"Humanitar" fakültə

“Humanitar” fakültə Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük fakültələrindən biridir. Fakültə 1992–ci ildən fəaliyət göstərir. Fakültə əvvəllər “Humanitar elmlər”, 2005-ci ildə “Pedaqoji elmlər” fakültəsi ilə birləşərək “Humanitar və pedaqoji elmlər” fakültəsi adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Hal-hazırda “Humanitar” fakültə adlanır. Müxtəlif dövrlərdə fakültədə geniş profilli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Fakültənin nəzdində 5 kafedra – “Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası”, “Xarici dillər”, “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim”, “Humanitar fənlər” və “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə Vətən tarixi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Xarici dillər (ingilis, rus), Pedaqogika, Psixologiya, ibtidai təhsil istiqamətlərində fundamental və regional əhəmiyyətli tədqiqatlar aparıılır. Fakültədə bakalavr səviyyəsi üzrə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi”, “Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)”, “Tərcümə (İngilis dili üzrə)”, “İbtidai sinif müəllimliyi” “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə”, “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması”,”Tarix müəllimliyi” , “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət” və “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasları üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Magistr səviyyəsi üzrə isə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası”, “Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili üzrə)”, “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası”, “Dilşünaslıq (İngilis dili )”, “Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq” və “Tarix fənnin tədrisinin metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşmaları üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Doktorantura üzrə “Vətən tarixi”, “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik”, “Slavyan dilləri”, “Dünya ədəbiyyatı”, ”German dilləri” və “Azərbaycan dili” , “Azərbaycan ədəbiyyatı” və “Sosial pedaqogika” ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Fakültəyə tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Kamal Fətulla oğlu Mahmudov rəhbərlik edir.

Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralar

Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası

Xarici dillər

İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim

Humanitar fənlər

Tarix və onun tədrisi metodikası

Humanitar fakültədə aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır

Bakalavr səviyyəsi üzrə:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)

Tərcümə (İngilis dili üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

Tarix müəllimliyi

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Təsviri incəsənət müəllimliyi

Magistratura səviyyəsi üzrə:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili üzrə)

İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası

Dilşünaslıq (İngilis dili üzrə)

Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Doktorantura səviyyəsi üzrə:

Vətən tarixi

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

Azərbaycan dili

Azərbaycan ədəbiyyatı

Slavyan dilləri

Dünya ədəbiyyatı

German dilləri

Sosial pedaqogika

Fakültə dekanı haqqında.

Fakültə dekanı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mahmudov Kamal Fətulla oğlu 21.10.1965-ci ilə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirərək “Tarixçi və tarix müəllimi” ixtisasına yiyələnmişdir. 2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində “XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda sosial-iqtisadi prosesslər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dekan müavini, vəzifələrində işləmişdir. 08 may 2018-ci ild’n “Humanitar” fakültənin dekanıdır. 30-dan çox elmi məqalə və tezisləri Universitetin, Respublikanın və Beynəlxalq konfransların materiallarında çap olunmuşdur. Kamal Mahmudov Mədəniyyətşünaslıq istiqaməti üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. 3 fənn proqramı, 30-dan artıq elmi məqalə və tezisin, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Kamal-1965@mail.ru

Fakültənin əməkdaşları :

Tədris işləri üzrə dekan müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Bayramov Müşfiq Cabir oğlu - 1976-ci il dekabrın 10-da Lənkəran rayonunun Vilvan kəndində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsini, 2006-cı ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin “Arxeologiya və etnoqrafiya” ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2015-ci ilin may ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutununda arxeologiya ixtisası üzrə “Azərbaycanın orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri (IX-XIII əsrin əvvəlləri) mövzusunda tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Lənkəran Dövlət Universitetində tyutor, elmi katib, müəllim, baş müəllim, LDU Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifələrində çalışmışdır. 09 aprel 2018-ci il tarixindən Humanitar fakültənin dekan müavini vəzifəsində çalışır. Müşfiq Bayramov 25-dən çox elmi məqalənin 14 tezisin və 4 proqramın, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

mushfiq76@mail.ru

Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini baş müəllim Mehdiyeva Aysel Sehran qızı 1986-cı il oktyabr ayının 30-da Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2007-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasını, 2009-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Dilşünaslıq istiqaməti üzrə “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisaslaşmasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2009- cu ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış, 2014/2016-cı illərdə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində Tədris hissə müdiri vəzifəsində də işləmişdir. 2016- cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim kimi çalışır. 2018-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Dissertantura şöbəsinin “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik” ixtisasına qəbul olunmuş və “Azərbaycan və ingilis dillərində məkan metaforaları” adlı dissertasiya mövzusu üzərində çalışır. Ölkəmizdə keçirilən bir neçə treninq və konfranslarda, o cümlədən, mübadilə proqramı ilə Türkiyədə keçirilən təlimlərdə iştirak etmişdir, 16 məqalə və tezis, 2 proqramın müəllifidir. 2019-cu ildən Humanitar fakültənin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

mysel@yahoo.com


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd