“Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrası haqqında məlumat

Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrası Lənkəran Dövlət Universiteti rektorunun 28 sentyabr 2018-ci il tarixli 1/83 nömrəli əmrinə əsasən fəaliyyət göstərir.

Kafedranın əsas elmi və pedaqoji fəaliyyət istiqamətləri:

- Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrası Lənkəran Dövlət Universitetinin əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir neçə yaxın fənlər üzrə tədris, metodiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi işçilərin hazırlanması və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir.

- Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrası maliyyə və mühasibat üzrə ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə parallel “İqtisadiyyat” istiqaməti üzrə “Regional iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri” mövzusunda elmi tədqiqat işlərini davam etdirir.

Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı:

- Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrası bakalavriat səviyyəsi üçün “Maliyyə”, “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasları üzrə, magistratura səviyyəsi üçün “Maliyyə” ixtisası “Maliyyə menecmenti” və “Maliyyə bazarları”, “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasının “Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit” və “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” ixtisaslaşmaları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı və elmi işlərin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olur. Kafedrada Fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul planı vardır. Hal-hazırda kafedrada Fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura səviyyəsində “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisasında mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr üzrə:

1. Maliyyə

2. Maliyə nəzarəti və audit

3. Maliyyə bazarları

4. Mühasibat uçotu

5. Büdcə və xəzinə uçotu

6. Audit

7. Bank işi

8. Pul və banklar

9. Vergi inzibatçılığı

10. Vergilər və vergitutma

11. Sığorta işi

12. Statistika

13. Maliyyə uçotu

14. İdarəetmə uçotu

15. Mühasibat və mühasibat məsələləri

16. Maliyyə hesabatlarının təhlili

17. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

18. Maliyyə təhlili

19. İdarəetmə təhlil

20. Layihə menecmenti

21. S/f (Qiymət və qiymətləndirmə)

22. S/f (Büdcə sistemi)

23. S/f (Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri)

24. S/f (İnvestisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti)

25. S/f (Dünya bazar qiymətləri)

26. ASK-nın iqtisadiyyatı, sahibkarlıq və mühasibat uçotu

Magistratura üzrə:

1. Maliyyənin müasir problemlri

2. Maliyyə böhranları

3. Beynəlxalq maliyyə sistemi və maliyyə institutları

4. Sığorta bazarı

5. Qiymətli kağızlar bazarı

6. Maliyyə statistikası

7. Korporativ maliyyə

8. Mühasibat uçotu və auditin müasir problemlri

9. İstehsal müəssisələrində mühasibat uçotu

10. Daxili audit və risklərin idarə olunması

11. Maliyyə menecmenti

12. Maliyyə və vergi uçotu

13. Qida müəssisələrində mühasibat uçotu

14. Müəssisələrdə vergiqoyma

15. Maliyyə nəzəriyyələri

16. Böhranlı müəssisələrin maliyyə sabitləşməsi problemləri

17. Maliyyə - kredit sistemi təşkilatlarının vergiyə cəlb edilməsi

18. Müasir maliyyə kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri

19. Bank riskləri və onların idarə olunması

20. Pul kredit tənzimlənməsinin nəzəri və praktiki aspektləri

21. Vergi siyasətini konseptual əsasları və praktiki aspektləri

22. Maliyyə menecmentinin informasiya və analitik təminatı

23. Maliyyə hesabatlarının təhlili

24. Auditdə iqtisadi təhlil

25. Uçot və hesabatın Beynəlxalq və Milli standartları

26. Vergi və gömrük əməliyyatlarının uçotu

27. Vergi qoyma və gömrük əməliyyat uçotu problemləri

28. Ticarət və ictimai iaşədə mühasibat uçotu

29. Turizm və otelçilikdə mühasibat uçotu

30. Xarici iqtisadi fəaliyyətin təhlili

Kafedra müdiri haqqında.

İqtisad elmləri namizədi, dosent Bədəlov Əlixan Mehman oğlu

1967-ci ildə Lənkəran rayonunun Şağlakücə kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Lənkəran rayonunun Şağlakücə kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1985-1987-ci illərdə Latviyada Baltik Hərbi Dəniz Donanmasında hərbi xidmətdə olmuşdur. 1987-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Uçot-iqtisad fakültəsinin “Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasına qəbul olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində iqtisadçı ixtisası alaraq ali təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1992-1998-ci illərdə Lənkəran “Aqrokoop” Tədarük Ticarət Birliyində mühasib, böyük mühasib və baş mühasib vəzifələrində işləmişdir. 1998-2001-ci illərdə saat hesabı müəllim, 1,0 ştat müəllim və 2002-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında müsabiqədən keçərək 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1999-2001-ci illərdə “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasında kafedra müdürinin müavini vəzifəsində, 2001-2005-ci illərdə isə İqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 08 iyun 2007-ci il tarixində 08.00.05- “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat)” ixtisası üzrə “Regional nəqliyyat xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (Lənkəran regionu timsalında)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və ona iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdirdir. 2008-ci ildə ona Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında AAK-nın qərarı ilə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. 2008-2012-ci illərdə İqtisdiyyat və idarəetmə fakültəsində dekan vəzifəsini icra etmişdir. 2012-ci ildə “İqtisadiyyat və aqrotexnologiya” kafedrasında dosent vəzifəsini tutmaqla bağlı müsabiqədə iştirak etmək üçün İqtisdiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı vəzifəsindən öz xahişi ilə çıxmış və Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında müsabiqədən keçərək 1,0 ştat dosent vəzifəsini tutmuşdur. 2014-cü idən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında AAK-nın qərarı ilə ona dosent adı verilmişdir. 2015-2016-cı illərdə “İqtisadiyyat və aqrotexnologiya” kafedrasında kafedra müdüri vəzifəsini icra etmişdir. 2016-cı ildən öz xahişi ilə “İqtisadiyyat və aqrotexnologiya” kafedra müdiri vəzifəsindən çıxmışdır. 2016-2018-ci illərdə “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrasında 1,0 ştat dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildə “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 1,5 ştat dosent vəzifəsində işləmişdir. 26 noyabr 2018-ci il tarixindən “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqədən keçdiyinə görə 0,5 ştat dosent saxlanılmaqla “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasına müdir təyin olunmuşdur. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun dokturantıdır. Apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələri respublikada və xaricdə nəşr olunmuş elmi əsərlərdə öz əksini tapmışdır. İşlədiyi dövr ərzində respublikada və xaricdə çap olunan 90-dan çox elmi əsərlərin, o cümlədən, 17 fənn proqramı, 3 metodik göstəriş və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

alixan.badalov@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

İqtisad elmləri namizədi, dosent Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı

26 avqust 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya institutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) mühəndis iqtisad fakültəsinə daxil olmuş, 1989-cu ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildə 080005-“Xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə edilməsinin təşkili” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Həmin ildən Azərbaycan Elmlər akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun “Sahibkarlıq və antiinhisar” şöbəsində baş elmi işci vəzifəsində çalışmışdır. 01.09.2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasının müəllimi,01.09.2003-cü ildən həmin kafedranın baş müəllimi, 27.05.2005-ci ildən həmin kafedranın dosenti kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2009-2014-cü illər ərzində “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” fakültəsinin qiyabi şöbəsinin dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 2016-cı ildən UNEC-in “Beynəlxalq İqtisadiyyat” kafedrasının dosenti kimi çalışmışdır. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və marketinq” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 2018-ci ildən “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin dekanıdır. İyun 2005-ci ildə təsdiq edilmiş “Müasir şəraitdə sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını başa çatdırmışdır. Hal-hazırki vaxta qədər iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə dair yazılmış 50-dən artıq tezis və məqalənin, 1 metodik vəsait, monoqrafiya, 3 proqram və 1 kitabın (Dünya iqtisadiyyatı, tərcümə) müəllifidir.

gulbeniz_aliyeva@mail.ru

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mirzəyev Natiq Sərhad oğlu

25 avqust 1971-ci il tarixində Lənkəran rayonunun Girdəni kəndində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Girdəni kənd orta məktəbini bitirib K.A.Timiryazev adına Moskva Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “ASK sahələrinin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuşdur. 1993-cü ildə ali məktəbi bitirib, iqtisadçı-təşkilatçı ixtisasını almışdır. 1995-ci il 21 yanvar tarixində Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı və texnologiya” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1995/1996-cı tədris ilindən başlayaraq müəllim, baş müəllim, dekan müavini, kafedra müdirinin müavini vəzifələrində çalışmışdır. 2015-ci il aprel ayının 24-də “Taxılçılığın inkişafında sahibkarlıq subyektlərinin rolunun artırılması” mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2 monoqrafiya, 2 metodik vəsait, 7 fənn proqramı və 60-dan çox məqalə və tezislərin müəllifidir. Məqalələri Rusiya, Polşa, Türkiyə, Belorusiya, Ukraynanın elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. “Maliyyə menecmenti” və “Biznes etikası və sosial məsuliyyət” adlı dərs vəsaitlərinin həmmüəllifidir.2016-cı və 2017-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Samara şəhərində keçirilən Beynəlxalq Konfransda iştirak etmiş və sertifikata layiq görülmüşdür. 9 sentyabr 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsinin icra olunması ona tapşırılmışdır. LDU üzrə 27 dekabr 2016-cı il tarixli 4/178 saylı əmrə əsasən Universitetin Elmi Şurasında müsabiqədən keçdiyinə görə dossent vəzifəsinə seçilmişdir. 18 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı təsdiq olunmuşdur. Lənkəran Dövlət Universitetinin 09 fevral 2017-ci il tarixdən “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Rektorun LDU üzrə 1/83 saylı 28 sentyabr 2018-ci il tarixli əmrinə əsasən İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrası ləğv edilmişdir. Hal-hazırda “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasının 1,0 ştat dosentidir.

mirzoev.n@mail.ru

İ.ü.f.d., baş müəllim Ələkbərov Rövşən Elmidar oğlu

03 noyabr 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.1990-cı ildə Moskva Kooperativ İnstitutunun Bakı filialının “Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” fakültəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetini bitirmişdir. 1995-1997 ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ordu Sıralarında Hərbi xidmətdə olmuşdur. 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondundu Xətai rayon şöbəsinə müfəttiş vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2005-ci ildə Bakı şəhəri Hüquqi şəxslərlə iş departamentinə məsləhətçi vəzifəsinə keçirilmişdir. 2007-ci ildə DSMF Nəsimi rayon şübəsinə sektor müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2012-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2018-ci ilin may ayında ona İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcə diplomu təqdim edilmişdir. 2016-cı ildən hal hazırki dövrə qədər Masallı Rayon Statistika İdarəsində baş mühasib vəzivəsində calışır. Hal-hazırda kafedrada 0.5 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır. 14 elmi məqalənin müəllifidir.

rovsen1234@bk.ru

Baş müəllim Tağızadə Səriyyə Cəfər qızı

15 noyabr 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Uçot-iqtisad” fakültəsinin “Mühasibat uçotu və təssərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasını bitirmişdir. 1998-ci ildən müəllim, baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir.2016-cı ilin avqust ayından “İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində” dekan müavini vəzifəsində çalışır. 1 dərs vəsaiti, 1 metodik göstəriş, 9 fənn proqramı və 24 elmi məqalənin müəllifidir.

tagizadesariyya@gmail.com

Baş müəllim Əliyev Nəcib Sədrəddin oğlu

21 yanvar 1987-ci ildə Lənkəran rayonu Şağlaser kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Bakı şəhəri Yasamal rayonu 13 saylı orta məktəbdə almışdır. 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad universitetinin “Uçot-İqtisad” fakultəsinin “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasına daxil olmuş və 2008-ci t’hsilini bitirmişdir. 2009-cu ildən 2011-ci ilədək həmin universitetdə “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə magistr pilləsi üzrə təhsil almışdır. Əmək fəaliyyətinə 2010-cu ildə” Dəmirbank” ASC-də əməliyyatçı kimi başlamış 2013-cu ilədək müxtəlif vəzifələrdə (muhasib,fililalın baş muhasibi) çalışmışdır. 2013-cu ildən 2019-cu ilədək respublikamızda fəaliyyət göstərən bir sıra “Parabank”, “Turanbank” və “Azərtürkbank” kommersiya banklarında audit və audit şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. Hal-hazırda kafedrada 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır.

najib.aliyev@mail.ru

Müəllim Quliyev Müqəddəs Hacıbaba oğlu

1959-cu ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşdur. 1983-cü ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutun Maliyyə-Statistika fakultəsinin maliyyə-kredit ixtisası üzrə əyani şöbəsinə daxil olub və 1987-ci ildəhəmin ixtisası bitirmişdir. 1987- ci ildə Lənkəran şəhər maliyyə şöbəsində işə qəbul olmuşdur. 1989-cu ildə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı və Sosial İnkişafı (MKTSİ) bankının Lənkəran şöbəsinə kredit şöbəsinin müdiri vəzifəsinə keçirilmişdir. 1991- ci ildə MKTSİ bankının ləğvindən sonra Aqrar-Sənaye bankının Lənkəran şöbəsində aparıcı mütəxəssis iqtisadçı vəzifəsinə işə qəbul olmuşdur. 1993-cü ildən 2015-ci ilədək Beynəlxalq Bankın Lənkəran şöbəsində çalışmışdır. Hal-hazırda kafedranın tam ştat müəllimidir.

m-quliyev@mail.ru

Müəllim Bayramov Murad Barat oğlu

1981-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə-kredit” ixtisasının bakalavr pilləsini bitirmişdir. 2004-cü ildə Qafqaz Universitetinin magistratura pilləsinin “Biznesin təşkili və idarəedilməsi” fakultəsinə daxil olub və 2009-cu ildə bitirmişdir. 2016-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi nəzdində Tədris Mərkəzinin “İqtisadiyyat” fakültəsinin doktoranturasına daxil olmuşdur. Hal-hazırda kafedranın tam ştat müəllimidir.

bizimmurad@yahoo.com

Müəllim Hüseynli Nuran Miraqil oğlu

1986-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2010-cı ildə Koopersiya universitetinin“Maliyyə və kredit”ixtisasını bitirmişdir. 2015-ci ildə İqtisad Universitinin “MBA Marketinq” ixtisasını bitimişdir. 2010-2017-ci illərdə Ş.İmaməliyev adına “Respublika Taun əleyhinə” stansiyasının Lənkəran şöbəsində computer-operator vəzifəsində işləmişdir. 2015- 2016 ci illərdə “Viza kredit BOKT MMC”nin Lənkəran filialında kredit mütəxəssisi vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən ADAU-nun “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə dissertantıdır. Hal-hazırda kafedranın tam ştat müəllimidir.

nurangaga@yahoo.com

Müəllim Mustafayev Vaqif Rəis oğlu

1960-cı ildə Lənkəran şəhər Parakənd kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Xalq Təsərüfatı İnsitutuna daxil olmuşdur. 1982-ci ildə Lənkəran rayon Məlumat Hesablama mərkəzində mühəndis işləmişdir. 1987-ci ildə Lənkəran rayon Statistika idarəsində büro müdiri işləmişdir. 1982-ci ildə həmin idarənin rəis müavini 2003-cü ildə isə rəisi təyin olunmuşdur. Hal-hazırda kafedrada 0.5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

vaqif.mustafayev.1960@mail.ru

Müəllim İsayev Vasif İsmayıl oğlu

1974-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1998 ci-ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitunun “Mühasibat uçotu,nəzarət və təsərrqfat fəaliyyətinin təhlili” fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirmişdir. 1995-1996 –cı illər T.Vəliyev adına Mədəniyyət evində elektrik, 1996-1997-ci illərdə Lənkəran şəhər Mədəniyyət şöbəsində mühasib, 1997-1998- ci illərdəTarix və Mədəniyyət abidələrinin baş mühafizakarı, 1998-2000-ci illərdə Lənkəran şəhər Mədəniyyət şöbəsində baş mühasib, 2006-2008-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində baş mühasibin səlahiyyətlərini icra edən müavin, 2008-2012-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində baş mühasib, 2013-2016-ci illərdə Aztol Telecom MMC-nin cənub üzrə nümayəndiliyinin rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır. 2016-ci ildən hal- hazıra qədər Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində baş məsləhətçi-mühasib vəzifəsində çalışır.Hal-hazırda kafedrada 0.5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

vasif.isayev74@mail.ru

Müəllim Abbasov Rövşən Pamir oğlu

1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bakalavr pilləsini, 2012-ci ildə isə həmin Universitetin magistr pilləsini bitirmişdir. 2009-cu ildən “Bakı Biskvit Fabriki” MMC-də mühasib kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Daha sonra 2011/2012-ci illərdə Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində “AMO” Fruit LLC-də baş mühasib/baş maliyyə inzibatçısı vəzifələrində çalışmışdır. 2013-2017-ci illərdə “Unibank” KB ASC-də baş mühasib, əməliyyat üzrə şöbə müdiri vəzifələrində işləyib. 2017–ci ildən həmin bankda filial direktoru vəzifəsində işləyir. Fəaliyyəti dövründə bir çox maliyyə və bank sferasına aid təlimlərdə, konfranslarda həm iştirakçı, həm də təlimçi kimi çıxış edib. Hal-hazırda “Lənkəran Dövlət Universiteti”nin “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında saathesabı dərs deyən müəllim kimi çalışır

rovshan.abbasov2@gmail.com

Müəllim Əskərov Rüfət Şadulla oğlu

1975- ci ildə Lənkəran rayonun Girdəni kəndində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə H.Z.Tağıyev adına Bakı Maliyyə İqtisad Kollecini bitirmişdir. 2003-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyatın İdarə edilməsi” ixtisasını bitirmişdir.2005-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyatın idarə edilməsi” ixtiasi üzrə magistr pilləsini bitirmişdir.2012-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin dissertantıdır. 1990-1994-cü illərdə “Dreyba” kooperativində baş mühasib, 1994-1998-ci illərdə “Ülfət” səhmdar Kommersiya Bankının Lənkəran filialında aparıcı mühasib, 1998-2001-ci illər Lənkəran Kredit birliyində baş mühasib, 2002-2012-ci illərdə İqtisadi- Hüquqi Maarifçilik mərkəzinin Lənkəran nümayəndəliyi koordinator, 2004-cü ildən QSC”Bank standart” Lənkəran filialının direktoru vəzifələrində çalışmışdır. Hal-hazırda kafedrada saathesabı dərs deyən müəllim kimi çalışır.

rufat_ask@yahoo.com

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı :Lənkəran şəhəri, Fizuli küçəsi-170 a, 1 saylı tədris korpusu.

Telefon: 5-31-91, daxili nömrə: 112

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları Dos. Bədəlov Əlixan təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd