““Azərbaycan dili və ədəbiyyat”kafedrası haqqında ümumi məlumat

Kafedra “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” adı ilə 1992-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ildə kafedranın bazası əsasında "Dilçilik və xarici dillər" və "Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı" kafedraları yaradılmışdır. 1999-cu ildə “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı“ kafedrası “Ədəbiyyat” kafedrası adlandırılmışdır. 2007-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi və türkologiya” və “Ədəbiyyat” kafedraları “Dil və ədəbiyyat” adı altında birləşdirilmişdir. Kafedra 2016-cı ildən əhatə etdiyi ixtisaslara və hüquqi qaydalara uyğunlaşdırılaraq “Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası” adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 2020-ci il 03 iyul tarixli qərarı ilə kafedra “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya müxtəlif illərdə AMEA-nın müxbir üzvü prof. Ə.Səfərli, prof. S.Əsədullayev, prof.N.Nazim və prof.Y.Ağazadə, dos. E.M.Səfərli rəhbərlik etmişlər. 2022-ci ilin 10 fevral tarixindən seçki əsasında müvafiq əmrlə kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Q.İ.Rufullayev kafedra müdiri təyin edilmişdir.

Kafedrada 13 əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri filologiya elmləri doktoru- professor, 4 nəfəri filologiya elmləri namizədi- dosent, 4 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru- dosent, 1 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru- baş müəllim, 3 nəfəri müəllimdir. (Bunlardan biri saathesabı müəllimdir).

Kafedranın əsas elmi və pedaqoji fəaliyyət istiqamətləri:

Kafedrada Ədəbiyyatın ümumi məsələləri, Dilçiliyin ümumi məsələləri istiqamətlərində elmi tədqiqat işləri aparılır.

Kafedra üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı:

- 050101- "Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi" (bakalavr);

- 060101- “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası” (magistratura)

- 5716.01- “Azərbaycan ədəbiyyatı” (doktorantura);

- 5706.01- “Azərbaycan dili” (doktorantura);

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr:

1. Dilçiliyə giriş

2. Ədəbiyyatşünaslığa giriş

3. Müasir Azərb.dili- 1-2

4. Dünya ədəbyyatı-1

5. Dünya ədəbyyatı-2

6. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1

7. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

8. Müasir Azərbaycan dili

9. Müasir Azərbaycan dili-1-2

10. Müasir Azərbaycan dili-3-4

11. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

12. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

13. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1

14. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2-3

15. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4

16. Əski Azərbaycan yazısı

17. Azərbaycan dili tarixi

18. S/f (Ədəbiyyat nəzəriyyəsi)

19. Nitq mədəniyyəti

20. S/f. (Morfologiyanın tədrisi metodikası)

21. S/f. (Mürəkkəb cümlənin təd.met.)

22. Azərbaycan dilindən praktikum

23. S/f (Söz yaradıcılığının tədrisi metodikası.)

24. S/f. (Lirik əsərlərin öyrədilməsi metodikası)

25. S/f. (Ədəbiyyat dərs. bədii əsərlərin öyrədilməsi metodikası)

26. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları

27. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik komm.

28. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

29. Azərbaycan ədəbiyyatı

30. İfadəli oxu

Magistratura:

1. Azərbaycan dilinin fonetik və leksikologiyanın tədrisi metodikası

2. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

3. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri

4. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

5. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası

6. Müasir Azərbaycan dilinin qrammatikasının nəzəri əsasları

7. s/f.Tədqiqat üsulları

8. AMTMOF( Dünya ədəbiyyatı)

9. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

10. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tədrisi metodikası

11. AMTMOF (Tarixi dialektologiya)

12. s/f. Azərbaycan siyasi mühacirat ədəbiyyatı

13. s/f.Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin tədrisi metodikası

Kafedra müdiri haqqında.

Rufullayev Qədim İgid oğlu

1973-cü ildə Lerik rayonunun Pirasora kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Neftçala şəhər doqquz illik gimnaziyasında (1980-1989), tam orta təhsilini isə (1989-1991) Lerik rayon Pirasora kənd tam orta məktəbində almışdır. 1992-1996-cı illərdə Vətən torpaqlarının azadlığı uğurunda gedən döyüşlərində iştirak etmişdir. Qarabağ Müharibəsi veteranıdır. 1996-1998-ci illərdə Salyan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda, 2000-2004-cü illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 2004-2006-cı illərdə isə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistraturasında təhsil almış və hər üç təhsil pilləsini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2006-2009-cu illərdə isə Lənkəran Dövlət Universitetinin doktoranturasında təhsilini davam etdirmişdir. 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda “Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu işi üzrə müdafiə etmiş, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 2005-2016-cı illərdə Lənkəran rayon Goyşaban kənd tam orta məktəbində “Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə dərs demişdir. 2015-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. “Mirhaşım Talışlı”, “Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı” adlı monoqrafiyalarının, “Şifahi xalq ədəbiyyatında epik və lirik növ” adlı dərs vəsaitinin və iki fənn proqramlarının, Respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli elmi jurnallarda nəşr olunmuş otuza yaxın elmi məqalə və tezislərinin müəllifidir. 2020-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin elmlər doktorluğu üzrə doktorantıdır. 2020-2021-ci illərdə “Filologiya və ibtidai təhsil” fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışmış, 2022-ci il 10 matr tarixindən “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının müdiridir.

Elektron ünvanı: qedim73@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Dos. Kazımov Kamran Şahverən oğlu

Filologiya elmlər namizədi,dosent

1961-ci il mart ayının 8-də Lənkəran rayonun Yuxarı Nüvədi kəndində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki BSU) fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Filologiya elmləri namizədi, dosentdir. “N.S.Tixonov və Şərq” adlı doktorluq dissertasiyası işini bitirmişdir. 2021-ci il oktyabrın 7-də elmlər doktoru proqramı əsasında dissertasiya müdafiə etmişdir. Xarici ölkə ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. 4 monoqrafiya, 9 proqram, 6 metodik vəsait, 90-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Məqalələrindən 35-dən çoxu xarici ölkələrdə elmi məcmuələrdə çap olunmuşdur. Onun elmi əsərləri Respublikanın və Rusiya, Polşa, Amerika, Çexiya, Gürcüstan və digər xarici ölkələrin elmi jurnallarında dərc olunmuşdur. O, Polşanın Poznan şəhərində, Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində, Rusiyanin Kursk Dövlət Texniki Universitetində, Astraxan Dövlət Universitetində, Volqoqrad Dövlət Universitetində, Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetində keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda, həmçinin Belorusiyanın paytaxtı Minsk şəhərində təşkil olunan “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dil siyasəti” mövzusunda konqresdə məruzələrlə çıxış etmiş, Polşanın Lodz, Böyük Britaniyanın Esseks Universitetlərində, Rumıniyanın İasse şəhərində Aleksandru İoan Kuze Universitetində treninqlərdə iştirak etmiş, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti tərkibində Türkiyə Cümhuriyyətinin təhsil sisteminin öyrənilməsi sahəsində Ankaranın TODAİE İnstitutunda keçirilən seminarda Lənkəran Dövlət Universitetini təmsil etmişdir. Hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Sosial Məsələlər üzrə prorektorudur.

Elektron ünvanı: kkamran@mail.ru

Mirzəyev Elman Savad oğlu

Filologiya elmlər namizədi, dosent

28 mart 1979-cu ildə Masallı rayonunun Meşəkənarı kəndində anadan olmuşdur. Meşəkənarı kənd ümumi orta məktəbini (1994) və Təzə Alvadı kənd 1 saylı tam orta məktəbini (1996) bitirmişdir. 1996-2000-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 2000-2007-ci illərdə həmin universitetin əyani magistrantı və aspirantı olmuşdur. 2008-ci ildə AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2009-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialında kafedra müdiri və Təfəkkür Universitetində 0,5 ştatda dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2016-cı ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətini Lənkəran Dövlət Universitetində davam etdirir. 2017-2018-ci illərdə universitet Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri olmuşdur. 2021-ci ilin noyabrından “Filologiya və ibtidai təhsil” fakültəsinin dekanıdır. 2 monoqrafiya, bir neçə fənn proqramı və dərs vəsaitinin, yerli və xarici (Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan) elmi jurnallarda çap olunmuş 40-dan artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir. Hazırda kafedranın 0.5 ştat dosenti və “Filologiya və ibtidai təhsil” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

Elektron ünvanı: Mirzayev_or@mail.ru

Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu

Filologiya elmləri namizədi, dosent

1957-ci ildə Lənkəran rayonunun Gərmətük qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmiş və həmin ildən Bakı şəhərində "Maarif" nəşriyyatında redaktor, böyük redaktor, "Sifariş və müəllifin öz hesabına ədəbiyyat nəşri" redaksiyasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1996-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetində Elmi katib vəzifəsinə təyin olunmuş və bu vəzifədə 2006-cı ilin sentyabrına qədər işləmişdir. Elmi katibliklə yanaşı, 1998-ci ildən "Dil və ədəbiyyat" kafedrasında 0,5 baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 2007-ci ildə "Sabir Rüstəmxanlının fərdi yaradıcılıq üslubi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2014-cü ildə isə Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona “dosent” elmi adı verilmişdir. Avropa mənşəli sonet janrı ilə bağlı “Azərbaycan soneti: janrın təkamülü” mövzusunda doktorluq dissertasiyaını yekunlaşdırmış, mövzu ətrafında 1 metodik vəsait, 2 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya nəşr etdirmişdir. 60-a yaxın elmi məqaləsi və tezisləri müxtəlif elmi jurnallarda çap etdirmişdir. Ümumilikdə 3 monoqrafiyanın, 2 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 8 fənn proqramının, 60-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. E.Səfərli 2017-ci ilin 09 fevral tarixindən “Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası” kafedrasının müdiridir. Hazırda kafedra “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” adlanır. E.Səfərli eyni zamanda bədii yaradıcılıqla məşğul olur, tanınmış şairdir. 12 şeir və poemalar, ümumiyyətlə 20-yə yaxın kitabın müəllifidir. “Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin tədrisi” dərs vəsaiti LDU Elmi Şurasının 2019-cu il 28 fevral tarixli iclasının qərarı və LDU rektorunun 1 mart 2019-cu il tarixli, 4\39 saylı əmri ilə 2020-ci ildə çap edilmişdir. 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Onun elmi və bədii yaradıcılığı ilə bağlı 120-dən artıq məqalə, resenziya, publisistik və müxtəlif tipli yazılar yazılmış, həmçinin ədəbiyyatşünas Z.Ələsgərov “Hələ yol gələn arzuyam” (2002), yazıçı-publisist A.Eminov “E.Səfərlinin poeziyası, düşüncələr, mülahizələr” (2017) kitablarını nəşr etdirmiş və 2021-ci ildə professor Nadir Məmmədlinin tərtib etdiyi: “E.Səfərli.Biblioqrafiya” kitabı işıq üzü görmüşdür.

Elektron ünvanı: elsad-1957@mail.ru

Dənziyeva Könül Babaş qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1975-ci ildə Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan olmuşdur. 1992-1997ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasında oxumuş və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində əvvəlcə laborant, daha sonra müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə “ Azərbaycan toy mərasimi leksikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Hazırda “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında fil.ü.fəl.dok., baş müəllimdir.K.B.Dənziyeva bir sıra elmi-praktik konfranslarda çıxış etmişdir. 27-yə qədər məqalə, 1 monoqrafiya və 1 proqram müəllifidir.

Elektron ünvanı: denziyevak@mail.ru

Seyfullayeva İlahə Əvəz qızı

Filologiya elmlər namizədi, dosent

İlahə Əvəz qızı Seyfullayeva (Abdullayeva) 1975-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbini əla və yaxşı qiymətlərlə bitirmişdir. 1993-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Ölkəşünaslıq istiqaməti, Şərqşünaslıq (ərəbşünas) ixtisası üzrə bakalavr pilləsinə qəbul olunmuş, 1997-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1997-ci ildə Dilşünaslıq istiqaməti, Azsaylı xalqların dilləri ixtisası üzrə LDU-nun magistraturasına qəbul olunmuş, 1999-cu ildə oranı da fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1999-cu ildən LDU-nun Magistratura və aspirantura şöbəsində baş laborant, 2001-ci ildən “Azərbaycan dili ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında “Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində ərəbizmlər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 2018-ci ildən LDU-nun “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. İ.Ə.Seyfullayeva bir sıra elmi-praktik konfranslarda çıxış etmişdir. Bir dərslik, 1 monoqrafiya, 20-dən artıq elmi məqalə və 4 proqramın müəllifidir.

Elektron ünvanı: seyfullayeva.i@ mail.ru

Əliyev Əlirza Babakişi oğlu

Filologiya elmləri namizədi, dosent

1946-cı ildə Masallı rayonunun Rudəkənar kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1982 - ci ildə "Azərbaycan dilində jarqonlar" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.. Ə.Əliyev 1967-1978-ci illərdə orta məktəblərdə müəllim, 1978-1987-ci illərdə Lənkəran rayon Təhsil şöbəsində metodist, 1987-2007-ci illərdə isə Lənkəran şəhər təhsil şöbəsinin müdir müavini vəzifələrində çalışmışdır. Eyni zamanda 1992-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində Müasir Azərbaycan dili fənnindən mühazirələr oxuyur. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının dosentidir. O, 5 monoqrafiyanın, 1 metodik vəsaitin, 1 dərsliyin və 70-dən artıq elmi, elmi-metodiki və publisist məqalənin müəllifidir.

Elektron ünvanı: alırza.a.@ mail.ru

Əliyev Mehman Qaraxan oğlu

Fil.ü.fəl.dok.b/m

Əliyev Mehman Qaraxan oğlu 1957-ci il aprelin 30-da Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş və oranı bitirdikdən sonra 1979-cu ildən orta məktəbdə müəllim işləməyə başlamışdır. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin baş müəllimidir. Elmi və bədii yaradıcılıqla müntəzəm məşğuldur. AYB-nin üzvüdür. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 4 şeir, 1 nəsr və 2 ədəbi-tənqidi təhlillər, esselər kitabının müəllifidir. Bir sıra ədəbi mükafatlara layiq görülmüş, müsabiqələrin qalibi olmuşdur: “Beynəlxalq Sənət Mükafatı” (2005), “Birlikdə yaşamaq sənəti və Mövlanə” Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı (2007), “Vətənpərvərlik mövzusunda ən yaxşı poema” müsabiqəsinin qalibi (2011) , “Məmməd Araz Mükafatı”( 2013), “Vətənpərvərlik mövzusunda ən yaxşı şeir” müsabiqəsinin qalibi (2014), “Beynəlxalq Səməd Behrəngi Ədəbi Mükafatı” (2015). 2018-ci ildən elmlər doktoluğu proqramı üzrə Azərbaycan Dillər Universitetinin doktoranturasında təhsilini davam etdirir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Fəxri Mədəniyyət İşçisi” adına, 2019-cu ildə “Prezident təqaüdü” və Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun təsis etdiyi “Ədəbiyyat adamı” mükafatına layiq görülmüşdür.

Elektron ünvan: mehman.aliyev57@gmail.com

Tahirli Abid Həmid oğlu

Filologiya elmlər doktoru, professor

1955-ci il noyabrın 30-da Qəbələ rayonun Nohurqışlaq kəndində anadan olmuş¬dur.

1975-1980-ci illərdəAzərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində ali təhsilə yiyələnmişdir.1980-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının, 1995-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.1982-1987-ci illərdə Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin xaricdəki həmvətənlər üçün nəşr etdiyi «Vətənin səsi» adlı qəzetdə müxbir işləmişdir. 1988-ci ildən Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti – «Vətən» Cəmiyyəti yaranandan onun orqanı «Odlar yurdu» qəzetində əvvəlcə müxbir, sonra böyük müxbir, məsul katib, redaktor müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1992-1993-cü illərdə «Vətən» Cəmiyyəti Avropa və Amerika ölkələri şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində çalışır, humanitar və sosial problemlər şöbəsinin baş məsləhətçisi, Dövlət qulluğunun baş müşaviridir. 2015-ci ildə "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif olunmuşdur.

1997-ci ildə MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda «Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı» (mühacirətəqədərki dövr)» mövzusunda namizədlik, 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində “Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (1921-1991-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.

Abid Tahirlinin 15 kitabı- biri Türkiyədə olmaqla, 7 monoqrafiyası işıq üzü görmüş, çox sayda elmi, publisistik məqaləsi nüfuzlu jurnal və qəzetlərdə, elektron qəzetlərdə, eləcə də AMEA, BDU, ADPU, Təhsil Nazirliyinin «Odlar yurdu» Universitetinin “Elmi xəbərlər”i kimi nəşrlərdə dərc edilmişdir. Əsərləri respublikamızın, bir sıra xarici ölkələrin kitabxana fondlarına daxil edilmişdir. Çoxcildlik «Milli Azərbaycan Ensiklopediyası”nın məsləhətçilərindən, 2 cildlik «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası»nın müəlliflərindəndir. Eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında mühazirələr oxumuş, Bakı Dövlət Universitetinin, «Xəzər» Universitetinin jurnalistika fakültələrində dərs demişdir. Fəaliyyəti və tədqiqatları haqqında respublika və xarici ölkə mətbuatında 150-dən çox məqalə dərc olunmuşdur. Hazırda LDU-nun “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Elekron ünvan: habidtahirli@gmail.com

Cavadova Vüsalə Qədir qızı

Müəllim

Cavadova Vüsalə Qədir qızı 9 avqust 1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Gəncə şəhəri 18 saylı orta məktəbdə almışdır. 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2004-cü ildə bakalvr səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək BDU-nun “Türkologiya” ixtisası üzrə magistraturasına qəbul olunmuşdur. 2007-ci ildə magistratura səviyyəsini də fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011-ci ildən 2020-ci ilədək Astara Pedaqoji Kollecində müəllim, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2019-cu ildən Lənkərn Dövlət Universitetinin doktorantıdır. 2020-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetrində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Çoxsaylı məqalə və tezislərin müəllifidir.Bir sıra elmi konfranslarda məruzələrlə çıxışlar etmişdir.

Elektron ünvanı: vusala_h@mail.ru

İbrahimova Leyla Tofiq qızı

Müəllim

İbrahimova Leyla Tofiq qızı 04 mart 1988-ci ildə Lənkəran rayonunun Darquba kəndində anadan olmuşdur, 1993-2004-cü illərdə orta təhsil almış, 2004-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuş, 2008-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə təhsilini başa vurmuşdur. Həmin il LDU-nun “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuş, 2010-cu ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011-2016-cı illərdə bank sektorunda çalışmışdır. 2016-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində laborant, tyutor kimi fəaliyyət göstərmişdir, hal-hazırda TTTTM-də “Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq” bölməsinin rəhbəridir. Eyni zamanda “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının 0,5 ştat müəllimidir. 2018-ci ildən LDU-nun doktorantıdır, 10-dan artıq tezis və məqalənin müəllifidir.

Elektron ünvanı: lleyla_88@list.ru

Hüseynova Ceyhunə Hüseyn qızı

31.01.1980-ci ildə Ağstafa rayonunda anadan olmuşdur.1987-1997-ci illərdə Sumqayıt şəhər 35 saylı “Şərq Liseyi”ndə tam orta təhsil almış, 1997-2001-ci illərdə BDU-nun “Junalistika fakültəsi”nin bakalavr pilləsini, 2002-2004-cü illərdə isə SDU-nun “Filologiya fakültəsi”nin magistr pilləsini başa vurmuşdur.

2004-2007-ci illərdə AMİ-nin Sumqayıt filialının “Dilçilik” kafedrasında müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 2007-20017-ci illərdə isə SDU-nun “Azərbaycan dili və Türkologiya” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir.

2007-2017-ci illərdə “Mehdi Hüseynin romanlarında antroponim və toponimlərin linqvistik xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2018-ci ildən Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir.

Müxtəlif beynəlxalq və respublika elmi jurnallarında 21 məqalə və tezislə çıxış etmişdir.

2017-ci ildə “Mövlana dəyişim proqramı”çərçivəsində Türkiyənin “Adnan Menderes Universitetində”təcrübə proqramına qatılaraq dərs vermişdir.

2017-2021-ci illərdə Sumqayıt şəhər 63 saylı “Venera” körpələr evi - uşaq bağçasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Hazırda Lənkaran Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Elektron ünvanı: ceyhune@ gmail.com

Əlizadə Nəzrin Vüqar qızı

Müəllim

Nəzrin Vüqar qızı Əlizadə 1994-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2011-ci ildə Lənkəran şəhər T.Bayraməlibəyov adına 2 saylı tam orta məktəbini fəxri-fərmanla başa vurmuşdur.. 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fililogiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuş və 2015-ci ildə Universitetin bakalavr pilləsini başa vurmuşdur.2014-cü ildə keçirilən “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının doxsan birinci (91) ildönümünə həsr olunmuş” inşa-yazı müsabiqəsinin universitet üzrə qalibi olmuşdur. Elə həmin ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində tyutor vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının Türk Xalqları Ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistratura səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. 2019-cu ildə ixtisası üzrə magistr dissertasiya müdafiə edərək magistr elmi dərəcəsini qazanmışdır. 2021-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsini icra edir. N.V.Əlizadə bir sıra elmi-praktik konfranslarda çıxış etmişdir. Iki məqalə müəllifidir.

Elektron ünvan: nezrinelizade24@gmail.com

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı :Lənkəran şəhəri, H.Abdullayev küçəsi 19, 2 saylı korpus.

Telefon: (+994) 025 254 78 39, daxili: 103

Elektron ünvanı: edebiy_yatkafedrasi@mail.ru

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları Dos. Elşad Səfərli təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd