Geri

10/03/21

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!


Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbələrinə təhsil, maliyyə və digər fəaliyyət sahələri üzrə arayışların verilməsi onların aid olduqları müvafiq fakültələr tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumat üçün dekanlıqların telefon nömrələrini xatırladırıq:
Təbiyyat fakültəsi: 025 254 3994
Tarix-coğrafiya və incəsənət fakültəsi: 025 254 1434
Filologiya və ibtidai təhsil fakültəsi: 025 254 3569
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi: 025 255 3191
Aqrar və mühəndislik fakültəsi: 025 255 0425
REKTORLUQ.
TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!


Mənbə:
Paylaş: