HAQQINDA                                                                        ENGElmi Xəbərlər (Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyası ISSN 2617-8052) jurnalı riyaziyyat və təbiət elmlərinin geniş spektrini əhatə edən elmi jurnaldır. Jurnalda riyaziyyat və təbiət elmləri sahəsində orijinal, ciddi rəyləşdirilmiş, nəzəri və tətbiqi əhəmiyyətə malik, yeni nəticələri özündə saxlayan məqalələr çap edilir. Jurnalın məqsədi alim və tədqiqatçılar üçün təbiət elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün yeni imkanlar təklif etməkdir.

Jurnal ildə iki dəfə çap olunur, azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərində məqalələr qəbul edilir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd