Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

                                               Lənkəran Dövlət Universitetinin 2019-cu il üçün

                                                   fəlsəfə doktoru proqramı üzrə qəbul planı

İxtisaslar Doktorantura Dissertantura
Diferensial tənliklər 1 yer (qiyabi), (büdcə hesabına)
Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə 1 yer, (büdcə hesabına)
Analitik kimya 1 yer (əyani), (büdcə hesabına)
Genetika 1 yer (qiyabi), (ödənişli əsaslarla)
Molekulyar biologiya 1 yer (büdcə hesabına)
Botanika 1 yer (qiyabi),(büdcə hesabına)
Bitkilərin mühafizəsi 1 yer (ödənişli əsaslarla)
Qida məhsullarının texnologiyası 1 yer (əyani),(büdcə hesabına)
Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 1 yer (ödənişli əsaslarla)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi 1 yer (qiyabi), (ödənişli əsaslarla)
Sahə iqtisadiyyatı 1 yer, (büdcə hesabına)
İqtisadi coğrafiya 1 yer, (ödənişli əsaslarla)
Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 1 yer (əyani),(büdcə hesabına)
Ümumi tarix 1 yer (qiyabi),(ödənişli əsaslarla)
Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları 1 yer (qiyabi),(ödənişli əsaslarla)
Tarixi dilçilik və etimologiya 1 yer (əyani),(ödənişli əsaslarla)
Folklorşünaslıq 1 yer (qiyabi),(ödənişli əsaslarla)
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi metodikası 1 yer (qiyabi),(ödənişli əsaslarla) 1 yer (ödənişli əsaslarla)
Ümumi psixologiya 1 yer (qiyabi), (ödənişli əsaslarla)

Doktorantura və dissertanturaya qəbul Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2019-cu il tarixli 737 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların 2019-cu il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planları” na uyğun olaraq aparılır.

Tələb olunan sənədlər 09 dekabr 2019-cu il tarixindən 25 dekabr 2019-cu il tarixinədək (saat 17:00-dək) şəxsən aşağıdakı ünvanda təqdim edilməlidir.

Ünvan: Lənkəran şəh. H.Aslanov xiyabanı-50, Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm şöbəsi.

     Tələb olunan sənədlər

1. LDU rektorunun adına ərizə

2. Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi

3. Tərcümeyi hal

4. 2 ədəd fotoşəkil (3x4)

5. İş yerindən xasiyyətnamə (işləyənlər üçün)

6. İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış

7. Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat

8. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında bakalavriat və magistratura diplomların müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (orijinalı təqdim edilməklə)

9. Xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında müvafiq şəhadətnamə (orijinalı təqdim edilməklə)

10. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti

11. Dissertanturaya qəbula yalnız Lənkəran Dövlət Universitetində çalışan əməkdaşlar sənəd verə bilərlər

12. MBA, EMBA proqramları üzrə magistratura səviyyəsini bitirən magistrantların müraciəti qəbul olunmayacaqdır.

                                                    Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

                                               Lənkəran Dövlət Universitetinin 2019-cu il üçün

                                           elmlər doktoru proqramı üzrə (məqsədli) qəbul planı

                                                               Bakı Dövlət Universiteti

Elm sahəsi və ixtisaslar Elmlər doktoru proqramı üzrə Dissertantura (LDU üçün məqsədli yer)
Analiz və funksional analiz 1 yer ( büdcə hesabına)
Torpaqşünaslıq 1 yer ( büdcə hesabına)
Hidrologiya 1 yer ( büdcə hesabına)
Vətən tarixi 1 yer ( büdcə hesabına)
Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları 1 yer ( ödənişli əsaslarla)
Folklorşünaslıq 1 yer ( büdcə hesabına)

                                                               Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Elm sahəsi və ixtisaslar Elmlər doktoru proqramı üzrə Dissertantura (LDU üçün məqsədli yer)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi 1 yer (ödənişli əsaslarla)
Sahə iqtisadiyyatı 1 yer (ödənişli əsaslarla)

                                                               Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elm sahəsi və ixtisaslar Elmlər doktoru proqramı üzrə Dissertantura (LDU üçün məqsədli yer)
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası 1 yer ( büdcə hesabına)
Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi 1 yer ( büdcə hesabına)

Doktoranturaya (dissertanturaya) xarici dillər üzrə qəbul proqramları

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmaq istəyən iddiaçılar üçün və İxtisas fənnlərindən imtahan sualları:

Diferensial tənliklər:

Analitik kimya:

Genetika:

Botanika:

Qida məhsullarının texnologiyası:

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi:

Fiziki coğrafiyas və biocoğrafiya,torpaq coğrafiyası,landşaftların geofizikası və geokimyası:

Ümumi tarixi:

Tarixşünaslıq,məbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları:

Tarixi dilçilik və etimologiya:

Folklorşünaslıq:

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi metodikası:

Ümumi psixologiya:

Daha ətraflı məlumat almaq üçün:

Ünvan: Lənkəran şəh. H.Aslanov xiyabanı-50, Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm şöbəsi.

Tel: (02525) 5 25 59

www.lsu.edu.az


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd