"Təbiyyat" fakültəsi

“Təbiyyat” fakütəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük fakültələrindən biridir. Fakültə 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Müxtəlif dövrlərdə fakültədə geniş profilli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Fakültənin nəzdində dörd kafedra - ”Riyaziyyat və informatika” , ”Kimya və fizika” “Coğrafiya və ekologiya” ,”Biologiya və tibbi biliklər” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə riyaziyyat, kimya , biologiya, coğrafiya, ekologiya istiqamətində fundamental və regional əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılır. Fakültədə “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” , “Kimya və biologiya müəllimliyi” , “Tarix və coğrafiya müəllimliyi”, “Texnologiya müəllimliyi” , “Ekologiya” ixtisasları üzrə bakalavrlar , “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” , “Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” , “İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası” , “Biologiya fənninin tədris metodikası və metodologiyası”, “Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” , “Ətraf mühitin mühafizəsi metodları və bərpası” ,”Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi” ixtisasları üzrə magistrlər hazırlanır. Doktorantura pilləsi üzrə isə “Diferensial tənliklər” (riyaziyyat istiqamətində ) “Analitik kimya” , “Ekologiya” və ”Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya , torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası” ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır . Fakültəyə biologiya elmlər namizədi, dosent Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu rəhbərlik edir.

Təbiyyat fakültəsində aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır:

Bakalavriat səviyyəsi:

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

Kimya və biologiya müəllimliyi

Ekologiya

Texnologiya müəllimliyi

Magistratura səviyyəsi:

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası

Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Ətraf mühitin mühafizəsi metodları və bərpası

Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

Doktorantura:

Diferensial tənliklər

Analitik kimya

Ekologiya

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya , torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Təbiyyat fakültəsində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

”Riyaziyyat və informatika” kafedrası

”Kimya və fizika” kafedrası

“Biologiya və tibbi biliklər” kafedrası

“Coğrafiya və ekologiya” kafedrası

Fakültənin dekanı Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu 09.05.1968- ci ildə Masallı rayonu Ərəb kəndində anadan olmuşdur.1993- cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitmişdir. 2004- cü ildə AMEA – nın Genetika və Seleksiya İnstitutunda (indiki Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda) namizədlik dissertasiyası ilə müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2010 - cu ildən “Genetika” ixtisası üzrə dosentdir. 2010 – cu ildən 2016 – cı ilədək LDU –nun elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. 2013 – cü ildən 2016 –cı ildədk LDU – nun “İqtisadi informatika və ekologiya” kafedrasının müdir vəzifəsini icra etmişdir. 09 sentyabr 2016 – cı ildən LDU – nun Təbiyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra etmişdir. 09 fevral 2017 –ci ildən Təbiyyat fakültəsinin dekanıdır. 71 elmi işin müəllifidir. 1 monoqrafiya , 1 dərs vəsaiti , 7 proqram müəllifidir . Hazırda AMEA – nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda elmlər doktoru proqramı üzrə təhsilini davam etdirir.

rshammadli@gmail.com

Niftullayeva Şəbinə Ağadin qızı

14 sentyabr 1990 – cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2011 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir. 2013 – cü ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir. 2014 – cü ildən LDU – da “Diferensial tənliklər” ixtisası , fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura şöbəsinə daxil olmuş və 2018 – ci ildə bitirmişdir. 2013 – cü ildən 2014 – cü ilədək Lənkəran Dövlət Universitetinin “Fizika , riyaziyyat və informatika” kaferdasında “baş laborant” vəzifəsində , 2014 – cü ildən 2015 – ci ilədək LDU –da “Riyazi iqtisadi təhlilin və iqtisadi inkişafın problemləri” elmi-tədqiqat laboratoriyasında “kiçik elmi işçi” vəzifəsində , 25.02.2015 – 08.06.2016 – cı illərdə LDU – da “dəftərxana müdiri” vəzifəsində , 08.06.2016 – 06.03.2017 – ci ilərdə LDU – da”İnsan resusarı və kargüzarlıq şöbəsində” “Dəxtərxana işləri üzrə mütəxəssis” vəzifəsində çalışmışdır. 06.03.2017 – ci il tarixindən LDU –nun Təbiyyat fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışır.

sebineniftullayeva_90@mail.ru

Fakültənin ünvanı: Lənkəran şəhəri , Hənifə Abdullayeva küçəsi – 19 , 2 saylı tədris korpusu.

Telefon: (+994) 025 254 14 34 , daxili: 104

Elektron ünvanı: tabiyyat@lsu.edu.az

Faks nömrəsi: ------------------------

Fakültə haqqında məlumatları

dos. Ramiz Şəmmədov təqdim etmişdir.

Facebook Youtube


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd