Lənkəran Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti.

Lənkəran Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC), 2018-2019-cu tədris ilində yenidən formalaşmışdır. Təhsil Nazirliyinin müvafiq tələblərinə uyğun olaraq Tələbə Elmi Cəmiyyətinin əsasnaməsi tərtib olunmuşdur. Həmin əsasnamədən irəli gələrək TEC-nin fəaliyyət planı hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti ilə bağlı nümunəvi əsasnaməsinə və Tələbə Elmi Tədqiqat İşinin müvafiq nizamnaməsinə əsasən LDU TEC-nin fəaliyyəti əsasən iki istiqamətdə planlaşdırılıb icra olunmuşdur:

1- Tələbə Elmi Tədqiqat Dərnəklərinin (TETD) fəaliyyət planı;

2- LDU Tələbə Elmi Cəmiyyətinin tələbələr üçün elmi inkişaf yönümlü ümumi fəaliyyət planı;

Lənkəran Dövlət Universitetinin 2018-2019-cu tədris ili ərzində mövcud 4 fakültəsi üzrə 11 TETD-i fəaliyyət göstərmişdir. Elm istiqamətində ümumi tədbirlərlə yanaşı, TETD-də tədris ili ərzində mütəmadi olaraq elmi tədqiqat işinin aparılması ilə bağlı öyrədici seminarlar keçirilib. Hər ay boyunca nəzərdə tutulan müəyyən mövzularda tələbələrə elmi dərəcəli müəllimlər tərəfindən seminarlar təşkil olunub. Bu təlim-seminarların əsas məqsədi tələbələrdə elmi tezislərin hazırlanması və təqdimatı bacarıqlarını formalaşdırmaqdır. 18 Aprel 2019-cu il tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı illiyinə həsr olunmuş TEC-nin I Elmi konfransı keçirilmiş və tezis materialları çap edilmişdir. Eyni zamanda bütün konfrans iştirakçılarına LDU-nun rektoru vəzifəsini icra edən prof. Natiq İbrahimov tərəfindən diplom, fərqlənən məruzəçilərə isə fəxri fərmanlar təqdim edilmişdir.

2020-2021-ci tədris ili üçün TEC-in fəaliyyəti pandemiya şərtlərinə tam uyğun şəkildə davam etdirilmiş, kafedralar və fakültələr üzrə seminarlar Microsoft Teams platforması üzərindən həyata keçirilmişdir.

2020-2021-ci tədris ilində təhsil infrasturukturlarını daha da inkişaf etdirən Lənkəran Dövlət Universitetində yeni fakültələrin yaranması ilə bağlı olaraq Tələbə Elmi Cəmiyyətinin də sturukturu yenilənmişdir. 2020-2021-ci tədris ilində Lənkəran Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətinin nəzdində universitetin 5 fakültəsi üzrə 13 Tələbə Elmi Tədqiqat Dərnəkləri (TETD) yaradılmışdır. Həmin tədqiqat dərnəkləri aşağıdakılardır:

Təbiyyat fakültəsi üzrə:

1. “RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA” TETD

2. “KİMYA VƏ FİZİKA” TETD

3. “BİOLOGİYA VƏ EKOLOGİYA” TETD

Tarix, coğrafiya və incəsənət fakültəsi üzrə:

1. “TARİX VƏ ONUN TƏDRİSİ METODİKASI” TETD

2. “COĞRAFİYA VƏ ONUN TƏDRİSİ METODİKASI” TETD

Filologiya və ibtidai təhsil fakültəsi üzrə :

1. “AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI” TETD

2. “XARİCİ DİLLƏR VƏ TƏRCÜMƏ” TETD

3. “İBTİDAİ TƏHSİL VƏ MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏLİM” TETD

4. “PEDAQOGİKA, PSİXOLOGİYA VƏ İNCƏSƏNƏT FƏNLƏRİ” TETD

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

1.“İQTİSADİYYAT VƏ İNNOVATİV İDARƏETMƏ” TETD

2.“MALİYYƏ İDARƏETMƏSİ VƏ AUDİT” TETD

Aqrar və mühəndislik fakültəsi üzrə:

1. “TEXNOLOGİYA VƏ TEXNİKİ FƏNLƏR” TETD

2. “BAYTARLIQ VƏ AQRAR FƏNLƏR” TETD

2021-2022-ci tədris ilində TEC-in fəaliyyəti 26 may 2022-ci il tarixində Lənkəran Dövlət Universitetində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin “Şuşa ili”nə həsr olunmuş “Qarabağ Azərbaycandır” mövzusunda təşkil olunmuş II elmi konfransla yekunlaşmışdır.

Elmi konfransda Lənkəran Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 2021-2022-ci tədris ilində üzv olan tələbələri öz elmi mövzularında apardıqları elmi tədqiqatlarının nəticəsi olaraq hazırladıqları tezisləri çıxış edərək təqdim etmişdir. TEC-in illik fəaliyyətinin yekunu olaraq tezis materialları çap edilmiş, eləcə də bütün konfrans iştirakçılarına LDU-nun rektoru prof. Natiq İbrahimov tərəfindən diplom, fərqlənən məruzəçilərə isə fəxri fərmanlar təqdim edilmişdir.

2022-2023-cü tədris ili üçün Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi hissəsi, eləcə də Elm və tədqiqat işləri şöbəsi ilə birlikdə müəyyən edilmiş icra planına uyğun olaraq Tələbə Elmi Cəmiyyətinin seminarları keçirilmişdir. Keçirilmiş seminarlardə fakültə dekanları, professor-müəllim heyəti, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fakültə üzrə sədrləri ilə TEC sədri, həmçinin TEC-in fakültə üzrə üzvləri iştirak etmişdir.

Tədris ilinin sonunda fakültələr üzrə yekun iclaslar zamanı Tələbə Elmi Cəmiyyətinin üzvləri tədris ili ərzində elmi rəhbərlərinin istiqamətləndirməsi ilə araşdırdıqları elmi iş üzrə tezislərini təqdim etmişdir. Tezis çıxışları zamanı yaranan suallar ətrafında müzakirələr aparılmış, məruzəçi tələbələrə müvafiq göstərişlər və tövsiyyələr verilmişdir. Təqdim edilən işin xüsusiyyətləri, təqdim olunma forması, eləcə də aparılan araşdırmalar və əldə olunmuş nəticələr nəzərə alınmaqla ümumilikdə bir qrup tələbənin çıxışı fərqləndirilmişdir.

Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd