REDAKSİYA HEYƏTİ

Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyası üzrə:

1. Natiq İbrahimov, riyaziyyat elmləri doktoru - baş redaktor; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

2. Məmməd Salmanov, biologiya elmləri doktoru, akademik – üzv; (AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu )

3. Məhəmməd Mehdiyev, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

4. Elşad Qurbanov, biologiya elmləri doktoru, professor AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

5. Tofiq Məmmədov, biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu)

6. Rauf Qardaşov, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu)

7. Nihan Əliyev, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

8. Hidayət Hüseynov, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

9. Kamil Mənsimov, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (AMEA-nın Kibernetika İnstitutu)

10. Natiq Əhmədov, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

11. Əbdülsəid Əzizov, kimya elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

12. Məhəmmədəli Ramazanov, fizika elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

13. Yusif Qasımov, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru – üzv; (Azərbaycan Universiteti)

14. Çingiz İsmayılov, coğrafiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

15. Zaur Hümbətov, biologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)

16. Ələkbər Əliyev, texnika elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

17. Mikayıl Məhərrəmov, texnika elmləri doktoru – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

18. Hüseyn Məmmədov, fizika üzrə elmlər doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

19. Əbülfət Pələngov, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

20. Qabil Yaqub, professor (Türkiyə) – üzv; (Kafkas Üniversitesi)

21. Xanlar Reşidoğlu, professor (Türkiyə) – üzv; (Mersin Universiteti)

22. Feodr Vasilyev, professor (Rusiya) – üzv; (Moskva Dövlət Universiteti)

23. Karaxan Mirzoev, professor (Rusiya) – üzv; (Moskva Dövlət Universiteti)

24. Mixail Kozlov, professor (Rusiya) – üzv; (Zoologiya İnstitutu, Sankt Peterburq)

25. Eldar Zeynalov, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu)

26. İsa Hüseynov, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

27. Elvin Əliyev, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

28. Ramiz Şəmmədov, biologiya elmləri namizədi, dosent – məsul katib. (Lənkəran Dövlət Universiteti)

Humanitar elmlər seriyası üzrə:

1. Akif Musayev, iqtisad elmləri doktoru, professor – baş redaktor; (AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu)

2. İbad Abbasov, iqtisad elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Biznes Universiteti)

3. Bəxtiyar Əliyev, psixologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

4. Musa Qasımlı, tarix elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutu)

5. Ədalət Muradov, iqtisad elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

6. Cəfər Cəfərov, tarix elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

7. Məsud Məmmədov, filologiya elmləri doktoru, professor - üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

8. Arif Məmmədov, tarix elmləri doktoru, professor – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

9. Yədulla Ağazadə, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti )

10. Əfqan Abdullayev, filologiya elmləri doktoru, professor– üzv; (Azərbaycan Dillər Universiteti)

11. Hikmət Əlizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

12. Anar İskəndərov, tarix elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

13. Rafail Əhmədli, fəlsəfə elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyası)

14. Məhərrəm Qasımlı, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

15. Sifaris Səbzəliyev, iqtisad elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti )

16. Aydın Abıyev, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

17. Fikrət Rzayev, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

18. İlham Tahirov, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

19. Abid Tahirli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru – üzv; (AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu)

20. Telman İmanov, iqtisad elmləri doktoru – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

21. Lyudumilla Qorobets, professor (Rusiya) – üzv; (Armavir Dövlət Pedaqoji Universiteti)

22. Ali Kafkasiyalı, professor (Türkiyə) – üzv; (Atatürk Universiteti)

23. Zinaida Nikitenko, professor (Rusiya) – üzv; (Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti)

24. Vidadi Orucov, pedaqogika elmləri doktoru – üzv; (Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci)

25. Akif Quliyev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – üzv; (Azərbaycan Dillər Universiteti)

26. Kamran Kazımov, filologiya elmləri namizədi, dosent – məsul katib. (Lənkəran Dövlət Universiteti)

«Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri» Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə daxil edilmişdir və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır (3441).


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd