“Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrası haqqında məlumat

“Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrası

“Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrası Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə 24 avqust 2016-cı il tarixli 1/83 saylı əmrlə müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrası 050117 - Tarix və coğrafiya müəllimliyi, 050116 - Tarix müəllimliyi, 050310 - Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisasları üzrə bakalavr, 060111 - Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası və 060301-Müzeyşünaslıq ixtisaslaşmaları üzrə magistr, “Vətən tarixi” və “Ümumi tarix” istiqamətində doktorantura və dissertantura təhsil səviyyəsinə görə ixtisaslaşmışdır. 2022/2023-cu tədris ilində “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasında 20 əməkdaş çalışır, onlardan: 1 nəfəri tarix üzrə elmlər doktoru, professor, 6 nəfəri tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 4 nəfəri tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 2 nəfəri baş müəllim, 7 nəfəri isə müəllimdir.

Kafedra müdiri haqqında.

Mahmudov Kamal Fətulla oğlu. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Mahmudov Kamal Fətulla oğlu 1965-ci ildə anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin “Tarixçi və tarix müəllimi” ixtisasını bitirmişdir. 2014-cü ildə “XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda sosial-iqtisadi proseslər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 2018-ci ildə dosent elmi adı almışdır. 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix və fəlsəfə” kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1999-2006-cı illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində dekan müavini, 2016-cı ildən “Humanitar fənlər” kafedrasında çalışmışdır. Eyni zamanda 2016-cı ildən Humanitar fakültənin dekanı vəzifəsini icra etmiş, 2018-ci ildə həmin fakültənin dekanı vəzifəsinə seçilmiş və 2022-ci ilin fevral ayına qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 2022-ci ilin fevral ayından Tarix və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Kafedrada Mədəniyyətşünaslıq istiqaməti üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. 3 fənn proqramı, 30-dan artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir. “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının dosentidir.

e-mail adresi: kamal-1965@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Tarix elmləri doktoru, professor.

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu 25 fevral 1961-ci ildə Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə qəbul olunmuş, universiteti bitirdikdən sonra elmi fəaliyyətini arxeologiya istiqamətində davam etdirərək “Gəncəbasar IV – XIII əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək tarix elmləri namizədi adını almışdır. Apardığı elmi-arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində “Qoşqarçay və İncəçay hövzəsinin tarixi-arxeoloji tədqiqi (III – XVII əsrlər)” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək tarix elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında (1989-1994), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində (1995-2004), Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt filialında (2004-2014) pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 2018/2019-cu tədris ilində Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasında kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır, hal-hazırda 0,5 ştat professor kimi fəaliyyət göstərir.

İbadov Rakif Hüseyn oğlu. Tarix elmləri namizədi, dosent.

İbadov Rakif Hüseyn oğlu 1955-ci ildə Lənkəran rayonunun Boladi kəndində anadan olmuşdur. 1977-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix ixtisasında təhsil almışdır. Universiteti bitirdikdən sonra Lənkəran rayon Nərimanabad qəsəbə və Boladı kənd məktəblərində müəllim və direktor müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1994-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetində elmi və pedaqoji fəaliyyətini davam etdirərək kafedra müdiri, dekan, elmi katib, tərbiyəvi işlər üzrə prorektor vəzifələrində çalışmışdır. 2005-ci ildə tarix elmləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 30-a yaxın elmi məqalənin, 1 dərs vəsaiti və 1 fənn proqramının müəllifidir. Hazırda “H.Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Cənub-Şərq bölgəsinin sosial- iqtisadi inkişafı”(1969-2003-cü illər) mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.

e-mail adresi: rakif_ibadov@mail.ru

Hüseyn Fəxrəddin Şahbaz oğlu. Tarix elmləri namizədi, dosent.

Hüseyn Fəxrəddin Şahbaz oğlu 1955-ci ildə Oğuz rayonunda anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitutunun Şərqşünaslıq fakultəsinin fars dili şöbəsinə daxil olmuşdur.1976-cı ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1977-ci ildə Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kənd orta məktəbində fars dili müəllimi işləmişdir. 1994-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. 2006-cı ildə “İran-Azərbaycan siyasi münasibətləri (1991-1997)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Hal-hazırda LDU-nun “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. “Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində İran İslam Respublikasının rolu və yeri” mövzusunda elmi araşdırmalar aparır. 1 dərs vəsaiti, 1 proqram və 30-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

e-mail adresi: siyavar@box.az

İmanlı Asif Abdulağa oğlu. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim.

İmanlı Asif Abdulağa oğlu 24 iyul 1974-cü il tarixində Lənkəran rayonunun Avrora qəsəbəsində anadan olmuşdur.1991-ci ildə Avrora qəsəbə orta məktəbini bitirmiş, 1993-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinə daxil olub, 1997-ci ildə oranı bitirib. 1997-1999-cu illərdə LDU-nin magistraturasınada təhsil almışdır. 1997-1999-cu və 2000-2006-cı illərdə Lənkəran rayonu Xanbulan kənd tam orta məktəbində tarix müəllimi, 2006-cı ilin sentyabr ayından 2008-ci ilin aprelinədək həmin məktəbdə tərbiyəvi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmiş, 2008-ci ilin aprel ayından 2013-cü ilin may ayınadək Lənkəran rayonu Parakənd kənd tam orta məktəbinin direktoru vəzifəsində fəaliyyət göstərmiş, 2013-2015-ci illərdə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində, 2015-2016-cı illərdə isə Lənkəran şəhər 6 saylı liseyində tarix müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı il tarixindən Lənkəran Dovlət Universitetində tarix müəllimi vəzifəsində işləyir. 28 iyun 2016-cı il tarixində Lənkəran Dövlət Universitetinin "Tarix və Fəlsəfə" kafedrasında "XVIII əsrin birinci 30 ilində Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti (C.Bel və İ.Q.Gerberin əsərləri əsasında)" adlı tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

e-mail adresi: asif.imanli1974@mail.ru

Məcidova Leyla Qadir qızı. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim.

Məcidova Leyla Qadir qızı 08.08.1976-cı ildə Lənkəran rayonunun Səpnəkəran kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Lənkəran rayonu Şürük kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1995-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Tarix ixtisasına qəbul olmuş, qiyabi şöbədə təhsil almaqla bərabər 02.X.1995-ci ildə “Ümumi dilçilik və xarici dillər” kafedrasında laborant vəzifəsində, 25.XII.1997-ci ildən isə “Azərbaycan və ümumi tarix” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən 2002-ci ilədək LDU-nun Magistratura pilləsində “Yeni və ən yeni tarix” ixtisası üzrə əyani təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 10.VIII.2002-ci il tarixindən LDU-nun Tarix kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. “XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Lənkəran qəzasının sosial iqtisadi vəziyyəti” mövzusunda tarix ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 1 monoqrafiyanın, 40-dan artıq tezis və məqalənin müəllifidir.

e-mail adresi: kameliya-76@mail.ru

Cəfərov Mayis Vəliməmməd oğlu. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim.

Cəfərov Mayis Vəliməmməd oğlu 1968-ci ilin may ayının 22-də Lənkəran rayonun Velədi kəndində anadan olmuşdur. 1991-1996-cı illərdə M.F.Axundov adına APİ-nun əyani şöbəsinin “Rus dili və ədəbiyyatı” ixtisasını, 1993-1998-ci illərdə BDU-nun Tarix fakultəsinin qiyabi şöbəsində “Tarixçi, tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Əmək fəaliyyətinə 1985-ci ildən başlayıb. 01.IX.1999-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix və fəlsəfə” kafedrasında müəllim işləyir. 2016-cı ildən 2019-cu ilin sentyabrınadək AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzində "Arxeologiya" şöbəsinin müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavininin əvəzi işləyib. 2016-cı ildə Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycan Respublikasının Cənub-Şərq regionunun numizmatik tapıntıları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Hal-hazırda “Orta əsr zərbxana şəhərləri Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. Respublikada və xaricdə nəşr olunan müxtəlif elmi-nəzəri jurnallarda Azərbaycan tarixinin problemləri ilə bağlı 24 elmi məqaləsi çap olunmuşdur.

e-mail adresi: mayis1968@mail.ru

Bayramov Müşfiq Cabir oğlu. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Bayramov Müşfiq Cabir oğlu 1976-cı ildə anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsini, 2006-cı ildə isə “Arxeologiya və etnoqrafiya” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2015-ci ildə “Azərbaycanın orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri (IX-XIII əsrin əvvəlləri)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2019-cü il ildə Bakı Dövlət Universitetinin elmlər doktoru üzrə doktoranturasına daxil olmuş, ona “Səlcuq dövlətinin tarixşünaslığı” adlı doktorluq disertassiyası verilmişdir. 2008-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində baş laborant, tyutor, tədris hissəsinin inspektoru, rektor köməkçisi, elmi katib vəzifələrində çalışmışdır. 2018-2020-cı illərdə Humanitar fakültənin tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışmış, 2020-ci ildən Tarix-coğrafiya və incəsənət fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır. Kafedrada Böyük Səlcuq dövlətinin tarixşünaslığı üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. Hazırda “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasında fəaliyyətini davam etdirir. 1 dərs vəsaiti, 5 tədris proqramı, 35-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

e-mail adresi: mushfiq76@mail.ru

Məlikov Emin Nazir oğlu. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Məlikov Emin Nazir oğlu 1996-cı ildə Lənkəran rayonunun Şağlaküçə kənd orta məktəbini bitirmiş, elə həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin tarix ixtisasına daxil olmuşdur. O, 2000-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, elə həmin ildə universitetin magistratura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2002-ci ildə AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin aspiranturasına daxil olmuşdur. 2003-2010-cu illərdə Muzeyin “Azərbaycanın ən yeni dövr tarixini ekspozisiyası” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 2013-cü il oktyabrın 30-da AMEA-nın A.A.Bakıxanov adma Tarix İnstitutunun nəzdindəki “Disertassiya Şurasında” “Azərbaycan Tarixi Muzeyini kolleksiyaları neft sənayesi tarixinin öyrənilməsi və təbliğində mənbə kimi” adlı disertassiya müdafiə etmişdir. Azərbayan Respublikası Prezdenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2015-ci il 9 iyun qərarı ilə ona tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. 2017-ci il aprelin 1-də AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun elmlər doktoru üzrə disertanturasına daxil olmuş, ona “ Azərbaycan Respublikasının cənub-şərq bölgəsinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (2003-2018) adlı doktorluq disertassiyası verilmişdir. 2017-2019-ci illlərdə AMEA-nın Rəyasət Heyyətini təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf tarixi, inkişaf prinsipləri və piroritetləri qeyri-səlis metodlarla öyrənilməsi” adlı layihə üzrə elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. 2018-ci ildən hal-hazıradək Odlar Yurdu Universitetinin hazırlıq fakültəsində və Bakı Mühəndislik Univeristetində saat hesablı Tarixi fənnini tədris etmişdir. Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə ona “Qabaqcıl təhsil işçi”si adı verilmişdir. 2019-cu ildən “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur. Bir ktiabın və 25-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

e-mail adresi: eminmelikov79@gmail.com

Kəlbiyev Həşim Adil oğlu. Baş müəllim

Həşim Adil oğlu Kəlbiyev 1957-ci il aprel ayının 18-də Lənkəran rayonunun Şilavar kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Şilavar kənd ibtidai məktəbini, 1974-cü ildə Lənkəran şəhər 5 saylı orta məktəbi, 1983-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir. Lənkəran şəhər məktəblərində müəllim və direktor müavini işləmişdir. 1992-ci ilin fevralından Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. Dövrü mətbuatda, elmi jurnallarda 30-a qədər məqalələri çap olunmuşdur. 6 kitabın və ali məktəb kuratoru işinə aid məqalənin müəllifidir. Hal-hazırda “Azərbaycan Respublikası Cənub-Şərq bölgəsi əhalisinin qədim və ilkin orta əsrlər tarixi” monoqrafiyası üzərində işləyir.

e-mail adresi: h.kalbiyev@ box.az

Məmmədov Eldar Əsəd oğlu. Baş müəllim.

Eldar Əsəd oğlu Məmmədov 1959-cu il iyulun 9-da Lənkəran şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Lənkəran şəhər 4 saylı məktəbin rus bölməsini bitirmişdir. Hərbi xidmətdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur, Universiteti bitirdikdən sonra Lənkəran şəhər 7 saylı və 4 saylı orta məktəblərdə müəllim işləmişdir. 1997-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Humanitar fakültəsinin Tarix və fəlsəfə kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix və onun tədrisi metodikası“ kafedrasında baş müəllim kimi çalışır,1 monoqrafiyanın, 8 elmi məqalənin müəllifidir.

e-mail adresi: e.məmmədov@mail.ru

Sevdimova Məlahət Miriş qızı. Müəllim.

Sevdimova Məlahət Miriş qızı 1980-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1998-ci ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbini, 2004-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavr səviyyəsinin “Tarix və içtimaiyyat” ixtisasını, 2007-ci ildə universitetin magistratura səviyyəsi üzrə “Yeni və ən yeni dövr Azərbaycan tarixi” ixtisaslaşmasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2014-cü ildə univerisitetin “Vətən tarixi” (5503.02) ixtisası üzrə doktorantura səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. İxtisas sahəsi ilə bağlı elmi məqalə və tezislərin müəllifidir. 2001-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 2017-ci ildən universitetin Elm şöbəsində “Magistratura və doktorantura bölməsi”nin rəhbəri və Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları mərkəzində “Tədrisin təşkili və əlavə təhsil” bölməsinin rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır. 2019-cu ildən “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur. Səmərəli fəaliyyətinə görə müxtəlif illərdə bir neçə dəfə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur. Eyni zamanda 2020-ci ildən Tarix-coğrafiya və incəsənət fakültəsinin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

e-mail adresi: malahat-80@mail.ru

Əbilova Nəzakət Səfər qızı. Müəllim.

Əbilova Nəzakət Səfər qızı 1978-ci il mart ayının 12-də Lənkəran şəhərində anadan olub, 1995- ci ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbini, 2000-ci Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavr səviyyəsinin “Tarix və içtimaiyyat” ixtisasını, 2002-ci ildə universitetin magistratura səviyyəsi üzrə “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi” ixtisaslaşmasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 2000-ci ildə şəhər 3 saylı orta məktəbində tarix müəllimliyi ilə başlamış, müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman bir neçə layihələrin iştirakçısı olmuşdur. 2005-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində ümumi şöbənin inspektoru, tədris hissəsinin inspektoru, ümumi şöbənin müdiri, H.Əliyev idarəçilik məktəbinin direktoru, distant təhsil mərkəzinin baş laborantı, Əlavə Təhsil fakültəsinin tyutoru kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 2018-cü ildə univerisitetin “Vətən tarixi” (5503.02) ixtisası üzrə doktorantura səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. Tədqiq etdiyi mövzu ilə bağlı məqalə və tezislərin müəllifidir. 2016-cı ildən universitetin “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının baş laborantı vəzifəsində çalışmış, 2021-ci ildən “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur.

e-mail adresi: n.ibadova@mail.ru

Məlikli Nurlanə Əlirza qızı. Müəllim.

Məlikli Nurlanə Əlirza qızı 1992-ci il 10 avqust tarixində Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Lənkəran şəhər 10 saylı tam orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universietinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsinin “Beynəlxalq Münasibətlər” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2013-cu ildə bakalavr təhsilini bitirdikdən sonra Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsinin “Beynəlxalq münasibətlər və Diplomatiya” ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olmuş və 2015-ci ildə oranı bitirərək magistr dərəcəsi almışdır. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Universietinin “Vətən tarixi” (5503.02) ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru üzrə dissertanturaya qəbul olmuşdur. Hazırda “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentində regional numayəndələrin fəaliyyəti” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyası üzərində işləyir. 03.11.2016-20.07.2017-ci ilədək Lənkəran Dövlət Universiteti Elm və Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin Magistratura və Doktorantura işləri üzrə mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 19.09.2018-ci ildən etibarən LDU “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasında 0,5 ştat müəllimdir. Bir sıra Beynəlxalq və respublika elmi konfransların iştirakçısı olub, 20 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

e-mail adresi: nurlanamalikli@gmail.com

Sadıxova Reyhanə Rəfail qızı. Müəllim.

Sadıxova Reyhanə Rəfail qızı 01 yanvar 1976-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.1983-1993-cü illərdə Lənkəran şəhər 3 saylı tam orta məktəbində və 1995-1999-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində ali təhsil almışdır. 1999-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə Magistratura şöbəsinə daxil omuş və 2001-ci ildə əla qiymətlərlə bitirmişdir. 2001-ci ildən Lənkəran 1 saylı tam orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2002-ci ildən Darquba kənd tam orta məktəbində müəllim və 2014-cü ildən Osman Mirzəyev adına qarışıq tipli uşaq evinin direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən hal-hazıra kimi Lənkəran şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorudur. 2019-cu ildən AMEA Məhəmməd Füzuli adına İnstitunun dissertantıdır. ”Azərbaycanın Cənub bölgəsinin mədəni-mənəvi inkişafında dövlətçilik ənənələri” (1969-2019) mövzusunda elmi iş üzərində çalışırır. Bir neçə elmi məqalənin və ”Həsrət əlindən” şeirlər kitabının müəllifidir.

e-mail adresi: lankaranheydaraliyevmarkazi@mail.ru

İsmayılov Azad Qasım oğlu. Müəllim.

İsmayılov Azad Qasım oğlu 1971-cı ildə Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Tütəpeştə kənd 8-illik, 1988-ci ildə Xolmili kənd tam orta məktəbini bitirmişdir. 1994-cü ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin “sənaye və mülki tikinti” ixtisası üzrə tam kursu, 2000-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavr səviyyəsinin “Tarix” ixtisasını, 2007-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Tarix” Ali-peşə istiqamətinin “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisası üzrə tam kursu bitirərək Magistr dərəcəsi almışdır. 1995-1997-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində mühəndis və ümumi şöbənin müdiri vəzifələrində, 1998-2021-ci illərdə şəhərin 10 saylı tam orta ümumtəhsil məktəbində tarix müəllimi işləmişdir. 2021-ci ilin sentyabrından “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müəllimidir.

e-mail adresi: azadmuellim14@mail.ru

İbrahimov Aslan Mikayıl oğlu. Müəllim.

İbrahimov Aslan Mikayıl oğlu 13 dekabr 1956- cı il tarixdə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1963-1973-cü iliər Lənkəran şəhər 5 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. 1974- il tarixdə APİ-nin tarix- ictimaiyyat fakultəsinə qəbul olmuş və 1978-ci ildə bitirmişdir. 1978-ci il tarixdən 1979-cu il tarixə kimi Lənkəran şəhər 3 nömrəli məktəbdə ixtisası üzrə müəllim işləmiş və 1979-1980 cı il tarixlərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. 1980-cı il dekabr tarixindən 1984-ci il tarixə kimi Lənkəran şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbində tarix-ictimaiyyat müəllimi işləmişdir. Avqust 1984-cü il tarixdən noyabr 2017-ci il tarixədək Lənkəran şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbdə direktor vəzifəsində işləmişdir. 2017-ci il noyabrdan mart 2020-ci il tarixə kimi Lənkəran şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2021-ci ilin sentyabrından “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müəllimidir. Respublikanın Qabaqcıl Təhsil işçisidir.

e-mail adresi: ibrahimovaslan2021@gmail.com

Nəsirli Vüsal İbrahim oğlu. Müəllim.

Nəsirli Vüsal İbrahim oğlu 27 iyul 1982-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə M.Bağırov adına Lənkəran şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi bitirmişdir. 2003-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix-ictimaiyyət” ixtisasını bakalavr səviyyəsi üzrə fərqlənmə diplomu ilə, 2005-ci ildə “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisaslaşması üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-2010-cu illərdə Lənkəran şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi sektorunun müdiri, 2010-2012-ci illərdə Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini, 2012-2013-cü illərdə Lənkəran şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini-İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri, 2015-2017-ci illərdə Lənkəran şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri, 2017-2021-ci illərdə Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 2018-ci ildə ona “Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri” ixtisas dərəcəsi verilmişdir. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisaslaşmasının “Regional idarəetmə” ixtisası üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspirantı olmuşdur. Hazırda “Avropa İttifaqının Yeni Qonşuluq Siyasəti və Cənubi Qafqaz” adlı elmi iş üzərində işləyir.2022-ci ilin sentyabrından “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müəllimidir.

e-mail ünvanı: vusalnesirli@gmail.com

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı : Lənkəran şəhəri, Əli Məmmədov küçəsi 40, 2 saylı korpus.

Elektron ünvanı: lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları dos. Mahmudov Kamal təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd