"Humanitar" fakültə

“Humanitar” fakültə Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük fakültələrindən biridir. Fakültə 1992–ci ildən fəaliyət göstərir. Fakültə əvvəllər “Humanitar elmlər”, 2005-ci ildə “Pedaqoji elmlər” fakültəsi ilə birləşərək “Humanitar və pedaqoji elmlər” fakültəsi adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Hal-hazırda “Humanitar” fakültə adlanır. Müxtəlif dövrlərdə fakültədə geniş profilli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Fakültənin nəzdində 5 kafedra – “Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası”, “Xarici dillər”, “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim”, “Humanitar fənlər” və “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə vətən tarixi, azərbaycan dili və ədəbiyyatı, xarici dillər (ingilis, rus), pedaqogika, psixologiya, ibtidai təhsil istiqamətlərində fundamental və regional əhəmiyyətli tədqiqatlar aparıılır. Fakültədə bakalavr səviyyəsi üzrə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi”, “Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)”, “Tərcümə (İngilis dili üzrə)”, “İbtidai sinif müəllimliyi” “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə”, “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması”,”Tarix müəllimliyi” “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət” ixtisasları üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Magistr səviyyəsi üzrə isə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası”, “Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili üzrə)”, “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası”, “Dilşünaslıq (İngilis dili üzrə)”, “Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq” “tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşmaları üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Doktorantur üzrə “Vətən tarixi” “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik” “Azərbaycan dili” “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlnır. Fakültəyə ı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Kamal Fətulla oğlu Mahmudov rəhbərlik edir.

Fakültədə aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir

“Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası

Xarici dillər

İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim

Humanitar fənlər

Tarix və onun tədrisi metodikası

Humanitar fakültədə aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır

Bakalavriat səviyyəsi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)

Tərcümə (İngilis dili üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

Tarix müəllimliyi

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Magistratura səviyyəsi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili üzrə)

İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası

Dilşünaslıq (İngilis dili üzrə)

Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası

Doktrantura

Vətən tarixi

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

Azərbaycan dili

Azərbaycan ədəbiyyatı

Fakültə dekanı Mahmudov Kamal Fətulla oğlu 21.10.1965-ci ilə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirərək tarixçi və tarix müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. 2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində “XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda sosial-iqtisadi prosesslər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dekan müavini, vəzifələrində işləmişdir. 08 may 2018-ci ild’n “Humanitar” fakültənin dekanıdır. 30-dan çox elmi məqalə və tezisləri Universitetin, Respublikanın və Beynəlxalq konfransların materiallarında çap olunmuşdur. 3 proqram müəllifidir.

Kamal-1965@mail.ru

Dekan müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Bayramov Müşfiq Cabir oğlu - 1976-ci il dekabrın 10-da Lənkəran rayonu Vilvan kəndində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsini, 2006-cı ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin “Arxeologiya və etnoqrafiya” ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2015-ci ilin may ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutununda arxeologiya ixtisası üzrə “Azərbaycanın orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri (IX-XIII əsrin əvvəlləri) mövzusunda tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, elmi katib, Həmkarlar İttifaqının sədri vəzifələrində çalışmışdır. 09 aprel 2018-ci il tarixindən Humanitar fakültənin dekan müavini vəzifəsində çalışır. Müşfiq Bayramov 20 elmi məqalənin 14 tezisin 4 proqramın müəllifidir. mushfiq76@mail.ru

Əliyeva Aynur Nəsirulla qızı 1981-ci il avqust 12 – də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1997ci ildə şəhər 7 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 2001-ci ildə Lənkəran Dövlət Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumunun “İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasını” bitirmişdir. 2003-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetində işləyir. Universitetdə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, hal-hazırda Humanitar fakültədə Operator kargüzar vəzifəsində işləyir. aynur-aliyeva81@mail.ru

Fakültənin ünvanı: Lənkəran şəhəri, Hənifə Abdullayev küçəsi 2 saylı tədris korpusu

Telefon: (+994) 025 254 35 69, daxili 107

Elektron ünvanı: humanitar92@mail.ru

Faks nömrəsi: yoxdur

Fakültə haqqında məlumatları

Dos. Kamal Mahmudov təqdim etmişdir.

Facebook Youtube


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd