“Kimya və fizika” kafedrası haqqında məlumat

“Kimya və fizika” kafedrasının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri kimi ali təhsilin bakalavriat pilləsi üzrə “Kimya və biologiya müəllimliyi”, “Fizika müəllimliyi”, “Ekologiya” ixtisasları, magistratura pilləsində “Kimya müəllimliyi” ixsisasları üzrə yüksək təhsil və mənəvi keyfiyyətlərə malik bacarıqlı mütəxəssislərin yetişdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün “Kimya və fizika” kafedrasının rəhbərliyi və əməkdaşları tərəfindən təhsilin sistemli və elmi əsaslarla tədrisinə imkan verən yeni proqram, metodiki vəsaitlər, dərs vəsaitləri və dərsliklərin hazırlanması məsələləri prioritet məqsədlər sırasına daxil edilmişdir. Kafedrada həmçinin günün tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətdə səmərəli və effektiv müasir təhsil sistemin qurulması proseslərini mükəmməl bir şəkildə həyata keçirilməsi birmənalı şəkildə qarşıya əsas məqsəd və vəzifə olaraq qoyulmuşdur.

Son beş ildə kafedra əməkdaşları respublika və xarici ölkələrin elmi jurnallarında 80-dən çox elmi məqalə nəşr etdirmişlər və elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri qənaətbəxş hesab edilə bilər. Kafedranın əməkdaşları daim öz elmi və tədris biliklərini yüksəltmək üzərində çalışır, tədrisin metodikası, psixologiyası, problemləri üzrə fundamental elmi məqalə və tezislərin nəşrini gündəmdə saxlayırlar.

Kafedrada ali təhsilin bakalavriat pilləsində “Təbiyyat” və “Aqrar və mühəndislik” fakültələrində “Kimya və biologiya müəllimliyi”, “Fizika müəllimliyi”, “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, “Texnologiya müəllimliyi”, “Ekoloyia” ixtisasları, həmçinin “Aqronomluq”, “Meşəçilik”, “Baytarlıq”, “Qida məhsulları”, “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “Zoomühəndislik”, “Aqromühəndislik”, “Kompüter və informasiya texnologiyaları”, “Şərabçılıq”, “Bağçılıq və tərəvəzçilik”, “Bitki mühafizəsi” ixtisasları üzrə kadrların yetişdirilməsində əsaslı rol oynayaraq bu ixtisaslar üzrə bakavriat pilləsində kimya və fizika fənlərinin tədrisi həyata keçirilir.

“Kimya və fizika” kafedrasında həmçinin magistrarura səviyyəsində “Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması istiqamətində mütəxəsislər təhsil alır.

“Kimya və fizika” kafedrasının Magistr pilləsi üzrə fəaliyyət göstərdiyi ixtisaslar:

1. “Kimya müəllimliyi” ixtisası, “Kimyanın fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması

“Kimya və fizika” kafedrasının Bakalavr pilləsi üzrə fəaliyyət göstərdiyi ixtisaslar:

1. “Kimya və biologiya müəllimliyi”

2. “Fizika müəllimliyi”

3. “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”

4. “Texnologiya müəllimliyi”

5. “Ekoloyia”

6. “Aqronomluq”

7. “Meşəçilik”

8.“Baytarlıq”

9.“Qida məhsulları”

10.“Torpaqşünaslıq və aqrokimya”

11. “Zoomühəndislik”

12.“Aqromühəndislik”

13.“Kompüter və informasiya texnologiyaları”

14. “Şərabçılıq”

15.“Bağçılıq və tərəvəzçilik”

16. “Bitki mühafizəsi”

“Kimya və fizika” kafedrasının müəllimləri bakalavr pilləsində “Təbiyyat” fakültəsində “Kimya və bilogiya” müəllimliyi, “Fizika müəllimliyi”, “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, “Texnologiya müəllimliyi”, “Ekologiya” ixtisaslarında, “Aqrar və mühəndislik” fakültəsində 15-dən yuxarı müxtəlif ixtisaslar üzrə aşağıdakı fənlər tədris olunur.

Kafedra müdiri haqqında.

Dos. İsa Şahruddin oğlu Hüseynov

İsa Şahruddin oğlu Hüseynov 2017-ci ilin sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin “Təbiyyat” fakültəsinin “Kimya və biologiya” müəllimliyi kafedrasının dosenti vəsifəsinə işə qəbul olunmuşdur. 90-dan yuxarı elmi əsərin, o cümlədən, 88 məqalə və məruzələrin, 1 müəlliflik şəhadətnaməsi, 2 milli patent və 1 Avrasiya patentinin müəllifidir. Elmi əsərləri ölkəmizin və bir sıra xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur.

2016-cı ildə AMEA-nın akad.Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmlər doktorluğu hazırlığı üzrə doktoranturasını btirmişdir.

2018-ci ildən seçki yolu ilə LDU-nun “Kimya və fizika” kafedrasının müdri vəzifəsinə seçilmiş və hazırda həmin vəzifədə çalışır.

E-mail ünvanı: isabey57@gmail.com

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Gülbəniz Allahverdi qızı Qədirova - kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2001-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim işləyir. 30-dan çox elmi əsər, 1 dərs vəsaiti və 2 proqramın müəllifidir.

Hazırda BDU-nun doktoranturasında “Elmlər doktoru” proqramı üzrə təhsil alır, 1.5 ştat dərs yükünə malikdir.

E-mail ünvanı: gadirova@gmail.com

Elnur Əhmədağa oğlu Dadaşov – fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasında, 2018-ci ildən isə “Kimya və fizika” kafedrasında müəllim kimi işləyir. 20-dən-dən çox elmi əsərin, 3 dərs vəsaitinin, 1 fənn proqramının müəllifidir.

Hazırda BDU-nun elmlər doktorluğu hazırlığı üzrə doktoranturada təhsil alır, 1.25 ştat dərs yükünə malikdir

E-mail ünvanı: elnurdadashov82@mail.ru

Mehman Təyyar oğlu Abbasov- kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2018-ci ilin sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin “Kimya və fizika” kafedrasında 0.5 ştat dosent vəzifəsində işləyir. 41 elmi əsərin müəllifidir.

Xalıqov Akif Sahib oğlu- pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

2019-cu ilin sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin “Kimya və fizika kafedrasında saat hesabı müəllim kimi çalışır. 7 elmi əsərin müəllifidir.

Sevda Aydın qızı Bağırova - müəllim

2017-ci ilin aprel ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin “Kimya və biologiya” kafedrasında 0.5 ştat kimya müəllimi, 2020-ci ildən “Kimya və fizika” kafedrasında 1.0 ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 10-dan çox elim əsərin müəllifi, 1 dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.

AMEA-nın “Dendrologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun” doktorantıdır.

E- mail ünvanı: sevabaqirova@mail.ru

Yasəmən Mövlam qızı Rəsulova – baş müəllim

2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Kimya və fizika” kafedrasında 0,5 ştat fizika müəllimi kimi, hazırda isə fizika fənni üzrə 1.0 ştat baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

E-mail ünvanı: yasemen-resulova@mail.ru

Sadıqzadə Bahar Etibar qızı- müəllim

2021-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Kimya və fizika” kafedrasında 0,5 ştat fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

Sadıxov Fəxrəddin Sərhad oğlu-müəllim

2021-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Kimya və fizika” kafedrasında 1.0 ştat fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi 108, 3 saylı tədris korpusu

Telefon:

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi:

Kafedra haqqında məlumatları “Kimya və fizika” kafedrasının müdiri k.ü.f.d., dos.

İsa Hüseynov təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd