Rektor müşavirləri

Texnika üzrə elmlər doktoru Mikayıl Məhərrəmov

1974-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universitetinin) texnologiya fakültəsini “Qida məhsulları mühəndisliyi”(Konservləşdirmə texnologiyası)ixtisası üzrə bitirmişdir.O, 1969/1974-cü illərdə “Azərkəndtexnika” İB-nin təmir-mexanika zavodunda mühəndis - texnoloq və konstruktor, 1974/1981- cü illərdə aqrar-sənaye sisteminin layihə-konstruktor təşkilatlarında mühəndis, şöbə rəisi, baş mühəndis, direktor vəzifələrində çalışmışdır. M.Məhərrəmov 19811990-cı illərdə aqrar sektorda bir sıra məsul vəzifələrdə işləyib.

Sonradan fəaliyyətini elmi istiqamətdə davam etdirən Mikayıl Məhərrəmov 1990-cı ildə texnika elmləri üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 1996-cı ildə ona dosent elmi adı almışdır.

Mikayıl Məhərrəmov 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universiteti rektorunun müşaviri, həmçinin texnologiya və texniki fənlər kafedrasının professorudur. O, təhsil problemləri, aqrar təsərrüfatı məhsullarının emalı və saxlanılması, onların xassələri və texnologiyanın nəzəri problemləri sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssis olmaqla yanaşı, respublika və keçmiş SSRİ Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsinin Elmi-texniki Şurasının üzvü, Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasının “İqtisadiyyat” bölməsinin üzvü, “Yeyinti və yüngül sənaye bölməsi”nin sədr müavini olmuşdur. Mikayıl Məhərrəmov respublikanın və xarici ölkələrin nüfuzlu elmi-texniki jurnallarında nəşr olunmuş müxtəlif mövzulu 150-dən çox elmi məqalənin, 5 monoqrafiyanın (o cümlədən 3-ü xarici ölkələrdə nəşr olunmuşdur) və 2 dərsliyin müəllifidir.

Strateji inkişaf üzrə rektor müşaviri

İqtisad elmləri doktoru, professor İmanov Telman İman oğlu

1961-ci ildə Biləsuvar rayonunun Əskərabad kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə D.Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstituna daxil olmuş,1982-ci ildə oranı müvəffəq qiymətlərlə bitirmişdir. 1982-1995-ci illərdə kecmiş Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İxtisaslaşmış Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür (Azərbaycan Respublikası AAK-nın 27.12.1995-ci il, Pr.55).

1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim vəzifəsində calışıb. 2002-2005-ci illərdə Respublikada ilk olaraq yaradılan “Logistika” kafedrasına rəhbərlik edib. 2003-cü ildə nəşr olunan “Marketinqin əsasları” adlı metodiki vəsaitin, 2005-ci ildə isə “Logistika” adlı 2-cilidli dərsliyin müəllifidir.2008-ci ildə “İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər” adlı monoqrafiyası nəşr olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidenrti yanında AAK-02.04.2004-cü il (Pr.11) tarixli qərarı ilə dosent adına layiq görülmüşdür. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenrti yanında AAK-nın 22.01.2016 cı il (Pr.02) tarixli qərarı ilə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru adını almışdır.

2005-ci ildən 2018-ci ilin iyununa kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Marketinq” kafedrasının müdiri olub. “Marketinq”, “Logistika”, “Bazar infrastrukturu”, “Təchizat zəncirində ehtiyatların idarə edilməsi” və s. fənləri tədris edib. 2018-ci ildə “İnnovativ iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı: inkluziv inkişafın struktur-analitik aspektləri” adlı monoqrafiyası nəşr olunub. 100-ə yaxın elmi məqalələrin, 30-a yaxın fənn proqramlarının müəllifi olmaqla yanaşı, marketinq sahəsində 40 çap vərəqinə yaxın xarici ədəbiyyatları azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

Elektron ünvanı: telman.adiu@gmail.com


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd