Lənkəran Dövlət Universitetinin “Elmi Xəbərlər” jurnalı haqqında ümumi məlumat.

Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər jurnalı 2 seriyası mövcuddur:

1. Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyası

2. Humanitar elmlər seriyası

Jurnal hər iki seriya üzrə ildə iki dəfə №1, №2 olmaqla nəşr olunur.

Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi aşağıdakı kimidir.

Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyasıüzrə İSSN 2617-8052,

Humanitar elmlər seriyası üzrə İSSN 2617-8036.

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reysterinə № 3441 nömrəsiilə daxil edilmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd