Elmi tədqiqatlar

2023-cü il üzrə Universitetdə aparılan elmi-tədqiqat işləri 32 problem, 68 mövzu və 96 işi əhatə etmişdir.

Elmi tədqiqatlar Lənkəran Dövlət Universitetinin -“Təbiyyat”, “Filologiya və ibtidai təhsil”, “Tarix-coğrafiya və incəsənət”, “İqtisadiyyat və idarəetmə”, “Aqrar və mühəndislik” və “Baytarlıq” fakültələrinin 14 kafedrasında fəaliyyət göstərən əməkdaşlar tərəfindən aparılır.

1. “Təbiyyat” fakültəsində olan kafedralar:

1.1. Riyaziyyat və informatika;

1.2. Kimya və fizika;

1.3. Biologiya və ekologiya.

2. “Filologiya və ibtidai təhsil” fakültəsində olan kafedralar:

2.1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat;

2.2. Xarici dillər və tərcümə;

2.3. İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim.

3. “Tarix-coğrafiya və incəsənət” fakültəsində olan kafedralar:

3.1. Tarix və onun tədrisi metodikası;

3.2. Coğrafiya və onun tədrisi metodikası;

3.3. Pedaqogika, psixologiya və incəsənət.

4. “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsində olan kafedralar:

4.1. Maliyyə idarəetməsi və audit;

4.2. İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə.

5. “Aqrar və mühəndislik” fakültəsində olan kafedralar:

5.1. Texnologiya və texniki elmləri;

5.2. Aqrar elmləri kafedrası.

6. “Baytarlıq” fakültəsi:

6.1. Baytarlıq və zoomühəndislik elmləri kafedrası.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd