"Təbiyyat" fakültəsi

“Təbiyyat” fakütəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük fakültələrindən biridir. Fakültə 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Müxtəlif dövrlərdə fakültədə geniş profilli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Fakültənin nəzdində üç kafedra - ”Riyaziyyat və informatika” , ”Kimya və fizika” ”Biologiya və ekologiya” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə riyaziyyat , kimya , biologiya , ekologiya istiqamətində fundamental və regional əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılır. Fakültədə “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”,“Kimya və biologiya müəllimliyi”,“Riyaziyyat müəllimliyi”,“Fizika müəllimliyi”,“Texnologiya müəllimliyi”, “Ekologiya” ixtisasları üzrə bakalavrlar , “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” , “İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” , “Biologiya fənninin tədris metodikası və metodologiyası”, “Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası”,“Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası” ixtisasları üzrə magistrlər hazırlanır. Doktorantura pilləsi üzrə isə “Diferensial tənliklər” (riyaziyyat istiqamətində) ,“Kompüter elmləri” , “Analitik kimya” ,”Üzvi kimya” , “Ekologiya” və “Geoekologiya” ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Fakültəyə biologiya elmlər namizədi, dosent Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu rəhbərlik edir.

Təbiyyat fakültəsində aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır:

Bakalavriat səviyyəsi:

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Kimya və biologiya müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Fizika müəllimliyi

Texnologiya müəllimliyi

Ekologiya

Magistratura səviyyəsi:

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası

Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

Doktorantura:

Diferensial tənliklər

Kompüter elmləri

Analitik kimya

Üzvi kimya

Ekologiya

Geoekologiya

Genetika

Mikrobiologiya

Təbiyyat fakültəsində 3 kafedra fəaliyyət göstərir:

“Riyaziyyat və informatika” kafedrası

“Kimya və fizika” kafedrası

“Biologiya və ekologiya” kafedrası

Fakültənin dekanı Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu

09.05.1968- ci ildə Masallı rayonu Ərəb kəndində anadan olmuşdur.1993- cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitmişdir. 2004 - cü ildə AMEA – nın Genetika və Seleksiya İnstitutunda (indiki Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda) namizədlik dissertasiyası ilə müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2010 - cu ildən “Genetika” ixtisası üzrə dosentdir. 2010 – cu ildən 2016 – cı ilədək LDU – nun elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. 2013 – cü ildən 2016 –cı ilədək LDU – nun “İqtisadi informatika və ekologiya” kafedrasının müdir vəzifəsini icra etmişdir. 09 sentyabr 2016 – cı ildən LDU – nun Təbiyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra etmişdir. 09 fevral 2017 – ci ildən Təbiyyat fakültəsinin dekanıdır. 71 elmi işin müəllifidir. 1 monoqrafiya , 1 dərs vəsaiti , 8 proqram müəllifidir . Hazırda AMEA – nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda elmlər doktoru proqramı üzrə təhsilini davam etdirir.

rshammadli@gmail.com

Niftullayeva Şəbinə Ağadin qızı

14 sentyabr 1990 – cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2011 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir. 2013 – cü ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir. 2014 – cü ildən LDU – da “Diferensial tənliklər” ixtisası , fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura şöbəsinə daxil olmuş və 2018 – ci ildə bitirmişdir. 2013 – cü ildən 2014 – cü ilədək Lənkəran Dövlət Universitetinin “Fizika , riyaziyyat və informatika” kaferdasında “baş laborant” vəzifəsində , 2014 – cü ildən 2015 – ci ilədək LDU –da “Riyazi iqtisadi təhlilin və iqtisadi inkişafın problemləri” elmi-tədqiqat laboratoriyasında “kiçik elmi işçi” vəzifəsində , 25.02.2015 – 08.06.2016 – cı illərdə LDU – da “dəftərxana müdiri” vəzifəsində , 08.06.2016 – 06.03.2017 – ci ilərdə LDU – da”İnsan resusları və kargüzarlıq şöbəsində” “Dəxtərxana işləri üzrə mütəxəssis” vəzifəsində çalışmışdır. 06.03.2017 – ci il tarixindən LDU – nun Təbiyyat fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışır.

sebineniftullayeva_90@mail.ru

Həbibova Arəstə Şariza qızı

28 yanvar 1985 – ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2002 - 2006 – cı illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə bakalavriat pilləsini əla qiymətlərlə bitirmişdir. 2006 -2008 – ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin Optipallaşdırma və optimal idarəetmə ixtisası üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnmişdir. 2008 – 2018 – ci illərdə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində riyaziyyat və informatika müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018 – ci ildən LDU – nin “Riyaziyyat və informatika” kafedrasının müəllimidir. 2019 – cu ildə LDU – nin “Diferensial tənliklər” ixtisası fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur. 22.04.2019 – cu il tarixindən LDU – nin Təbiyyat fakültəsinin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

arasta.h@mail.ru

Nuriyeva Arzu Mirzağa qızı

25 iyul 1990–cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2011–ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasını bitirmişdir. 2013 – 2015-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnmişdir.2012-2014 cü illərdə Lənkəran şəhər 8 № li tam orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 08.09.2017-ci il tarixindən LDU– nin Təbiyyat fakültəsində operator – kargüzar və 2018 – ci ildən “Humanitar fənlər” kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışır. 2019 – cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Sosial pedaqogika” fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur.”Humanitar fənlər” kafedrasının doktorantıdır. 3 tezisin müəllifidir.

arzu.agayeva.1990@inbox.ru

Fakültənin ünvanı: Lənkəran şəhəri , H.Z.Tağıyev küçəsi – 118 , 3 saylı tədris korpusu.

Telefon: (+994) 025 254 39 94

Elektron ünvanı: tabiyyat@lsu.edu.az

Faks nömrəsi: +994-0-25-25-5-27-86

Fakültə haqqında məlumatları Dos.Ramiz Şəmmədov təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd