“Xarici dillər” kafedrası haqqında məlumat

“Xarici dillər” kafedrası Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük kafedralarından biridir və 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedrada 050103-İngilis dili müəllimliyi və 050203-Tərcümə (İngilis dili) ixtisasları üzrə bakalavr və 060201- Dilşünaslıq (İngilis dili) 060103-Xarici dilin tədrisinin metodikası və metodologiyası üzrə magistr təhsil səviyyələrinə görə ixtisaslaşmışdır Hazırda kafedrada 1 nəfər fil.e.d.professor (0,5 ştat), 2 nəfər fil.e.n.,dosent, 7 nəfər baş müəllim (1,0 ştat), 10 nəfər (1,0 ştat) müəllim, 1 nəfər baş müəllim (0,5 ştat), 3 nəfər (0,5 ştat) müəllim, 2 nəfər saathesabı müəllim çalışır.

Kafedranın əsas elmi və pedaqoji fəaliyyət istiqamətləri:

- Tərcümə məsələləri.

- Dilçiliyin müqayisəli tipologiyası.

- Xarici dilin tədrisinin müasir problemləri.

Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı:

- 050103. İngilis dili müəllimliyi (bakalavr);

- 050203. Tərcümə (İngilis dili) (bakalavr);

- 060201. Dilşünaslıq (İngilis dili) (magistratura);

- 060103. Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (magistratura);

Doktorantura və dissertantura

- 5714.01 “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik”

- 570701 “Slavyan dilləri”

- 5718.01 “Dünya ədəbiyyatı”

- 5708.01 ”German dilləri”

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr üzrə:

1. S/f (Təhsildə innovasiya)

2. Kompüter tərcümə proqramları

3. İngilis dilinin tədrisi metodikası 1-2

4. Xarici dil (ingilis dili)1-2

5. Xarici dil (ingilis dili)3-4

6. İngilis dilinin üslubiyyatı

7. İngilis dilinin leksikologiyası

8. Morfologiya

9. Eşidib anlama və nitq 1-2

10. Eşidib anlama və nitq 3-4

11. S/f.Bədii tərcümə

12. Akademik yazı və oxu

13. S/f.Tərcümə

14. Peşəkar tərcümənin əsasları

15. Ölkəşünaslıq

16. Xarici dilin fonetikası-1-2

17. Xarici dilin fonetikası-3

18. Xarici dildə oxu və nitq-1-2

19. Xarici dildə oxu və nitq 3-4

20. Xarici dildə oxu və nitq 5-6

21. Xarici dildə oxu və nitq-7

22. Oxuyub anlama və yazı-1-2

23. Oxuyub anlama və yazı-3-4

24. S/f.Morfoloji təhlil

25. Xarici dilin qrammatikası 1-2

26. Xarici dilin qrammatikası 3

27. İngilis ədəbiyyatı

28. S/f. (Leksik təhlil)

29. S/f.(İqtisadi mətnlərin tərcüməsi)

30. İşgüzar xarici dil

31. Dünya ədəbiyyatı-1

32. Dünya ədəbiyyatı-2-3

33. Tərcümə nəzəriyyəsi

34. Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlər.arası ünsiyyət

35. Şifahi anlama və şifahi ifadə

36. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi

37. İctimai siyasi mətnlərin tərc.

38. Yazılı anlama və yazılı ifadə-1-2

39. Şifahi tərcümə

40. Yazılı tərcümə

41. S/f.Mətbuat mətnlərin tərcüməsi

42. S/f(.Beynəlxalq qurumlar)

43. S/f.Elmi mətnl. tərcüməsi

44. S/f.(Hüquqi və inzibati sənədlərin tərcüməsi)

45. Ardıcıl tərcümə. və qeydgötürmə texnikası

46. S/f.Tibbi mətnlərin tərcüməsi

47. Sənədləşmə və terminologiya

48. Peşəkar tərcümənin əsasları

49. Xarici dil -1-2 (Rus)

50. Xarici dil -3-4 (Rus)

51. Xarici dil -5-6 (Rus)

52. İkinci xarici dil-1

53. İkinci xarici dil-2

Magistratura üzrə:

1. Leksikologiya

2. Fonologiya

3. Üslubiyyatın tədrisi metodikası

4. Morfologiya

5. S/f.(Ümumtəh kurikulm.əsasları)

6. Praqmatikanın əsasları

7. S/f.(Ümumtəh kurikulm.əsasları)

8. S/f.Semantik təhlil

9. S/f. Şifahi nitqin inkişafı

10. AMTOF (Dünya ədəbiyyatı)

11. XDT-nın linqvo-did problemləri

12. Dil təlimi materialları və qiymətləndirilməsi

13. S/f.İngilis dilin ümumi problemləri

14. Nəzəri qrammatika və onun tədrisi metodikası

15. Xarici dildə hazırlığının tarixi və metodologiyası

16. Ədəbi dil tarixi

17. Dilin mənimsənilməsi və diskurs təhlil

18. Filologiyanın tarixi və inkişafı

19. Xarici dil (ingilis dili)

Kafedra müdiri haqqında.

Bünyadova Aynur Siyavuş qızı, baş müəllim.

1975-ci il avqust ayının 13-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Lənkəran Şəhər 4 saylı orta məktəbi, 1997-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetini bitirib. 1998–ci ildən kafedrada çalışır. 2018-ci ildən “Müqayisəli-tarixi müqayisəli tipoloji dilçilik” ixtisası üzrə “Azərbaycan və ingilis dillərində hava və su komponentli frazeoloji birləşmələr” adlı dissertasiya mövzusu üzrə çalışır. “Xarici dil (İngilis dilin) fonetikası”, ”Xarici dildə oxu və nitq”, “Mətbuat mətnlərin tərcüməsi”, “İctimai siyasi mətnlərin tərcüməsi”, “Morfoloji təhlil” fənnlərini tədris edir. O, TEMPUS və ERASMUS-MUNDUS, ESFIDIP, USAİD, Mevlana layihələri çərçivəsində Böyük Britaniya, İtaliya, Almaniya, Fransa, Avstriya, Türkiyə Cumhuriyyəti Universitetlərində, o cümlədən, ölkəmizdə keçirilən treninq, təlim və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir. Aynur Bünyadova 15 məqalə və tezis, 1 metodik vəsait və 4 proqramın müəllifidir.

aynour13@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Kazımov Kamran Şahverən oğlu - filologiya elmləri namizədi, dosent.

1961-ci il mart ayının 8-də Lənkəran rayonun Yuxarı Nüvədi kəndində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki BSU) fərqlənmə diplomu ilə bitirib. “N.S.Tixonov və Şərq” adlı doktorluq dissertasiyası işini bitirmişdir. Xarici ölkə ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. 4 monoqrafiya, 9 proqram, 6 metodik vəsait, 80-dək elmi məqalənin müəllifidir. 2008-ci ildən Rusiya Ritorika tədqiqatları və müəllimləri assosasiyasının üzvüdür. Onun elmi əsərləri Respublikanın və Rusiya, Polşa, Amerika, Çexiya, Gürcüstan, Özbəkistan kimi xarici ölkələrin elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. O, Polşanın Poznan şəhərində, Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində, Rusiyanin Kursk Dövlət Texniki Universitetində, Astarxan Dövlət Universitetində, Volqoqrad Dövlət Universitetində, Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetində keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarında məruzələrlə çıxış etmiş, Polşanın Lodz, Böyük Britaniyanın Esseks Universitetlərində, Rumıniyanın İasse şəhərində Aleksandru İoan Kuze Universitetində treninqlərdə iştirak etmiş, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti tərkibində Türkiyə Cümhuriyyətinin təhsil sisteminin öyrənilməsi sahəsində Ankaranın TODAİE İnstitutunda keçirilən seminarda Lənkəran Dövlət Universitetini təmsil etmiş və sertifikata layiq görülmüşdür.

kkamran@mail.ru

Cavadova Yeganə Həmdulla qızı, fil.ü.fəl.dok., dosent.

1966-cı il aprel ayının 1-də Lənkəran şəhər Liman qəsəbəsində anadan olub. 1983/1991-ci illərdə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) ali təhsil almışdır. 1996/2016-cı illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində “Əcnəbi Dillər” kafedrasında baş müəllim kimi işləmişdir. Eyni zamanda 2015-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində 0,5 ştat müəllim, 2018-ci ilin sentyabrından isə artıq 1.0 (tam) ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərir. “S/f.İngilis dilin ümumi problemləri”, “Nəzəri qrammatika və onun tədrisi metodikası”, “Xarici dildə hazırlığının tarixi və metodologiyası”, “Ədəbi dil tarixi”, “Dilin mənimsənilməsi və diskurs təhlil”, “İngilis ədəbiyyatı” kimi fənləri tədris edir. 15-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

Abdullayeva Asudə Nəriman qızı, baş müəllim.

1955-ci il iyun ayının 12-də Lənkəran şəhəri Veravul kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Veravul kənd orta məktəbin, 1978-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 1997-ci ildən Lənkəran Dövlət Unverstetində işləyir. 2001–ci ildən baş müəllimdir. 20-yə yaxın sertifikat və fəxri fərmanlara layiq gorülmüşdür. 2002, 2003 və 2004-cü illərdə Amerika Təhsil Şurası və Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin birgə keçirdiyi ”Təhsildə Yüksək Mükafat Proqramının”(TEA) qalibi olmuş və İngilis dili və Amerika Ölkəşünaslıq fənlərinin tədrisi üzrə yüksək mükatlara layiq görülmüşdür. 2008-ci ildə yenə Amerika Təhsil Şurasının keçirdiyi ”Universitet Müəllimlərinin İnkişaf Proqramı” müsabiqəsinin qalibi olmuş və 2008/2009 –cu illərdə Kanzas ştatının Kanzas Universitetində və Ohaya ştatının Yanqstaun Dövlət universitetində mübadilə proqramında iştirak etmişdir. 2009-cu ildə Harvard Universitetinin Ədəbiyyat və Müqayisəli Ədəbiyyat Kafedrasının keçirdiyi konfransda Azərbaycanı təmsil etmişdir. Asudə Abdullayeva TEA, JFDP, TEMPUS, ESFIDIP və IANUS Proqramları çərçivəsində bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə–Amerika, Almanıya, İngiltərə, Yunanıstan, Ruminiya və İtaliyada tanınmış universitetlədə mübadilə proqramlarında iştirak etmişdir. Asudə Abdullayeva 20-dən çox beynəlxalq və respublika daxili təhsil müəssisələnin sertifikatları ilə mükafatlandırılmışdır.15-dən çox elmi məqalənin və 4 metodik vəsaitin, 3 proqramın müəllifidir.

asuda.lsu@gmail.com

Əkbərov Haşım Lələxan oğlu, baş müəllim.

1966-cı il avqust ayının 26-da Lənkəran rayonunun Cil kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun (indiki ADU) “İngilis dili və ədəbiyyatı” fakültəsini bitirmişdir. 1995-ci ildən kafedrada çalışır. “Kompüter tərcümə proqramları”, “İngilis dilinin tədrisi metodikası”, “İngilis dilinin leksikologiyası”, “İngilis dilinin üslubiyyatı”, “Ardıcıl tərcümə və qeyd götürmə”, “Fəal interaktiv dil təliminin xüsusiyyətləri” kimi fənləri tədris edir.. Haşım Əkbərov 2009-cu ildə Amerika Təhsil Şurasının keçirdiyi “Universitet Müəllimlərinin İnkişaf Proqramı”JFDP proqramının qalibi olmuş (2009/2010) və ABŞ-ın Kanzas ştatının Kanzas Universitetində və Uayominq ştatının Uayominq Universitetində „Amerikaşünaslıq” fənni üzrə mübadilə proqramında iştirak etmiş və „Qran Pri” mükafatını almışdır. Həmçinin “Təhsildə Yüksək Mükafat” TEA (ABŞ) proqramının mükafatçısı (2002, 2003, 2004), TEMPUS (Avropa) və ERASMUS MUNDUS (Avropa) layihələri çərçivəsində Böyük Britaniya, İtaliya, Almaniya universitetlərində, o cümlədən, ölkəmizdə keçirilən treninq və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasını (2007/2010) və Rumıniyanın İasse şəhərində Aleksandru İoan Kuza Universitetində (2014/2016) doktorantura təhsilini başa vurmuş və beynəlxalq impaktorlu jurnallarda məqalələri çap olunmuşdur. 39 elmi məqalənin, 2 proqramın və bir metodik vəsaitin müəllifidir.

hashim.akbar@mail.ru

Heydərov Rafael Kəlbi oğlu, baş müəllim.

1954-ci il may ayının 12-də Lənkəran şəhəri Boladi kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Boladi kənd orta məktəbin, 1975–ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutunun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 2001-ci ildən kafedrada çalışır. Eşidib anlama və nitq, Beynəlxalq qurumlar, Xarici dilin fonetikası, Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları fənlərini tədris edir. Rafael Heydərov TEMPUS layihəsi çərçivəsində Böyük Britaniya, İtaliya və Almaniya universitetlərində, o cümlədən, ölkəmizdə keçirilən treninqlərdə və beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir. 10-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

heyderovrafael@gmail.ru

Əliyeva Sevər Eynəli qızı, müəllim.

1978-ci il noyabr ayının 14-də Lənkəran şəhəri Darquba kəndində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Lənkəran şəhər 4 saylı lisey-məktəbi, 2001-ci ildə isə Lənkəran Dövlət Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2008-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Roman-German Filologiyası fakultəsinin Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı ixtisasi üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 2004/2014-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində Magistratura şöbəsində və Kurikulum və Keyfiyyətə Nəzarət Departamentində inspektor vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində İngilis dili müəllimi vəzifəsində çalışır. Tibbi mətnlərin tərcüməsi, Xarici dildə oxu və nitq, Xarici dil (ingilis dili) fənlərini tədris edir. 2019-cu ildə LDU-nun Doktorantura şöbəsinin “Müqayisəli və tarixi və müqayisəli tipoloji” dilçilik ixtisasına qəbul olmuşdur. 7 elmi məqalənin və 1 proqramın müəllifidir.

sevarnurullayeva@mail.ru

Mehdiyeva Aysel Sehran qızı, baş müəllim.

1986-cı il oktyabr ayının 30-da Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2007-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasını fərqlənmə diplomu, 2009-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Dilşünaslıq istiqaməti üzrə “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2009-cu ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış, 2014/2016-cı illərdə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində Tədris hissə müdiri vəzifəsində də çalışmışdır. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim kimi çalışır. 2018-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Dissertantura şöbəsinin “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik” ixtisasına qəbul olunmuş və “Azərbaycan və ingilis dillərində məkan metaforaları” adlı dissertasiya mövzusu üzrə çalışır. “Xarici dil (İngilis dili)”, “Xarici dildə oxu və nitq”, “Xarici dilin qrammatikası”, “İqtisadi mətnlərin tərcüməsi”, “Elmi mətnlərin tərcüməsi” “Leksik təhli” fənlərini tədris edir. Ölkəmizdə keçirilən bir neçə treninq və konfranslarda iştirak etmişdir. 16 məqalə və tezis, 2 proqramın müəllifidir. 2019-cu ildən Humanitar fakültənin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

mysel@yahoo.com

Məmmədova Günel Elmir qızı, müəllim.

1991-ci il avqustun ayının 14-də Şuşada anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Bakı Şəhər 286 saylı tam orta məktəbi, 2012-ci ildə isə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 2013-cü ildə magistratura təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “İbtidai tədrisisin metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə davam etdirmişdir. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. “Xarici dil (ingilis dili)” fənnin tədris edir. 2018-ci ildə Doktorantura şöbəsinin “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik” ixtisasına qəbul olunmuş. 5 məqalə və tezisin müəllifidir.

gunel2017m@gmail.com

Ağayeva Zülfiyyə Xanoğlan qızı, baş müəllim.

1964-cü il fevral ayının 8-də Lerik rayonunda anadan olub. 1980-cı ildə Lerik rayon tam orta məktəbi, 1986-cı ildə isə M.F.Axundov adına APRDƏ İnstitutunu (indiki BSU) bitirib. 1994-cü ildən kafedrada işləyir. “Xarici dil (rus dili)” fənnini tədris edir. 2018-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır. O, bir çox elmi konfrans, təlim və simpoziumlarda fəal iştirak edib. 16 elmi məqalə və tezisin, 1 proqramın müəllifidir.

zulfiyye.agayeva1964@mail.ru

Rzayeva Aynur Mirəli qızı,müəllim.

1990-cı il may ayının 29-da Lənkəran şəhərində anadan olub. 2007-ci ildə Lənkəran şəhər 3 saylı orta məktəbi və 2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 2012/2015-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin magistr pilləsində “Dilşünaslıq” üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2013-cü ildən İsmayıllı rayonu Cülyan kənd orta məktəbində İngilis dili müəllimi kimi çalışmışdır. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan Dillər Universitetinin “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik” ixtisası üzrə “İngilis və Azərbaycan bədii mətnlərində koheziya və informativlik”adlı dissertasiya mövzusu üzərində çalışır. “Xarici dildə oxu və nitq” “Leksik təhlil”, “Sintaktik təhlil” “Yazılı anlama və yazılı ifadə” fənlərini tədris edir. 16 elmi məqalə, 4 tezis və 3 fənn proqramının müəllifidir. İş fəaliyyəti müddətində bir sıra respublika elmi konfranslarıda və treyninqlərində iştirak etmişdir. 2019-cu il ərzində Amerika Səfirliyinin keçirdiyi Workshop və dil həftəsində fəal iştirak etmişdir.

mrs.rzayeva@list.ru

Fərəməzov Azər Surətulla oğlu.

1966-cı il mart ayının 22-də Astara rayonunun Təngərüd kəndində anadan olub. 1983-cü ildə Təngərüd orta məktəbin, 1991-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU) İngilis dili və alman dili müəllimi ixtisasını bitirib.1991-ci ildən 2003-cü ilədək Astara rayonunun bir sıra orta məktəblərində İngilis dili fənnin tədris etmişdir. 2003-cü ildə Lənkəran rayonunun Şürük kəndində Amerikanın “Project Harmony” təşkilatında məktəbdə əlaqələndirmə proqramında Layihə koordinatoru vəzifəsində çalışmışdır. 2004-2016-cı illərdə Astara pedaqoji Kollecində İngilis dili müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 2007-ci il 27-29 sentyabrda Amerikanın “USAİD” təşkilatının “Liderlik, nüfuz və təşkilati quruculuğa giriş” mövzusunda təlimdə iştirak etmiş, daha yüksək bal toplayıb kursu uğurla başa çatdırmışdır.2013-cü il 3-6 aprel tarixlərində Kiyevdə Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdir. “Qeyri-ixtisas tələbələrinə ingilis dilinin öyrədilməsində müsbət motivasiyaları formalaşdırmaq” adlı elmi məqaləsi 2015-ci ildə Kiyev Milli Akademiyasında çap olunub. 2014-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında “Xarici dil (ingilis dili)” fənnini tədris edir. 6 elmi məqalənin müəllifidir. 2019-cu ildən “German dilləri” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olmuşdur.

faramazovazer@mail.ru

Muradxanlı Bəxtiyar Malik oğlu, baş müəllim.

1949-cu il may ayının 25-də Lerik rayonunun Aşağı Gedik kəndində anadan olub. 1966-cı ildə məktəbi, 1977-ci ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki BSU) bitirmişdir. 1977/1987-ci ilə qədər Biləsuvar rayon Novoqrajdanoka kənd orta məktəbində işləmişdir. 1980/1983-cü illərdə M.F.Axundov adına ARD və Ədəbiyyatı İnistitutunun Aspiranturasını bitirmişdir. 1987/2007-ci illərə qədər Müəllimlərin Təkmilləşdirmə İnistituntunun Lənkəran filialında işləmişdir. 1993-cü ildən hal-hazırki vaxta qədər Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. “Xarici dil (rus dili)” fənnini tədris edir. 3 dərs vəsaiti, 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir.

canbaba09@mail.ru

Əliyev İlqar Tahir oğlu, müəllim.

1981-ci il iyulun ayının 5-də Lənkəran şəhərində anadan olub. 1999-cu ildə Lənkəran Türk liseyini, 2003-ci ildə isə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 2003/2005-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistr pilləsində “Dilşünaslıq” üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2007-cü ildən Lənkəran şəhəri Q.Zeynalov adına Darquba kənd orta məktəbində İngilis dili müəllimi kimi çalışmışdır. 2014-ci ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışır. “Xarici dil (ingilis dili)” fənnini tədris edir. 3 elmi məqalənin müəllifidir. 2019-cu ildə “Dünya ədəbiyyatı” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olmuşdur

ilqar-500@mail.ru

Kazımova Məlahət Şahverən qızı, baş müəllim.

1958-ci il dekabr ayının 3-də Lənkəran şəhərində anadan olub. 1976-cı ildə Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbi, 1981-ci ildə isə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutunun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir.1995-ci ildən LDU-nun “Xarici dillər” kafedrasında çalışır. “Xarici dili (ingilis dili)” fənnini tədris edir. 13 müxtəlif elmi-metodiki məqalələrin müəllifidir.

kazımovamelahet@gmail.ru

Tahirov İlham Mikayıl oğlu, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor.

1963-cü il iyun ayının 8-də Masallı rayonunun Miyənkü kəndində anadan olub.1981-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutunun (indiki ADU) “İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir. 1990/1993-cü illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnistitutunun əyani aspiranturasını bitirmişdir. 1986-cı ildə-Yardımlı rayonu Hamarkənd orta məktəbində, 1990-cı ildə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspirantı, 1993-cü ildə Nəsimi dına Dilçilik İnstitutu Ümumi dilçilik və dil əlaqələri şöbəsində, 1994-cü ildə AMEA-nın elmi katibi, 1996-cı ildə AMEA-nın katibi, 2013-cü ildə AMEA, Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsinin müdiri, 2014-cü ildə AMEA-nın baş elmi işçisi vəzifəsində çalışır. Müqayisəli tipologiya, İngilis dilinin tədrisi metodikası fənlərini tədris edir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. 70-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

ilham_tahir@rambler.ru

Mirzəyeva Ülviyyə Əlihüseyn qızı

Mirzəyeva Ülviyyə Əlihüseyn qızı 22 aprel 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1989-997-ci illərdə Bakı şəhəri 146 nömrəli orta məktəbin I-IX siniflərini,1997-1999-cu illərdə isə "Zəngi" litseyinin "Biokimya və Genetika" profili üzrə X-XI sinifləri bitirmişdir.

1999-2003-cü illərdə Bakı Slavyan Universitetinin "Rus dili və ədəbiyyatı" ixtisası üzrə bakalavr, 2005-ci ildə "Rus dilinin tədrisi metodikası və metodologiyası" ixtisasını magistr fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2004-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının bir neçə redaksiyasında müxbir, dizayner və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2011-2013-cü illərdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında VIP Aviasiya Xidmətləri Şirkətində, 2014-2017-ci illərdə Uşaq və Gənclərin İnkişaf Mərkəzində dərnək rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.

2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universiteti Beynəlxalq Əməkdaşlıq şöbəsində əvvəlcə tələbə-müəllim mübadiləsi mütəxəssisi kimi çalışmış, hal-hazırda isə həmin şöbənin müdir müavinidir. Eyni zamanda Lənkəran Dövlət Universitetinin Xarici dillər kafedrasında xarici dil (rus dili) tədris edir.

2016-cı ildən bəri Bakı Slavyan Universitetinin "Rus dilinin tədrisi metodikası" kafedrasının doktorantıdır və müasir elmi tədqiqatla məşğuldur. Respublika və beynəlxalq konfranslarda iştirak edir və 16-dan çox tezis və məqalələrin müəllifidir.

demand_girl@mail.ru

Sadıxova Almas Vəkil qızı, müəllim.

1960-cı il dekabr ayının 25-də Lənkəran şəhərində anadan olub.1979-cu ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnistitutunu (indiki BSU) bitirmişdir. 1978-ci ildə Lənkəran Stomatoloji poliklinikasında, 1979-cu ildə M.F.Axundov adına rus dili və ədəbiyyatı İnistutunda, 1984-cü ildə Lənkəran 1 saylı tam orta məktəbində, 2007-ci ildən Lənkəran Humanitar Kollecində çalışır. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışmaya başlamışdır. Xarici dil (rus dili) fənnini tədris edir.

Sadıxovaalma@zbox.az

İsmayılova Afaq İmaş qızı, filologiya üzrə elmlər namizədi, dosent.

1989-cu ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutununun (indiki ADU)“İngilis dili” fakültəsini bitirmişdir.1990/1993-cü illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnistitutunun əyani aspiranturasını bitirmişdir. 1993-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 2015-ci ildən ildən Lənkəran Dövlət universitetində çalışır. İngilis dilinin tədrisi metodikası, Fəal interaktiv təlim, Filologiyanın tarixi və inkişafı fənlərini tədris edir. 20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

afaq.ismayilova@outlook.com

Manafova Tünzalə Cəlal qızı, müəllim.

1972-ci ildə Lənkəran şəhəri Gərmətük qəsəbəsində anadan olub. 1989-cu ildə Gərmətük qəsəbə orta məktəbin, 1994-cü ildə isə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir. 1994-cü ilə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbdə işləyib. 2002-ci ilədən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. 4 elmi məqalənin müəllifidir. “Xarici dil (ingilis dili)” fənnin tədris edir. 2019-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Dissertantura şöbəsinin “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik” ixtisasına qəbul olmuşdur.

tunzale.manafova.72@mail.ru

Ağayev Müqəddin İmanverdi oğlu, müəllim.

16 yanvar 1962-ci ildə Lənkəran rayonunun Gərmətük qəsəbəsində doğulmuşdur. 1979-cu ildə Gərmətük orta məktəbin, 1988-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutun bitirmişdir. 1988/1994-cü ilə qədər Lənkəran rayonunda orta məktəbdə müəllim çalışmışdır. 2018-ci ildən Lənkjəran Dövlət Universitetində çalışır. “Xarici dil (rus dili)” fənnin tədris edir. 2019-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Doktorantura şöbəsinin “Slavyan dilləri” ixtisasına qəbul olmuş və “Bir-birinə bağlı olan söz birləşmələri və müasir rus dilində onların tipologiyası”.

muqeddin@yandex.ru

Cahangirli Zabitə Mühəndis qızı, müəllim.

1995-ci il mart ayının 2-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2013-cü ildə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 2017-ci ildə isə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Xarici dil müəllimliyi (ingilis üzrə)” ixtisasını bitirmiş və magistr təhsili üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə)” ixtisaslaşmasına qəbul olmuşdur. 2017-ci ildən LDU-da tyutor vəzifəsində calışmış və 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Xarici dil(ingilis dili) fənnini tədris edir.

zabita.jahangirli@outlook.com

Cəfərzadə Nərgiz Faiq qızı, müəllim.

1996-cı il may ayının 9-da Gərmətük qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2013-cü ildə Gərmətük qəsəbəsi orta məktəbi bitirmiş və Lənkəran Dövlət Universitetinin “İngilis dili müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2017-cil ildə isə LDU-nun “Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə)” ixtisaslaşmasına qəbul olmuşdur. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində laborant kimi , 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Xarici dil(ingilis dili) fənnini tədris edir.

missdaffodil96@gmail.com

Hüseynzadə Sitarə Vasif qızı, müəllim.

1995 ci il sentyabr ayının 2-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2012-ci ildə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbi, 2016 ci ildə Azərbaycan Dillər Universtetini Tərcümə (ingilis-rus) fakültəsini bitirmişdir. 2019-cu ildə Azərbaycan Dillər Universtetini Tərcümə və Mədəniyyətşünaslıq (ingilis-rus) fakültəsini magistr dərəcəsi üzrə bitirmişdir. 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərir .Hal-hazırda “Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi”, “İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi”, “Yazılı tərcümə”, “Şifahi Tərcümə”, “Yazılı anlama və yazılı ifadı 1-2 fənnlərini tədris edir. Hüseynzadə Sitarə 2 tezis və 1 məqalə müəllifidir.

sitara95mix@gmail.com

Möhsümzadə Mohsüm Əlisahib oğlu.

1993-cü il mart ayının 29-da Lənkəran şəhərində anadan olub. 2010-cu ildə Lənkəran şəhər 1 saylı tam orta məktəbi və 2014-cü ildə Qərb Universitetinin “Qərb dilləri” fakültəsini bitirmişdir. 2015/2017-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin magistr pilləsində “Tərcümə” ixitsası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2019-cu ildən etibarən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. “Oxuyub anlama və yazılı ifadə”, “Eşidib anlama və nitq”, “Terminologiya və sənədləşmə”, “Hüquqi və inzibati mətnlərin tərcüməsi”, “Tibbi mətnlərin tərcüməsi”, “Ardıcıl tərcümə” fənlərini tədris edir. Bir elmi məqalə və iki tezisin müəllifidir.

mohsum.mohsumzada@gmail.com

Məhərrəmova Şəfəq Əhməd qızı.

1957- ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1974 cü ildə Lənkəran şəhər 2 №-li orta məktəbi bitirib. 1975 ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutuna qəbul olub və 1980- cı ildə həmin İnstitutu “İngilis dili müəllimi” ixtisası üzrə bitirib. 1992 ci ildən 1999- cu ilə qədər Bakı şəhərindəki 7 və 272 №-li orta məktəblərdə ingilis dili müəllimi işləmişdir.

1999-cu ildən 2019-cu ilə kimi Azərbaycan Texniki Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında müəllim və baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

2019-cu ilin sentyabrından Lənkəran Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə 21 elmi-metodiki işi nəşr olunmuşdur.

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı :Lənkəran şəhəri, H.Abdullayev küçəsi 19, 2 saylı korpus.

Telefon: 4-35-69, daxili nömrə: 105

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları Baş müəllim Bünyadova Aynur təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd