Sosial məsələlər üzrə prorektor

Şəmmədov Ramiz Zeynulla oğlu 09.05.1968- ci ildə Masallı rayonu Ərəb kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitmişdir. 2004-cü ildə AMEA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutunda (indiki Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda) namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 2010-cu ildən “Genetika” ixtisası üzrə dosentdir. 2010- cu ildən 2016 -cı ilədək LDU- nun elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. 2013 -cü ildən 2016 -cı ilədək LDU - nun “İqtisadi informatika və ekologiya” kafedrasının müdiri, 09 sentyabr 2016- cı ildən LDU- nun Təbiyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra etmişdir. 09 fevral 2017-ci ildən Təbiyyat fakültəsinin dekanıdır. 71 elmi işin, 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 8 proqramın müəllifidir . Hazırda AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda elmlər doktoru proqramı üzrə təhsilini davam etdirir.

rshammadli@gmail.com


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd