"İqtisadiyyat və idarəetmə" fakültəsi

“İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsi 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Fakültə əvvəl “İqtisadiyyat”, sonra “İqtisadiyyat və tеxnologiya”, indi isə yenidən “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsi adlanır. Bu fakültədə fəaliyyət göstərdiyi ilk dövrdən “Iqtisadiyyat və aqrotеxnologiya”, “İqtisadi təhlil və idarəеtmə”, “Iqtisadi informatika və еkologiya” kafеdraları fəaliyyət göstərmişdir. Fakültədə həmçinin yarandığı ilk dövrlərdə “İstеhsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə еdilməsi”, “Gömrük işinin təşkili”, “Biznеs işinin təşkili və idarə olunması”, “İqtisadiyyat”, “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi”, “Еkologiya” ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanmışdır. Həmin dövrdə fakültənin “İqtisadiyyat və aqrotеxnologiya” kafеdrası 1997-ci ildə yaradılmışdır. Kafеdrada “Lənkəran şəraitində subtropik tərəvəz bitkilərinin bеcərilməsi və еmalı tеxnologiyasının təkmilləşdirilməsi və iqtisadi göstəricilərin təhlili” mövzusunda еlmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Digər kafedra kimi “İqtisadi təhlil və idarəеtmə» kafеdrası 2005-ci ildən fəaliyyət göstərmişdir. Kafеdrada “İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi artıma təsir еdən amillər” mövzusunda еlmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Kafedranın “İqtisadi informatika və еkologiya” kafеdrası isə “İnformasiya tеxnologiyaları” kafеdrasının bazasında yaradılmışdır. Kafеdrada “İqtisadi-еkoloji sistеmlərin idarə olunmasının informasiya təminatı və iqtisadi inkişafın problеmləri” mövzusunda еlmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.

Hazırda “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültənin nəzdində iki kafedra

“İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” və “Maliyyə idarəetməsi və audit” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə “İqtisadiyyat”, “Mühasibat”, “ Biznesin idarə edilməsi”, “Maliyyə”, “Turizm işinin təşkili”, “Turizm işinin təşkili”, “Marketinq”, “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”, “Beynəlxalq ticarət və logistika”, “Menecment” ixtisasları bakalavr dərəcəsi üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Magistr pilləsi üzrə isə “İstehal sferasında mühasibat uçotu və audit”, “Maliyyə menecmenti”, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “Turizm və sosial mədəni servis xidməti”, Turizm və otelçilik (Otelçilik), Turizm və otelçilik (Sosial- mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili), “Biznesin təşkili və idarəedilməsi”, “Biznesin təşkili və idarəedilməsi (Aqrobiznes MBA)”, “Biznesin təşkili və idarəedilməsi (Ərzaq sahəsi üzrə, MBA)”, Biznesin təşkili və idarə edilməsi (sosial xidmət sahələri üzrə, MBA) ixtisasları üzrə mütəxəsislər hazırlanır. Fakültədə “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə iki doktorant və bir dissertant təhsi alır. Fakültəyə İqtisad elmləri namizədi.dosent Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı rəhbərlik edir.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində aşağıdakı istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlanır:

Bakalavr istiqaməti üzrə:

İqtisadiyyat

Mühasibat

Biznesin idarə edilməsi

Maliyyə

Turizm işinin təşkili

Turizm bələdçiliyi

Marketinq

Menecment

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Beynəlxalq ticarət və logistika

Magistratura səviyyəsi: İstehal sferasında mühasibat uçotu və audit

Maliyyə menecmenti

Marketinq

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

Turizm və otelçilik (Otelçilik)

Turizm və otelçilik (Sosial- mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili)

Biznesin təşkili və idarəedilməsi

Biznesin təşkili və idarəedilməsi (Aqrobiznes MBA)

Biznesin təşkili və idarəedilməsi ( Ərzaq sahəsi üzrə, MBA)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (sosial xidmət sahələri üzrə, MBA)

Doktorantura:

Sahə iqtisadiyyatı

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində 2 kafedra fəaliyyət göstərir

İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə

Maliyyə idarəetməsi və audit

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsin İkinci Qarabağ müharibəsində 5 Şəhid tələbəsi vardır ki, onların xatirəsi əziz tutulur. Onlar “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasının məzunu Kazımov Vüsal Kamran oğlu, “Maliyyə” ixtisasının məzunu Həmidli Cavanşir Namik oğlu, “Biznesin idarə edilməsi”ixtisasının məzunları Cahangirov Rauf Xəyyam oğlu, Cavadov Cavad Cavid oğlu və Nüsrətbəyli Ülvi Arif oğludur.

Fakültə dekanı haqqında.

Əliyeva Gülbəniz Tofiq qızı 1967-cı ildə Bakı şəhərində аnаdаn olmuşdur. 1984-cü ildə Bakı şəhər 7 saylı məktəbi qızıl medalla bitirmiş, 1989-cu ildə М.Əzizbəyov аdınа Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun “Mühəndis iqtisadiyyatı” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildə “Bаzаr iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın neft maşınqayırmasında kooperasiya əlaqələrinin inkişafının səmərəliliyi”mövzusunda 080005-хаlq təsərrüfatının və оnun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarəedilməsinin təşkili (sənaye) ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə еtmişdir. 27 illik müəllimlik stajı vardır. 01.09.2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və marketinq”kafedrasının müəllimi, 01.09.2003-ci ildən həmin kafedranın baş müəllimi, 27.05.2005-ci ildən həmin kafedranın dosenti vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2010-2014-cü illər ərzində “BİM” fakültəsinin qiyabi şöbəsində dekan müavini vəzifəsində, 2015-2016-cı ildə fakültənin Elmi şurasının elmi katibi işləmişdir. 15.09.2016-cı ildən "Beynəlxalq İqtisadiyyat" kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırki vахtа qədər iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə dair yazılmış 50-dən artıq tezis və məqalənin müəllifidir. İyun 2005-ci ildə təsdiq edilmiş “Müasir şəraitdə sənayenin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri”mövzusunda doktorluq dissertasiyasını başa çatdırmışdır. 2013-cü ildə ingilis dilində dərc olunan “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika” beynəlxalq səviyyəli jurnalda 32 səhifəli məqalə dərc olunmuşdur. Bu dövr ərzində bir neçə beynəlxalq elmi konfransın və beynəlxalq forumların işində fəal iştirak edərək çıxışlar etmış, tezisləri çap edilmişdir. Məqalələri həm Azərbaycanda, həm də xaricdə dərc olunmuşdur.

15.07.2017-ci ildən 02.09.2018 – ci ilədək LDU-nun “İqtisadiyyat və marketinq” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. Bu müddət əzrində tədris metodiki işlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir. Kafedrada tədris olunan magistratura pilləsi üçün “Aqrar sahədə innovasiyanın tətbiqi problemləri” və “Aqrar iqtisadiyyatın aktual problemləri”, bakalavrr pilləsi üçün “Mikroiqtisadiyyat” fənn proqramları dərc olunmuşdur. Dos.G.T.Əliyeva Respublika səviyyəsində keçirilən və Beynəlxalq konfranslarda, eləcə də digər tədbirlərdə iştirak etmişdir. Lənkəran Dövlət Universiteti tərəfindən keçirilən respublika elmi-praktik konfranslarda, 21 noyabr 2018-ci il tarixində Penza Dövlət Texnoloji Universitetində, 14-15 mart 2019 - cu il tarixində Ukrayna Aqrar Universitetində, 23, 24 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində, 2021-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, Mingəçevir Dövlət Universitetində, 2022-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda fəal iştirak etmişdir. 2021-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, Mingəçevir Dövlət Universitetində, 2022-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində, 2022 -ci ildə Samara Dövlət Universitetində keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda fəal iştirak etmiş, sertifikatlarla təltif edilmişdir. 15-17 iyun 2023-cü il tarixlərində Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə şəhərində Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş “Heydər Əliyevin xilaskar qayıdışı” mövzusunda elmi-praktiki konfransda “Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf modeli” mövzusunda plenar iclasda, 08-09 dekabr 2023-cü il tarixində Mingəçevir Dövlət Universitetinin moderatorluq etdiyi plenar iclasda paneldə “Davamlı inkişaf strategiyası və iqtisadi hədəflər” mövzusunda məruzə etmiş, 15-16 dekabr 2023-cü il tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan müəllimlərinin XVI qurultayında açılış mərasimində və müvafiq panellərdə iştirak etmişdir.

03-07 dekabr 2018-ci il tarixlərində Lənkəran Dövlət Universiteti və Türkiyə Cümhuriyyətinin Beykent Universitetinin qarşılıqlı mübadilə proqramı çərçivəsində Beykent Universitetinə ezam olunmuş və orada “Uluslararası iqtisadiyyat” və “Mikroiqtisadiyyat” fənlərindən mühazirələr aparmış, elmi seminarda məruzə ilə çıxış etmişdir. Eyni zamanda 01.11.2019 tarixində Mevlana proqramı çərçivəsində Türkiye Cümhuriyyetinin “Kocaeli” Universitetində “İktisadi və idari bilimlər” fakültəsinin iqtisad bölümündə “Pul nəzəriyyəsi və siyasəti”, “Beynəlxalq iqtisadiyyat”, “Xarici ticarət nəzəriyyələri”, “Avropa iqtisadiyyatı”, “Makroiqtisadiyyat” fənlərindən mühazirə dərsləri aparmış və akademik sertifikatla təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 80 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 2011-ci il 27 sentyabr tarixli 11/927 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi nişanı ilə, həm Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, həm də Lənkəran Dövlət Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən mükafat və fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 2022-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin 30 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmdir.

03 sentyabr 2018 – ci il tarixindən “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.

gulbeniz_aliyeva@mail.ru

Dekan müavini: Baş müəllim Səlimov Hikmət Firdovsi oğlu

14 sentyabr 1982-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuş, 2004-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə magistr təhsilini davam etdirmişdir. 2006-cı ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2007-2015-ci illərdə “DəmirBank” ASC Lənkəran və Masallı filiallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 15 sentyabr 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə daxil olmuş və “Lənkəran iqtisadi regionunun aqrar-emal müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin formalaşdırılması” mövzusunda dissertasiya işini işləyib, bitirmişdir. Yeddi məqalənin və on tezisin müəllifidir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 1.0 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2019-cu ildən 2020-ci ilədək “Sosial məsələlər üzrə dekan müavini” vəzifəsində çalışmışdır. 12 sentyabr 2023-cü il tarixindən hal-hazıradək kafedrada 0.5 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır. “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Satışın idarə edilməsi”, “Brendinqin idarə edilməsi”, “Strateji marketinq”, “Firmanın iqtisadiyyatı”, “Xidmət sahələrinin marketinqi”, “Beynəlxalq iqtisadiyyat” və “Marketinq" və s. fənlərini tədris edir.

12 sentyabr 2023-cü il tarixindən hal-hazıradək “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

hikmat.salimov@bk.ru

Bağırova Şəfa Vaqif qızı, baş müəllim

Bağırova Şəfa Vaqif qızı 1987-ci ildə Neftçala rayonu Astanlı kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Neftçala rayonu Qədimkənd kənd orta məktəbini bitirmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyat” ixtisasını bitirərək Lənkəran Dövlət Universitetinin “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olunub. 2011-ci ildə magistraturanı bitirərək Lənkəran Dövlət Universitetinin “Ekonometriya; iqtisadi statistika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olmuş, 2016-cı ildə doktoranturanı bitirmişdir.Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəznində fəaliyyət göstərən ED2.10 Dissertsiya şurasında 530201-“Ekonometriya;iqtisadi statistika” ixtisası üzrə 21 may 2021-ci il tarixində müdafiə etmişdir. 2010-2012-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində laborant və elmi işçi kimi çalışmış, 2013-2018-ci ildə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə” kafedrasında 1,0 ştat baş müəllim, eyni zamanda “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsi üzrə “Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə” dekan müavini işləyir. Şəfa Bağırova “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsi üzrə Tələbə Elm Cəmiyyətinin sədri, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Həmkarlar İttifaqının” üzvüdür. 5 məqalə, 25-dən çox tezisin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

shefa.baqirova@mail.ru

Fakültəninünvanı:Lənkəran şəhəri, Məhəmməd Fizuli küçəsi, 170a 1 saylı tədris korpusu

Telefon:(+994) 025 255 daxili

Telefon: 025 25 5 31

Elektron ünvanı: lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd