Rektor vəzifəsini icra edən

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Natiq İbrahimov


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd