1.M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
2.ABŞ Konqres Kitabxanası
3.Almaniyanın Bundestaq Kitabxanası
4.Belarus Prezident Kitabxanası
5.Britaniya Kitabxanası
6.Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Respublikası Milli Kitabxanası
7.Fransa Milli Kitabxanası
8.Qazaxıstan Respublikası Milli Kitabxanası
9.Latviya Milli Kitabxanası
10.Martinas Majvidas adına Litva Milli Kitabxanası
11.Rusiya Milli Kitabxanası
12.Türkiyə Milli Kitabxanası
13.Avstraliya Milli kitabxanası
14.Kanada Milli kitabxanası
15.Qırğızıstan Respublikasının Milli kitabxanası