Təşkilat komitəsi

1. Prof. Engin Kılıç – Türkiyə;

2. Dos. Elvin Əliyev – Azərbaycan;

3. Prof. Mikayıl Məhərrəmov – Azərbaycan;

4. R.ü.f.d. Allahşükür Quliyev – Azərbaycan;

5. Ənvər Şahqubadbəyli – Azərbaycan;

6. Prof. Hacıali Necefoğlu – Türkiyə;

7. Prof. Mete Cihan – Türkiyə;

8. Dos. Balayar Şahbazov – Azərbaycan;

9. Prof. Cihan Kaçar – Türkiyə;

10. Prof. İsa Özaydın – Türkiyə;

11. Prof. Yavuz Öztürkler – Türkiyə;

12. Dos. Məlahət Ağayeva – Azərbaycan;

13. Dos. Rəhim Bilalov – Azərbaycan;

14. Dos. Ərşad Quliyev ¬¬ – Azərbaycan;

15. A.e.ü.f.d. Mirzəmməd Həsənov – Azərbaycan.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd