“Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrası haqqında məlumat

Qısa yaranma və inkişaf tarixi

“Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrası Lənkəran Dövlət Universiteti rektorunun 28 sentyabr 2018-ci il tarixli 1/83 nömrəli əmrinə əsasən fəaliyyət göstərir.

“Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrası Lənkəran Dövlət Universitetinin əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir neçə yaxın fənlər üzrə tədris, metodiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi işçilərin hazırlanması və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir.

“Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrası maliyyə və mühasibat üzrə ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə paralel “İqtisadiyyat” istiqaməti üzrə “Regional maliyyə xidmətləri sektorunun mövcud problemləri və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusunda elmi tədqiqat işlərini davam etdirir.

Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı (bakalavr, magistr və doktorantura üzrə)

“Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrası bakalavriat səviyyəsi üçün “Maliyyə”, “Mühasibat”, “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasları üzrə, magistratura səviyyəsi üçün “Maliyyə” ixtisasının “Maliyyə menecmenti”, “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasının “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” ixtisaslaşmaları və fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura səviyyəsində “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisasında mütəxəssislərin hazırlığını həyata keçirir.

Kafedra müdiri haqqında.

İqtisad elmləri namizədi, dosent Bədəlov Əlixan Mehman oğlu

Bədəlov Əlixan Mehman oğlu 1967-ci ildə Lənkəran rayonunun Şağlaküçə kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Uçot-iqtisad fakültəsinin “Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasını bitirmişdir. 1992-1998-ci illərdə Lənkəran “Aqrokoop” Tədarük Ticarət Birliyində mühasib, böyük mühasib və baş mühasib vəzifələrində işləmişdir. 1998-2001-ci illərdə LDU-da saat hesabı müəllim, 1.0 ştat müəllim və 2002-ci ildən tam ştat baş müəllimi vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

1999-2001-ci illərdə “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasında kafedra müdürinin müavini, 2001-2005-ci illərdə İqtisadiyyat fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 08 iyun 2007-ci ildə “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat)” ixtisası üzrə “Regional nəqliyyat xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri (Lənkəran regionu timsalında)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2008-2012-ci illərdə İqtisdiyyat və idarəetmə fakültəsində dekan vəzifəsini icra etmişdir. 2014-cü idən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında AAK-nın qərarı ilə ona dosent adı verilmişdir. 2015-2016-cı illərdə “İqtisadiyyat və aqrotexnologiya” kafedrasında kafedra müdüri vəzifəsini icra etmişdir. 2016-2018-ci illərdə “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrasında 1.0 ştat dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildə “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 1.5 ştat dosent vəzifəsində işləmişdir. 26 noyabr 2018-ci il tarixindən “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasına müdir təyin olunmuşdur. 06 fevral 2024-cü ildən isə yenidən kafedra müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantıdır. Apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələri respublikada və xaricdə nəşr olunmuş elmi əsərlərdə öz əksini tapmışdır. İşlədiyi dövr ərzində respublikada və xaricdə çap olunan 148 elmi əsərlərin, o cümlədən, 20 fənn proqramı, 3 metodik göstəriş və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

2023-cü ildə LDU-nun 30 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirinin əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

alixan.badalov@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

İqtisad elmləri namizədi, dosent Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı

Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı 26 avqust 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) mühəndis iqtisad fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildə “Xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə edilməsinin təşkili” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Həmin ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun “Sahibkarlıq və antiinhisar” şöbəsində baş elmi işci vəzifəsində çalışmışdır. 01.09.2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasının müəllimi, 01.09.2003-cü ildən həmin kafedranın baş müəllimi, 27.05.2005-ci ildən həmin kafedranın dosenti kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2009-2014-cü illər ərzində “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” fakültəsinin qiyabi şöbəsinin dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 2016-cı ildən UNEC-in “Beynəlxalq İqtisadiyyat” kafedrasının dosenti kimi çalışmışdır. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və marketinq” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 2018-ci ildən “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin dekanıdır. “Müasir şəraitdə sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını başa çatdırmışdır. 2023-cü ildən ikinci dəfə “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir. Həmçinin “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 0.5 ştat dosent vəzifəsində çalışır Hal-hazırki vaxta qədər iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə dair yazılmış 100-dək tezis və məqalənin, 1 metodik vəsait, monoqrafiya, 5 proqram və 1 kitabın (Dünya iqtisadiyyatı, tərcümə) müəllifidir.

gulbeniz_aliyeva@mail.ru

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mirzəyev Natiq Sərhad oğlu

Mirzəyev Natiq Sərhad oğlu 25 avqust 1971-ci il tarixində Lənkəran rayonunun Girdəni kəndində anadan olmuşdur. K.A.Timiryazev adına Moskva Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “ASK sahələrinin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi” ixtisasını bitirib, iqtisadçı-təşkilatçı ixtisasını almışdır. 1995-ci il 21 yanvar tarixində Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı və texnologiya” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1995/1996-cı tədris ilindən başlayaraq müəllim müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2015-ci il aprel ayının 24-də “Taxılçılığın inkişafında sahibkarlıq subyektlərinin rolunun artırılması” mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Məqalələri Rusiya, Polşa, Türkiyə, Belorusiya, Ukraynanın elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. “Maliyyə menecmenti” və “Biznes etikası və sosial məsuliyyət” adlı dərs vəsaitlərinin həmmüəllifidir. 9 sentyabr 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra etmişdir. 18 aprel 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı təsdiq olunmuşdur. 9 fevral 2017-ci il tarixdən “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Rektorun LDU üzrə 1/83 saylı 28 sentyabr 2018-ci il tarixli əmrinə əsasən İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində “Maliyyə, mühasibat və audit” kafedrası ləğv edildiyindən vəzifəsindən azad edilmiş və 2018-ci ildən “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasının 1.0 ştat dosent kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2022/2023 –cü tədris ilindən 1.25 ştat dosenti kimi fəaliyyət göstərmiş və 2023-cü ilin yanvar ayından “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 0.5 ştat dosent olmaqla “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. 2023 cü ildən dekan müavini vəzifəsindən azad olunmuşdur. Hal-hazırda “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasının 1.25 ştat, dosenti kimi fəaliyyət göstərir.

mirzoev.n@mail.ru

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Quliyev Ülvi Fərman oğlu

Quliyev Ülvi Fərman oğlu 15 yanvar 1982-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat” fakültəsinin “Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər” ixtisasını bitirmişdir. 2005-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəetməsi” ixtisası üzrə fərqlənmə ilə magistr dərəcəsi almışdır. 2016-cı ildə “Aqrar sənaye müəssisələrində marketinqin səmərəli təşkilinin regional problemləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildən başlayaraq müxtəlif beynəlxalq şirkətlərdə mühasib, baş mühasib, satınalma departamentinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Facility Menegment Group şirkətində mal-materiallar ehtiyatları üzrə menecer vəzifəsində işləyir. 2015/2016-cı illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində saat hesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2020/2021-ci tədris ilindən “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 0.5 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda 0.5 ştat dosent vəzifəsində çalışır. 28 tezis və elmi məqalənin müəllifidir.

guliyev.ulvi@gmail.com

Baş müəllim Tağızadə Səriyyə Cəfər qızı

Tağızadə Səriyyə Cəfər qızı 15 noyabr 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Uçot-iqtisad” fakültəsinin “Mühasibat uçotu və təssərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasını bitirmişdir. 1998-ci ildən LDU-da müəllim, baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2016-cı ilin avqust ayından “İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində” dekan müavini vəzifəsində çalışıb. 2023-cü ildən isə “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 1.0 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır. 1 dərs vəsaiti, 1 metodik göstəriş, 9 fənn proqramının həmmüəllifi və 25 elmi məqalənin müəllifidir.

tagizadesariyya@gmail.com

Baş müəllim Hüseynli Nuran Miraqil oğlu

Hüseynli Nuran Miraqil oğlu 1986-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2010-cı ildə Koopersiya Universitetinin“Maliyyə və kredit”ixtisasını, 2015-ci ildə İqtisad Universitetinin “MBA Marketinq” ixtisasını bitimişdir. 2010-2017-ci illərdə Ş.İmaməliyev adına “Respublika Taun əleyhinə” stansiyasının Lənkəran şöbəsində computer-operator vəzifəsində işləmişdir. 2015- 2016- cı illərdə “Viza kredit BOKT MMC”nin Lənkəran filialında kredit mütəxəssisi vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən ADAU-nun “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə dissertantıdır. Hal-hazırda kafedranın 1.25 ştat baş müəllimidir. 15 tezis və elmi məqalənin müəllifidir.

nurangaga@yahoo.com

Baş müəllim Mustafayev Vaqif Rəis oğlu

Mustafayev Vaqif Rəis oğlu 1960-cı ildə Lənkəran rayonun Parakənd kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Xalq Təsərüfatı İnstitutunu bitirmişdir. 1982-ci ildə Lənkəran rayon Məlumat Hesablama mərkəzində mühəndis işləmişdir. 1987-ci ildə Lənkəran rayon Statistika idarəsində büro müdiri kimi çalışıb. 1982-ci ildə həmin idarənin rəis müavini, 2003-cü ildə isə rəisi təyin olunmuşdur. Hal-hazırda kafedrada 0.5 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır. 3 tezis və 1 elmi məqalənin müəllifidir.

vaqif.mustafayev.1960@mail.ru

Müəllim Əhədova Nübar Adil qızı

Əhədova Nübar Adil qızı 1985-ci ildə Lənkəran rayonun Gərmətük qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1991/2002 - ci illərdə Gərmətük qəsəbə tam orta məktəbini, 2002/2006-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Ümumi İqtisadiyyat fakültəsinin Maliyyə-Kredit ixtisasını bitirmişdir. 2006/2008 - ci illərdə maliyyə, bank sferasına aid bir sıra kurs, təlimlərdə təcrübə keçmişdir. 2008/2010 -cu illərdə FİNKA Azerbaijan QBKT - nın Lənkəran filialında maliyyə xidmətləri assistenti, 2010/2016 - cı illərdə “Unibank” KB ASC - də aparıcı mütəxəssis, baş mütəxəssis vəzifələrində çalışmışdır. 2018/2020-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsinin Maliyyə ixtisasında magistr pilləsində təhsil almışdır. 2020/2021-ci tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetində tyutor vəzifəsində çalışmaqla “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2021/2022-ci tədris ilindən etibarən Lənkəran Dövlət Universitetinin Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrasında 1.0 ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 3 elmi məqalənin müəllifidir.

n.ahadova85@gmail.com

Müəllim Səfərova Ceyran Zəbi qızı

Səfərova Ceyran Zəbi qızı 18 sentyabr 1966-ci ildə Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1973-1983 -ci illərdə Lənkəran rayonu Xolmili kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1985-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Ticarətin iqtisadiyyatı fakultəsinə daxil olmuş və 1990- cı ildə həmin ixtisası bitirmişdir. Lənkəran şəhər Qarışıq Mallar Ticarəti idarəsində kadr işləri üzrə inspektor, iqtisadçı-mühasib işləmişdir. 01.03.1994 –cü ildən 29.06.2018 –ci il tarixinə kimi Lənkəran zona baytarliq laboratoriyasında baş mühasıb kimi çalışıb. 2020-ci ildə Lənkəran şəhər Yaşıllaşdırma müəssisəsində baş mühasib, 25.07.2020-ci il tarixindən 03.12.2021- ci il tarixinə kimi Lənkəran Regional Aqrokimya laboratoriyasında baş mühasib işləmişdir.

2022-2023-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrasında saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2023-2024-cü tədris ilindən Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrasında 1.0 ştat müəllim vəzifəsində şalışır.

ceyran.safarova1966@gmail.com

Müəllim Fərəczadə Rəşad Mubariz oğlu

Fərəczadə Rəşad Mübariz oğlu 21.09.1995-ci il tarixində Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2001-2012-ci illərdə Lənkəran şəhər 6 saylı tam orta məktəb liseyində təhsil almışdır. 2012-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasına qəbul olmuş və 2016-cı ildə LDU-nu həmin ixtisas üzrə bitirmişdir. 2017-ci ildə LDU-nun magistratura səviyyəsi üzrə “Maliyyə” ixtisasının “Maliyyə menecmenti” ixtisaslaşmasına qəbul olmuş və magistraturanı fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin Tədris şöbəsində Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq bölməsinin mütəxəssisi vəzifəsində işə başlamışdır. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları mərkəzinin Təcrübə, potensial inkişaf və karyera bölməsi üzrə tyutor vəzifəsində çalışmışdır. 2019/2020-ci tədris ilindən “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərib.

01 sentyabr 2021-ci il tarixindən Tədrisin təşkili və əlavə təhsil bölməsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hazırda, Tədrisin təşkili və təlim texnlogiyalarının tətbiqi şöbəsinin müdiri və “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

fereczade.r@mail.ru

Müəllim Təhməzov Murad Nazim oğlu

Təhməzov Murad Nazim oğlu 05.03.1997-ci il Cəlilabad şəhərində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə Cəlilabad şəhər 2 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 2015-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasına qəbul olmuş və 2019-cu ildə LDU-nun həmin ixtisası üzrə bitirmişdir. 2019-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsi üzrə “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” ixtisaslaşmasına qəbul olmuş və 2021-ci ildə həmin ixtisası bitirmişdir. Hal-hazırda Lənkəran Şəhər Onkoloji Xəstəxanasında baş mühasib vəzifəsində çalışır. 2021/2022-ci tədris ilindən hal-hazırkı dövrədək Lənkəran Dövlət Universitetinin Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrasında 0.5 ştat müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. 5 tezis və 1 elmi məqalənin müəllifidir.

murad.tahmazov.97@mail.ru

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri, Fizuli küçəsi-170 a, 1 saylı tədris korpusu.

Telefon: 5-31-91, daxili nömrə: 112

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları Maliyyə idarəetməsi və audit kafedrasın müdiri dos. Əlixan Bədəlov təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd