E-mail: office@lsu.edu.az | Telefon: (+994) 025 255 17 97 | Ünvan : xəritə  |                                                                  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2018-ci il tarixli 774 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəsisələrinin, elmi müəsisə və təşkilatların 2018-ci il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planları"na əsasən Lənkəran Dövlət Universiteti üçün aşağıdakı ixtisaslarda məqsədli yerlər ayrılmışdır.

                                                                      Bakı Dövlət Universiteti

İxtisasın şifri Elm sahəsi və ixtisaslar Elmlər doktoru proqramı üzrə

Dissertantura (LDU üçün məqsədli yer)

1211.01 Diferensial tənliklər 1 yer ( büdcə hesabına)
2303.01 Qeyri-üzvi kimya 1 yer ( büdcə hesabına)
2409.01 Genetika 1 yer, (büdcə hesabına)
5509.01 Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları 1 yer, (büdcə hesabına)
5706.01 Azərbaycan dili 1 yer ( büdcə hesabına)

                                                                      Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

İxtisasın şifri Elm sahəsi və ixtisaslar Elmlər doktoru proqramı üzrə

Dissertantura (LDU üçün məqsədli yer)

5312.01 Sahə iqtisadiyyatı 1 yer ( büdcə hesabına),

1 yer (ödənişli əsaslarla)

                                                                      Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu

İxtisasın şifri Elm sahəsi və ixtisaslar Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Dissertantura (LDU üçün məqsədli yer)

5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması 1 yer ( büdcə hesabına)

Əlaqə: Lənkəran Dövlət Universiteti, Elm şöbəsi.

Tel: (025) 25 5 25 21