Acting Rector

Doctor of Mathematical Sciences, Professor Natig Ibrahimov


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd