E-mail: office@lsu.edu.az | Telefon: (+994) 025 255 17 97 | Ünvan : xəritə  |                                                                  

                                                       Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər jurnalı üçün tələb olunan qaydalar:

1. Məqalələr Times New Roman 12 şriftlə, 1 intervalla yazılmalıdır.

2. Məqalə mətni 4 (dörd) səhifədən az olmamalıdır.

3. Məqalənin mətni Azərbaycan, Rus, İngilis və Türk dillərində verilə bilər.

4. Məqalənin yazıldığı dildən asılı olaraq xülasə Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində verilməlidir.(Əgər mətn Azərbaycan dilində verilibsə xülasə Rus və İngilis dillərində olmalıdır)

5. Məqalədə istinadlar göstərilməlidir. (Misal olaraq: [1] )

6. Elmi məqalə barədə ərizə doldurulmalıdır.

7. Dərəcəsi olmayanlar üçün təsdiqli rəy, həmçinin doktorant və dissertantlar üçün elmi rəhbərlərinin təsdiqli rəyi tələb olunur.

8. Məqalələr 15 may 2019-cu il tarixinədək (saat 17:30-a dək) qəbul ediləcəkdir.

9. Məqalədəki orfoqrafik səhvlərə müəllif məsuliyyət daşımaqdadır.

10.Məqalələr Riyaziyyat və Təbiət elmləri və Humanitar elmlər bölmələri üzrə qəbul edilir.

11.Məqalələrin çapı üçün ödəniş tələb olunmur.

12.Hazırlanan məqalələr elmi_meqale@lsu.edu.az elektron ünvanında qəbul olunur.

    Tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilməyəcək və müəlliflərə əlavə məlumat verilməyəcəkdir.

Nümunə forması :

Soyad Ad,

Elmi adı və dərəcəsi (açıq şəkildə yazılmalıdır)

elektron ünvan

Aid olduğu müəssisə

Məqalənin adı

Annotasiya:

Açar sözlər:

Key words:

Ключевые слова:

M Ə T N ( 4 səhifədən az olmamaq şərtilə )

Ədəbiyyat

Summary

Soyad Ad, (ingiliscə)

Aid olduğu müəssisə (ingiliscə)

Məqalənin adı (ingiliscə)

Резюме

Soyad Ad, (rusca)

Aid olduğu müəssisə (rusca)

Məqalənin adı (rusca)