Elm şöbəsi


Elm şöbəsinin müdiri: fəlsəfə doktoru, dosent, Elvin Əliyev

Elvin Ərkan oğlu Əliyev 01 yanvar 1989 - cu il tarixində Astara rayonun Vaqo kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2006 – cı ildə Astara rayonu Z.Əhmədzadə adına 2 saylı Pensər kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Türkiyə Respublikasının Kars Kafkas Dövlət Üniversitetinə daxil olmuş və 2010 - cu ildə Univesitetin Biologiya bölümündən fərqlənmə ilə məzun olmuşdur. Həmin il Türkiyə Respublikası Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsinə daxil olmuş və 2012 - ci ildə Tibbi biokimya ixtisası üzrə “Tiroid xəstəliyi” mövzusunda magistratura işini müdafiə etmişdir. 2012 - ci ildə Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsinin doktoranturasına daxil olmuş və 2015 - ci ildə Tibbi biokimya ixtisası üzrə “İnsan bədxassəli xərçəng xəstəliyi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Fəlsəfə Doktoru (Ph.D) alimlik elmi dərəcəsi almışdır. Uzun müddət Türkiyə Respublikasının Universitet və xəstəxanalarında ixtisası üzrə fəaliyyət göstərmiş, Atatürk Üniversiteti Tibb Fakultəsi Tibbi Biokimya kafedrasında teorik və pratik dərslər tədris etmişdir. O, daha sonra Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlam Ailə” Tibb mərkəzində, Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Genetika İnistitutunda İnsan genetikası bölməsinin rəhbəri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elmi Katibi vəzifəsində çalışmışdır. Elvin Əliyev dünyanın aparıcı jurnallarında bir sıra elmi-metodik işlər dərc etmiş və əsərlərinə, Amerika, İtalya, İspanya, İngiltərə, Almanya, Fransa kimi ölkələrdən 100-ə yaxın istinad verilmişdir. Xərçəng xəstəliyi istiqamətində Elmlər Doktorluğu proqramı üzrə çalışan Əliyev, hal hazırda Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elm şöbəsinin müdiri və həmçinin “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasının dosentidir. Ailəlidir və 2 övladı var.

Elm şöbəsinin elmi işlər üzrə böyük mütəxəssisi: Ülkər Babayeva

Babayeva Ülkər Allahyar qızı – 1992-ci ildə Lənkəran rayonunun Türkəkəran kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Lənkəran şəhər 7 saylı tam orta məktəbi bitirmiş, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2013-cü ildə bakalavr səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmuş, həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” ixtisaslaşması üzrə magistr səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. 2016-cı ildə magistr səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmuş, həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “Geoekologiya” ixtisaslaşması üzrə doktorantura səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. Təhsil aldığı müddətdə “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının laborantı vəzifəsində çalışmışdır.Hazırda Lənkəran Dövblət Universitetinin “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasının müəllimi və doktorantıdır. Həmçinin Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm şöbəsinin elmi işlər üzrə böyük mütəxəssisidir. 13-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

Elm şöbəsinin qrif işləri üzrə mütəxəssisi: Abid Fərzullazadə

Fərzullazadə Abid Qalib oğlu 09.06.1995-ci ildə Lənkəran rayonunun Havzava kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2012-ci ildə Havzava kənd tam orta məktəbini bitirmişdir. 2012-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasına daxil olmuş və 2016-cı ildə bitirmişdir. Həmin ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyazi analiz” ixtisaslaşması üzrə magistraturasına daxil olmuş və 2018-ci ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. İxtisas sahəsi ilə bağlı bir çox elmi məqalə və tezislərin müəllifidir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və informatika kafedrasının müəllimi və Differensial tənliklər ixtisası üzrə doktorantıdır.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd