Geri

14/12/23

Lənkəran Dövlət Universitetinin nəşr etdiyi “Humanitar elmlər” jurnalı ERIH PLUS beynəlxalq indeks bazasına qəbul edilib.


Lənkəran Dövlət Universitetinin nəşr etdiyi “Humanitar elmlər” jurnalı ERIH PLUS beynəlxalq indeks bazasına qəbul edilib.

Qeyd edək ki, ERIH PLUS elmi bazası Avropada humanitar və sosial elmlər sahəsində akademik jurnal indeksidir, eləcə də, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən iqtisadiyyat, hüquq, fəlsəfə və sosiologiya, siyasi elmlər, psixologiya, sənətşünaslıq və memarlıq, tarix və antropologiya, filologiya, pedaqogika ixtisasları üzrə nüfuzlu indeksləmə bazası kimi qəbul edilir.

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=506117

Lənkəran Dövlət Universitetinin nəşr etdiyi “Humanitar elmlər” jurnalı  ERIH PLUS beynəlxalq indeks bazasına qəbul edilib.


Mənbə:
Paylaş: