“Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrası haqqında

“Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrası Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. Kafedranın yaradılmasında məqsəd Dövlət Proqramına uyğun olaraq baytarlıq və zoomühəndislik sahəni daha da inkişaf etdirmək, kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal və istehlakını daha da yaxşılaşdırmaq istiqamətində savadlı və peşəkar mütəxəssislər hazırlamaqdır .

2023-2024-cü tədris ilində kafedrada 10 əməkdaş çalışır, 4 nəfər fəlsəfə doktoru dosent, 1 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim, 1 nəfər laboratoriya müdiri,1 nəfər lobarant. Eyni zamanda universitetlər arasında baytarlıq sahəsi üzrə bağlanmış ikitərəfli müqaviləyə əsasən Turkiyə Cümhüriyyətinin Qafqaz (Kars) Universitetinin müəllimləri tədris prosesində əməkdaşlıq edirlər.Kafedranın dərs yükü 3290 saat olmuşdur. Hal-hazırda 2 doktorant var. İki nəfər elmlər doktoru hazırlığı üzrə, üç nəfər də fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada təhsil alır.

Təhsildə praktiki biliyə nail olmaq məqsədi ilə, kafedrada dünya standartlarına cavab verən və müasirliyi ilə seçilən laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Belə ki, kadr hazırlığı aparılan baytarlıq, zoomühəndislik və s. ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək, maddi-texniki və tədris bazasını gücləndirmək , elm ilə təcrübənin vəhdətinə nail olmaq məqsədi ilə müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş “Baytarlıq” və s. laboratoriyalar yaradılaraq müəllim və tələbələrin ixtiyarına verilib.Xaricdən gətirilmiş müasir avadanlıq və cihazların quraşdırılması və iş prinsipinin əməkdaşlara öyrədilməsi üçün LDU-ya ixtisaslı, peşəkar əcnəbi mütəxəssislər dəvət edilib. İlk olaraq Çin Xalq Respublikasından gəlmiş mütəxəssislər 10 gün müddətində universitet əməkdaşları üçün treninqlər keçirmiş, onları avadanlıq və cihazların iş prinsipi ilə tanış etmişlər. Hazırda laboratoriyalarda müəllimlər, doktorantlar və maqistrantlar tərəfindən qida məhsullarının kimyəvi tərkibi ilə yanaşı, bitki və heyvan mənşəli toxuma və hüceyrələrin quruluşu, onlarda ətraf mühitin təsiri ilə baş verən dəyişikliklər, xammal və qida məhsullarının tərkibindəki qida əlavələrinin və zərərli birləşmələrin, maddə və elementlərin miqdarı və s. tədqiq edilir. Yeni avadanlıq və cihazların əksəriyyəti kompyüter və internet şəbəkəsinə qoşulmaqla işləyir ki, bu da alınan nəticələrin dəqiq və düzgünlüyünü təmin etməyə imkan yaradır .

Universitetdə təcrübə təsərrüfatı yaradılmışdır və həmin təsərrüfatda iri buynizlu mal-qara və qoyunçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərmətədir.

Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri kafedrası baytarlıq sahə üçün bakalavr səviyyəsində 2 ixtisas, maqistratura səviyyəsi üçün isə 2 ixtisas üzrə ixtisaslı kadrlar hazırlayır. Kafedra üzrə ixtisaslar:

Bakalavr pilləsi üzrə:

050704 – Baytarlıq

050704 - Baytarlıq təbabəti

050711 - Zoomühəndislik

Magistratura üzrə

İxtisasın adı : İxtisaslaşma:

060704-Baytarlıq Baytar-sanitariya ekspertizası

060704 -Baytarlıq Mamalıq,ginekologiya və süni mayalanma

Kafedrada baytarlıq sahə üzrə nəzəri-metodiki və müasir innovativ üstünlüklərin tətbiqi istiqamətləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedra üzrə tədris olunan əsas dərslərin siyahısı - Bakalavr səviyyəsi üzrə:

1. Tibbi biologiya(Tibbi biologiya və tibbi botanika )

2. Mikrobiologiya

3. Mamalıq,gigiyena və heyvanların çoxalma biotexnikası-1

4. Mamalıq,gigiyena və heyvanların çoxalma biotexnikası-2

5. S/F (Ümumi heyvandarlıq;Torpaq biologiyası)

6. S\F Xüsusi heyvandarlıq;Xəzdərili heyvandarlıq)

7. Baytarlıq sanitariya ekspertizası

8. Baytarlıq işinin təşkili

9. S/F Baytarlıq anesteziologiyası və reanimatologiyası ; Suni mayalanmanın texnologiyası və təşkili

10. S/f Antropozoonoz xəstəlikləri; Körpələrin invazion xəstəlikləri; Gövşəyən heyvanların invazion xəstəlikləri

11. S/f ( Südçülük işi,Süd və ət məhsullarının texnologiyası)

12. Anatomiya

13. Fiziologiya

14. Sitologiya və histologiya

15. Baytarlıq genetikası

16. Parazitologiya və invazion xəstəliklər-1

17. Parazitologiya və invazion xəstəliklər-2

18. Patanatomiya, yarma və baytarlıq məhkəmə ekspertizası-1

19. Baytarlıq cərrahiyəsi-1

20. Baytarlıq cərrahiyəsi-2

21. S/f (Embrionun transplantasiyası; Laborator diaqnoz üsulları)

22. Patanatomiya, yarma və baytarlıq məhkəmə ekspertizası-2

23. Baytarlıq radiobiologiyası

24. Zoologiya

25. Biometriya və genetika

26. Mikrobiologiya

27. Virusologiya

28. İmmunologiya

29. Epizootologiya-1

30. Yoluxmayan daxili xəstəliklər-1

31. Yoluxmayan daxili xəstəliklər-2

32. Baytarlıq mikrobiologiyası, immunologiyavə virusologiya-3

33. Baytarlıq farmakologiyası və toksikologiyası-2

34. Epizootologiya və yoluxan xəstəliklər-1

35. Epizootologiya və yoluxan xəstəliklər-2

36. Baytarlıq farmakologiyası və toksikologiyası-1

37. Yoluxmayan daxili xəstəliklər-1

38. Yoluxmayan daxili xəstəliklər-2

39. Qida gigiyenası və təhlükəsizliyi

40. S\f Südçülük işi ; Süd və ət məhsullarının texnologiyası

41. Ətraf mühitin və heyvanların gigiyenası

42. S/f (Arıçılıq və arı xəstəlikləri; Balıqların yolxucu xəstəlikləri

43. S\f ( Xüsusi heyvandarlıq ; Xəzdərili heyvandarlıq

44. S\f ( Ovçuluğun əsasları ilə meşə heyvanlarının biologiyası

45. S\F Ümumi heyvandarlıq ; Bitkilərin ekologiyası

46. Heyvanların morfologiyası və fiziologiyası

47. Zoologiya

48. S\f(Ərzağın biotəhlükəsizliyi ; Emal prosesində məhsullara sanitar-gigiyenik nəzarət )

49. S\f (Diyar parazitologiyası;Gövşəyən heyvanların invazion xəstəlikləri ; Heyvanların protozoozları

50. S\f (Atların yolxucu xəstəlikləri ; Gövşəyən heyvanların invazion xəstəlikləri)

51. Zoogigiyena

Magistr səviyyəsi üzrə:

1. İxtisas sahəsinin müasir problemləri

2. Baytarlığın tarixi və metodologiyası

3. Yoluxan və yoluxmayan xəstəliklər zamanı kəsimlik məhsullarının BSE

4. S/F Quşçuluq məhsullarının baytar – sanitar ekspertizası . Baytar – sanitar ekspertizasının müasir müayinə üsülları

5. Yeyinti məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması

6. S/F (Tətqiqat üsulları (Baytarlıq sahəsi üzrə))

7. AMTMEF(Ət və ət məhsullarının baytar – sanitar ekspertizası)

8. Dövlət baytar nəzarəti

9. Ərzaq təhlükəsizliyi və keyfiyyətə nəzarət

10. Baytarlığın müasir problemləri

11. Baytarlıq sanitariyası

12. Ərzaq məhsullarının orqanolaptiki qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırılması

13. S/F Qida toksikozları və toksikoinfeksiya

14. S/F Quşçuluq məhsullarının baytar-sanitar ekspertizası/ Baytar-sanitar ekspertizasının müasir müayinə üsulları

15. S/F Balıq və balıq məhsullarının baytar-sanitar ekspertizası/ İSO və HASP prinsiplərinin emal prosesində tətbiqi

16. S/F Baytarlıq-məhkəmə ekspertizası/ Arıçılıq məhsullarının baytar-sanitariya ekspertizası

Kafedra müdiri haqqında.

Bilalov Rəhim Məmiş oğlu, 01 iyul 1951-ci ildə Şəki rayonunun Qudula kəndində anadan olmuşdur.

1967-ci ildə M.Qorki adına 10 saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra, elə həmin ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1972-ci ildə həmin institutu əla qiymətlə bitirib, baş həkim ixtisası almışdır. Şəki quşçuluq sovxozunda baytar həkimi vəzifəsində əmək fəakiyyətinə başlayıb.

1973-1974-cü illərdə Vladivostok-Uzaq Şərqdə hərbi xidmətdə olmuşam. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Abşeron rayon Hövsan südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda baytar həkimi, sonra isə baş baytar həkimi işləmişdir.

1974-cü ilin dekabr ayında Azərb.Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra həmin institutda baş laborant, kiçik elmi işçi və böyük elmi işçi işləmişdir.

1983-cü ilin dekabr ayından, 1985-ci ilin iyul ayına qədər köçürmə yolu ilə Azərb.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Epizootiya Əleyhinə Ekspedisiyasında rəis, 1985-1990-cı illərdə Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında Azərquşçuluqsənaye Birliyinin Baytarlıq şöbəsinin rəisi, 1990-91-ci illərdə Bakı Quşçuluq fabrikində baş baytar həkimi istehsalat üzrə direktor müavini, 1991-92-ci illərdə Sənaye quşçuluq sovxozunda direktor, 1992-93-cü illərdə Hacıqabul quşçuluq fabrikində baytar həkimi və baş baytar həkimi, 1993-94-cü illərdə Aqrarsənaye zoobaytartəhcizatı Respublika Birliyində ekspeditor, 1994-96-cı illərdə Bakı şəhər Baytarlıq idarəsinin 13 və sonra 12 saylı BSEH-da müdir, 1996—98-ci illərdə Giləzi Quşçuluq fabrikində (QİM istehsalat müəssisəsi) direktor müavini, 1998-ci ildən 2019-cu ilin fevral ayına qədər Bakı şəhər Baytarlıq İdarəsinin Suraxanı Baytarlıq sahəsinin müdiri, 1919-cu ilin fevral-iyul aylarında Tovuz Aqrar MMC-də direktor müavini işləmişdir.

1981-ci ildə Moskva şəhərində, K.İ.Skryabin adına Ümumiittifaq institutunda namizədlik dissertasiyasını yekdil səslə müdafiə edib, Baytarlıq elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1984-cü ildə Azərb.KPMK-nin nəzdində olan Marksizm, Leninizm universitetinin fəlsəfə fakültəsini fərqlənmə diplomu almaqla bitirmiş və ali siyasi təhsil almışdır. “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında 1,0 ştat dosent vəzifəsində çalışmış, daha sonra 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasına 1,0 ştat müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 proqram , 50-dan , çox elmi-praktiki məqalələrin müəllifidir.

rahim19511951@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Quliyev Ərşad Yunis oğlu aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1966-ci ildə Ağcabədi rayonunun Qaravəlli kəndində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə Qaravəlli kənd orta məktəbini bitirib.Həmin il S.Ağaməli oğlu adına Azərbaycan kənd təsərrufatı institutunun Zoomühəndislik fakultəsini bitirərək zootexniya ixtisasına yiyələnmişdir.

1987-ci ildə Ağcabədi rayon aqrar –sənayə birliyində xidmət zootexniki kimi əmək fəaliyətinə başlamışdır.

1989-1996-cı illərdə F.Məlikov adına Elmi-tədqiqat heyvandarlıq İnstitutunda baş laborant, elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1996-cı ildə Moskva Şəhərində,”Azərbaycan Respublikası,Şəki-Zaqatala bölqəsində,Şimali Qafqaz ətlik-yunluq cinsli qoçlarıilə Mələz mənşəli ana qoyunların çarpazlaşdırılmasının nəticələri mövzusunda disertasiya işini müdafiə edərək kənd təsərrufatı elmləri namizədi ,alimlik dərəcəsi almışdı.

1996- 2002-ci ilədək özəl sahələrdə çalışıb.

2002 ci ildə Bakı şəhəri icra hakimiyyəti ticarət və xidmət departamentində işləyib.

2005-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində,”Qida məhsullarının texnologiyası kafedrasında müəllim ( saat hesabı ) kimi çalışmışdır.

2005-2009-cu illərdə direktor vəzifəsində çalışıb.

2010-2015-ci illərdə “Transşeyt” MMC-də avtodəstə rəisi işləmişdi.

2017-ci ildə Azərbaycan Sahibkarlıq, özəl elm və yüngül sənayə işçiləri həmkarlar İttifaqı Respublika komitəsində təlimçi olmuşdur.

09 sentyabr 2019-cu ildən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Standartlaşma və Texnologiya” kafedrasının baş müəllim işləyir.

Lənkəran Dövlət Universitetində “Baytarlıq və aqrar elmləri” kafedrasında 0,5 ştat dosent vəzifəsində çalışmışdır, daha sonra 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasında işini davam etdirir.

Email ünvanı: ersadquliyev901@mail.ru

Həsənov Mirzəmməd Murtuz oğlu aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

1958-ci ildə 13 aprel Naxçıvan MR Şərur rayonunun Xok kəndində anadan olmuşdur. 1965-1975-ci illərdə XOK kəndinin orta məktəbini bitirmişdir. 1980-1985-ci illərdə Leninqrad Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Zoomühəndis fakültəsini bitirmişdir. 1985-1988-ci illərdə Naxçıvan MR Araz EİB-də Böyük elmi işçi kimi çalışıb. 1988-1991-ci illərdə Moskva vilayətinin Podaski şəhərindəki Ümumittifaq Elmi-tədqiqat Heyvandarlıq İnstitunun əyani aspirantı olmuşdur. Lənkəran Dövlət Universitetinin “Baytarlıq və aqrar elmləri” kafedrasında 0,5 ştataqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim vəzifəsində çalışmış, daha sonra 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasında işini davam etdirir. 1 monoqrafiya ,70-dən çox elmi əsərin müəllifidir.

Email ünvanı: mirzehesenov1997@gmail.com

Abdullayev Mirfazil Qafar oğlu baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru.

1960-ildə Göyçay rayonunda anadan olmuşdur.1967-1977-ci illərdə Göyçay rayonunun 3 nömrəli Beynəlmilər məktəbini bitirmişdir.1979-cu ildə ADESA Aqrar Universitetinin “Baytarlıq” fakültəsinə daxil olmuşdur. 20.04.1990 — 13.08.2001 illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun heyvanların yoluxmayan xəstəliklər və biotexnologiya laboratoriyasında baş elmi işçi, aparıcı elmi işçi,13.08.2001 –24.11.2015 illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutununda elmi işlər üzrə direktor müavini ,24.11.2015- 19.08.2018 illərdə Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutununda Bioloji preparatların keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri.19.08.2018- 24.10.2023 illərdə isə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun“Elmi Araşdırmalar Mərkəzi”departamentininNormativ -texniki sənədlərin ekspertizası şöbəsinin müdiri kimi işləmişdir.Hal-hazırda isə 01.02.2024-cü ildən Lənkəran Dövlət Universiteti “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasında 1.0 ştat müəllim vəzifəsində çalışır. 2 monoqrafiya , 35-dən çox elmi əsərin müəllifidir.

Email ünvanı:m.fag0408@gmail.com

Hüseynov Tahir Talıb oğlu – baş müəllim

1967-ci ildə Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndində anadan olmuşdur.

1983-1986-cı illərdə Lənkəran rayon 113 saylı peşə məktəbinin “Baytarlıq” şöbəsini bitirmiş, “baytar-sanitarı” ixtisasına yiyələnmişdir.

1988-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri S.Ağamalıoğlu adına “şərəf nişanı” ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Baytarlıq təbabəti” fakültəsinin “Baytar həkim” ixtisasını bitirmişdir.

1994-96-cı illərdə Ləhkəran r-n Fizulu adına sovxozun baş baytar həkimi işləmiş, 1996—97-ci illərdə Kemerovski vilayətində UN-16/12/2 baş həkim işləmişdir. 1997-ci ildə Kemerovski vilayətindən köçürmə yolu ilə Stepnoy-2 Novo-İvanovka kaloniyasına köçürülmüş, 1997-ci ildə T.O.O.”Blaqoveşenski” qəsəbəsində baytar-həkim işləmişdir. 1999-cu ildə Lənkəran Baytarlıq idarəsinin Separadi baytarlıq sahəsinin baş baytar-həkimi vəzifəsində işləmişdir.

2003-cü ildə Dövlət Baytarlıq Təchizatı Birliyi Lənkəran rayonunda 66 saylı baytarlıq aptekində müdir vəzifəsində, 2005-ci ildə Lənkəran Baytarlıq İdarəsinin 9 saylı Gəgiran baytarlıq sahəsinə baytar-həkimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

2017-ci il tarixdən hal-hazıra kimi “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. 2019-cu il tarixdən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasının doktorantıdır. “Baytarlıq” ixtisası.Mövzu: “Respublikanın Cənub bölgəsində iri buynuzlu heyvanların nekrobakteriozu və ona qarşı mübarizə tədbirləri”. Lənkəran Dövlət Universitetində “Baytarlıq və aqrar elmləri” kafedrasında 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışmış, daha sonra 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasında 1,025 ştat baş müəllim vəzifəsində işini davam etdirir.

Email ünvanı: huseynovtahir1967@gmail.com

Ağayev Məhəbbət Əli oğlu, müəllim

1957-ci il 05 iyulda Astara şəhərində anadan olmuşdur. 1980-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərüfatı İnstitunun “Baytarlıq” fakültəsini “Hərbi hazırlıq” kafedrasını bitirib.11.11.1980-cı ilində Azərbaycan SSSR 50 illiyi adına savxoza kiçik baytar həkimi,02.01.1990-cı ildə isə Babək adına savxoza Baş baytar həkimi təyin edilmişdir. 23.03.2008-05.01.2009-. cü ilə qədər 5 saylı Astara (İran Avtomabil yolu) Sərhəd Baytar Nəzarəti Məntəqəsidə baytar həkimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.30.12.2008.-12.01.2010- cu ilə qədər Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsinin Maliyyə tarif Şöbəsinin İnspektoru vəzifəsinə təyin edilib.12.01.2010-16.01.2016-cı ilə qədər Azərbaycan Respublikası ƏM-NİN 5-ci maddəsinə əsasən Baytarlıq şöbəsinə Baş müfəttiş vəzifəsinə təyin edilib.07.02.2018-07.02.2018-ci illər ərzində Astara rayon Baytarlıq İdarəsində aparıcı baytar həkimi vəzifəsiə təyin edilib.07.12.2018-29.10.2021-ci illər ərzində Verdiyi Ərizəsinə əsasən baytarlıq idarəsinin aparıcı baytar həkimi vəzifəsindən Baytarlıq Diaqnostika kabinetinə aparıcı baytar həkimi virusoloq-parazitoloq vəzifəsinə təyin edilib.01.11.2021-01.11.2022-ci illər ərzində Heyvan Sağlamlığı Baytarlığ Xidmətləri Mərkəzinin Astara rayon H.S.B.X-i İdarəsinin Epizotoloq tədbirlər şöbəsinin Aparıcı Baytar həkimi vəzifəsinə təyin edilib. 2022-ci il Lənkəran Dövlət Universitetində Baytarlıq laboratoriyasının müdiri vəzifəsinə təyin edilib. Daha sonra baytarlıq laboratoriyasının müdiri vəzifəsindən çıxaraq, 2023-cü ilin sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetində “Baytarlıq və aqrar elmləri” kafedrasında 1,0 ştat müəllim vəzifəsində çalışmış, sonra isə 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasında işini davam etdirir.

Email ünvanı:mehebet2348@gmail.com

Muxtarov Aqil Bəxtiyar oğlu, müəllim.

14 iyul 1993-cü il tarixində Lerik rayonunun Aknahiran kəndində anadan olmuşdur.

1999-cu ildə Veri kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş.

2010-cu ildə orta məktəbi bitirib.

2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bakalavr pilləsinə daxil olmuşdur.

2014-cü ildə universiteti bitirib və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin magistratura pilləsinə daxil olmuşdur.

2014-cü ildə hərbi xidmətə getmişdir.

2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu iləbitirmişdir.

2018-ci ildə Lənkəran Kənd Təsərrüfatı idarəsi indiki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışdır.Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində “Baytarlıq və aqrar elmləri” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışmış, daha sonra 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrasında işini davam etdirir.

Email ünvanı: agil.muxtarov@gmail.com

Ağazadə Səyyar Seyran oğlu, Baytarlıq laboratoriyasının müdiri

26.10.1998-ci ildə Lənkəran rayon, Zövlə kəndində anadan olub. 2016-cı ildə M.Qarayev adına Zövlə kənd tam orta məktəbini bitirərək LDU-nun baytarlıq ixtisasına qəbul olub. 2018-2019-cu illərdə dəyişim proqramları ilə iki dəfə Türkiyənin Kars Kafkas Universitetinin baytarlıq ixtisasında təhsilini davam elətdirib. LDU-da baytar-sanitar ekspertizası ixtisaslaşması üzrə magistra təhsilini bitirdikdən sonra yüksək balla Türkiyənin Kars Kafkas Universitetinin parazitologiya ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə qəbul olunub. Hal-hazırda Türkiyənin Kars Kafkas Universitetinin doktorantıdır, eyni zamanda LDU-nun Baytarlıq Laboratoriyasının Müdiri və fakültənin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədridir.

Email ünvanı: seyyarlaboratoriya@gmail.com

Abdullazadə Jalə Elşad qızı

1999-cu ildə iyun ayının 30-u Lerik rayonu Mistan kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Lənkəran şəhəri 4 saylı orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olub. 2016-cı ildə orta məktəbi bitirib. 2018-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Aqronomluq” ixtisasının bakalavr pilləsinə daxil olmuşdur. 2022-ci ildə bakalavr pilləsini bitirib, elə həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi “Tyutorluq” kursunda imtahan verərək sertfikat qazanmışdır. 2022-ci ildə “Baytarlıq və aqrar elmləri” kafedrasında1,0 ştat laborant vəzifəsində çalışmışdır. 05 dekabr 2023-cü il tarixli 1/182 saylı əmri ilə “Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri” kafedrası yaradılmış və orada işini davam etdirir.

Email ünvanı: jale.abdullazade2430@gmail.com

Qonaq professorlar

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri Fizulu küçəsi – 70, 1 saylı tədris korpusu.

Telefon:

Elektron ünvanı: ldukafedra@mail.ru

Faks nömrəsi:

Kafedra haqqında məlumatları

Dos.Rəhim Bilalov təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd