"İqtisadiyyat və idarəetmə" fakültəsi

“İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin ən böyük fakültələrindən biridir. Fakültə 1992-ci ildən fəaliyət göstərir. Müxtəlif dövrlərdə fakültədə geniş profilli mütəxəssislər hazırlanmışdır. Hazırda fakültənin nəzdində iki kafedra “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” və “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə “İqtisadiyyat”, “Mühasibat uçotu və audit”, “Biznesin idarə edilməsi”, “Maliyyə”, “Turizm və otelçilik”, “Marketinq” ixtisasları bakalavr dərəcəsi üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Magistr pilləsi üzrə isə “Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit”, “Maliyyə menecmenti”, “Aqrar sahənin iqtisadiyyatı”, “Turizm və sosial-mədəni servis xidməti”, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”,”Maliyyə bazarları” ixtisasları üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Fakültədə “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə üç doktorant, bir dissertant, “Ekonometriya” ixtisası üzrə iki doktorant, “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə iki doktorant təhsi alır. Fakültəyə İqtisad elmləri namizədi.dosent Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı rəhbərlik edir.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır:

Bakalavr istiqaməti üzrə:

İqtisadiyyat

Mühasibat uçotu və audit

Biznesin idarə edilməsi

Maliyyə

Turizm və otelçilik

Marketinq

Magistratura səviyyəsi:

Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

Maliyyə menecment

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Maliyyə bazarları

Doktorantura:

Ekonometriya

Sahə iqtisadiyyatı

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində 2 kafedra fəaliyyət göstərir

İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə

Maliyyə idarəetməsi və audit

Fakültə dekanı haqqında.

Fakültənin dekanı Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı 1967-cı ildə Bakı şəhərində аnаdаn olmuşdur, azərbaycanlıdır. 1984-cü ildə Bakı şəhər 7 saylı məktəbi qızıl medalla bitirmiş, 1989-cu ildə М.Əzizbəyov аdınа Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu “Mühəndis iqtisadiyyatı” fakültəsini fərqlənmə dilpomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildə “Bаzаr iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın neft maşınqayırmasında kooperasiya əlaqələrinin inkişafının səmərəliliyi” mövzusunda 080005-хаlq təsərrüfatının və оnun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə edilməsinin təşkili (sənaye) ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə етмишdir. 23 illik müəllimlik stajı vardır. 01.09.2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və marketinq” kafedrasının müəllimi, 01.09.2003-ci ildən həmin kafedranın baş müəllimi, 27.05.2005-ci ildən həmin kafedranın dosent vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2010-2014-cü illər ərzində “BİM” fakültəsinin qiyabi şöbəsində dekan müavini vəzifəsində, 2015-2016-cı ildə fakültənin Elmi şurasının elmi katibi işləmişdir. 15.09.2016-cı ildən "Beynəlxalq İqtisadiyyat" kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırki vахtа qədər iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə dair yazılmış 50-dən artıqг tezis və məqalənin müəllifidir. İyun 2005-ci ildə təsdiq edilmiş “Müasir şəraitdə sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını başa çatdırmışdır. Hesabat dövründə Beynəlxalq və Respublika səviyyəli elmi-praktik konfranslarda fəal iştirak etmişdir. 2013-cü ildə ingilis dilində dərc olunan “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” beynəlxalq səviyyəli jurnalda 32 səhifəli məqalə dərc olunmuşdur. Bu dövr ərzində bir neçə beynəlxalq elmi konfransın və beynəlxalq forumların işndə fəal iştirak edərək çıxışlar etmış, tezisləri çap edilmişdir. Məqalələri həm Azərbaycanda həm də xaricdə dərc olunmuşdur. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 80 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 2011-ci il 27 sentyabr tarixli 11/927 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi nişanı ilə, eyni zamanda universitet rəhbərliyi tərəfindən mükafat və fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 15.07.2017-ci ildən 02.09.2018 – ci ilədək LDU-nun “İqtisadiyyat və marketinq” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. Bu müddət əzrində tədris metodiki işlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir. Kafedrada tədris olunan magistratura pilləsi üçün “Aqrar sahədə innovasiyanın tətbiqi problemləri” və “Aqrar iqtisadiyyatın aktual problemləri”, bakalavrr pilləsi üçün “Mikroiqtisadiyyat” fənn proqramları dərc olunmuşdur. Lənkəran Dövlət Universiteti tərəfindən keçirilən respublika elmi-praktik konfranslarda, 21 noyabr 2018-ci il tarixində Penza Dövlət Texnoloji Universitetində, 14-15 mart 2019 - cu il tarixində Ukrayna Aqrar Universitetində, 23, 24 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda fəal iştirak etmişdir. 03-07 dekabr 2018-ci il tarixlərində Lənkəran Dövlət Universiteti və Türkiyə Cümhuriyyətinin Beykent Universitetinin qarşılıqlı mübadilə proqramı çərçivəsində Beykent Universitetinə ezam olunmuş və orada “Uluslararası iqtisadiyyat” və “Mikroiqtisadiyyat” fənlərindən mühazirələr aparmış, və elmi seminarda məruzə ilə çıxış etmişdir. 03 sentyabr 2018 – ci il tarixindən “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin dekan vəziifəsinə təyin olunmuşdur. Ailəlidir 2 övladı var.

gulbeniz_aliyeva@mail.ru

Tağızadə Səriyyə Cəfər qızı baş müəllim

15 noyabr 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Uçot-iqtisad” fakültəsinin “Mühasibat uçotu və təssərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisasını bitirmişdir. 1998-ci ildən müəllim, baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2016-cı ilin avqust ayından “İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində” dekan müavini vəzifəsində çalışır. 1 dərs vəsaiti, 1 metodik göstəriş, 6 fənn proqramı və 25 elmi məqalənin müəllifidir. Ailəlidir 1 övladı var

sariyyatagizade@gmail.com

Fakültənin ünvanı:Lənkəran şəhəri, Məhəmməd Fizuli küçəsi 170a 1 saylı tədris korpusu

Telefon:(+994) 025 255 31 91 daxili 105

Elektron ünvanı: Lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Fakültə haqqında məlumatları Dos.Gülbəniz Əliyeva təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd