“Biologiya və tibbi biliklər” kafedrası haqqında məlumat

“Biologiya və tibbi biliklər” kafedrası 2018-ci ildə “Kimya və biologiya” kafedrasının əsasında yaradılıb. Kafedra respublikanın orta ümumtəhsil məktəbləri üçün pedaqoji kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynayır. Kafedranın nəzdində 1 tədris laboratoriyası - Biologiyanın tədrisi laboratoriyası fəaliyyət göstərir və 5 biologiya üzrə fəlsəfə doktoru - dosent, 2 fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 1 nəfər baş müəllim, 4 nəfər müəllim, 1 laboratoriya müdiri və 1 laborant çalışır. Kafedrada biologiya istiqamətində “Ekoloji monitorinq və genomun ətraf mühitin zərərli təsirindən qorunması” mövzusunda elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedranın əsas elmi və pedaqoji fəaliyyət istiqamətləri:

1.Ətraf mühitin ekoloji monitorinqi

2.Ətraf mühitin mutagen və konsorogen təsirli maddələrinin müəyyən edilməsi.

3.Subtropik bitkilərdən alınmış ekstraktiv maddələrlə mühitin zərərli amillərinin modifikasiyası.

Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı:

- Kimya və biologiya müəllimliyi (bakalavr);

- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası. (magistratura)

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr üzrə:

İxtisas-peşə hazırlığı fənləri:

1. Biologiyanın tədrisi metodikası

2. Botanika-1

3. Botanika-2

4. Zoologiya-1

5. Zoologiya-2

6. Bitki fiziologiyası

7. İnsan və heyvan fiziologiyası

8. İnsan anatomiyası

9. Sitologiya.

10. Histologiya

11. Biokimya və molekulyar biologiya

12. Genetika və seleksiya

13. Mikologiya

Seçmə fənlər (peşə hazırlığı üzrə)

1. Anatomiyanın tədrisinin məktəb kursu

2. Fərdi inkişafın biologiyasının məktəb kursu

3. Fizioloji proseslərin tədrisinin məktəb kursu

4. Zoologiyanın tədrisinin məktəb kursu

5. İnsan ekologiyası

6. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları

7. Ümumtəhsil məktəbləri üçün biologiya fənni üzrə təhsil kurikulumu

8. Biologiya dərslərində müasir təlim texnologiyaları

9. Biologiyanın tədrisində müstəqil işlər

10. Botanikanın tədrisinin məktəb kursu.

11. Bioloji eksperimentlər

12. Biologiya fənninin tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqə

Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi digər ixtisaslarında tədris olunan fənlər:

13. Biomüxtəliflik və onun qorunması

14. Biologiya (Canlı orqanizmlərdə enerji)

15. İnsan, ətraf mühit və davamlı inkişaf

16. Bioloji kimya

17. İnsan biologiyası

18. Ümumtəhsil kurrikulumunun əsasları

19. Mikrobiologiya və mikrobioloji tədqiqat metodları

20. Botanikanın tədrisinin məktəb kursu

21. Uşaq anatomiyası, fiziologiyasının əsasları

22. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası

23. Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

24. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

25. Heyvanlar aləmi

26. Zoologiya

27. Sitologiya, histologiya və embriologiya

28. Tibbi biliklərin əsasları

29. Pediatriya və gigiyenanın əsasları

Magistratura üzrə:

İxtisas (ixtisaslaşma) fənlər bölümü:

1. Biologiyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri

2. Biologiyanın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

3. AMTMOF (Biologiyadan şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi)

İxtisaslaşmaya ayrılan fənlər:

4. Məktəb biologiya kursunun elmi-nəzəri əsasları

5. Bioloji anlayışların tədrisi metodikası

6. Bioloji qanun və nəzəriyyələrin öyrədilməsi

7. Biologiya dərslərində ekoloji təhsil və tərbiyyə

8. Biologiyanın tədrisinin təkmilləşdirilməsinin başlıca istiqamətləri

Seçmə fənlər:

9. Ümumi biologiyanın tədrisi metodikası

10. Biologiyanın tədrisində təbiyyət elmləri arasında əlaqə

11. Tədqiqat üsulları (Təbiət elmləri üçün)

12. Biologiya dərslərində İKT-dən istifadə

13. İnsan biologiyasının tədrisi metodikası

14. Botanikanın tədrisi metodikası

15. Zoologiyanın tədrisi metodikası

16. Biologiyanın tədrisində yeni təlim texnologiyaları

Kafedra müdiri haqqında.

Dos. Məmmədhüseyn Babalı oğlu Hüseynov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədhüseyn Babalı oğlu Hüseynov 03 dekabr 1962-ci ildə Lerik rayonun Osnağakücə kəndində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Lənkəran rayonu Liman şəhər 1 saylı tam orta məktəbini bitirmişdir. 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinə qəbul olmuş və 1989-ildə həmin universitetin biologiya fakultəsində təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1989-cü ildə AMEA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1993-cü il 03 fevralda “Feyxoa meyvələrindən alınmış ekstraktların antimutagen aktivliyi” mövzüsunda dissertasiya işini Genetika və Seleksiya İnstitutunun (indiki Genetik Ehtiyatlar intitutunda) müdafiə şurasında mudafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. Ali məktəbdə ilk pedaqoji fəaliyyətinə 1992-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində məllim kimi başlamış, kafedrada müəllim, baş müəllim, dosent (13 noyabr 2002 – ci il ) kimi fəaliyyətindən sonra 15 mart 1999-cu ildə “Kimya və biologiya” kafedrasına müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 10 iyun 1999-cu ildə müsabiqən keçib? “Kimya və biologiya” kafedrası müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2011-ci ildə ikinci müddətə “Kimya və biologiya” kafedrasına müdir seçilmişdir. M.Hüseynov 06.02.2019-cu il tarixdən Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində, “Genetika və təkamül təlimi” kafedrasının 2409.01- Genetika” ixtisası üzrə büdcə hesabına elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantdır. “Theaseae , Murtaseae və Ebanaseae fəsilələrinin bir sıra nümayəndələrinin dəyişən ekoloji şəraitlərdə genetik müxtəlifliyinin tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Müasir Genetika sahəsində mütəxəssisdir. Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi tələbələri üşün nəzərdə tutulmuş 2 dərslik - “Ümumi sitologiya” ( 2005), “Sitologiya” (2019), 2 dərs vəsaiti- “Sitologiya” (1999), “Embriologiya” (2010), 4 metodiki vəsait, 10 proqram, 1 müəlliflik şəadətnaməsi, 70-dən çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universiteti, “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasında 0,5 ştat dosent və həmin kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır. Ailəlidir. Üç övladı var. Lənkəran şəhəri, məhəllə 21, dalan 5, ev 1 ünvanında yaşayır.

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Dos.Ramiz Zeynulla oğlu Şəmmədov

09.05. 1968 – ci ildə Masallı rayonu Ərəb kəndində anadan olmuşdur. 1993 – cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini fəqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004 – cü ildə AMEA – nın Genetika və Seleksiya institutunda (indiki Genetik Ehtiyatlar intitutunda) namizədlik dissertasiyası ilə müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2010 – cu ildən “Genetika” ixtisası üzrə dosentdir. 2010 – cu ildən 2016 cı ilədək LDU – nun elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. 2013 – cü ildən 2016 – cı ilədək LDU – nun “İqtisadi informatika və ekologiya” kafedrasının müdir əvəzi işləmişdir. 9 sentyabr 2016 – cı ildən isə LDU –nun Təbiyyat fakültəsinin dekan vəzifəsini icra edib, 09 fevral 2017-ci ildən Təbiyyat fakültəsinin dekanıdır. 71 elmi işin müəllifidir. 1 monaqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 8 proqram müəllifidir. Hal – hazırda AMEA – nın Genetik Ehtiyatlar institutunda “Lənkəran-Astara bölgəsində bitən bir sıra dərman bitkilərinin ekoloji davamlılığının qiymətləndirilməsi” mövzusunda elmlər doktoru proqramı üzrə təhsilini davam etdirir.

Dos.Sevinc İlyas qızı Hüseynova

1980-cı ildə ADU-nun biologiya fakultəsini fərglənmə diplomu ilə bitirmişdir.1980-1983-cü illərdə Lənkəran şəhər 3 nömrəli məktəbində kimya və biologiya müəllimi işləmişdir. 1983-cü ildə AMEA-nin A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra 1987-1992-ci ilədək baş laborant vəzifəsində çalışmışdir. 1992-ci ildə Sevinc Hüseynova “Biofizika” ixtisası üzrə “ Visseral orqanların toxuma və membranlarında lipidlərin perekisli oksidləşməsində hipotalamik nüvələrin iştirak xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik disseryasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. O, 1992-1995-ci ilədək elmi işçi, 1996-cı ildən 2009-cu ilədək böyük elmi işçi, 2009-cu ildən aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2009-cu ildə biofizika ixtisası üzrə “dosent” elmi dərəcəsi almışdır. S.İ.Hüseynova 1991-ci ildən “Uzunömürlülüyün fiziologiyası” laboratoriyasıda işləyir. Hazırda “Azərbaycanin müxtəlif coğrafi zonalarında uzunömürlülərin adaptiv xüsusiyyətləri. Qocalmaya təsir edən faktorlar” adlı doktorluq mövzusu üzərində işləyir. 62 elmi əsərin müəllifidir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasında 0,5 ştat dosent vəzifəsində çalışır.

Dos.Elvin Ərkan Oğlu Əliyev

Elvin Ərkan oğlu Əliyev 01 yanvar 1989 - cu il tarixində Astara rayonun Vaqo kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2006 – cı ildə Astara rayonu Z.Əhmədzadə adına 2 saylı Pensər kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Türkiyə Respublikasının Kars Kafkas Dövlət Üniversitetinə daxil olmuş və 2010 - cu ildə Univesitetin Biologiya bölümündən fərqlənmə ilə məzun olmuşdur. Həmin il Türkiyə Respublikası Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsinə daxil olmuş və 2012 - ci ildə Tibbi biokimya ixtisası üzrə “Tiroid xəstəliyi” mövzusunda magistratura işini müdafiə etmişdir. 2012 - ci ildə Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsinin doktoranturasına daxil olmuş və 2015 - ci ildə Tibbi biokimya ixtisası üzrə “İnsan bədxassəli xərçəng xəstəliyi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Fəlsəfə Doktoru (Ph.D) alimlik elmi dərəcəsi almışdır. Uzun müddət Türkiyə Respublikasının Universitet və xəstəxanalarında ixtisası üzrə fəaliyyət göstərmiş, Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsi Tibbi Biokimya kafedrasında teorik və pratik dərslər tədris etmişdir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlam Ailə” Tibb mərkəzində, Milli Elmlər Akademiyası Genetika İnstitutunun İnsan genetikası bölməsinin rəhbəri vəzifəsində, Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elmi Katibi vəzifəsində çalışmış, 2018-ci ildə Universitetin Elm şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Elvin Əliyev dünyanın aparıcı jurnallarında bir sıra elmi-metodik işlər dərc etmiş və əsərlərinə, Amerika, İtalya, İspanya, İngiltərə, Almanya, Fransa kimi ölkələrdən 100-ə yaxın istinad verilmişdir. Xərçəng xəstəliyi istiqamətində Elmlər Doktorluğu proqramı üzrə tədqiqat aparan Əliyev, hal-hazırda "Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor" vəzifəsini icra edir və Universitetin “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasının dosentidir. Ailəlidir, 2 övladı var.

Dos.Kamil Arif oğlu İsmayılov

20 fevral 1961-ci ildə Kürdəmir rayonunda anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Bakı şəhərində 52 saylı məktəbə daxil olub, 1978-ci ildə qızıl medalla qurtarmışdır. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinə daxil olub, 1983-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. 1983-ci AMEA-nın Botanika institutunda baş laborant vəsifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1991-ci ildə AMEA-nın Genetika və Seleksiya institutunun müdafiə şurasında “Bitkilərin dözümlülüyünün genetik qiymətləndirilməsi və onların ekstremal şəraitdə antimutagen müdafiəsi” mövzusunda müdafiə edib, biologiya elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2003-ci ildə Genetika və Seleksiya institutunun bazası əsasında Genetik Ehtiyatlar institutu yaradıldığı vaxtdan 2009-cu ilə qədər orada elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 2005-2009-cu illərdə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətində Gənclər, elm və təhsil departamentində redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 2009-2015-ci illərdə bank sektorunda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Standartlaşdırma və texnologiya” kafedrasının müdiri və Lənkəran Dövlət Universitetnin “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasında 0,5 ştat dosent vəzifəsində çalışır. 40-dan yuxarı elmi məqaləsi daxili və xarici elmi jurnallarda çap olunmuşdur.

Səlamət Nurağa oğlu Nadirov

1964-cü ildə Siyəzən şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1986-cı ildə həmin fakültəni “Bioloq, biologiya və kimya müəllimi” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1986-1989-cu illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunda böyük laborant, kiçik elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1989-1992-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyasının İ.D.Papanin adına Daxili Suların Biologiyası İnstitutunun aspiranturasında təhsil alıb. 1992-ci ildə 2006-cı ilə kimi həmin İnstitutun “Balıqların ekologiyası” laboratoriyasında böyük laborant, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləyib. 1997-ci ildə biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2007-2015-ci illərdə AzərETBTİ-in “Balıqların sayının öyrənilməsi və ovunun proqnozlaşdırılması” laboratoriyasının müdiri və İnstitutun elmi katibi vəzifələrində çalışmışdır. 2015-2017-ci illərdə ADDA-nın “Dəniz daşımaları və naviqasiya” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. 2017-ci ildən AzərETBTİ-də laboratoriya müdiri və eyni zamanda Lənkəran Dövlət Universitetində ixtisası üzrə 0.5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Baş müəllim Mahmud Fərzəli oğlu Hümbətov

Hümbətov Mahmud Fərzəli oğlu 25 sentyabr 1954-cü ildə Gürcüstanın Dmanisi rayonunun Ormeşən kəndində anadan olub. 1961-ci ildə Ormeşən kənd məktəbinə getmişdir və 1971-ci ildə Kirovisi orta məktəbini bitirmişdir. Elə həmin ildə də Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin Biologiya ixtisasına daxil olmuş və 1975-ci ildə universiteti bitirmişdir. 1975-1977-ci illər ərzində Kəlbəcər rayonunun Həsənlər kənd 8 illik məktəbində kimya-biologiya müəllimi olaraq işləmişdir. 1978-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının A.Qarayev adına İnsan, heyvan fiziologiyası İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1984-cü ildə dissertasiya işimi müdafiə edib biologiya elmlər namizədi (biologiya üzrə fəlsəfə doktoru) adını almışdır. 1985-1987-ci illərdə Xarici dillər universitetində yaş fiziologiyası və ATU-da İnsan və heyvan fiziologiyasından dərs demişdir. 1988-ci ilə qədər həmin inititutda elmi işçi vəzifəsində, 1988-1990-cı illərdə isə Respublika Axtarış Layihə Stansiyasında baş mütəxəssis vəzifəsində işləmişdir. 1990-1992-ci illərdə Diaq İnternational şirkətində təsərrüfat üzrə direktor müavini olaraq çalışmışdır. 1993-2002-ci illərdə müxtəlif hazırlıq kurslarında müəllim kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra 2002-2004-cü illərdə Zəngi liseyində müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2013-cü ildən bu günə kimi Bakı City Hospitalda Təbii üsullarla müalicə həkimi və marketoloq kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir və 2 övladı var. Hal-hazırda Bakı şəhəri, O.Mustafayev küçəsi, 56 A ünvanında yaşayır.

Baş müəllim Əhmədağa Bahadır oğlu Tahirov

Tahirov Əhmədağa Bahadır oğlu 1950-ci ildə Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə orta məktəbi, 1974-cü ildə isə Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmişdir. 1974-cü ildə Lerik rayonunun Vizəzəmin, 1983-cü ildən isə Lənkəran rayonunun Nərimanabad və Osakücə kənd xəstəxanalarında həkim və baş həkim vəzifələrində işləmişdir. 1996-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. Hal-hazırda “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasının baş müəllimidir və “Tibbi biliklərin əsasları” fənninin tədris edir.

Nərmin Natiq qızı Salayeva

1988-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbini, 2010-cu ildə isə Odlar Yurdu Universitetinin Müalicə işi fakültəsini bitirmiş, həkim-terapevt ixtisasına yiyələnmişdir. Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Poloklinika şöbəsində həkim-terapevt vəzifəsində çalışır. 2016-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrasında, 2018-ci ildən isə “Biologiya və tibbi biliklər” kafderasında “Tibbi biliklərin əsasları” fənnini tədris edir. 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Genetika” (2409.01) ixtisası üzrə doktorantıdır.

Murad Ağaddin oğlu Şahverdiyev

17 yanvar 1991-ci il tarixində Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin Biologiya ixtisasına daxil olmuşdur. 2012-ci ildə universitetin Biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmiş və magistratura üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2016-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Botanika ixtisasının magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 02.09.2013-cü ildən 20.05.2014-cü ilə qədər Lənkəran rayonu Gəgiran kənd tam orta məktəbində biologiya müəllimi işləmişdir. 20.05.2014-cü il tarixindən 12.09.2017-ci ilə kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 1 saylı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır. 13.09.2017-ci il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetində Biologiya laboratoriyasının müdiri vəzifəsinə, 16.09.2019-cü il tarixindən “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. “Ekologiya” ixtisası üzrə doktorantdır. 10 elmi əsərin müəllifidir.

Gülmayə Sahib qızı Əkbərova

Əkbərova Gülmayə Sahib qızı 1961-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə 13 nömrəli Sumqayıt şəhər kimya təmayüllü orta məktəbini bitirmişdir. Elə həmin il Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olmuşdur. 1984-cü ildə həmin institutun pediatriya fakültəsini bitirmiş, Sumqayıt şəhər xəstəxanasına təyinat almışdır. Bir müddət Lənkəran uşaq evində həkim, Kərgəlan həkim məntəqəsində həkim, sonradan isə Aşağı Nüvədi həkim mntəqəsində həkim işləmişdir. 1997-ci ildən Lənkəran Tibb Kollecində saathesabı, 2000-ci ildən isə ştat üzrə müəllim vəzifəsində çalışıb. 2018-ci ildən isə Lənkəran Dövlət Universitetində 0.5 ştat müəllim kimi çalışır.

Şəbnəm Ədalət qızı Mirzəyeva

15 aprel 1988-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbinə daxil olmuş,2005-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir. 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Biologiya ixtisasına daxil olmuşdur. 2010-cu ildə Universitetin Biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmiş və magistratura üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 2012-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin Ekologiya (Biologiya istiqaməti üzrə) ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011-ci ildən 2016-cı ilə kimi Lənkəran Tibb Kollecində laborant, 2016-cı ildən 2019-cu ilə qədər isə Kollecdə müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2019-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Mikrobiologiya ixtisası üzrə Doktorantura pilləsinə daxil olmuşdur. Elə həmin ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Biologiya və Tibbi biliklər kafedrasında 1.0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. 4 elmi əsərin müəllifidir.

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı :Lənkəran şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi, 3 saylı korpus

Telefon:

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi:

Kafedra haqqında məlumatları Dos. Məmmədhüseyn Hüseynov təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd