Elanlar “Müasir təlim texnologiyalarının tətbiq olunmasının təhsilin keyfiyyətinə təsiri”  mövzusunda Gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransı

Azərbaycan Respublikası Təhsil NazirliyiLənkəran Dövlət Universiteti 24 dekabr 2019-cu il “Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqolunmasının təhsilin keyfiyyətinə təsiri” mövzusunda Gənc tədqiqatçıların Respublikaelmi-praktik konfransı Tezis üçün tələb olunan qaydalar:1. Tezislər Times New Roman 12 şriftlə, 1 intervalla yazılmalıdır.2. Tezis mətni 1-2 səhifə aralığında olmalıdır.3. Tezisin mətni Azərbaycan, Rus, İngilis və Türk dillərində ...