“İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrası haqqında məlumat

28.09.2018-ci il tarixli 1/83 saylı əmr əsasında “İqtisadiyyat və marketinq” və “Biznes və idarəetmə” kafedraları bazası əsasında “İqtisadiyyat və innnovativ idarəetmə” kafedrası yaranmışdır.

Kafedranın əsas elmi və pedaqoji fəaliyyət istiqamətləri:

- Kafedranın professor-müəllim heyəti milli iqtisadiyyatın aktual problemləri üzrə tətbiqi xarakterli tədqiqat işləri aparır, elmi konfranslarda iştirak edir, elmi moniqrafiyalar, dərs vəsaitləri və fənnn proqramları çap etdirirlər. Kafedra intensiv olaraq istər respublika, istərsə də onun hüdudların-dan kənarda “İqtisadiyyat”, “Biznesin idarə edilməsi”, “Marketinq” və “Turizm və otelçilik” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığını həyata keçirən bir sıra təhsil müəssisələri, eləcə də şirkət və firmalarla əməkdaşlıq formalarını inkişaf etdirir.

Kafedranın professor-müəllim heyəti bir i.e.d., professordan, iki dosentdən, 4 baş müəllimdən, 10 müəllimdən ibarətdir.

Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı:

“İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrası “İqtisadiyyat”, “Biznesin idarəedilməsi”, “Marketinq”, “Turizm və otelcilik” ixtisasları üzrə bakalavr və “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “Turizm və sosial-mədəni servis xidməti” ixtisasları üzrə magistr təhsil səviyyələrinə görə ixtisaslaşmışdır.

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr üzrə:

- Azərbaycan iqtisadiyyatı;

- Aqrar iqtisadiyyat;

- Biznesin idarəedilməsi;

- Biznes infrastrukturu;

- Biznesin əsasları;

- Biznesin etikası və sosial məsuliyyət;

- Beynəlxalq biznes;

- Biznes təhlükəsizliyi;

- Beynəlxalq iqtisadiyyat;

- Bronlaşdırma sistemləri;

- Dünya iqtisadiyyatı;

- Destinasiya menecmenti;

- Ekonometrika;

- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı;

- Firmanın iqtisadiyyatı;

- İqtisadiyyat;

- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi;

- İqtisadiyyata giriş;

- İqtisadi hüquq;

- İqtisadi fikir tarixi;

- İqtisadiyyat və idarəetmənin təşkili;

- İnstitusional iqtisadiyyat;

- İnsan resurslarının idarəedilməsi;

- İstehlakçı davranışının idarə edilməsi;

- Koorporativ idarəetmə;

- Kommersiya fəaliyyətinin əsasları;

- Loqistika;

- Marketinq;

- Makroiqtisadiyyat;

- Mikroiqtisadiyyat;

- Marketinq tədqiqatları;

- Marketinq kommunikasiya sistemi;

- Menecment;

- Otel menecmenti;

- Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi;

- Regional iqtisadiyyatın idarəedilməsi;

- Sosial sahələrin iqtisadiyyatı;

- Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi;

- Turizm və mədəni servis xidməti sahəsində reklam;

- Turizmin əsasları;

- Turizm infrastrukturu;

- Turizmin iqtisadiyyatı;

- Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları;

- Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları;

- Turizmdə nəqliyyat xidməti;

- Servis fəaliyyəti;

- Xidmət sahələrinin marketinqi;

- Peşə etikası və etiket;

- İnstitusional iqtisadiyyat;

Magistratura üzrə:

- Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi;

- Ali makroiqtisadiyyat;

- Ali mikroiqtisadiyyat;

- AMTMOF (Ekskursiya fəaliyyətinin əsasları);

- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı;

- Beynəlxalq turizm;

- Davamlı inkişafın təmin edilməsinin dövlət mexanizmi;

- Dövlətin iqtisadi siyasəti;

- İqtisad elmini müasir problemləri;

- İqtisadi inkişaf və iqtisadi artım;

- İstehlakçı davranışının idarə edilməsi;

- Makroiqtisadi tənzimlənmə;

- Mehmanxana və restoranların personallarının menecmenti;

- Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri;

- Milli iqtisadi təhlükəsizlik;

- Regional turizmin inkişafı və idarə olunması;

- Tədqiqat metodları;

- Turizm və marketinq və onun əsas istiqamətləri;

- Turizmin, turizm sənayesinin müasir problemləri;

- Turizmin təşkili və idarə olunması;

- Turizmdə agentlik-operator müəssisələri;

- Turizmdə menecmentin üsulları və idarəçilik qərarları;

- Turizmin, turizm sənayesinin tarixi və metodologiyası;

- Turizm və mədəni servis xidməti sahəsində reklam;

- Turizmdə innovativ layihələrin idarə edilməsi;

Kafedra müdiri haqqında.

Prof. İmanov Telman İman oğlu

1961-ci ildə Biləsuvar (kecmiş Puşkin) rayonunun Əskərabad kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə D.Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstituna daxil olmuş, 1982-ci ildə oranı müvəffəq qiymətlərlə bitirmişdir. 1982-1995-ci illərdə kecmiş Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İxtisaslaşmış Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür (Azərbaycan Respublikası AAK-nın 27.12.1995-ci il, Pr.55). 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim vəzifəsində calışıb. 2002-2005-ci illərdə Respublikada ilk olaraq yaradılan “Logistika” kafedrasına rəhbərlik edib. 2003-cü ildə nəşr olunan “Marketinqin əsasları” adlı metodiki vəsaitin, 2005-ci ildə isə “Logistika” adlı iki cilidli dərsliyin müəllifidir. 2008-ci ildə “İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər” adlı monoqrafiyası nəşr olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidenrti yanında AAK-02.04.2004-cü il (Pr.11) tarixli qərarı ilə dosent adına layiq görülmüşdür. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenrti yanında AAK-nın 22.01.2016 cı il (Pr.02) tarixli qərarı ilə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru adını almışdır. 2005-ci ildən 2018-ci ilin iyununa kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Marketinq” kafedrasının müdiri olub. “Marketinq”, “Logistika”, “Bazar infrastrukturu”, “Təchizat zəncirində ehtiyatların idarə edilməsi” və s. fənləri tədris edib. 2018-ci ildə “Tanzitiv iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı: strateji inkişafın struktur-analitik aspektləri” adlı monoqrafiyası nəşr olunub. 100-ə yaxın elmi məqalələrin, 30-a yaxın fənn proqramlarının müəllifi olmaqla yanaşı, marketinq sahəsində 40 çap vərəqinə yaxın xarici ədəbiyyatları azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Paşayev Tofiq Novruz oğlu

1953-cü ildə Lənkəran rayonununda anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun İnşaat fakultəsinin “Sənaye və mülki tikinti” ixtisasına daxil olmuş, 1975-ci ildə oranı bitirmişdir. 2003-cü ildə İqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsini, 2010-cu ildə isə dosent elmi adını almışdır. Xarici ölkələrdə keçirilən elmi-praktik konfransların iştirakçısıdır. 12 elmi məqalənin, 15 tezisin, 5 fənn proqramı və 2 metodik vəsaitin müəllifidir. 1996-cı ildə Lənkəran Özəl Universitetində tam ştat müəllim, 1997-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində tam ştat baş müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 2005-ci ildən 2017-ci ilin iyul ayına kimi “İqtisadiyyat və marketinq” kafedrasının müdir əvəzi işləmiş və hal-hazırda “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, beş övladı var.

Zamanov Fizuli Mirzəmməd oğlu

1971-ci ildə Lənkəran rayonunun Marso kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “ASK sahələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasına qəbul olmuş və həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2012-ci ildə “Aqrar sahədə elmi-texniki potensialdan istifadənin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik adına layiq görülmüşdür. 40 elmi məqalə və 1 tədris metodiki vəsaitin, tezislərin və bir çox fənn proqramlarının müəllifidir. 2018-ci ilin fevral ayında dosent vəzifəsinə layiq görülmüşdür. Hal-hazırda “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 1.0 ştat dosent vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

Məcidova Səadət Mirağa qızı

1970-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbə daxil olmuş və 1987-ci ildə bitirmişdir. 1987-ci ildə Bakı Maliyyə-İqtisad texnikumuna daxil olmuş və 1990-cu ildə bitirmişdir. 1988-ci ildən 2002-ci ilə kimi Lənkəran Qaz İstismar İdarəsində statistik, hesabdar, mühasib və kadrlar üzrə müfəttiş vəzifələrində işləmişdir. 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qiyabi şöbəyə daxil olmuş və 2004-cü ildə həmin universitetin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası” üzrə bakalavr dərəcəsi almaqla bitirmişdir. 2004-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə Magistratura pilləsinə qiyabi şöbəyə daxil olmuş və 2007-ci ildə həmin universitetin “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dissertantıdır. Əmək fəaliyyətini 2004-cü ildən 2013-cü ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində lobarant, həmin ildən hal-hazıra kimi müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2018-ci il sentyabr ayınnan isə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 0,5 ştat müəllim kimi çalışır. Ailəlidir.

Səlimov Hikmət Firdovsi oğlu

14 sentyabr 1982-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqti-sadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuş, 2004-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu bitirmişdir. 2004-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə magistr təhsilini davam etdirmişdir. 2006-cı ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-2015-ci illərdə “DəmirBank” ASC-nin Lənkəran və Masallı filiallarında kredit mütəxəssisi, baş kredit mütəxəssisi, kredit meneceri və filial müdiri kimi vəzifələrdə işləmişdir. 15 sentyabr 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə daxil olmuş və “Lənkəran iqtisadi rayonunun aqrar-emal müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin formalaşdırılması” mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləyir. 6 məqalənin və 9 tezisin müəllifidir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında tam ştat müəllim vəzifəsində çalışır. 30 aprel 2019-cu il tarixindən “Sosial məsələlər üzrə dekan müavini” vəzifəsində və eyni zamanda 16 sentyabr 2019-cu il tarixindən baş müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

Rəşad Rzazadə İdrət oğlu

20 iyun 1988-ci ildə Lerik rayonun Şinəband kəndində anadan olmuşdur. 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və texnologiya” fakültəsinin “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuş, 2010-cu ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il Universitetin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə magistr pilləsinə daxil olmuşdur. 2013-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Ekonometriya” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olmuşdur. “Təhsil sistemində mühasibatlıq və auditin avtomatlaşdırılmış rejimdə qurulması informasiya və təhlükəsizliyinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiyası üzərində işləyir. 2011-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində mühəndis iqtisadçı, 2012-ci ildə mühasib, 2013-cü ildə baş mühasib vəzifələrində işləmiş. Hal-hazırda universitetinin “Maliyyə və mühasib” şöbəsinin müdiri vəzifəsində, eyni zamanda “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir.

Bağırova Şəfa Vaqif qızı

1987-ci ildə Neftçala rayonu Astanlı kəndində anadan olmuşdur. 2005-2009-cu illər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyat” ixtisasında bakalavr təhsili almışdır. 2009-cu Lənkəran Dövlət Universitetinin “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olmuşdur. 2011-ci ildə magistraturanı bitirib Lənkəran Dövlət Universitetinin “Ekonometriya; iqtisadi statistika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur. “Çoxsektorlu iqtisadi artım modelinin optimal idarə olunması” mövzusunda dissertasiyası üzərində işləyir. 2010-2012-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində laborant və elmi işçi kimi çalışmışdır. 2013-2018-ci ildə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 1,0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

Xankişiyev Fərid Xanbaba oğlu

14.10.1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə orta məktəbə daxil olmuş, 2007-ci ildə məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və menecment” fakultəsinə daxil olmuş və 2011-ci ildə ali təhsilini əla qiymətlərlə bitirmiş, elə həmin ili Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “İnnovasiya strategiyasının təşkili” fakultəsinə daxil olmuş, 2015-ci ildə oranı qırmızı diplomla bitirmişdir. 2011-2012-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 2016-cı ildən 2018-ci ilədək Bakı Biznes Universitetində laborant və müəllim vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ildə “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə Odlar Yurdu Universitetinin doktorantura şöbəsinə daxil olmuşdur. “Neft-kimya sənayesində fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərliliyinin yüksəldilməsi yolları” mövzusunda dissertasiyaı üzərində işləyir. 2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasının 1,0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda 29 aprel 2019-cu il tarixində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasının kafedra müdirinin müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Eminov Mirsahib Mirmöhsüm oğlu

05.08.1989 ildə Naxçıvan MR, Şərur rayonunda anadan olmuşdur. İbtidai təhsilinə 1996-cı ildə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, 26 saylı tam orta məktəbdə başlayıb, 2007-ci ildə həmin məktəbdən məzun olmuşdur. 2007-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir. 2012-2014-cü illərdə Türkiyə Cumhuriyyəti, Hacettepe Universitetində “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. Hal-hazırda UNEC-in “Dünya İqtisadiyyatı” ixtisası üzrə dissertantıdır. Eyni ildən etibarən UNEC-in “Beynəlxalq İqtisadiyyat” kafedrasında, DGKA-da, Lənkəran Dövlət Universitetində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 0,5 ştat baş müəllim vəzifəsində, “Magistratura.az” və “Prestij-S” kurslarında müəllim vəzifəsində çalışır.

Rəhimli Həsən Hüseyn oğlu

1993-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Marketinq” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2017-ci ildə isə “Kommersiya fəaliyyəti” ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2018-ci ilin fevral ayında Lənkəran Dövlət Universitetində “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura pilləsinə (dissertant) qəbul olmuşdur. “Ali təhsil sektorunda universitet-biznes-dövlət əlaqələri və onun tənzimlənməsi istiqmətləri” mövzusunda dissertasiya üzərində işləyir. 2017-2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin mətbəəsində cildçi, daha sonra “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakultəsində baş laborant vəzifələrində işləmiş, 17.09.2019-cu il tarixindən etibarən isə “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 1.0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Rəcəbov Fəxrəddin Musa oğlu

17.12.1950-ci ildə Lənkəran rayonunun Veravul kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Texnologiya fakültəsinə qəbul olunmuş, 1972-ci ildə ali məktəbdə təhsilini tamalayıb “mühəndis-texnoloq” ixtisasını almışdır. 1974-1980-ci illərdə Lənkəran 34 saylı peşə məktəbində “tərbiyəçi-müəllim” vəzifəsində çalışmışdır. 1986-1996-cı illərdə Yerli Sənaye Nazirliyi Lənkəran istehsal kombinatında baş mühəndis, direktor vəzifələrində işləmişdir. 1996-2016-cı illərdə DGK-nin müxtəlif strukturlarında ərazi terminalı üzrə şöbə rəisi, bəyanetmə üzrə mütəxəssis, böyük inspektor, baş inspektor vəzifələrində xidmət etmiş, 14.06.2006-cı il tarixində DGK-nin “Gömrük orqanlarında xidmətə görə” döş nişanı və 30.01.2012-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi (1992-2012)” Azərbaycan Respublikasının Yubiley Medalı ilə təltif olunmuşdur. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 1,0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

Əsgərli Rəşad Əlihüseyn oğlu

1996-2000-ci illədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Nəzdində Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun “Biznesin təşkili və idarə edilməsi, Menecer,” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. 2000-2002 ci illərdə Azərbacan Dövlət İqtisad Universitetinin “Biznesin təşkili və idarə edilməsi,” ixtisası üzrə magıstr dərəcəsi almışdır. Bank sahəsi üzrə 10 illik təcrübəyə malıkdır. Paralel olaraq öz sahəsi üzrə təlimlər verir. Peşəkar menecer,Təlimçi, Bank və sığorta üzrə Konsultantdır. Hal-hazırda “İqtisadiyyat və İnnovativ İdarəetmə” kafedrasında 0.5 ştat müəllim vəzifəsində işləyir.

Axundov Firdovsi Allahverdi oğlu

01.10.1954-cü ildə Lənkəran şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşam. 1970-ci ildə Lənkəran 1 saylı orta məktəbini, 1975-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Əmtəəşünaslıq fakultəsini bitirərək mühəndis-texnoloq” ixtisası almışdır. 1975-1976-ci illərdə Neftçala rayonunda Fəhlə təhcizatı idarəsində texnoloq vəzifəsində çalışmışdır. 1976-1978-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Murmansk vilayətinin Severomorsk şəhərində hərbi xidmətdə keçmişdir. 1979-1985-ci illərdə Lənkəran şəhər Komsomol Komitəsinin II və I katibi vəzifələrində çalışıb, 1986-1988-cı illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində idarəçilik sahəsində təhsil alıb. 1988-1991-ci ilin Lənkəran şəhər Partiya Komitəsində təlimatçı vəzifəsində fəaliyyət göstərib. 1991-2006-cı illərdə Lənkəran şəhər İcra hakimiyyətində məsləhətçi, baş məsləhətçi və ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə şöbənin müdiri vəzifələrində işləmişdir. 2008-2018-ci illərdə İqtisadiyyat Nazirliyinin Bakı Biznes Tədris Mərkəzinin Lənkəran nümayəndəliyinin rəhbəri, 2019-cu ilin avqust ayından hazırki dövrədək İqtisadiyyat Nazirliyinin “Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı agentliyi”ndə Lənkəran iqtisadi regionu üzrə xidməti müqavilə əsasında təlimçi-ekspert işləmişdir. Hal-hazırda “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır

Bayramov Namiq Loğman oğlu

30.01.1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini marketinq ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-2003-cü illərdə təhsilini eyni universitetdə, eyni ixtisas üzrə magistraturada davam etdirmişdir. 2003-cü ildə “Marketinq sistemində qiymət siyasətinin elmi-nəzəri əsasları” mövzusunda magistr dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək magistr dərəcəsi almışdır. 2004-cü ildən etibarən satış və marketinq kommunikasiyaları sahəsində praktik fəaliyyətlə məşğul olmuşdur və hazırda da həmin sahədə çalışır. Azərbaycanın aparıcı marketinq şirkətlərindən biri olan “Yello Advertising”in həmtəsisçisidir. 2005-2006-cı tədris ilində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, “Marketinqin idarə edilməsi” və “Beynəlxalq marketinq” fənlərini tədris etmişdir. 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantıdır. “Maliyyə resurslarının marketinq idarəedilməsi və onun təkmilləşdirlməsi istiqamətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

Talıblı Məmməd Səfər oğlu

05.1973-cü il Sədərək rayonunda anadan olmuşdur. 1990-cı ildə orta məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1990-cı ildə Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri Universitetinə, 1993-cü ildə Qafqaz Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr” fakültəsinə, 1995-ci ildə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olub. 1996-cı Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri Universitetini bitirib. 1997-ci ildə əyani ali təhsilini yarımçıq saxlayaraq öz ərizəsi əsasında könüllü olaraq həqiqi hərbi xidmətə gedib. 1998-ci ildə hərbi xidməti başa vuraraq ordudan tərxis olunub. 1999-cu ildə Naxçıvan Politexnik Texnikumunda müəllim olaraq işləyib. 2000-ci ildə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyində baş mütəxəssis vəzifəsində işləyib. Ölkədə və xaricdə 18 elmi məqaləsi çap olunub. “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” adlı ali təhsil müəssisələri üçün dərslik kitabının müəlliflər qrupundan biridir. 2004-2005-ci illərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Monitorinq və Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəmərinin Audit qrupunda ekspert olaraq çalışıb. 2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetində, Azərbaycan Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır. Bir çox ölkələrdə (ABŞ, Türkiyə, Gürcüstan və s.) tədbirlərdə iştirakçı və məruzəçi qismində iştirak edib. 2019-cu ildən isə Lənkəran Dövlət Universitetində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

Məmmədov Murad Rahim oğlu

26.03.1992-ci ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşdur. 2008-ci ildə tam orta məktəbini bitirmiş, həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2012-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir. 2012-2013-cü illərdə ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. 2013-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuşdur. 2018-ci ildə “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantura şöbəsinə daxil olmuşdur. “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun diversifikasiyası və onun inkişaf istiqamətləri” mövzusunda dissertasiyaı üzərində işləyir. 2013-2015-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində iqtisadçı vəzifəsində, 2015-2017-ci illərdə bank sektorunda işləmişdir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində tyutor vəzifəsində işləyir. 2019-cu ildən “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında saat hesabı qaydada dərs aparır.

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı :Lənkəran şəhəri Füzuli küçəsi 170 a I tədris korpusu.

Telefon: 025 255 31

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları Dos. İmanov Telman təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd