                                               prof. Natiq İbrahimov