"Təbiyyat" fakültəsi

“Təbiyyat” fakütəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük fakültələrindən biridir. Fakültə 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Müxtəlif dövrlərdə fakültədə geniş profilli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Fakültənin nəzdində hal-hazırda üç kafedra – “Riyaziyyat və informatika” , “Kimya və fizika”, “Biologiya və ekologiya” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə riyaziyyat, kimya, biologiya, ekologiya istiqamətində fundamental və regional əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılır. Fakültədə “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”,“Kimya və biologiya müəllimliyi”,“Riyaziyyat müəllimliyi”,“Fizika müəllimliyi”,“Texnologiya müəllimliyi”, “Ekologiya” ixtisasları üzrə bakalavr, “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası”, “İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası”, “Biologiya fənninin tədris metodikası və metodologiyası”, “Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası”,“Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası”, “Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisasları üzrə magistrlər hazırlanır. Doktorantura pilləsi üzrə isə “Diferensial tənliklər” (riyaziyyat istiqamətində) ,“Kompüter elmləri”, “Analitik kimya”, Üzvi kimya”, “Ekologiya” və “Geoekologiya” ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Fakültəyə biologiya elmlər namizədi, dosent Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu rəhbərlik edir.

Təbiyyat fakültəsində aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır:

Bakalavriat səviyyəsi:

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Kimya və biologiya müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Fizika müəllimliyi

Texnologiya müəllimliyi

Ekologiya

Magistratura səviyyəsi:

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası

Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Doktorantura:

Diferensial tənliklər

Kompüter elmləri

Analitik kimya

Üzvi kimya

Ekologiya

Geoekologiya

Genetika

Mikrobiologiya

Təbiyyat fakültəsində 3 kafedra fəaliyyət göstərir:

“Riyaziyyat və informatika” kafedrası

“Kimya və fizika” kafedrası

“Biologiya və ekologiya” kafedrası

Fakültənin dekanı Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu

Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu 09.05.1968- ci ildə Masallı rayonu Ərəb kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitmişdir. 2004-cü ildə AMEA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutunda (indiki Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda) namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2010-cu ildən “Genetika” ixtisası üzrə dosentdir. 2010- cu ildən 2016 -cı ilədək LDU- nun elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. 2013 -cü ildən 2016 -cı ilədək LDU - nun “İqtisadi informatika və ekologiya” kafedrasının müdiri, 09 sentyabr 2016- cı ildən LDU- nun Təbiyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra etmişdir. 09 fevral 2017-ci ildən Təbiyyat fakültəsinin dekanıdır. 71 elmi işin, 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 8 proqramın müəllifidir . Hazırda AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda elmlər doktoru proqramı üzrə təhsilini davam etdirir.

rshammadli@gmail.com

Dekan müavini:Muradov Məmməd Fərrux oğlu

Muradov Məmməd Fərrux oğlu - riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

1968-ci ildə Astara rayonunun Siyakü kəndində anadan olmuşdur. 1985-1992-ci illərdə ADPU-nun “Riyaziyyat-informatika müəllimliyi” ixtisasını bitirmişdir. 1993-cü ildən AMEA-nın “Riyaziyyat və mexanika” İnstitunun “Funksional analiz” kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2007-ci ildə “Riyazi analiz” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adı almışdır.

Hal hazırda BDU-nun elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantıdır.

1 dərs vəsaiti, 1 fənn proqramı, 20 yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

mammad_2011@mail.ru

Niftullayeva Şəbinə Ağadin qızı

14 sentyabr 1990 – cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2011 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir. 2013 – cü ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir. 2014 – cü ildən LDU – da “Diferensial tənliklər” ixtisası , fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura şöbəsinə daxil olmuş və 2018 – ci ildə bitirmişdir. 2013 – cü ildən 2014 – cü ilədək Lənkəran Dövlət Universitetinin “Fizika , riyaziyyat və informatika” kaferdasında “baş laborant” vəzifəsində , 2014 – cü ildən 2015 – ci ilədək LDU –da “Riyazi iqtisadi təhlilin və iqtisadi inkişafın problemləri” elmi-tədqiqat laboratoriyasında “kiçik elmi işçi” vəzifəsində , 25.02.2015 – 08.06.2016 – cı illərdə LDU – da “dəftərxana müdiri” vəzifəsində , 08.06.2016 – 06.03.2017 – ci ilərdə LDU – da”İnsan resusları və kargüzarlıq şöbəsində” “Dəxtərxana işləri üzrə mütəxəssis” vəzifəsində çalışmışdır. 06.03.2017 – ci il tarixindən LDU – nun Təbiyyat fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışır.

sebineniftullayeva_90@mail.ru

Səmədzadə Bahar Sədaqət qızı

1998-ci il 8 martda Lənkəran rayonun Kərgəlan kəndində anadan olmuşdur. 2015-ci ildə Lənkəran rayonu, Həbib Səfərov adına Kərgəlan kənd orta məktəbini bitirmiş, elə həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2020-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr səviyyəsini bitirmişdir. 2020-2022-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistr təhsilini fərqlənmə ilə başa vurmuşdur. 2022-ci il mart ayında Lənkəran Dövlət Universitetində laborant vəzifəsində, 2022-ci il sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universiteti “Təbiyyat” fakültəsində operator-kargüzar vəzifəsində çalışır. 2 tezisin müəllifidir.

baharsamedzade@gmail.com

Fakültənin ünvanı: Lənkəran şəhəri , H.Z.Tağıyev küçəsi -118 , 3 saylı tədris korpusu.

Telefon: (+994) 025 254 39 94

Elektron ünvanı: tabiyyat@lsu.edu.az

Faks nömrəsi: +994-0-25-25-5-27-86

Fakültə haqqında məlumatları dos. Ramiz Şəmmədov təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd