Elm və tədqiqat işləri şöbəsi

LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN “ELM VƏ TƏDQİQAT İŞLƏRİ” ŞÖBƏSİNİN VƏZİFƏLƏRİ

Şöbə Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin və Lənkəran Dövlət Universitetinin (LDU) rəhbərliyinin əmr, sərəncam və təlimatlarını, Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarlarını rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir.

1. LDU-nun elmi-tədqiqat fəaliyyətinə dair hesabat sənədlərini hazırlamaq;

2. Mühüm əhəmiyyətə malik tətbiqi xarakterli elmi işlər və onların səmərəliliyi haqqında məlumatlar hazırlamaq;

3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə və AMEA-ya LDU-nun elmi fəaliyyəti və tədqiqat işlərinin nəticələri barədə hesabat və lazımi məlumatları vaxtında vermək;

4. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunmalarına, tələbələrin inkişaf dinamikasına nəzarət etmək;

5. LDU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC) fəaliyətini müəyyənləşdirmək;

6. Elmi tədbirlərin planlaşdırılmasında metodiki yardım göstərmək və elmi tədbirlərə nəzarət etmək;

7. Elmi tədbirlərin keçirilməsi üzrə təşkilati məsələlərə nəzarət etmək;

8. LDU-nun elmi-tədqiqat fəaliyyətinin elektron kommunikasiya vasitələri ilə təbliğ edilməsi üçün müvafiq struktur bölmələri ilə və müvafiq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə yaratmaq;

9. Elmin inkişafı ilə bağlı keçirilən elmi-innovativ konfrans, seminar, simpozium, treyninqlərdə və bu kimi digər tədbirlərdə LDU əməkdaşlarının iştirakı məqsədilə bu barədə onların mütəmadi məlumatlandırması və məsləhət verilməsi;

10. LDU-da “Elmi Xəbərlər” jurnalına məqalə qəbulu aparmaq, məqalələri rəyləşdirmək və jurnalın çapına nəzarət etmək;

11. LDU-da keçirilən konfransların materiallarının və aktual mövzulara həsr olunmuş elmi topluların nəşrə hazırlanmasının və yayılmasının təşkil edilməsi;

12. LDU əməkdaşlarının Scopus, Web of Science və s. kimi verilənlər bazasında indekslənmiş elmi jurnallarda nəşr fəaliyyətinin artmasını dəstəkləmək;

13. LDU-nun innovasiya fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması üçün təkliflər hazırlamaq və həyata keçirmək.

14. İnnovativ və kommersiya üçün perspektivli elmi-tədqiqatların məlumat bazasını yaratmaq;

15. LDU-nun tələbələrinin və maqistrantlarının elmi fəaliyyətə cəlb edilməsinin və doktorantların və gənc tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin gücləndirilməsinə yönəldilən tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsinin təşkil edilməsi;

16. LDU-nun əməkdaş və tələbələrinin elmi-tədqiqat sahəsində əldə etdiyi nəticələrin elmi sferada və iqtisadiyyatın real sektorunda tanıdılmasını təmin etmək;

17. LDU-da müvafiq ixtisaslaşmalar və ixtisaslar üzrə magistr və doktorantların hazırlanması prosesini təşkil etmək və həyata keçirmək;

18. Elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması ilə əlaqədar əmr, təlimat və digər sənədlərin layihələrini hazırlamaq;

19. Yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat və innovasiya işləri haqqında LDU-nun İllik Elmi Hesabatının hazırlanması;

Elm və tədqiqat işləri şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən: Ülkər Babayeva

Babayeva Ülkər Allahyar qızı – 1992-ci ildə Lənkəran rayonunun Türkəkəran kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Lənkəran şəhər 7 saylı tam orta məktəbi bitirmiş, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2013-cü ildə bakalavr səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmuş, həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” ixtisaslaşması üzrə magistr səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. 2016-cı ildə magistr səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmuş, həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “Geoekologiya” ixtisaslaşması üzrə doktorantura səviyyəsinə qəbul olunmuşdur. Təhsil aldığı müddətdə “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının laborantı, Elm və tədqiqat işləri şöbəsinin elmi işlər üzrə mütəxəssisi, daha sonra böyük mütəxəssisi vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm və tədqiqat işləri şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edir. Həmçinin “Biologiya və Ekologiya” kafedrasının müəllimi və doktorantıdır. 21 elmi əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.

Elm və tədqiqat işləri şöbəsinin magistratura işləri üzrə mütəxəssisi: Abid Fərzullazadə

Fərzullazadə Abid Qalib oğlu 09.06.1995-ci ildə Lənkəran rayonunun Havzava kəndində anadan olmuşdur. 2012-ci ildə Havzava kənd tam orta məktəbini bitirmişdir. 2012-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasına daxil olmuş və 2016-cı ildə bitirmişdir. Həmin ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Riyazi analiz” ixtisaslaşması üzrə magistraturasına daxil olmuş və 2018-ci ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 10 elmi əsərin müəllifidir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və informatika kafedrasının müəllimi və Differensial tənliklər ixtisası üzrə doktorantıdır.

Qrif işləri üzrə mütəxəssis: Əliyev Tofiq

Əliyev Tofiq Rahim oğlu 20.10 1998-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2015-ci ildə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu 43 saylı Məktəb Lisey Kompleksini bitirmişdir. 2015-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Tarix Müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 2019-cu ildə bitirmişdir. 2020-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm və tədqiqat işləri şöbəsində Qrif işləri üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışır.

Kargüzar: Nərmin Babayeva

Babayeva Nərmin Natiq qızı 30.07.1996-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2013-cü ildə Lənkəran şəhər H.Aslanov adına 3 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir. 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisasına daxil olmuş və 2017-ci ildə bitirmişdir. 2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm və tədqiqat işləri şöbəsində “Kargüzar” vəzifəsində çalışır.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd