Konfrans sədrləri

Prof. Natiq İbrahimov - Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru

Prof Hüsnü Kapu - Kars Kafkas Universitetinin rektoru


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd