“Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrası haqqında məlumat

“Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrası Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə 30 iyun 2017-ci il tarixli 4/66 saylı əmri ilə müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. “Baytarlıq və aqrar fənlər kafedrası 050702 – “Aqronomluq”, 050706 – “Meşəçilik”, 050701 – “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, 050704 – “Baytarlıq” ixtisasları üzrə bakalavr təhsil səviyyəsinə görə ixtisaslaşmışdır.

2019/2020-ci tədris ilində “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında 19 əməkdaş çalışır. Onlardan 10 nəfəri fəlsəfə doktoru, 5 nəfəri fəlsəfə doktoru dosent, 2 nəfər fəlsəfə doktoru baş müəllim, 3 nəfər fəlsəfə doktoru, müəllim, 8 nəfər müəllim, 1 nəfər laborantdır.

Kafedrada aqrar sahə üzrə nəzəri-metodiki və müasir innovativ üstünlüklərin tətbiqi istiqamətləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr üzrə:

1. Botanika

2. Meşə mühafizəsi

3. Meşə təsərrüfatının traktor və maşınları

4. Ovçuluğun əsasları ilə meşə heyvanlarının biologiyası

5. Latın dili və baytarlıq terminologiyası

6. Yerquruluşu geodeziyanın əsasları ilə

7. Geodeziya və yer quruluşu

8. Arokimya

9. Aqrokimyanın əsasları

10.Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları

11.Torpaqşünaslıq və əkinçilik

12.Bitki mühafizəsi

13.Meşə quruluşu

14.Meşə əkinləri

15.Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi keyfiyyət monitorinqi və ekoloji nəzarət

16.Genetika,seleksiya və toxumçuluq

17.Meşə seleksiyası və genetikası

18.Bitkiçilik

19.Əkinçilik və əkin sistemləri

20.Bitki fiziologiyası

21.Bitki fiziologiyası və biokimya

22.Ümumi torpaqşünaslıq

23.Aqrometeorologiya

24.Meliorasiya

25.Geologiya və mineorologiyanın əsasları

26.Dendrologiya

27.Klinik diaqnostika

28.Baytarlıq mikrobiologiyası, imminologiya və virusologiya

29.Toksikologiyanın əsasları

30.Baytarlıq formokologiyası və toksikologiyası

31.Parazitologiya və invazion xəstəlikləri

32.Baytarlıq cərrahiyyəsi

33.Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və xüsusi zootexnikanın əsasları

34.Mamalıq gigiyena və heyvanların çoxalma biotexnikası

35.Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülüyün əsasları

36.Bəzək bağçılığı

37.Meşə taksasiyası

38.Yaşıllaşdırma və park təsərrüfatı

39.Bostançılıq

40.Ümumi əkinçilik

41.Patanatomiya,yarma və baytarlıq məhkəmə ekspertizası

42.Torpaq kartoqrafiyası

43.Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi

44.Heyvanların fiziologiyası

45.Baytarlıq genetikası

46.Torpaq mikrobiologiyası və biotexnologiyası

47.Xəstəlik və zərərvericilərin əmələgəlmə proqnozu

48.Bitkilərin bioloji mühafizəsi

49.Baytarlıq genetikası və biotexnologiyanın əsasları

50.Heyvanların patoloji fiziologiyası

51.Tərəvəzçiliyin əsasları

52.Üzümçülüyün əsasları

53.Meyvəçiliyin əsasları

54.Heyvanların anatomiyası

55.S/f (Südçülük işi, Süd və ət məhsullarının saxlama texnologiyası)

Kafedra müdiri haqqında.

Dos. Məlahət Əli qızı Ağayeva

Ağayeva Məlahət 1960-cı ildə Astara şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Astara 2 saylı orta məktəbin rus bölməsini, 1977- ci ildə isə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbatcan Dövlət Aqrar Universiteti) aqronomluq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1982-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizəsi İnstitutunun mikrobiologiya və virusologiya şöbəsinin aspiranturasına daxil olmuşdur. 1985-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizəsi İnstitutunun mikrobiologiya və virusologiya şöbəsində elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.1990-cı ildə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində Elmi-Tədqiqat Bitki mühafizəsi institutunda “Azərbaycanın Lənkəran-Astara bölgəsində sitrus bitkilərinin göbələk xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1996-cı ildə Astara Pedaqoji Kollecində biologiya müəllimi işləmişdir.2001-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinə dəvət olmuş, kimya və biologiya kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2011-ci ildə dosent elmi adını almışdır. 2014-cü ildə Təbiyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir.2016-cı ildə “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasında dosent, 2017-ci ildə “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. Məlahət Əli qızı Ağayeva 1 monoqrafiya, 2 metodik vəsait, 8 fənn proqramı, Azərbaycanda və xaricdə 70-ə yaxın elmi məqalələrin müəllifidir.

zooloq.60@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Şahbazov Balayar Xanqulu oğlu, aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1958-ci ildə Lerik rayonunun Sors kəndində anadan olmuşdur. 1976-ildə C.Ağamalıoğlu adına “Şərəf nişanı ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1981-ci ildə “Aqronomluq” ixtisasını “fərqlənmə” diplomu ilə bitirib, alim aqronom ixtisasına yiyələnmişdir.1981-ci ilin avqust ayından 1982-ci ilin iyun ayına kimi Lerik rayonunun “Üzümçülük və şərabçılıq” sənaye istehsalat birliyində böyük aqronom vəzifəsində işləmiş, iyun 1982-ci ildən Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunun Lənkəran Zona Təcrübə stansiyasında kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, laboratoriya müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1988-ci ildən 1998-ci ilə kimi stansiyada Həmkarlar Təşkilatının sədri kimi ictimai iş aparmışdır. 1998-ci ilin sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim, 1999-cu ilin iyul ayından 2007-ci ilin may ayına kimi magistratura və aspirantura işləri üzrə məsul şəxs vəzifəsində işləmişdir. 2002-2007-ciillərdə “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasının midiri vəzifəsində işləmişdir.1996-cı ildə disertasiya işini müdafiə etmişdir. 2002-ci ildə dosent elmi adını almışdır.

2005-2006-cı illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində, 2007-2009-cu illərdə Təbiyyat fakültəsinin dekanı, 2009-2016-cıillərdə “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasının müdiri vəzifəsində, 2016-cı ilin sentyabr ayından “Aqrar və mühəndislik” fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.2002-ci ildə gənc tədqiqatçılar arasında keçirilən müsabiqədə “Beynəlxalq vektor”un qalibi olmuşdur.70- dən çox elmi məqaləsi, o cümlədən 4 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 metodiki iş, 6 fənn proqramının müəllifidir.

Email ünvanı: balayar.shahbazov@mail.ru

Babayev Xalıqverdi Yusub oğlu, aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1958-ci il iyun ayının 15-də Lənkəran rayonunun Mamusta kəndində anadan olmuşdur. 1976-1981-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Aqronomluq” fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb və “alim-aqronom” ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.1981-82-ci illərdə Neftçala rayonunun N.Nərimanov adına kolxozda aqronom, 1982—1993-cü illərdə Lənkəran rayonunun N.Nərimanov adına sovxozda aqronom vəzifəsində çalışıb. 1986-1990-cı ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” institutunun “Aqrokimya” ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olub. 1990-cı ildə Kənd Təsərrüfatı elmlər namizədi alimlik elmi dərəcəsi almışdır.1990-cı ildən aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 1993-cü ilin may ayından Azərbaycan Elmi-Tədqiqat “Bağçılıq və subtropik bitkilər” institutunun Lənkəran çay filialında aqrokimya şöbəsinin müdri və eyni zamanda elmi katibi olmuşdur. 2003-cü ilin fevral ayından 2008-ci ilin aprel ayına kimi Azərbaycan Elmi-Tədqiqat “Bağçılıq və subtropik bitkilər” institutunun Lənkəran çay filialının direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1994-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetində “Kimya-biologiya” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. Azərbaycanda və xaricdə 70 elmi əsərin və 1 kitabçanın, 3 fənn proqramının müəllifidir, 3 “Çayçılıq və sitrus bitkiləri” üzrə layihə rəhbəri və əsas tədqiatçısıdır.

Email ünvanı: babayev.xaliqverdi@mail.ru

Hüseynov Həzər Ağahüseyn oğlu, aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1955-ci ildə Lerik rayonunun Nuravud kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Mockva Kooperativ institutunu bitirmişdir. 2012-ci ildə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Prezidentin sərəncamı ilə 2012-ci ildən Genetik ehtiyatlar institutunda “dədə-baba sortlarının genetikasının qorunub saxlanılması” üzrə işçi qrupun üzvüdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət proqramının Lənkəran şəhər İcra hakimiyyəti üzrə işçi qrupunun üzvüdir. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik elmi-tədqiqat institutunun Lənkəran bölgə təcrübə stansiyasının müdiri vəzifəsində çalışır.2013-cü ildə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Milli Elmlər Akademiyasının Regional Elm Mərkəzinin və Lənkəran Regional Aqrar Elm Mərkəzinin elmi şurasının üzvüdir.2018-ci ildə dosent eimi adını almışdır.Hal-hazırda LDU-nun “Baytarlıq və aqrar fənlər kafedrasının dosentidir.2 kitabın, 21 elmi əsərin və 1 “pomidor sortunun” müəllifidir.

Email ünvanı: hazarhüseynov@mail.ru

Dosent Cəfərov Əli Musa oğlu, aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1959-cu ildə Ermənistanın Krasnoselo kəndində anadan olmuşdur. 19770-ci ildə C.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuş, 1982-ci ildə “fizika” ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir. 1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə dosent elmi adını almışdır. 71 elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiya, kitab və tezisin müəllifidir.

Email ünvanı: alicafarov@mail.ru

Bilalov Rəhim Məmiş oğlu baytar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Mən Bilalov Rəhim Məmiş oğlu, 1951-ci ildə Şəki rayonunun Qudula kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə M.Qorki adına 10 saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra, elə həmin ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1972-ci ildə həmin institutu əla qiymətlə bitirib, baş həkim ixtisası almışdır. Şəki quşçuluq sovxozunda baytar həkimi vəzifəsində əmək fəakiyyətinə başlayıb. 1973-1974-cü illərdə Vladivostok-Uzaq Şərqdə hərbi xidmətdə olmuşam. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Abşeron rayon Hövsan südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda baytar həkimi, sonra isə baş baytar həkimi işləmişdir. 1974-cü ilin dekabr ayında Azərb.Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra həmin institutda baş laborant, kiçik elmi işçi və böyük elmi işçi işləmişdir. 1983-cü ilin dekabr ayından, 1985-ci ilin iyul ayına qədər köçürmə yolu ilə Azərb.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Epizootiya Əleyhinə Ekspedisiyasında rəis, 1985-1990-cı illərdə Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında Azərquşçuluqsənaye Birliyinin Baytarlıq şöbəsinin rəisi, 1990-91-ci illərdə Bakı Quşçuluq fabrikində baş baytar həkimi istehsalat üzrə direktor müavini, 1991-92-ci illərdə Sənaye quşçuluq sovxozunda direktor, 1992-93-cü illərdə Hacıqabul quşçuluq fabrikində baytar həkimi və baş baytar həkimi, 1993-94-cü illərdə Aqrarsənaye zoobaytartəhcizatı Respublika Birliyində ekspeditor, 1994-96-cı illərdə Bakı şəhər Baytarlıq idarəsinin 13 və sonra 12 saylı BSEH-da müdir, 1996—98-ci illərdə Giləzi Quşçuluq fabrikində (QİM istehsalat müəssisəsi) direktor müavini, 1998-ci ildən 2019-cu ilin fevral ayına qədər Bakı şəhər Baytarlıq İdarəsinin Suraxanı Baytarlıq sahəsinin müdiri, 1919-cu ilin fevral-iyul aylarında Tovuz Aqrar MMC-də direktor müavini işləmişdir.

1981-ci ildə Moskva şəhərində, K.İ.Skryabin adına Ümumiittifaq laboratoriya institutunda namizədlik dissertasiyasını yekdil səslə müdafiə edib, Baytarlıq elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1984-cü ildə Azərb.KPMK-nin nəzdində olan Marksizm, Leninizm universitetinin fəlsəfə fakültəsini fərqlənmə diplomu almaqla bitirmiş və ali siyasi təhsil almışdır. Hal-hazırda “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır.

30-a yaxın elmi-praktiki məqalələrin müəllifidir.

Email ünvanı: @mail.ru

Abbasquliyeva Sevil Güləş qızı, aqrar üzrə fəlsəfə doktoru.

27 yanvar 1964-cü il tarixində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Gəncə şəhəri Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 1988-ci ildə həmən institutu bitirmişdir. 1989-cu ildə Gəncə şəhərində “Fitopotologiya” kafedrasının aspirantı olmuş, 1993-cü ildə aspiranturanı bitirmişdir. 04.01.1993-cü ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 96 saylı Körpələr evi uşaq bağçasına müdir, 25.03.1999-cu ldə öz xahişiylə ərizəsinə əsasən işdən azad olunmuşdur. 2012-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar institutuna “Yemlərin zootexniki qiymətləndirilməsi və kütləvi analizlər” laboratoriyasına böyük elmi işçi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2013-cü ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar institutuna “Yemlərin zootexniki qiymətləndirilməsi və kütləvi analizlər” laboratoriyasına müdir vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2016-cı ildə Əkinçilik Elmi Tədqiqat Institutunda “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyasının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hal-hazırda Əkinçilik Elmi Tədqiqat Institutunda “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışır. 16 sentyabr 2019-cu il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetində “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində işləyir.

Email ünvanı: sevil.abbasquliyeva@mail.ru

Hüseynov Tahir Talıb oğlu – müəllim

1967-ci ildə Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndində anadan olmuşdur. 1983-1986-cı illərdə Lənkəran rayon 113 saylı peşə məktəbinin “Baytarlıq” şöbəsini bitirmiş, “baytar-sanitarı” ixtisasına yiyələnmişdir. 1988-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri S.Ağamalıoğlu adına “şərəf nişanı” ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Baytarlıq təbabəti” fakültəsinin “Baytar həkim” ixtisasını bitirmişdir. 1994-96-cı illərdə Ləhkəran r-n Fizulu adına sovxozun baş baytar həkimi işləmiş, 1996—97-ci illərdə Kemerovski vilayətində UN-16/12/2 baş həkim işləmişdir. 1997-ci ildə Kemerovski vilayətindən köçürmə yolu ilə Stepnoy-2 Novo-İvanovka kaloniyasına köçürülmüş, 1997-ci ildə T.O.O.”Blaqoveşenski” qəsəbəsində baytar-həkim işləmişdir. 1999-cu ildə Lənkəran Baytarlıq idarəsinin Separadi baytarlıq sahəsinin baş baytar-həkimi vəzifəsində işləmişdir. 2003-cü ildə Dövlət Baytarlıq Təchizatı Birliyi Lənkəran rayonunda 66 saylı baytarlıq aptekində müdir vəzifəsində, 2005-ci ildə Lənkəran Baytarlıq İdarəsinin 9 saylı Gəgiran baytarlıq sahəsinə baytar-həkimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hal-hazırda “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Email ünvanı: hüseynov.tahir67@mail.ru

Əkbərova Ülkər Zakir qızı aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

1983-cü ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşdur. 1990-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “coğrafiya” ixtisasına qəbul olunub. 2005-ci ildə “coğrafiya” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini “fərqlənmə” diplomu ilə bitirib. Lənkəran Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin “Təbiətdən istifadə və təbiəti mühafizə” ixtisasına qəbul olunub. 2007-ci ildə magistarura pilləsini “fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir. 2008 –2011-ci illərdə Lənkəran Regional Aqrar Elm Mərkəzində böyük elmi işçi, 2011 – 2013-cü illərdə Lənkəran Regional Aqrar Elm Mərkəzində baş mütəxəssis, 2013-cü ildən hal-hazıra qədər Lənkəran Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzində direktor müavini vəzifəsində çalışır.2008-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutunun dissertanturasına qəbul olunub. 2017-ci ildə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.13 elmi əsərin müəllifidir.

Email ünvanı: ulkarcoqrafiya@mail.ru

Rəhimov Elşad Məmmədağa oğlu, müəllim

1971-ci ildə Lənkəran rayon Günəhir kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Lənkəran rayon Günəhir kənd orta məktəbinə getmişdir. 1986-cı ildə natamam orta təhsil alaraq məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Bakı şəhəri Kimya-biologiya təmayüllü 5 saylı orta internat məktəbinə daxil olmuşdur. 1988-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1988-ci ildə S.Ağamoğlu adına “Şərəf nişanı” ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olub, 1993-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “zoomühəndislik” fakültəsini bitirmişdir. 1989-1992-ci illərdə Akademiyanın Hərbi Hazırlıq kafedrasında oxuyaraq “leytenant” rütbəsi almışdır. Ehtiyatda olan zabitdir. 1993-96-cı illərdə Lənkəran rayonu “28 aprel” savxozunda baş zootexnik işləyib. 2008-ci ildən 2016-cı ilə qədər Günəhir bələdiyyəsinin sədri işləyib. 2016-cı ilin sentyabr ayının 1-dən Lənkəran Dövlət Aqrar inkişaf Mərkəzinin Heyvandarlıq sektorunda baş məsləhətçi işləyir. 2017-ci il sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında 0,5 ştat müəllimdir.

Email ünvanı: elsad rehimov@aqro.qov.az

Məmmədova Ülviyyə Malik qızı, müəllim

1979-cu il tarixində Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə 9 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1999-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat fakültəsinin “Meyvə-tərəvəz və üzümçülük” ixtisasına daxil olmuşdur. 2003-cü ildə bakalavr təhsilini başa vurmuşdur. 2003-cü ildə LDU-nun “Aqronomiya-Tərəvəzçilik” ixtisası üzrə magistraturanı “fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir. 2015-2016-cı ildə AMEA-nın Məhəmməd Fizuli adına Əlyazmalar institutunda baş mütəxəssis vəzifəsində işləyib. Hal-hazırda “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Email ünvanı: ulviyyə_07@list.ru

Əliyev Adıgözəl Rəsul oğlu, müəllim

1954-cü il Lerik rayonunun Lerik qəzəbəsində anadan olmuşdur. 1961-1971-ci illərdə Lerik rayonu Qosmalyan və Kəlvəz orta məktəblərini bitirmişdir. 1972-1974-cü illərdə Hərbi xidmətdə olmuşdur. 1974-cü ildə Leninqrad meşə-texniki akademiyasına daxil olmuşdur. 1979-cu ildə həmən akademiyanı bitirmişdir. 1980-1986-cı illərdə Lənkəran şəhər Abadlıq kombinatında mühəndis, 1986-cı ildən 2003-cü illərdə Lənkəran Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər komitəsində baş müfəttiş vəzifəsində işləmişdir. 2006-2008-ci illərdə şəhər yaşıllaşdırma idarəsində, 2008-ci ildə “Meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsində tinglik təsərrüfatı”-nın rəisi vəzifəsində işləmişdir. 2012-ci ildən hal-hazıra kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Regional, Relikt və endemik ağac və kol bitkiləri şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyir.Ekologiya sahəsində xidmətinə görə 1992-ci ilin iyun ayının 4-də Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar təbiəti mühafizə işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Email ünvanı: adığözel.eliyev54@mail.ru

Məlikov Əlibağış Şamməd oğlu, müəllim

1965-ci il 15 mart Lənkəran rayonu Mamusta kəndində anadan olmuşdur. 1983-ci ildə indiki Gəncə Dövlət Aqrar Universitetinin “Bitki mühafizəsi” fakültəsinə daxil olub, 1988-ci ildə həmin universiteti alim-aqronom ixtisası üzrə bitirmişəm. 1989-=cu ildən 1992-ci ilə qədərLənkəran rayonunun indiki Göyşaban kəndində yerləşən Üzümçülük sovxozunda aqronom-entomoloq işləmişəm. 2007-ci ildən Lənkəran Çay filialında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışıram. Hal-hazırda “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıram.

Email ünvanı: alibagish.malikov 15031965am

Abdullayev Barat Əskər oğlu, müəllim

1961-ci il 01 fevral Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Xolmili kənd orta məktəbinə daxil olub, 1978-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir. 1979-cu ildə hərbi qulluğda olmuş, 1981-ci ildə hərbi qulluğu başa vurmuşdur. 1982-ci ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 1987-ci ildə həmin institutun tam “baytarlıq” ixtisasını bitirmişdir. 1988-ci ildə “Jdanov” adına sovxozda baytar ferşeli, 1989-cu uldən Lənkəran baytarlıq idarəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Hal-hazırda baytarlıq idarəsində müdir müavini, epizootic həkim vəzifəsində çalışır. 16 sentyabr 2019-cu il tarixdən “Baytarlıq və aqrar fənlər “ kafedrsaında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində işləyir.

Vəliyev Ədalət Əbülqasım oğlu, müəllim

1965-ci ildə Lənkəran rayonunun Rvo kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Rvo kənd orta məktəbinə daxil olub, 1982-ci ildə tam orta təhsilini bitirmişdir. 1982-ci ildə “C.Ağamalıoğlu” adına Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” fakültəsinə daxil olub, 1987-ci ildə tam ali təhsil alaraq “alim-aqronom” ixtisasını almışdır. 1987-ci ildən – 1990-cı ilə qədər Masallı rayonunun”Partiyanın XXIV- qurultayı” sovxozunda “tərəvəz aqronomu”, 1990-1994-cü illərdə Lənkəran rayonu “Babək” sovxozunda “entomoloq-aqronom” vəzifələrində çalışmışdır. 2013-cü ildən hal-hazıra kimi “Lənkəran təcrübə stansiyası”nda elmi işçi vəzifəsində çalışır.

16 sentyabr 2019-cu il tarixdən Lənkəran Dövlət Universitetində 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Email ünvanı: lankaranbts@mail.ru

Həsənov Tahir Həsənağa oğlu, müəllim

1953-ci il 30 avqust Lənkəran rayonunun Şağlaküçə kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Kərgəlan kənd orta məktəbinin onuncu sinifini bitirib, orta təhsil almışdır. 1970-ci ildə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun “Meşə təsərrüfatı” ixtisasına qəbul olunmuşdur. 1973-cü ilin mart ayında Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun “Meşə təsərrüfatı” ixtisasını bitirib, “Meşə təsərrüfatı texniki” ixtisasına yiyələnmişdir. 1973-cü ilin payızında növbəti hərbi xidmətə getmişdir. 1975-ci ilin payızında hərbi xidmətdən tərxis olunmuş və ehtiyata buraxılmışdır. 1991-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında Meşə Bağ-Park təsərrüfatı ixtisası yeni açıldığına görə istehsalatdan ayrılmadan həmin ixtisasa qəbul olunmuşdur. 1996-cı ildə kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Meşə və bağ təsərrüfatı ixtisası üzrə fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir və meşə təsərrüfatı mühəndisi ixtisasına yiyələnmişdir. 1976-cı ildə Lənkəran Meşə Təsərrüfatı müəssisəsində ixtisası üzrə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2015-ci ildən fasiləsiz olaraq ixtisasım üzrə həmin müəssisədə müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 16 sentyabr 2019-cu il tarixindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Baytarlıq və aqrar fənlər” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri Fizulu küçəsi – 70, 1 saylı tədris korpusu.

Telefon: (+994) 025 255 04 25 daxili 108

Elektron ünvanı: baytarliq.ve.aqrar.fenler@mail.ru

Faks nömrəsi: (+994) 025 255 27 86

Kafedra haqqında məlumatları Dos.Məlahət Ağayeva təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd