MətbəəLaborant,

Mailə Kəlbi qızı Hüseynzadə.

1992-ci ildə Lənkəran rayonunun Aşağı Nüvədi qəsəbəsində anadan olub. 2010-cu ildə Aşağı Nüvədi qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir. 2012-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin "Komputer elmləri" ixtisasına qəbul olunmuş, 2016-cı ildə həmin ixtisası bakalavr səviyyəsi üzrə bitirmişdir. Tələbə olduğu illərdə bir sıra respublika və beynəlxalq səviyyəli layihələrin iştirakçısı və təşkilatçısı kimi aktiv fəaliyyət göstərmiş və dəfələrlə Fəxri Fərmanlar və sertifikatlarla təltif olunmuşdur. Əmək fəaliyyətinə Medican Hospital klinikasında SMM olaraq başlamışdır. 2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır.

e-ünvan:mayila.yk@mail.com

Telefon: 116 daxili

E-mail: metbee@lsu.edu.az

LDU-nun mətbəəsi 1996-cı ildən müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərmiş, 2001-ci ildən müstəqil LDU-nun struktur bölməsi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Vəzifələri:

· LDU-da nəşrə hazırlanan bütün çap məhsullarını nəşr etmək;

· Qəzet və jurnalları cildləmək.

Fəaliyyət istiqamətləri:

· LDU-da hazırlanmış biblioqrafik göstəriciləri, tövsiyə ədəbiyyatlarını, keçirilən tədbirlər üçün hazırlanan dəvətnamələri və tələbə və əməkdaşlara xidmətlə bağlı olan bölmələrin tələbnamə və nəzarət vərəqələrini çap edir, LDU-da çap ilə bağlı olan bütün məsələləri həll edir;

· LDU-nə daxil olan qəzet və jurnalları vaxtaşırı cildləyir;

· İşlənmiş, korlanmış, təmirə ehtiyacı olan, fiziki cəhətdən dağılmış qəzet, jurnal və kitabları bərpa edir və s.

LDU mətbəəsində hüquqi və fiziki şəxslərə yuxarıda göstərilən bütün sahələr üzrə universitetlə bağlanmış müqavilələr əsasında xidmət göstərilir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd