Maliyyə və mühasibat şöbəsi

Maliyyə və mühasibat şöbəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin sturuktur bölməsidir və səlahiyyət bölgüsünə görə Universitetin rektoruna tabe olub, cari məsələlərin həllini təsərrüfat işləri və iqtisadi məsələlər üzrə prorektorla koordinasiya edir. Universitetin fəaliyyətə başladığı dövrdən şöbə “Mühasibat şöbəsi” kimi yaradılmış, Universitet Elmi Şurasının 08 iyun 2016-cı il tarixli qərarına əsasən “Maliyyə və mühasibat” şöbəsi kimi yenidən təşkil olunmuşdur.

Maliyyə və mühasibat şöbəsidə büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatların “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun uçot işləri aparılır. Universitetin mühasibatlığı xərclər smetalarının icrasına, müəssisələr arası hesablamalara, pul vəsaitlərinin və maddi qiymətlilərin saxlanılmasına, öhtəliklərin icrasına və digər maliyyə-təsərrüfat faktlarının düzgünlüyünə daimi nəzarəti təmin edir. Büdcə və xüsusi vəsaitlər üzrə xərclər smetalarının, elmi-tədqiqat labaratoriyasının xərclər smetasının və digər büdcədənkənar vəsaitlərin mühasibat uçotu “Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair məlumat”a uyğun olaraq vahid balansda aparılır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin i-05 nömrəli 13 yanvar 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Büdcə təşkilatları üçün 24 adda Milli Mühasibat uçotu standartları”na uyğun hesabatlar təqdim olunur.

Maliyyə və mühasibat şöbəsi professor-müəllim heyətinə, inzibati idarəetmə heyətinə və tələbələrə əmək haqqı və təqaüdlərin hesablanması və ödənilməsində ən müasir metodları tətbiq edir. Mühasibat uçotu maksimum avtomatlaşdırılaraq uçot məlumatlarının etibarlığını və dəqiqliyini yüksək səviyyədə aparır. Ölkədə təhsilin inkişafı ilə bağlı olan iqtisadi mexanizmlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 saylı fərmanına və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 saylı qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi universitetdə səmərəli tətbiq olunur.

Maliyyə və mühasibat şöbəsinin strukturu və işçilərinin sayı Rektor tərəfindən müəyyən və təsdiq edilir. Şöbənin fəaliyyətinə şöbə müdiri (baş mühasib) rəhbərlik edir. Şöbə müdiri şöbənin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir, tabeliyində olan əməkdaşlar arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, onların əmək və icra intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir, şöbə üzrə müzakirə edilməli məsələləri müəyyən edir və bu barədə təkliflərini Universitetin rəhbərliyinə təqdim edir.

Maliyyə və mühasibat şöbəsinin fəaliyyətinin əsas məqsədi Universitet tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə əməliyyatlarının mühasibat üçotu hesabında (həmçinin mühasibat üçotu registrlərində) düzgün əks etdirilməsini, ona nəzarəti, operativ məlumatların əks etdirilməsini, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim edilməsini təmin etməklə mühasibat üçotu və hesabatının məlumatları üzrə Universitetin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilini həyata keçirməkdir. Hazırda Maliyyə və mühasibat şöbəsində 7 əməkdaş fəaliyyət göstərir.

Benifisiarın Bankı: 

“Kapital Bаnк” ASC Lənkəran filialı

Filialın kodu:     

200383

VÖEN:                    

9900003611

SWİFT kod:            

АIIBАZ2Х

Müxbir hesab:         

AZ37NABZ01350100000000001944

Benifisiarın adı:       

LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Hesab №                

AZ97AIIB33080019443870045138

VÖEN:                    

2600135481

Maliyyə və mühasibat şöbəsinin müdiri,

Rəşad İdrət oğlu Rzazadə.


Maliyyə və mühasibat şöbəsinə Rzazadə Rəşad İdrət oğlu rəhbərlik edir. O, 20 iyun 1988-ci ildə Lerik rayonun Şinəband kəndində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Lerik rayonu Şinəband kənd əsas məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 2006-ci ildə Lerik rayonu 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və texnologiya” fakültəsinin “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuş, 2010-cu ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il Universitetin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisaslaşması üzrə magistr pilləsinə daxil olmuşdur. 2010-2011-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra magistratura təhsilini qiyabi davam etdirməklə Lənkəran Dövlət Universitetində “Riyazi-iqtisadi təhlilin və iqtisadi inkişafın problemləri” elmi tədqiqat laboratoriyasında mühəndis-iqtisadçı vəzifəsində işləyib, 2012-ci ildən Universitetin Mühasibat şöbəsində əvvəl mühasib və aparıcı mühasib vəzifələrində çalışmışdır. 02 sentyabr 2013-cü il tarixindən Universitetin baş mühasibidir.

12 dekabr 2013-cü il tarixində “Mühasibatlıq və auditin avtomatlaşdırılmasının əsasları və iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi” mövzüsunda dissertasiya işini müdafiə edərək magistr diplomu almışdır. 2014-cü ildə Ekonometrika ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin Dissertanturasına qəbul olunmuşdur. Hal-hazırda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Təhsil sistemində mühasibatlıq və audit işinin avtomatlaşdırılmış rejimdə qurulmasının informasiya təminatının və təhlükəsizliyinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi” mövzüsünda dissertasiya işi üzərində çalışır. Həmçinin 2013-cü ildən Universitetdə “İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında 0.5 ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Maliyyyə və mühasibatlıq şöbəsinin mühasibi,

Əliyeva Aybəniz Əliş qızı.


Əliyeva Aybəniz Əliş qızı 26 avqust 1957-ci ildə Masallı rayonunda anadan olmuşdur. 1964-cü ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 1974-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1975-ci ildə Bakı Maliyyə-kredit texnikumunun mühasibat uçotu ixtisasına daxil olmuş və 1977-ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 1977-ci ildən Lənkəran Aqrar-sənaye birliyində mühasib və iddiaçı mühasib işləmişdir. 1984-cü ildən Lənkəran Tara müəssisəsində 1997-ilin aprelinə kimi mühasib vəzifəsində işləmiş, 1997-ci ilin noyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetində işə qəbul edilmiş və hal-hazıra kimi mühasib işləyir. Təsdiq edilmiş iş bölgüsü və vəzifə funksiyalarına əsasən universitetdə ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrlə bağlı əməliyyatların uçot və hesabatını təmin edir. Ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrlə Universitet arasında bağlanmış müqavilə şərtlərinə uyğun müəyyən olunmuş təhsil haqlarından daxil olmalara nəzarəti təmin edir. Hər hesabat dövrünün sonuna ödənişli təhsil alan tələbələrin ixtisaslar, tədris illəri və təhsilin səviyyələri üzrə borc qalıqları barədə yekun məlumatlar hazırlayır və rəhbərliyə təqdim edir.

Maliyyyə və mühasibatlıq şöbəsinin mühasibi,

Əsgərova Humayə Əjdər qızı.


Əsgərova Humayə Əjdər qızı 1952-ci ildə Lənkəran rayonun Şürük kəndində anadan olmuşdur. 1959-ci ildə Lənkəran rayonun Şürük kənd orta məktəbinə daxil olumuşdur. 1969-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1969-cu ildə Lənkəran şəhəri Lenin mükafatı lauriatı adına Peşə Liseyinin mühasib ixtisasına daxil olub.1970-ci ildə oranı fərqləmə diplomu ilə bitirib. 1971-ci ildən Peşə liseyində mühasib və baş mühasib vəzifəsində işləyib. 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində mal-material üzrə mühasib və Universitetin nəzdinində yaradılmış Elmi Mərkəzin baş mühsibi vəzifəsində çalışıb. Hal hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində mal-material üzrə mühasib vəzifəsində işləyir. Mal-materialın mədaxil və məxaricin, inventar avadanlıqlarının maddi məsul şəxslərlə uçotunu aparır.

Maliyyə və mühasibatlıq şöbəsinin statisti,

Kərimli Südabə İsa qızı.


Kərimli Südabə İsa qızı 30 avqust 1950-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Lənkəran şəhər 6 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə getmişdir. 9-10-cu sinifi Bakı təmayüllü orta məktəbini 1969-cu ildə bitirmişdir. 1970-ci ildə Bakı Kooperativ texnikumunun Mühasibat uçotu ixtisasını bitirmişdir. 1972-ci ildə təyinat ilə Lənkəran şəhər Qarışıq mallar ticarəti idarəsinə mühasib vəzifəsinə təyin olunmuşdur. İşləməklə yanaşı qiyabi olaraq təhsilini davam etdirmişdir. 1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfat İnstitunun mühasibat uçotu ixtisasına qəbul olunmuşdur. 1979-cu ildə institutu bitirdikdən sonra həmin idarədə böyük mühasib vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1982-ci ildə yenidən baş mühasib müavini işləmişdir. 2000-ci ildən Lənkəran Elm və Texnika mərkəzində kassir sonra isə baş mühasib vəzifəsində işləmişdir. 2002-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində pasportçu və tabelçi vəzifələrində işləmişdir. 8 iyun 2016-cı ildən “Maliyyə və mühasibatlıq şöbəsində” statist vəzifəsində işləyir. İş funksiyasına əmək haqqı statistikasını hazırlamaq, əmək haqqı cədvəllərin uçotunu aparmaq, statistik hesabatları işləmək, tələbə təqaüdləri, ezamiyyə xərcləri və əmək qabiliyyətinin olmaması vərəqələrinin uçotunu aparmaq və.s daxildir.

Maliyyə və mühasibat şöbəsinin böyük iqtisadçısı,

Nəcəfli Elvin Hüseynağa oğlu


Maliyyə və mühasibat şöbəsinin iqtisadçısı Nəcəfli Elvin Hüseynağa oğlu 19 noyabr 1991-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbə daxil olmuşdur. 2009-cu ildə Lənkəran şəhər XDT Gimnaziya məktəbində məzun olmuş, elə həmin ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuşdur. 2013-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağrılmış və 2014-cü ildə həqiqi hərbi xidmətini tam başa vurmuşdur. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Maliyyə və mühasibat şöbəsində iqtisadçı kimi fəaliyyət göstərir. İş funksiyalarına - iqtisad işlərini aparmaq, smeta və ştat cədvəli hazırlanmasını təmin etmək, tələbə təqaüdlərinin hesablanmasını təşkil etmək və tələbə təqaüdü üzrə müxabirləşməni aparmaq daxildir.

Maliyyə və mühasibat şöbəsinin mühasib-xəzinədarı,

Talıbzadə Aysel Cahangir qızı


“Maliyyə və mühasibat” şöbəsinin mühasib-xəzinədar vəzifəsini yerinə yetirən Talıbzadə Aysel Cahangir qızıdır. O, 01 avqust 1995-ci ildə Lənkəran rayonu Kosalar kəndində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Lənkəran rayonu Kosalar kənd orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 2012-ci ildə Şürük kənd tam orta məktəbi bitirmişdir. 2012-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasına daxil olub, 2016-cı ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 28 dekabr 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Maliyyə və mühasibat” şöbəsində mühasib-xəzinədar vəzifəsində işləyir. İş funksiyalarına əmək haqqı, saat hesabı, mükafat, ezamiyyə və s hesablamaların ödənilməsindən ötrü ödəniş tapşırıqlarını hazırlayıb təsdiq üçün təqdim etmək, professor-müəllim və inzibati heyətin əmək haqqının ödənilməsindən ötrü sənədləri hazırlayıb, təsdiq üçün təqdim etmək və s. daxildir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd