Lənkəran Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti.

Lənkəran Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətinin (TEC) struktur tərkibi aşağıdakı kimidir:

- Samir Salayev - Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə sədr;

- Murad Şahverdiyev - Təbiyyat fakültəsi üzrə sədr;

- Şəfa Bağırova – İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə sədr;

- Tale Ələskərzadə - Aqrar və mühəndislik fakültəsi üzrə sədr;

Təhsil nazirliyinin müvafiq əsasnamələrinə uyğun olaraq LDU TEC-nin əsasnaməsi müəyyən edilib. Həmin əsasnamədən irəli gələrək TEC-nin fəaliyyət planı hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti ilə bağlı nümunəvi əsasnaməsinə və Tələbə Elmi Tədqiqat İşinin müvafiq nizamnaməsinə əsasən LDU TEC-nin fəaliyyəti əsasən iki istiqamətdə planlaşdırılıb:

1- Tələbə Elmi Tədqiqat Dərnəklərinin (TETD) fəaliyyət planı;

2- LDU Tələbə Elmi Cəmiyyətinin tələbələr üçün elmi inkişaf yönümlü ümumi fəaliyyət planı;

Lənkəran Dövlət Universitetinin 4 fakültəsi üzrə 11 TETD-i fəaliyyət göstərir.

Aqrar və mühəndislik fakültəsi daxilində 2 TETD-i fəaliyyət göstərir :

1) "Baytarlıq və aqrar fənnlər" TETD-i

2) "Texnologiya və Texniki fənnlər" TETD-i

Humanitar fakültə daxilində 3 TETD-i fəaliyyət göstərir:

1) "Xarici dillər" TETD-i

2) "Dil və Ədəbiyyat" TETD-i

3) "Humanitar elmlər" TETD-i

İqtisadiyyat fakültəsi daxilində 2 TETD-i fəaliyyət göstərir;

1) "İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə" TETD-i

2) "Maliyyə idarəetməsi və audit" TETD-i

Təbiyyat fakültəsi daxilində 4 TETD fəaliyyət göstərir;

1) "Riyaziyyat və informatika" TETD-i

2) "Kimya və fizika" TETD-i

3) "Biologiya və tibbi biliklər" TETD-i

4) "Coğrafiya və ekologiya" TETD-i

Elm istiqamətində ümumi tədbirlərlə yanaşı, TETD--də tədris ili ərəzində mütəmadi olaraq elmi tədqiqat işinin aparılması ilə bağlı öyrədici seminarlar keçirilir. Hər ay boyunca nəzərdə tutulan müəyyən mövzularda tələbələrə elmi dərəcəli müəllimlər tərəfindən seminarlar təşkil olunur. Bu təlim-seminarların əsas məqsədi tələbələrdə elmi tezislərin hazırlanması və təqdimatı bacarıqlarını formalaşdırmaqdır.

18 Aprel 2019-cu il tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı illiyinə həsr olunmuş TEC-nin I Elmi konfransı keçirilmiş və tezis materialları çap edilmişdir. Eyni zamanda bütün konfrans iştirakçılarına. LDU-nun rektoru vəzifəsini icra edən prof. Natiq İbrahimov tərəfindən diplom, fərqlənən məruzəçilərə isə fəxri fərmanlar təqdim edilmişdir.

Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd