ElanlarECAR layihəsi çərçivəsində Polşaya səfər təşkil olunub.

27 iyun tarixində Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğuilə həyata keçirilən “Azərbaycan Rektorlar Konfransının yaradılması (ECAR)”adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində Polşa Respublikasına bir həftəlik səfər başlayıb.İşgüzar səfərin ilk görüşü Varşavaİqtisadiyyat Məktəbində baş tutub. İclasda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirininmüşaviri, layihə konsorsiumunun üzvü olan Azərbaycan Universitetlərininrektorları və digər səlahiyyətləri nümayəndələri,Macarıstan RektorlarKonfransının nümayəndələri iştirak ediblər. Bu səfərdə Lənkəran DövlətUniversitetini Elm və İnnovasiya məsələləri üzrə prorektor dos. Elvin Əliyev təmsiledir.Tədbirigiriş sözü ilə açan Varşava İqtisadiyyat Məktəbinin rektoru Piotr Wachowiak çıxışedərək qonaqları salamlayıb və universitet haqqında geniş təqdimatla ...

ECAR layihəsi çərçivəsində İsveçə səfər təşkil olunub

Bakı Biznes Universitetinin koordinatoru olduğu, Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən və Lənkəran Dövlət Universitetinin tərəfdaş olduğu “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” Erasmus+ layihəsi çərçivəsində 16-20 may tarixlərini əhatə edən “Ali təhsil sisteminin inkişafında rektorlar konfransının rolu” adlı növbəti seminara start verilib. Rektorlar konfransının yaradılması və ali təhsilin inkişaf etdirilməsi üçün Avropa təcrübəsinin öyrənilməsinə həsr edilən seminara İsveçin nüfuzlu universitetlərindən biri olan Kral Texnologiya Universiteti ev sahibliyi edir. Sözügedən tədbirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, 15 Azərbaycan universitetindən 3 rektor, 20 müxtəlif sahələr ...

LDU-da  “Azərbaycanda Rektorlar Konfransı’’ (ECAR) layihəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib.

13 aprel 2022-ci il tarixindəLənkəran Dövlət Universitetində(LDU) Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilənvə Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluq etdiyi “Azərbaycanda RektorlarKonfransının yaradılması (ECAR)” layihəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib.Tədbirdə LDU-nun Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru,dos. İdrak Əsgərov, Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor dos. ElvinƏliyev, “Tarix-coğrafiya və incəsənət” fakültəsinin dekanı, dos. Zaur Məmmədov və Beynəlxalqəlaqələr üzrə mütəxəssis Rasimə Axundzadə iştirak edib. Dəyirmi masada Rektorlar Konfransına dairhazırlanmış Nizamnaməyə ümumi baxış keçirilib və müvafiq təkliflər verilib.Bundan əlavə, birliyin məqsəd və vəzifələri, strukturu, idarəetmə orqanı ...

ECAR layihəsinin “Liderliyin əsasları” mövzusuna həsr olunmuş növbəti təlimi təşkil olunub

Bakı Biznes Universitetininkoordinatorluq etdiyi “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR)Erasmus+ layihəsinin “Liderliyin əsasları” mövzusuna həsr olunmuş bir günlük təlimi08 aprel 2022-ci il tarixində Azərbaycan Universitetində keçirilib. AzərbaycanHR İnstitutunun dəstəyi ilə təşkil olunan təlimdə Lənkəran DövlətUniversitetindən Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor dos.İdrak Əsgərov və digər tərəfdaş ali təhsil müəssisələrinin prorektor və digər rəhbər şəxsləri iştirakedib.Universitetin rektoru SəadətƏliyeva ECAR layihəsi çərçivəsində təşkil olunan görüş və təlimlər zamanıaparılan müzakirələrin Azərbaycan elminin və təhsilinin inkişafına, ECAR layihəsininuğurlu icrasına, layihə üzrə müəyyənləşdirilən məqsədlərə nail ...

ECAR layihəsi çərçivəsində növbəti görüş keçirilib

20dekabr 2021-ci il tarixindəBakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyiilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlıErasmus+ layihəsinin növbəti işgüzargörüşü Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində baş tutub.Qeyd olunan bu görüşdə Lənkəran DövlətUniversitetindən Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri dos. Zaur Məmmədoviştirak edib. Görüşün məqsədi layihənin iş planına uyğun olaraq həyata keçirilənfəaliyyətlərin dəyərləndirilməsi və növbəti mərhələdə icrası planlaşdırılan məsələlərinqarşılıqlı müzakirə edilməsi olmuşdur. Tədbirdə layihə konsorsiumunun üzvü olan16 ali təhsil müəssisələrinin prorektorları və digər məsul şəxsləri iştirakedib.Tədbirdə AzərbaycanDövlət Mədəniyyət və İncəsənət ...

ECAR layihəsi çərçivəsində növbəti təlim

Bakı Biznes Universitetinin koordinatoru olduğu “AzərbaycandaRektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində 24fevral 2022-ci il tarixində Bakı Mühəndislik Universitetində təlim keçirilib. TəlimdəTəhsil Nazirliyi və tərəfdaş universitetlərin nümayəndələri,Lənkəran Dövlət Universitetindən Tədrisin təşkili və təlim texnologyaları üzrəprorektor dos. İdrak Əsgərov iştirak edib.BMU-nun rektoru, professor Havar Məmmədov layihənin önəmindəndanışaraq əsas hədəfin Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətininyaxşılaşdırılması və Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası məqsədiləuniversitet rektorlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi olduğunu vurğulayıb.Rektor layihənin beynəlxalq əhəmiyyətinə və ali təhsil müəssisələrinininkişafına verəcəyi töhfələrə də toxunaraq Rektorlar Konfransının Azərbaycanali təhsil müəssisələrinin ...

ECAR ERASMUS+ layihəsi çərçivəsində 08-09 fevral 2022-ci il tarixində növbəti təlim keçirilib

08-09 fevral 2022-ci il tarixində Bakı BiznesUniversitetinin koordinatoru olduğu və Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən“Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində Bakı Biznes Universitetində Azərbaycan HR İnstitutunun dəstəyi ilə “Stratejiplanlaşdırma və idarəetmə” adlı 2 günlük təlim baş tutmuşdur. Təlimdə layihəkonsorsiumunun üzvü olan 16 ali təhsil müəssisəsinin prorektorları, digər rəhbərşəxslər iştirak etmişdir. Tədbirdə Lənkəran Dövlət Universitetindən BeynəlxalqƏməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Zaur Məmmədov iştirak etmişdir. Peşəkar təlimçi Nazim Əliyev təlimin ilkgünündə strateji planlaşdırmanın əhəmiyyəti, planlaşdırmanın üsulları vəmetodları, maraqlı tərəflərin prosesə cəlb edilməsi, ali ...

ECAR Erasmus+ layihəsinin Fransadan olan tərəfdaşı CPU-nun (Fransa Rektorlar Konfransı) təşkilatçılığı ilə bir həftəlik təlimlər təşkil olunmuşdur

22-26 noyabr tarixlərində Bakı Biznes Universitetinin koordinatoruolduğu və Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən AzərbaycandaRektorlar Konfransının Yaradılması məqsədini daşıyan layihə çərçivəsindəAvropadan olan bir çox rektorlar konfrasnının təcrübələrinin öyrənilməsinə həsrolunmuş 2-ci komponentinin icrasına başlanılmışdır. Bu məqsədlə tərəfdaşuniversitet nümayəndələrindən ibarət 30 nəfərlik koordinasiya komitəsi yaradılmışdır.Komissiyanın ilk səfəri 22- 26 Noyabr tarixlərində Fransada keçirilmişdir. Bu səfərdəlayihənin tərəfdaşlarından olan Lənkəran Dövlət Universitetindən Tədrisin təşkilivə təlim texnologiyaları üzrə prorektor dos. İdrak Əsgərov və Beynəlxalq ƏməkdaşlıqŞöbəsinin müdiri dos. Zaur Məmmədov iştirak etmişdir. Belə ki, Fransa RektorlarKonfransı (CPU) və ...

LDU-da ERASMUS+KA2  layihəsi üzrə məlumatlandırma sessiyası keçirilib. (ECAR)

28 oktyabr 2021-ci iltarixində Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən LənkəranDövlət Universitetinin tərəfdaş olduğu ERASMUS+ KA2 proqramı çərçivəsində “Azərbaycanda Rektorlar konfransının yaradılması” (ECAR) layihəsi üzrə məlumatlandırmasessiyası keçirilib.Məlumatlandırma sessiyasında LDU-nun Tədrisin təşkili və təlimtexnologiyaları üzrə prorektoru dos. İdrak Əsgərov, Sosial məsələlər üzrəprorektor dos. Kamran Kazımov, Elm və innovasiyalar üzrə prorektor dos. ElvinƏliyev, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri dos. Zaur Məmmədov, müdir müaviniÜlviyyə Mirzəyeva iştirak edib. Məlumatlandırma sessiyasında layihə meneceri Axundzadə Rasiməlayihənin əhəmiyyəti, məqsədi, yerli və Avropa partnyorları və yaradılacaqRektorlar Konfransının Azərbaycanda ...

LDU-da ERASMUS+KA2  layihəsi üzrə məlumatlandırma sessiyası keçirilib.

Avropa İttifaqınınmaliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən Lənkəran Dövlət Universitetinin tərəfdaş olduğuERASMUS+ KA2 proqramı çərçivəsində “Azərbaycanda Rektorlar konfransının yaradılması”(ECAR) layihəsi üzrə məlumatlandırma sessiyası keçirilib. 27 oktyabr 2021-ci il tarixində keçirilənməlumatlandırma sessiyasında “Qida məhsulları mühəndisliyi”,“Kompüter mühəndisliyi”, “İnformasiya texnologiyaları”, “Meşəçilik IIA-B”ixtisaslarının tələbələri iştirak etmişdir. Məlumatlandırma sessiyasında BeynəlxalqƏməkdaşlıq Şöbəsinin müdir Zaur Məmmədov və layihə meneceri Axundzadə Rasiməlayihənin əhəmiyyəti, məqsədi, yerli və Avropa partnyorları və yaradılacaqRektorlar Konfransının Azərbaycanda ali təhsilin inkişafına verə biləcəyi tövfələrbarədə məlumat verib. Layihə ilə bağlıtələbələrin sualları cavablandırılıb.