Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

                                              Elvin Ərkan oğlu Əliyev

                                                 Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

                                                                   Fəlsəfə doktoru, Dosent

Qısa bioqrafik məlumat

• 01.01.1989 - cu il tarixində Astara rayonunda anadan olmuşdur

• 1995 – 2006 - cı illərdə Astara rayonu Məhərrəm Abıyev adına Vaqo kənd və Zülfüqar Əhmədzadə adına Pensər kənd 2 saylı tam orta məktəblərində oxumuşdur

• Ailəlidir, 2 övladı var

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adı

Bakalavr - Türkiyyə Respublikası Qars Dövlət Kafkas Universiteti Biologiya üzrə Bakalavr dərəcəsi. (Bioloq) 2006-2010

Magistratura - Türkiyyə Respublikası Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsi Tibbi Biokimya ixtisası üzrə Magistr dərəcəsi. 2010-2012

Fəlsəfə doktoru (Ph.D) - Türkiyyə Respublikası Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsi Tibbi Biokimya ixtisası üzrə Fəlsəfə doktoru (Ph.D) dərəcəsi. 2012-2015

(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Təkrar attestasiya - Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru FD № 10472 2017)

Dosent diplomu – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası – Biokimya ixtisası üzrə DS № 08049 2020

Elmlər doktoru - Biokimya ixtisası üzrə. 2018-ci ildən

Əmək fəaliyyəti

• Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Öz Yaşam” tibb mərkəzi. 2009

• Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Qars Dövlət xəstəxanası. 2010

• Türkiyə Respublikası Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsi “Tədris və Tədqiqat” xəstəxanasının biokimya şöbəsi. 2010 – 2015

• Türkiyə Respublikası Atatürk Universiteti Tibb Fakültəsində Tibbi Biokimya kafedrası üzrə elmi-pedaqoji fəaliyyət. (Araştırma görevlisi) 2010-2015

• Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlam Ailə” Tibb Mərkəzi. 2015-2016

• Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi işçisi və yeni yaradılan İnsan Genetikası bölməsinin rəhbəri. 2016

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elmi Katibi. 2016-2017

• Lənkəran Dövlət Üniversitetinin “Biologiya və tibbi biliklər” kafedrasının dosenti. 2017- ci ildən

• Lənkəran Dövlət Üniversitetinin Elm şöbəsinin müdiri. 2018 – 2019

• Lənkəran Dövlət Üniversitetinin “Tədqiqat işləri və innovasiyalar” üzrə prorektoru. 2019 – 2021

• Lənkəran Dövlət Üniversitetinin “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasının müdiri (həvalə). 2020 – 2021

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 09.06.2021-ci il tarixli K-565 nömrəli əmri ilə Lənkəran Dövlət Üniversitetinin “Elm və innovasiya məsələləri” üzrə prorektoru. 2021- ci ildən

Tədqiqat istiqamətləri

• Tibbi və klinik biokimya

• Molekulyar biologiya

• Xərçəng xəstəliyinin biokimyası

• İnsan bədən hüceyrələrin laboratoriya şəraitində çoxaldılması

Qrant “Elmi-tədqiqat" layihələri

• Alveoler Kanser Hücre Dizilerinde Apopitoz Mekanizmaları Üzerine Bortezomibin Etkilerinin Araştırılması” , Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2013/1, Proje Araştırmacısı, 2013. Türkiyə

• Akciğer Kanseri Hücre Dizilerinde Anjiyogenez ve Apopitoz Mekanizmaları Üzerine Antosiyanidin Bileşiklerinin Etkilerinin Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2013/230, Proje Araştırmacısı, 2013. Türkiyə

• Avropa Birliyininin dəstəyi ilə Erasmus+ proqramı çərçivəsində Fransa Respublikasının Paris şəhərində, İsveç Respublikasının Stockholm şəhərində, İspanya Respublikasını Barselona şəhərində, Polşa Respublikasının Varşava və Krakov şəhərlərində olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti

• Beynəlxalq və Respublika səviyyəli bir sıra elmi əsərin müəllifidir və impact factorlu əsərlərinə dünya üzrə yüzlərcə istinad verilmişdir

• Google scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=ITRoZtcAAAAJ&hl=tr  

• Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226271436  

• Web of Science ResearcherID:  AAP-7150-2021  

• Publons account:  https://publons.com/researcher/4474022/elvin-aliyev/    

• ORCID ID:   https://orcid.org/0000-0003-3755-5846  

• ResearchGate:   https://www.researchgate.net/profile/Elvin-Aliyev

Bəzi əsərləri:

• Cognitive functions and serum levels of brain-derived neurotrophic factor in patients with major depressive disorder. Brain Research Bulletin Journal Elsevier. 88(5):454-459. 2012. The United States of America (USA)

• Dose-Dependent Protective Effect of L-Carnitine on Oxidative Stress in the Livers of with Hyperthyroid Rats. The Eurasian Journal of Medicine; 45: 1-6, 2013. Turkey

• Effect Of Exercise On Biochemical Parameters In The Heart Tissue of Hyperthyroid Rats. IFCC-WorldLab 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Labboratory Medicine ,İstanbul, Turkey. p.737. 2014. Copyright © by Walter de Gruyter • Berlin • Boston

• The Effect of Bilberry on Nitric Oxide and Malondialdehyde Levels in Lung Tissue of Nicotine Applied Rats. Acta Physiologica. 215:35-35;Sep.2015. England

• Serum brain-derived neurotrophic factor differences between the luteal and follicular phases in premenstrual dysphoric disorder. General Hospital Psychiatry. Elsevier. May–June. 37(3):266-72. 2015. The United States of America (USA)

• The Effects of Exercise on Kidney Oxidant and Antioxidant Systems in Rats with Experimental Hyperthyroidism. Acta Physiologica. 215:80-80; Sep.2015. England

• Serum Apelin and ADMA Levels in Type 2 Diabetics with and without Vascular Complications. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Elsevier. April–June; 10 (2 Suppl 1):106-109. 2016. Amsterdam The Netherlands

•Green synthesis of silver nanoparticles mediated Diospyros kaki L. (Persimmon): determination of chemical composition and evaluation of their antimicrobials and anticancer activities. Frontiers in chemistry. Volume 11.1-14. 2023. Switzerland.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd