Lənkəran Dövlət Universitetində Texnika və Aqrar elmləri üzrə elmi-praktik jurnal nəşrə başlayır.
The scientific and practical journal "Technical and Agrarian Sciences" is going to be published at Lankaran State University.
Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd