Geri

07/11/23

24 noyabr 2023-cü il tarixində Lənkəran Dövlət Universitetində “Heydər Əliyevin milli iqtisadi inkişaf modeli Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin əsasıdır” adlı elmi praktiki konfrans keçiriləcəkdir.Tezislərin tərtibinə qoyulan tələblər:


1. Tezislər Times New Roman 12 şriftlə, 1 intervalla yazılmalıdır;
2. Tezis mətni 1-2 səhifə aralığında olmalı və konfransın adına uyğun tərtib edilməlidir;
3. Tezisin mətni Azərbaycan, Rus, İngilis və Türk dillərində verilə bilər;
4. Tezisdə müəllifin soyadı, adı, elmi adı və elmi dərəcəsi, aid olduğu müəssisə və e-mail ünvanı göstərilməlidir;
5. Tezis müəlliflərinin ən azı biri konfransda iştirak etməlidir;
6. Tezisdəki orfoqrafik səhvlər üçün müəllif məsuliyyət daşımaqdadır;
7. Konfrans üçün tezislər 23 noyabr 2023-cü il tarixinədək qəbul ediləcəkdir;
8. Hazırlanan tezislər konfrans23@mail.ru elektron ünvanında qəbul olunur.

Tələblərə cavab verməyən tezislər qəbul edilməyəcəkdir

24 noyabr 2023-cü il tarixində Lənkəran Dövlət Universitetində “Heydər Əliyevin milli iqtisadi inkişaf modeli Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin əsasıdır” adlı elmi praktiki konfrans keçiriləcəkdir.


Mənbə:
Paylaş: